Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 18/2005/QĐ-UB về cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 18/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 31/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/2005/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CẤP BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-UB-KT ngày 15 tháng 3 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố;
Theo Công văn số 138 TC/TCNH ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính về bổ sung vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố tại Văn bản số 25/QĐT-TCKT ngày 17 tháng 01 năm 2005 về tăng vốn điều lệ và ý kiến của Sở Tài chớnh tại Cụng văn số 532/TC-ĐTSC ngày 24 tháng 01 năm 2005 ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố từ các quỹ dự trữ là 144.302.251.112 đồng kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2004, cụ thể như sau :

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 12.292.213.126 đồng ;

- Thu sử dụng vốn : 77.724.302.946 đồng ;

- Quỹ phát triển nghiệp vụ : 54.285.735.040 đồng.

Điều 2. Việc quản lý và sử dụng vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố phải thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 1148/QĐ-UB-KT ngày 15 tháng 3 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố và Thông tư số 43 TC/TCNH ngày 07 tháng 7 năm 1997 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Chánh Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3
- TTUB: CT, PCT/TT, TM
- VP HĐ-UB: PVP/KT
- Tổ TM, TH
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2005/QĐ-UB về cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.096
DMCA.com Protection Status