Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1297/QĐ-TTg năm 2009 về giao kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ bổ sung năm 2009 cho các bộ và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1297/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1297/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ BỔ SUNG NĂM 2009 CHO CÁC BỘ VÀ ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 32/2009/QH12 của Quốc hội về điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 5758/BKH-TH ngày 3 tháng 8 năm 2009 về kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2009 cho các Bộ, tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương là 20.000 tỷ đồng, bố trí cho các ngành và lĩnh vực như sau:

1. Ngành giao thông vận tải: 8.600 tỷ đồng.

2. Ngành thủy lợi: 4.400 tỷ đồng

3. Các dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện và các bệnh viện tuyến tỉnh theo Nghị quyết số 18/2008/QH12 của Quốc hội: 2.000 tỷ đồng

4. Các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên: 1.500 tỷ đồng.

5. Các dự án ký túc xá sinh viên: 3.500 tỷ đồng (có quyết định riêng).

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung kế hoạch năm 2009 của các Bộ, tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ các Phụ lục kèm theo công văn số 5758/BKH-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu trên (bao gồm các Phụ lục số: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8), cụ thể như sau:

1. Đối với các dự án giao thông, thủy lợi, y tế: giao cho các Bộ, địa phương tổng số vốn và danh mục dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ (không ghi kế hoạch vốn cụ thể từng dự án, riêng đối với các dự án bệnh viện tuyến tỉnh, giao danh mục và mức vốn đầu tư cho từng dự án).

Căn cứ tình hình triển khai cụ thể của từng dự án, các Bộ, tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ cho từng dự án trong danh mục đã được giao.

2. Đối với các dự án thuộc chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên: giao tổng số vốn cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký phân bổ vốn cho từng dự án theo đúng Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đối với các dự án xây dựng ký túc xá sinh viên, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định riêng.

Điều 3. Các Bộ, địa phương phân bổ kế hoạch năm 2009 vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung được giao cho từng dự án theo đúng nguyên tắc quy định tại Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2006 và Quyết định số 350/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTg, các Phó TTg;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTC-NS của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, KGVX, NC, ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1297/QĐ-TTg ngày 20/08/2009 về giao kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ bổ sung ngày 20/08/2009 cho các bộ và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.596

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.222