Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 119/QĐ-UBND mức phụ thu giá cước vận tải hành khách một số luồng tuyến trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 119/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 17/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC PHỤ THU GIÁ CƯỚC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH MỘT SỐ LUỒNG TUYẾN TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU - NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ vận tải đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 08/TTr-SGTVT ngày 12 tháng 01 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức phụ thu cước giá vé và thời gian thu cước vận tải hành khách một số luồng tuyến trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 cụ thể:

1. Mức phụ thu cước giá vé:

a) Các tuyến đi liên tỉnh từ Bình Định trở ra phía miền Trung, miền Bắc: Phụ thu tối đa không quá 60% cước giá vé.

b) Các tuyến đi liên tỉnh còn lại: Phụ thu tối đa không quá 40% cước giá vé.

- Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô chỉ được tăng mức phụ thu cước giá vé tối đa theo tỷ lệ như trên và không được phép tăng thêm dưới bất kỳ hình thức nào.

- Mức phụ thu cước giá vé nêu trên chỉ được phụ thu một chiều đi hoặc đến theo thời gian tính phụ thu theo khoản 2 Điều này.

2. Thời gian phụ thu:

a) Các tuyến đi liên tỉnh từ Bình Định trở ra miền Trung, miền Bắc; các tỉnh Tây Nguyên và Cần Thơ:

- Đối với các đầu bến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Áp dụng phụ thu từ ngày 20 đến ngày 30 tháng chạp năm Bính Thân (tức ngày 17/01 đến 27/01/2017);

- Đối với các đầu bến trên địa bàn các tỉnh phía Bắc và miền Trung (từ Bình Định trở ra) các tỉnh Tây Nguyên, Cần Thơ: Áp dụng phụ thu từ ngày mồng 2 đến ngày 11 tháng giêng năm Đinh Dậu (tức ngày 29/01/2017 đến ngày 07/02/2017).

b) Các tuyến đi liên tỉnh còn lại:

- Đối với các đầu bến trên địa bàn các tỉnh khác đi đến tỉnh Lâm Đồng: Áp dụng phụ thu từ ngày 26 đến ngày 30 tháng Chạp năm Bính Thân (tức ngày 23/01/2017 đến ngày 27/01/2017).

- Đối với các đầu bến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Áp dụng phụ thu từ ngày 04 đến ngày 10 tháng Giêng năm Đinh Dậu (tức ngày 31/01/2017 đến 06/02/2017).

3. Đối tượng áp dụng: Các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện mức phụ thu tại địa phương nơi đơn vị đăng ký kinh doanh vận tải; đã thực hiện kê khai lại giá theo quy định;

Điều 2.

1. Báo Lâm Đồng, Đài phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, Đài Phát thanh truyền hình các huyện, thành phố thông báo Quyết định này để các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh vận tải hành khách và nhân dân biết thực hiện.

2. Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện phụ thu cước giá vé xe khách của các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong dịp Tết Nguyên đán và thông báo đến Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải các tỉnh biết. Trường hợp trong thời điểm này giá xăng dầu giảm, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải giảm giá vé theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Tài chính; Giám đốc Đài phát thanh Truyền hình Lâm Đồng; Tổng biên tập Báo Lâm Đồng; Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
-
Bộ Giao thông Vận tải;
-
TTTU, TT HĐND tỉnh;
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Các thành viên UBND tỉnh;
-
Như Điều 3;
-
Phó VP UBND tỉnh;
-
Lưu: VT, TC, GT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PH
Ó
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 119/QĐ-UBND mức phụ thu giá cước vận tải hành khách một số luồng tuyến trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


703

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81