Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 32/2008/NQ-HĐND về sửa đổi mức hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị cho nhà văn hóa xã, thôn theo Nghị quyết 14/2006/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Số hiệu: 32/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 15/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2008/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 15 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA TRANG THIẾT BỊ CHO NHÀ VĂN HOÁ XÃ, THÔN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 14/2006/NQ-HĐND NGÀY 17/7/2006 CỦA HĐND TỈNH, KHOÁ XIV

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 14 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 17-7-2006 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc;

Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 209/TTr-UBND ngày 5/12/2008 về sửa đổi, bổ sung mức hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị nhà văn hoá xã, thôn theo Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 17/7/2006 của HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hoá- xã hội HĐND tỉnh và thảo luận của các đại biểu, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mức hỗ trợ cho Nhà văn hoá xã, thôn theo điểm 2, khoản c, Điều 1 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 17/7/2006 của HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

Tiếp tục hỗ trợ kinh phí để mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hoá xã (xã, phường, thị trấn), nhà văn hoá thôn (thôn, khu phố) đã xây dựng nhưng chưa được hỗ trợ theo Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 17/7/2006, nay được hỗ trợ theo mức:

- Nhà văn hoá xã 30 triệu/1nhà.

- Nhà văn hoá thôn ở các xã không thuộc xã miền núi 40 triệu/1nhà.

- Nhà văn hoá thôn ở các xã miền núi 50 triệu/1nhà.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với HĐND tỉnh theo quy định.

- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

- Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

- Nghị quyết được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XIV kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2008 và bãi bỏ điểm 2, khoản c, Điều 1 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 17-7-2006 của HĐND tỉnh. 

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 32/2008/NQ-HĐND về sửa đổi mức hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị cho nhà văn hóa xã, thôn theo Nghị quyết 14/2006/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.116

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49