Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 169/QĐ-TTg năm 2012 về giao dự toán thu, chi của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 169/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 169/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NĂM 2012 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ tiêu dự toán thu, chi năm 2012 như sau:

(Đơn vị: Triệu đồng)

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

I

TỔNG SỐ THU CÁC QUỸ BẢO HIỂM

135.317.000

1

Thu bảo hiểm xã hội bắt buộc

76.143.000

2

Thu bảo hiểm xã hội tự nguyện

250.000

3

Thu bảo hiểm thất nghiệp

6.783.000

4

Thu bảo hiểm y tế

37.341.000

5

Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư tài chính

14.800.000

II

TỔNG SỐ CHI TỪ CÁC QUỸ BẢO HIỂM

91.363.000

1

Chi bảo hiểm xã hội từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc

58.681.000

2

Chi bảo hiểm xã hội tự nguyện

52.000

3

Chi bảo hiểm thất nghiệp

1.032.000

4

Chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

28.423.000

5

Chi quản lý bộ máy

2.725.000

6

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

450.000

III

CHI TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

1.936.000

1

Hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ nguồn chi đảm bảo xã hội của ngân sách trung ương năm 2012 đã được Quốc hội quyết định

1.700.000

2

Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường thuộc Bộ, cơ quan trung ương quản lý từ nguồn chi sự nghiệp y tế của ngân sách trung ương năm 2012 đã được Quốc hội quyết định

236.000

Trong năm 2012, khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, điều chỉnh chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính xem xét trình Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung kinh phí tiền lương tăng thêm cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng đối với năm ngân sách 2012.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự toán thu, chi năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 169/QĐ-TTg năm 2012 về giao dự toán thu, chi của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.118

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184