Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 15/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Ngọc Phi
Ngày ban hành: 27/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2009/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 27 tháng 2 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA TRANG THIẾT BỊ CHO NHÀ VĂN HÓA XÃ, THÔN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 32/2008/NQ-HĐND NGÀY 15-12-2008 CỦA HĐND TỈNH KHÓA XIV

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 17-7-2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV về xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, đơn vị văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2008/NQ-HĐND ngày 15-12-2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 14 V/v Sửa đổi, bổ sung mức hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị cho nhà văn hóa xã, thôn theo Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 17-7-2006 của HĐND tỉnh, khóa XIV;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 46/VHTTDL ngày 11-02-2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục hỗ trợ kinh phí để mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa xã (xã, phường, thị trấn), thôn (thôn, khu phố) đã xây dựng nhưng chưa được hỗ trợ theo Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 17-7-2006, với mức cụ thể như sau:

- Nhà văn hóa xã: 30 triệu đồng/nhà.

- Nhà văn hóa thôn ở các xã không thuộc xã miền núi: 40 triệu đồng/nhà.

- Nhà văn hóa thôn ở các xã miền núi: 50 triệu đồng/nhà.

* Mức hỗ trợ trên thực hiện từ ngày 01-01-2009.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện nội dung công việc trên đây, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các nội dung liên quan trái với quyết định này.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Phi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2009/QĐ-UBND ngày 27/02/2009 sửa đổi mức hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị Cho nhà văn hóa xã, thôn theo Nghị quyết 32/2008/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.306

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!