Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2008 của một số dự án để thực hiện yêu cầu kiềm chế lạm phát theo Quyết định số 390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do tỉnh Sóc Trăng ban hành

Số hiệu: 19/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Huỳnh Thành Hiệp
Ngày ban hành: 09/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2008/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN XDCB NĂM 2008 CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN ĐỂ THỰC HIỆN YÊU CẦU KIỀM CHẾ LẠM PHÁT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 390/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-TTg, ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách nhăm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát;

Căn cứ Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND, ngày 11/12/2007 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc giao chỉ tiêu thu, chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2008, tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Công văn số 32/HĐND-VP, ngày 23/5/2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thống nhất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2008;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB năm 2008 đối với một số dự án (đã được bố trí tại Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND) để thực hiện yêu cầu kiềm chế lạm phát theo nội dung Quyết định số 390/QĐ-TTg, ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ, chi tiết theo biểu đính kèm Quyết định này.

Điều 2.

1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh Truyền hình, Chủ tịch UBND các huyện Mỹ Tú, Kế Sách và thành phố Sóc Trăng căn cứ chỉ tiêu nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện.

2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục trưởng Cục Thống kê chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và thường xuyên báo cáo với UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục trưởng Cục Thống kê, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh Truyền hình, Chủ tịch UBND các huyện Mỹ Tú, Kế Sách và thành phố Sóc Trăng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

TM . ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thành Hiệp

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN XDCB NĂM 2008 CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN

(Nguồn vốn cân đối NSĐP, cấp quyền sử dụng đất và xổ số kiến thiết)

Ban hành kèm theo Quyết định số 19 /2008/QĐ-UBND, ngày 09 /6/2008 của UBND tỉnh Sóc Trăng.

ĐVT: triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian KC -HT

Kế hoạch năm 2008 đã giao (1)

Kế hoạch điều chỉnh

Chủ đầu tư

 

Tổng số

 

 

 

15.900

15.900

 

I

Dự án hoãn khởi công năm 2008

 

 

15.900

4

 

1

Trại giống lúa Long Phú giai đoạn 2

Long Phú

 

2008-2009

3.000

4

Sở Nông nghiệp và PTNT

2

Trung tâm thương mại (giai đoạn 2)

TP ST

336,35m

2008-2009

4.000

0

UBND TP Sóc Trăng

3

Trạm Phát xạ AM 10 Kw

TP ST

10 Kw

2008-2009

3.500

0

Đài Phát Thanh Truyền hình

4

Nhà tập Judo - cử tạ

TP ST

 

2008-2009

3.400

0

Sở Thể dục Thể thao (2)

5

Khu nhà làm việc các Phòng, Ban huyện Kế Sách

Kế Sách

1.829 m2

2008-2009

2.000

0

UBND huyện Kế Sách

II

Bổ sung kế hoạch

 

 

 

 

15.896

 

1

Nạo vét kênh Trà Cú Cạn

 

 

 

 

5.000

UBND huyện Mỹ Tú

2

Nạo vét, mở rộng kênh Cái Trâm đến Cái Cao

 

 

 

 

2.500

Sở Nông nghiệp và PTNT

3

Trung tâm Bảo trợ Xã hội

 

 

 

 

2.000

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

4

Nghĩa trang nhân dân

 

 

 

 

3.000

UBND TP Sóc Trăng

5

Trung tâm bồi dưỡng chính trị TPST

 

 

 

 

1.300

UBND TP Sóc Trăng

6

Dự phòng

 

 

 

 

2.096

 

Ghi chú:

(1): Kế hoạch năm 2008 đã đựơc giao tại Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND và các Quyết định số 245/QĐ-UBND, 252/QĐ-UBND, 257/QĐ-UBND, 267/QĐ-UBND, 270/QĐ-UBND, ngày 11/12/2007 của UBND tỉnh.

(2): Nay là Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2008/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2008 của một số dự án để thực hiện yêu cầu kiềm chế lạm phát theo Quyết định số 390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do tỉnh Sóc Trăng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.011

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250