Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND về giá bán điện trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Số hiệu: 03/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Bùi Ngọc Sương
Ngày ban hành: 20/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 03/2009/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 20 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ BÁN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Công văn số 1398/TTg-KTN ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc một số kiến nghị của tỉnh Kiên Giang;
Căn cứ Nghị quyết số 53/2008/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi hai về việc điều chỉnh giá điện trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 07/TTr-STC ngày 07 tháng 01 năm 2009 về việc điều chỉnh giá bán điện tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá bán điện trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

1. Đối với điện sử dụng trong sinh hoạt của nhân dân: điện sử dụng từ 150kWh trở xuống bán theo khung giá quy định chung của Chính phủ, điện sử dụng từ 151kWh trở lên giá bán bằng 90% giá thành sản xuất, cụ thể giá bán điện như sau:

- Từ 100kWh đầu tiên: 685 đồng/kWh;

- Từ 101kWh đến 150 kwh: 1.385 đồng/kWh;

- Từ 151kWh trở lên: 3.945 đồng/kWh.

2. Đối với điện sử dụng trong lĩnh vực y tế, giáo dục, hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng: điện sử dụng trong định mức giá bán theo khung giá quy định chung của Chính phủ, vượt định mức giá bán bằng 90% giá thành sản xuất. Việc xây dựng định mức giao cho Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc phối hợp với Điện lực Kiên Giang thực hiện, cụ thể giá bán điện như sau:

a. Điện sử dụng trong định mức:

- Ngành y tế và giáo dục: 1.150 đồng/kWh;

- Cơ quan hành chính sự nghiệp: 1.285 đồng/kWh;

- Chiếu sáng công cộng: 1.255 đồng/kWh;

b. Điện vượt định mức: tính chung một giá: 3.945 đồng/kWh.

3. Đối với điện sử dụng trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ: thống nhất một giá bán bằng 90% giá thành sản xuất, tương đương 3.945 đồng/kWh.

4. Đối với điện bơm tưới nông nghiệp: giá bán theo mức giá chung của Chính phủ, cụ thể là: 785 đồng/kWh.

Giá bán điện nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Điện lực Kiên Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc tổ chức triển khai, theo dõi và kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Điện lực Kiên Giang, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh (Đảng, Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể) và các cơ quan, cá nhân có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn huyện Phú Quốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2009/QĐ-UBND về giá bán điện trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.760

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49