Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 138/QĐ-UB năm 1984 về việc tăng cường tổ chức của Ủy ban vận động mua công trái xây dựng tổ quốc cấp thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 138/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Võ Danh
Ngày ban hành: 17/05/1984 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 138/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 1984.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN VẬN ĐỘNG MUA CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC CẤP THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30-06-1983 ;
Căn cứ Pháp lệnh ngày 28-11-1983 của Hội đồng Nhà nước về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc ;
Căn cứ đề nghị của Thường trực Ủy ban Vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc cấp thành phố ;
Xét yêu cầu đẩy mạnh cuộc vận động mua Công trái xây dựng Tổ quốc tại Thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ sung các đồng chí sau đây làm Ủy viên của Ủy ban Vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc cấp Thành phố :

1) Trần Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin.

2) Vũ Hắc Bồng, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

3) Hàn Trường Vũ, Trưởng ban Hoa vận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.

4) Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Công nghiệp, Sở Thương nghiệp, Sở Ăn uống và Khách sạn, Sở Quản lý nhà đất và CTCC, Sở Giao thông vận tải, Ngân hàng ngoại thương thành phố, và Trưởng hoặc phó ban quản lý hợp tác xã mua bán tiêu thụ thành phố.

Điều 2. Nay bổ sung các đồng chí sau đây vào Ban Thường trực của Ủy ban Vận động mua công trái cấp thành phố :

1) Mai Văn Bảy, Thư ký liên hiệp Công đoàn Thành phố.

2) Tống Viết Xuân, Phó Ban Tuyên huấn Thành ủy.

3) Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng ban Việt kiều thành phố.

4) Trần Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Văn hoá thông tin.

5) Hàn Trường Vũ, Trưởng ban Hoa vận của UBMTTQ Thành phố.

Điều 3. Ban Thường trực Ủy ban vận động mua công trái thành phố có văn phòng riêng gồm một số chuyên viên, cán bộ chuyên trách công tác nghiên cứu tổng hợp, vận động, tuyên truyền… do Ban Thường trực đề nghị và các cơ quan Văn phòng UBND thành phố, Sở Tài chánh, Sở Văn hoá Thông tin, Ban Tuyên huấn Thành ủy cử đến làm việc theo chế độ biệt phái. Cán bộ làm công tác văn thư, hành chánh do UBMTTQ Thành phố cử đến làm việc. Ngoài ra Ban Thường trực được thu nhận một số nhân viên khác (như đánh máy, giao liên, lái xe…) vào làm việc theo chế độ hợp đồng.

Điều 4. Ủy ban Vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc cấp thành phố được phép có con dấu, được mở tài khoản tại Ngân hàng Thành phố, và được cấp phương tiện hoạt động theo chế độ đối với cơ quan Nhà nước.

Điều 5. Ủy ban Vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc cấp Thành phố được phép trích 2% trong tổng số tiền thu được bằng bán Công trái để dùng làm kinh phí hoạt động.

Điều 6. Các đồng chí Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Ủy ban Vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc cấp thành phố và các đồng chí có tên ở điều 1 và điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Võ Danh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 138/QĐ-UB năm 1984 về việc tăng cường tổ chức của Ủy ban vận động mua công trái xây dựng tổ quốc cấp thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.352
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240