Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1451/QĐ-TTg năm 2008 về việc điều chỉnh nội dung đề án Hỗ trợ nuôi ăn, điều trị phục hồi chức năng cho trẻ em tàn tật tại Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật số 1 thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1451/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 06/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1451/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐỀ ÁN HỖ TRỢ NUÔI ĂN, ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO TRẺ EM TÀN TẬT TẠI TRUNG TÂM CỨU TRỢ TRẺ EM TÀN TẬT SỐ 1 THUỘC HỘI CỨU TRỢ TRẺ EM TÀN TẬT VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà nước;
Xét đề nghị của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh nội dung đề án Hỗ trợ nuôi ăn, điều trị phục hồi chức năng cho trẻ em tàn tật tại Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật số 1 (Trung tâm 1) giai đoạn 2007 đến 2010 thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 536/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2007 như sau:

- Bổ sung các nội dung sau đây vào nội dung hoạt động của đề án: hỗ trợ nuôi ăn, phẫu thuật, phục hồi chức năng cho trẻ em nghèo tàn tật tại các địa phương do các đoàn bác sĩ lưu động của Trung tâm 1 thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam tổ chức thực hiện.

- Nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho các nội dung nêu trên điều chỉnh từ nguồn ngân sách được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm cho Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 536/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2007.

Điều 2.

- Ban Chấp hành Trung ương Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật.

- Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng và thẩm quyền phối hợp với Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1451/QĐ-TTg năm 2008 về việc điều chỉnh nội dung đề án Hỗ trợ nuôi ăn, điều trị phục hồi chức năng cho trẻ em tàn tật tại Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật số 1 thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.456

DMCA.com Protection Status
IP: 75.101.243.64