Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 181/2002/QĐ-UB phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vốn cho một số dự án thuộc kế hoạch XDCB năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 181/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 30/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 181/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VỐN CHO MỘT SỐ DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH XDCB NĂM 2002

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996, Nghị định số 51/1998/ NĐ-CP ngày 18/7/1998 của Chính phủ về phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 06/2002/QĐ-UB ngày 26/01/2002 của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2002 cho sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện;
Căn cứ Quyết định số 79/2002/QĐ-UB ngày 30/5/2002 của UBND Thành phố về việc giao bể sung kế hoạch và dự án chi ngân sách năm 2002 cho các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện;
Căn cứ Quyết định số 79/2002/QĐ-UB ngày 30/5/2002 của UBND Thành phố về việc giao bổ sung kế hoạch và dự toán chi ngân sách năm 2002 cho các Sở, Ban, Ngành, UBND các Quận, Huyện;
Căn cứ các quyết định số: 161/2002/QĐ-UB ngày 02/12/2002 và 177/2002/QĐ-UB ngày 20/12/2002 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung và điều hoà kế hoạch XDCB năm 2002 cho các Sở, Ban, Ngành và UBND các Quận, Huyện;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tại tờ trình liên ngành số: 1547/TTr-LS ngày 26/12/2002 và công văn số: 1991/KH&ĐT-TH ngày 30/12/2002 của Sở Kế Hoạch và Đầu tư;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vốn 127 tỉ đồng cho một số dự án thuộc kế hoạch XDCB năm 2002 tại biểu phụ lục kèm theo.

Điều 2: Thủ tướng các đơn vị được Thành phố giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn tại điều 1 quyết định này có trách nhiệm tập trung chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục để giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn được giao bổ sung.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Giám đốc Sở Địa chính Nhà đất, Chủ tịch Nhà đất, Chủ tịch UBND các Quận: Ba Đình, Hai Bà trưng, Tây Hồ, Thanh Xuân; Giám đốc Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 181/2002/QĐ-UB phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vốn cho một số dự án thuộc kế hoạch XDCB năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.361

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.8.102