Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1446/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 1446/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MUA VẬT TƯ, THIẾT BỊ Y TẾ DỰ TRỮ QUỐC GIA TỪ NGUỒN KINH PHÍ KẾT DƯ ĐẤU THẦU MUA SẮM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 7549/BYT-KH-TC ngày 15 tháng 10 năm 2007, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7209/BKH-TM&DV ngày 03 tháng 10 năm 2007, Tài chính tại văn bản số 13723/BTC-DTQG ngày 11 tháng 10 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Y tế sử dụng 4,1398 tỷ đồng số vốn còn kết dư thuộc kế hoạch năm 2005, 2006 để mua thêm 09 mặt hàng thiết bị y tế và 01 mặt hàng dịch truyền đưa vào dự trữ quốc gia.

Chi tiết các mặt hàng mua thêm đưa vào dự trữ quốc gia như phụ lục kèm theo công văn số 7549/BYT-KH-TC ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Bộ Y tế. Bộ Y tế tính toán số lượng thiết bị cần mua bổ sung để đưa vào dự trữ quốc gia cho phù hợp với số kinh phí trên.

Phương thức và giá mua thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,  Trần Quốc Toản, Website CP, Vụ VX;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3 bản), Nguyện (20b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1446/QĐ-TTg ngày 25/10/2007 về việc mua vật tư, thiết bị y tế dự trữ quốc gia từ nguồn kinh phí kết dư đấu thầu mua sắm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.466

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!