Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 30/2009/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008 của tỉnh Vĩnh Phúc và 6 huyện

Số hiệu: 30/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 28/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2009/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008 CỦA TỈNH VĨNH PHÚC VÀ 6 HUYỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16-01-2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND huyện, quận, phường;

Xét báo cáo số: 136/BC-UBND ngày 04/12/2009 của UBND tỉnh Vĩnh phúc về quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008 của tỉnh Vĩnh Phúc và 6 huyện (không tổ chức HĐND); báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008 của tỉnh Vĩnh Phúc và 6 huyện (không tổ chức HĐND), như sau:

I - Thu, chi, kết dư ngân sách toàn tỉnh

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2008 là 11.166.194 triệu đồng, bằng 184,6% dự toán HĐND tỉnh giao.

2. Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng: 7.151.774 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.710.937 triệu đồng, bằng 191,5% dự toán HĐND tỉnh giao.

4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2008 là 440.837 triệu đồng, trong đó:

- Kết dư ngân sách tỉnh: 234.003 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách huyện, thành phố, thị xã: 133.468 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn:  73.366 triệu đồng.

(Chi tiết quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương của tỉnh Vĩnh Phúc cụ thể theo biểu số 01 và 02 kèm theo).

II - Thu, chi, kết dư ngân sách 6 huyện (không tổ chức HĐND)

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn các huyện: 1.144.833 triệu đồng.

Trong đó tổng thu ngân sách các huyện: 1.049.606 triệu đồng.

Bao gồm:

- Thu ngân sách cấp huyện: 633.941 triệu đồng

- Thu ngân sách cấp xã: 415.665 triệu đồng.

2. Tổng chi cân đối ngân sách các huyện: 888.277 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi ngân sách cấp huyện: 529.297 triệu đồng.

- Chi ngân sách cấp xã: 358.980 triệu đồng

3. Kết dư ngân sách năm 2008: 161.329 triệu đồng

Trong đó:

- Kết dư ngân sách huyện: 104.644 triệu đồng

- Kết dư ngân sách xã: 56.685 triệu đồng.

(Chi tiết quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách của 06 huyện không tổ chức HĐND cụ thể theo biểu 03 kèm theo).

III - Quyết toán ngân sách năm 2008 của tỉnh Vĩnh Phúc và 06 huyện (không tổ chức HĐND) sau khi được Bộ Tài chính, cơ quan Kiểm toán Nhà nước thẩm tra, nếu có thay đổi UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua,

- Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh phúc khoá XIV, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 24 tháng 12 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 30/2009/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008 của tỉnh Vĩnh Phúc và 6 huyện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.318
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.234.236