Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1000/QĐ-TTg năm 2009 về việc hỗ trợ kinh phí, gạo cho các địa phương để khắc phục hậu quả mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ, GẠO CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1835/BNN-ĐĐ ngày 26 tháng 6 năm 2009), Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương (công văn số 145/TTr-PCLBTW ngày 08 tháng 7 năm 2009), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 9771/BTC-NSNN ngày 09 tháng 7 năm 2009, công văn số 9844/BTC-NSNN ngày 10 tháng 7 năm 2009),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Trích 71,0 tỷ đồng (bảy mươi mốt tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2009 hỗ trợ cho các địa phương để khắc phục hậu quả mưa lũ (hỗ trợ dân sinh, mua giống khôi phục sản xuất, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, thủy lợi, giao thông nông thôn và vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh).

Phân bổ cụ thể cho các tỉnh: Ninh Bình 5,0 tỷ, Nghệ An 5,0 tỷ, Quảng Nam 4,0 tỷ, Quảng Ngãi 4,0 tỷ, Bắc Kạn 20,0 tỷ, Lai Châu 10,0 tỷ, Sơn La 5,0 tỷ, Hà Giang 5,0 tỷ, Cao Bằng 10,0 tỷ, Lào Cai 3,0 tỷ.

2. Xuất cấp (không thu tiền) 1.000 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Nghệ An để cứu đói kịp thời cho dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ số gạo, kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định hiện hành; đồng thời chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bắc Kạn, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các PTTgCP,
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cục Dự trữ quốc gia;
- Văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5b).

THỦ TƯỚNG  
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1000/QĐ-TTg năm 2009 về việc hỗ trợ kinh phí, gạo cho các địa phương để khắc phục hậu quả mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.313

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123