Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 05/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Phước Thanh
Ngày ban hành: 11/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2011/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 11 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2010/QĐ-UBND NGÀY 23/7/2010 VÀ QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2001/NQ-HĐND ngày 16/8/2001 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị quyết số 21/2001/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Khóa VI;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 701/TTr-STC ngày 24/12/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quyết định 15/2010/QĐ-UBND ngày 23/10/2010 và Quy định ban hành kèm theo của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Tại khoản c, Điều 1 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND:

Điều chỉnh, bổ sung lại: "Học chính quy, tập trung thuộc chỉ tiêu ngân sách nhà nước giao đào tạo tại các Trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân";

2. Tại điểm 2, mục II Quy định kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND: điều chỉnh, bổ sung lại như sau:

Học sinh, sinh viên học đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tập trung, chính quy: Hưởng chính sách của tỉnh quy định:

a) Đối tượng:

Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không thuộc các đối tượng hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước) mà cha, mẹ có hộ khẩu thường trú tại xã miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam đi học tập trung, chính quy trong chỉ tiêu đào tạo từ nguồn ngân sách nhà nước tại các Trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

b) Chính sách, chế độ:

- Học trong tỉnh:

+ Miễn học phí theo quy định;

+ Học bổng chính sách bằng 80% mức lương tối thiểu của Nhà nước và hưởng 12 tháng/năm.

+ Hỗ trợ tiền học phẩm: 100.000 đồng/người/năm, để mua sách, tài liệu học tập; giấy trắng kẻ hoặc vở; bút bi; ..."

- Học ngoài tỉnh:

+ Miễn học phí theo quy định;

+ Học bổng chính sách bằng 80% mức lương tối thiểu của Nhà nước và hưởng 12 tháng/năm.

+ Hỗ trợ tiền học phẩm: 100.000 đồng/sinh viên/năm, để mua sách, tài liệu học tập; giấy trắng kẻ hoặc vở; bút bi; ..."

+ Tiền tàu xe mỗi năm hai lần (đi và về dịp nghỉ hè hoặc nghỉ Tết nguyên đán) theo giá vé tàu, xe vận tải hành khách thông thường;

+ Khi nhập trường (Năm đầu) hỗ trợ một lần: 510.000 đồng/sinh viên để mua một số đồ dùng cá nhân (Chăn bông cá nhân; áo bông; chiếu cá nhân; Nilon đi mưa; quần, áo dài tay).

3. Bổ sung thêm nội dung tại Mục III Quy định kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND như sau:

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định trợ cấp, hỗ trợ cho học sinh thuộc đối tượng đã được bổ sung tại khoản b2, điểm 2, mục II (Theo trên) từ nguồn sự nghiệp giáo dục – đào tạo ngân sách tỉnh cấp bổ sung cân đối có mục tiêu hằng năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 23/7/2010 và Quy định ban hành kèm theo của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh, bổ sung của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Dạy nghề; Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS, THPT công lập trên địa bàn tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2011/QĐ-UBND ngày 11/02/2011 sửa đổi Quyết định 15/2010/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.696

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!