Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 160/2002/QĐ-UB về việc tạm giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 160/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 30/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 160/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ TẠM GIAO CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2003

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ kết quả thảo luận giữa Ủy ban nhân dân và Bộ Tài chính về dự toán thu chi ngân sách Nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh năm 2003 ;
Xét đề nghị của Cục Thuế thành phố tại công văn số 11192/CT-KHTH ngày 27 tháng 12 năm 2002 và Sở Tài chánh-Vật giá tại công văn số 4524/TCVG-NS ngày 20 tháng 12 năm 2002 về tạm giao dự toán thu chi ngân sách năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận-huyện chỉ tiêu tạm giao về dự toán thu chi ngân sách năm 2003 ban hành kèm theo quyết định này.

Điều 2.- Sau khi nhận được chỉ tiêu tạm giao về dự toán thu chi ngân sách năm 2003, các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân quận-huyện có trách nhiệm phân bổ chỉ tiêu ngân sách được tạm giao cho đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc và Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn theo quyết định này và gởi cơ quan Tài chính đồng cấp, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm căn cứ cấp phát, thanh toán, nhằm tạo điều kiện cho đơn vị chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao ngay đầu năm ngân sách.

Khi Thủ tướng Chính phủ quyết định giao nhiệm vụ thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2003 cho thành phố và Hội đồng nhân dân thành phố Quyết nghị, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ giao chỉ tiêu chính thức về dự toán thu chi ngân sách năm 2003 và các chỉ tiêu khác theo quy định.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Cục Trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như điều 3  
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban KTNS/HĐND.TP
- Văn phòng Thành Ủy
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Tổ TM (2b), TH
- Lưu (TM-O)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 160/2002/QĐ-UB về việc tạm giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.819

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64