Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1734/QĐ-TTg năm 2009 hỗ trợ kinh phí, gạo cho một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Bộ Quốc phòng khắc phục hậu quả bão, lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1734/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1734/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ, GẠO CHO MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG, TÂY NGUYÊN VÀ BỘ QUỐC PHÒNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO, LŨ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương (công văn số 285/TTr-PCLBTW ngày 09 tháng 10 năm 2009; công văn số 257/TTr-PCLBTW ngày 21 tháng 10 năm 2009), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 14631/BTC-NSNN ngày 16 tháng 10 năm 2009),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trích 98,0 tỷ đồng (chín mươi tám tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2009; xuất cấp không thu tiền 3.500 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương và bổ sung ngân sách của Bộ Quốc phòng để khắc phục hậu quả bão, lũ, phân bổ cụ thể như sau:

- Thanh Hóa 10,0 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo; Nghệ An 10,0 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo; Hà Tĩnh 10,0 tỷ đồng; Phú Yên 5,0 tỷ đồng; Gia Lai 20,0 tỷ đồng; Đắk Lắk 20,0 tỷ đồng và 500 tấn gạo; Đắk Nông 10.0 tỷ đồng (thực hiện cứu đói cho dân, hỗ trợ dân sinh, khôi phục cơ sở hạ tầng cấp bách: trường học, trạm y tế, các công trình giao thông, thủy lợi).

- Bổ sung ngân sách năm 2009 của Bộ Quốc phòng 13,0 tỷ đồng (bù đắp chi phí đã ứng để tham gia phục vụ cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả bão, lũ).

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 Quyết định và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ và sử dụng số gạo, kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định hiện hành; đồng thời chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương, cơ quan và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để khắc phục hậu quả bão, lũ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư; Quốc phòng; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cục Dự trữ quốc gia;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLBTW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH, ĐP, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1734/QĐ-TTg năm 2009 hỗ trợ kinh phí, gạo cho một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Bộ Quốc phòng khắc phục hậu quả bão, lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.669

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9