Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1659/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1659/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của các Bộ đồng trình tại công văn số 348/PCLBTW ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Trích 310,0 tỷ đồng (ba trăm mười tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2008 hỗ trợ cho các địa phương để khắc phục hậu quả đợt mưa lũ đầu tháng 11 (hỗ trợ dân sinh, mua giống khôi phục sản xuất, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, thủy lợi, giao thông nông thôn và vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh).

Phân bổ cụ thể cho các tỉnh:

1. Ninh Bình:

35,0 tỷ đồng

 

10. Hải Dương:

15,0 tỷ đồng

2. Hà Nội:

40,0 tỷ đồng

 

11. Lạng Sơn:

5,0 tỷ đồng

3. Vĩnh Phúc:

15,0 tỷ đồng

 

12. Bắc Giang:

20,0 tỷ đồng

4. Hà Nam:

20,0 tỷ đồng

 

13. Hà Tĩnh:

15,0 tỷ đồng

5. Thái Bình:

20,0 tỷ đồng

 

14. Hòa Bình:

10,0 tỷ đồng

6. Nghệ An:

25,0 tỷ đồng

 

15. Bắc Ninh:

15,0 tỷ đồng

7. Hưng Yên:

20,0 tỷ đồng

 

16. Nam Định:

15,0 tỷ đồng

8. Phú Thọ:

15,0 tỷ đồng

 

17. Bắc Kạn:

5,0 tỷ đồng

9. Thanh Hóa:

15,0 tỷ đồng

 

18. Thái Nguyên:

5,0 tỷ đồng

2. Xuất cấp (không thu tiền) 5.400 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói kịp thời cho dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Phân bổ cụ thể cho các tỉnh: Ninh Bình 1.000 tấn gạo, Bắc Giang 1.000 tấn gạo, Thanh Hóa 900 tấn gạo, Nghệ An 1.000 tấn gạo, Hà Tĩnh 1.500 tấn gạo.

3. Xuất cấp (không thu tiền) 45,0 tấn hạt giống rau từ nguồn Dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để phục hồi sản xuất.

Phân bổ cụ thể cho các tỉnh:

1. Ninh Bình:

3,0 tấn

8. Thanh Hóa:

3,0 tấn

2. Hà Nội:

10,0 tấn

9. Hải Dương:

2,0 tấn

3. Vĩnh Phúc:

7,0 tấn

10. Bắc Giang:

2,0 tấn

4. Hà Nam:

2,0 tấn

11. Hà Tĩnh:

2,0 tấn

5. Nghệ An:

5,0 tấn

12. Hòa Bình:

2,0 tấn

6. Hưng Yên:

3,0 tấn

13. Bắc Ninh:

2,0 tấn

7. Phú Thọ:

2,0 tấn

 

 

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ số gạo, kinh phí, hạt giống rau được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định hiện hành; đồng thời chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Ninh Bình, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Thái Bình, Nghệ An, Hưng Yên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hải Dương, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Bắc Ninh, Nam Định, Bắc Kạn, Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cục Dự trữ quốc gia;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLBTW
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, KTTH, ĐP, KGVX, TTĐT;
- Lưu VT, KTN (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1659/QĐ-TTg ngày 17/11/2008 về việc hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.012

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.26