Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2000/QĐ-TTg về cơ chế thưởng và cấp lại do thực hiện vượt dự toán thu ngân sách năm 2000 cho ngân sách địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 03/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2000/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CƠ CHẾ THƯỞNG VÀ CẤP LẠI DO THỰC HIỆN VƯỢT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2000 CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết số 24/1999/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 1999 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6, về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 10/TC-NSNN
ngày 03 tháng 01 năm 2000,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thưởng và chế độ sử dụng tiền thưởng vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2000 cho ngân sách địa phương như sau:

1. Đội với các khoản được thưởng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước :

a) Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước (không kể phần ngân sách địa phương đã được hưởng 100% theo phân cấp) : thưởng 100% số thu vượt dự toán do Thủ tướng Chính phủ giao.

b) Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu xét thưởng theo nguyên tắc : số vượt thu dự toán Thủ tướng Chính phủ giao từ 20 tỷ đồng trở xuống thưởng 100%, số vượt thu từ trên 20 tỷ đồng thưởng thêm 50% số vượt thêm nhưng tổng số thưởng tối đa không vượt quá 50 tỷ đồng.

2. Đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương : cấp lại cho ngân sách địa phương 50% số thực nộp ngân sách Trung ương cao hơn dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 2. Quy định về việc sử dụng tiền thưởng.

Các khoản thưởng vượt thu trên được sử dụng để tăng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện nhiệm vụ quan trọng, đột xuất phát sinh ở địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thường vụ Bộ Chính trị,
- Ủy ban thường vụ Quốc hội,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Các HĐND, UBND tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
- Lưu : KTTH (3), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2000/QĐ-TTg về cơ chế thưởng và cấp lại do thực hiện vượt dự toán thu ngân sách năm 2000 cho ngân sách địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.560
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31