Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 31/2002/NQ-HĐ về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2001. Hội đồng nhân dân thành phố Hà nội khóa XII kỳ họp thứ 7( từ ngày 17 đến 19 tháng 7 năm 2002) do Hội đồng nhân dân thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 31/2002/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phùng Hữu Phú
Ngày ban hành: 19/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/2002/NQ-HĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2002 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2001

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 7
(Từ ngày 17 đến 19 tháng 7 năm 2002)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân(Sửa đổi);
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước;
Xét báo cáo của UBND thành phố về Tổng quyết toán thu, chi ngân sách Thành phố năm 2001
,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2001 của Thành phố Hà Nội như sau:

I/- SỐ QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH:

1- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:         14.896.164.942.624 đồng

2-  Tổng thu NSĐP hưởng sau điều tiết:                    4.098.607.706.218 đồng

II/- SỐ QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:

Tổng chi ngân sách địa phương:                               3.872.401.198.650 đồng

III/- KẾT DƯ NGÂN SÁCH:

Kết dư ngân sách địa phương:                                      226.206.507.568 đồng

Chia ra:

Kết dư ngân sách cấp Thành phố:                        162.582.228.376 đồng

Kết dư ngân sách quận, huyện:                             26.571.830.522 đồng

Kết dư ngân sách                                                 37.052.448.670 đồng

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Phùng Hữu Phú

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 31/2002/NQ-HĐ về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2001. Hội đồng nhân dân thành phố Hà nội khóa XII kỳ họp thứ 7( từ ngày 17 đến 19 tháng 7 năm 2002) do Hội đồng nhân dân thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.397

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.78.142