Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 165/2006/QĐ-UBND sửa đổi điều 6 - quy định tổ chức mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở tại các xã ngoại thành Hà Nội kèm theo Quyết định 55/1999/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 165/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 19/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 165/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 6 - QUY ĐỊNH TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI BẢO VỆ THỰC VẬT CƠ SỞ TẠI CÁC XÃ NGOẠI THÀNH HÀ NỘI, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/1999/QĐ-UB NGÀY 13/07/1999 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 25/7/2001;
Căn cứ Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo vệ thực vật, Điều lệ Kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật;
Căn cứ Quyết định số 55/1999/QĐ-UB ngày 13/07/1999 của UBND Thành phố Hà Nội V/v ban hành bản: Quy định tổ chức “mạng lưới” Bảo vệ thực vật (BVTV) cơ sở tại các Xã ngoại thành Hà Nội;
Theo đề nghị của Liên Sở Nông nghiệp và PTNT - Tài chính - Nội vụ tại Tờ trình số 72/TTrLN-NN-TC-NV ngày 01/9/2006 về việc Nâng mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Thành phố cho Trưởng ban thú y xã, phường, thị trấn; Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật cơ sở; Cán bộ khuyến nông cơ sở;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi định mức kinh phí hỗ trợ cho Kỹ thuật viên Bảo vệ thực vật xã tại điều 6 - Quy định tổ chức mạng lưới Bảo vệ thực vật cơ sở tại các xã ngoại thành Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 55/1999/QĐ-UB ngày 13/07/1999 của UBND Thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật tại xã được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Thành phố với định mức 1 tháng bằng 80% hệ số 1 mức lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Mức hỗ trợ được áp dụng thực hiện từ tháng 7/2006 và được điều chỉnh khi Nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu.

Quyết định này thay thế Quyết định số 13/2003/QĐ-UB ngày 17/01/2003 của UBND Thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Thương mại, Nội vụ; Chủ tịch UBND các Quận Huyện; Thủ trưởng các ngành, các đơn vị liên quan và Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- TT TU, TT HĐND TP
- Đ/c Chủ tịch UBND TP b/c)
- Các Đ/c PCT UBND TP
- VPUB: V5, NN, TH
- Lưu VT

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Qúy Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 165/2006/QĐ-UBND sửa đổi điều 6 - quy định tổ chức mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở tại các xã ngoại thành Hà Nội kèm theo Quyết định 55/1999/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.770

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.236.140