Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 23/2001/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Đình Thịnh
Ngày ban hành: 14/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/2001/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH MUA VẬT TƯ DỰ TRỮ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2001 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73-CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ Tổng mức vật tư dự trữ phòng chống lụt bão đã được Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 4172-KTTH ngày 23/8/1993,
Căn cứ Quyết định số 207/2000/QĐ-BTC của Bộ trưởng bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch mua vật tư dự trữ phòng chống lụt bão năm 2001 cho các tỉnh (thành phố) có đê từ Hà Tĩnh trở ra, với khối lượng và chủng loại như sau:

- Đá hộc: 27.000 (m3); - Rọ thép: 3.500 (rọ);

- Đá dăm: 5.000 (m3); - Bao tải: 1.110.000 (bao);

- Cát vàng: 4.000 (m3);

Tổng kinh phí: 5.000.000.000 đồng. (Năm tỷ đồng)

(Chi tiết xem phụ lục kèm theo).

Điều 2. Số lượng vật tư dự trữ PCLB phân bổ cho các tỉnh (thành phố) loại nào có giá trị từ 200.000.000 đồng trở lên đều phải tổ chức đấu thầu để mua; Quy chế đấu thầu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 121/2000/TT - BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000. Những loại vật tư có giá trị dưới 200.000.000 đồng không phải đấu thầu nhưng giá mua là giá chào hàng cạnh tranh.

Điều 3. Việc quản lý và sử dụng các loại vật tư dự trữ phòng chống lụt bão thực hiện theo quyết định số 156TL/QĐ ngày 8/8/1994 của Bộ Thuỷ lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT).

Điều 4. Căn cứ vào chỉ tiêu vật tư dự trữ phòng chống lụt bão được phân bổ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh (thành phố) lập dự toán trình Bộ Nông nghiệp và PTNT (Cục phòng chống lụt bão và QLĐĐ) xét duyệt, cấp kinh phí. Việc nghiệm thu, thanh quyết toán đối với Bộ sau khi mua vật tư thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 5: Cục Phòng chống lụt bão và QLĐĐ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh (thành phố) có tên trong điều 1 (như bảng phụ lục kèm theo) chịu tránh nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Đình Thịnh

Phụ lục:

KẾ HOẠCH PHÂN BỔ MUA VẬT TƯ DỰ TRỮ PCLB CHO CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ NĂM 2001
(Kèm theo Quyết định số 23/2001/QĐ-BNN-PCLB ngày 14 tháng 3 năm 2001) 

TT

Tỉnh (Thành phố)

Đá hộc (m3)

Đá dăm (m3)

Cát vàng (m3)

Rọ thép (rọ)

Bao nilon (bao)

Kinh phí (đồng)

1

Phú Thọ

1,000

500

500

500

10,000

260,000,000

2

Vĩnh Phúc

 

 

 

600

100,000

240,000,000

3

Quảng Ninh

1,000

 

 

500

 

120,000,000

4

Hải Phòng

2,000

500

500

 

100,000

400,000,000

5

Bắc Ninh

2,000

 

 

 

100,000

290,000,000

6

Bắc Giang

2,000

 

 

 

100,000

290,000,000

7

H­ng Yên

2,000

 

 

500

 

190,000,000

8

Hải Dư­ơng

2,000

300

300

500

100,000

400,000,000

9

Thái Bình

3,000

 

 

 

100,000

400,000,000

10

Nam Định

6,000

 

 

 

 

400,000,000

11

Hà Nam

 

 

 

 

200,000

320,000,000

12

Hà Tây

 

2,200

2,000

 

 

410,000,000

13

Hà Nội

 

300

300

 

100,000

200,000,000

14

Ninh Bình

2,000

 

 

400

100,000

330,000,000

15

Thanh Hoá

2,000

 

 

 

70,000

260,000,000

16

Thái Nguyên

1,000

200

200

 

30,000

160,000,000

17

Nghệ An

1,000

500

 

 

 

130,000,000

18

Hà Tĩnh

1,000

500

200

500

 

200,000,000

Tổng Cộng

28,000

5,000

4,000

3,500

1,110,000

5,000,000,000

Ghi chú: Kinh phí mua đá dăm và cát vàng bao gồm cả kinh phí xây bể chứa

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2001/QĐ-BNN về việc giao kế hoạch mua vật tư dự trữ phòng chống lụt bão ngày 14/03/2001 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.849

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!