Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1891/QĐ-TTg năm 2009 về việc xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1891/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 17/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1891/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO, TÌM KIẾM CỨU NẠN CHO CÁC TỈNH: NGHỆ AN, HÀ TĨNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại văn bản số 6381/TTr.UBND-NN ngày 29 tháng 9 năm 2009, của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại văn bản số 3048/UBND-NL, ngày 01 tháng 10 năm 2009, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 15152/BTC-TCDT ngày 27 tháng 10 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn từ nguồn dự trữ quốc gia do Bộ đang bảo quản cho Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh phục vụ nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cụ thể:

1. Tỉnh Hà Tĩnh:

- Xuồng cao tốc các loại: 02 bộ.

- Phao áo cứu sinh: 3.000 chiếc.

2. Tỉnh Nghệ An:

- Xuồng cao tốc ST-750 CN: 01 bộ.

- Nhà bạt cứu sinh các loại: 75 bộ.

- Phao áo cứu sinh: 1.000 chiếc.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng, bảo quản hàng dự trữ quốc gia thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- UBQGTKCN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Kiều Đình Thụ; cổng TTĐT, các Vụ: KTN, NC, ĐP;
- Lưu VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Nguyễn Sinh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1891/QĐ-TTg năm 2009 về việc xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.156
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66