Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2010/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2010 cho các đơn vị được giao dự toán trợ giá, trợ cước năm 2010 do tỉnh Lai Châu ban hành

Số hiệu: 05/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Lò Văn Giàng
Ngày ban hành: 31/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2010/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 31 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2010 CHO CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO DỰ TOÁN TRỢ GIÁ, TRỢ CƯỚC NĂM 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 154/2009/NQ-HĐND12 ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII kỳ họp thứ 15, về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao dự toán thu, chi NSĐP năm 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Tài chính tại Tờ trình số 15/TTr-STC ngày 10/03/2010 về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2010;

Sau khi thống nhất với Trường trực Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2010 đã giao tại Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh Lai Châu cho các đơn vị được giao dự toán trợ giá, trợ cước năm 2010. (theo biểu phụ lục đính kèm).

Điều 2. Các quy định khác tại Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao dự toán thu, chi NSĐP năm 2010 vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị được giao dự toán trợ giá, trợ cước năm 2010 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lò Văn Giàng

 

BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN TRỢ GIÁ, TRỢ CƯỚC NĂM 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2010/QĐ-UBND ngày 31/03/2010 của UBND tỉnh Lai Châu)

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN ĐÃ GIAO TẠI QĐ 32/2009/QĐ-UBND

SỐ KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH GIẢM

DỰ TOÁN SAU KHI ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

 

TỔNG SỐ

12.600

-12.600

0

 

1

Công ty TNHH thương mại tổng hợp Mường Tè

1.533

-1.533

0

 

2

Công ty TNHH thương mại huyện Sìn Hồ

701

-701

0

 

3

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tỉnh

977

-977

0

 

4

Công ty TNHH thương mại tổng hợp Than Uyên

644

-644

0

 

5

HTX nông lâm ngư nghiệp Mường Cang

420

-420

0

 

6

HTX thương mại dịch vụ Bình Lư

280

-280

0

 

7

Chi nhánh xăng dầu Lai Châu

41

-41

0

 

8

Công ty TNHH vật tư kỹ thuật nông nghiệp

8.004

-8.004

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2010/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2010 cho các đơn vị được giao dự toán trợ giá, trợ cước năm 2010 do tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.396

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44