Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 70/2013/NQ-HĐND về việc cho thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục được hưởng cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 70/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 18/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2013/NQ-ND

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHO THỊ XÃ HỒNG LĨNH TIẾP TỤC ĐƯỢC HƯỞNG MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 19/2011/NQ-HĐND NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 474/TTr-UBND ngày 06/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý cho thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục được hưởng một số cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh và sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh:

a) Về nội dung quy định tại Điểm 2.3, Điều 1, Nghị quyết số 82/2008/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung như sau:

Tạo điều kiện cho thị xã Hồng Lĩnh lập phương án vay vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước và tạm ứng ngân sách tỉnh để xây dựng một số công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn, trên cơ sở khả năng trả nợ của ngân sách thị xã Hồng Lĩnh.

b) Về nội dung quy định tại Điểm 2.4, Mục 2, Điều 1, Nghị quyết số 82/2008/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung như sau:

Đối với tiền cấp quyền sử dụng đất phát sinh trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (trừ đất thuộc danh mục thực hiện Đề án phát triển Quỹ đất của tỉnh và Quỹ đất gắn với hạ tầng được đầu tư từ nguồn vốn vay Bộ Tài chính):

- Phát sinh trên địa bàn xã: Trích quỹ đất 20%, ngân sách thị xã Hồng Lĩnh được hưởng 50%, ngân sách xã được hưởng 30%.

- Phát sinh trên địa bàn phường: Trích quỹ đất 10%, ngân sách thị xã Hồng Lĩnh được hưởng 90%.

- Hỗ trợ cho thị xã Hồng Lĩnh 20% tiền cấp quyền sử dụng đất phần ngân sách tỉnh được hưởng (trừ đất để xây dựng các công trình, dự án được triển khai theo chủ trương của UBND tỉnh và cam kết của nhà đầu tư), sau khi đã trích quỹ đất và phân bổ thực hiện các đề án, chính sách, nhiệm vụ của tỉnh.

- Nguồn thu từ cho thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất khi giao đất cho các tổ chức kinh tế sử dụng vào mục đích kinh doanh phát sinh trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, ngân sách thị xã Hồng Lĩnh hưởng 100%.

Điều 2. Thời gian thực hiện từ năm 2014 đến hết năm 2015.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua,/.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 4;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 70/2013/NQ-HĐND về việc cho thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục được hưởng cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.787

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17