Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 26/2015/NQ-HĐND về phê duyệt chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố thực hiện do Tỉnh Yên Bái ban hành

Số hiệu: 26/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Dương Văn Thống
Ngày ban hành: 15/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2015/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ DUYỆT CHẾ ĐỘ CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH, UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THỰC HIỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 353/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố thực hiện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố thực hiện, với nội dung cụ thể như sau:

I. Đối tượng được hưởng chế độ:

1. Các cá nhân đến thăm và làm việc với Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, gồm:

a) Các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang;

b) Các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

c) Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

d) Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

2. Các đoàn đại biểu đến thăm và làm việc với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Uỷ ban mặt trận tổ quốc cấp huyện:

a) Các đoàn đại diện lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang;

b) Các đoàn đại diện các dân tộc thiểu số, các tổ chức tôn giáo có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

c) Các đoàn đại diện người Việt Nam ở nước ngoài có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

3. Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh đến thăm hỏi, chúc mừng:

a) Các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang;

b) Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

c) Các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, các sỹ nhân, trí thức tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc, và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, gồm:

+ Giáo mục quản nhiệm giáo phận;

+ Linh mục hạt trưởng; Quản nhiệm sứ; Trưởng dòng tu; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo sứ (Đạo Công giáo);

+ Trưởng, Phó ban đại diện hội Phật giáo tỉnh hoặc ban Trị sự Phật giáo cấp tỉnh (Đạo phật);

+ Mục sư Tin lành, Giảng sư, Truyền đạo viên tin lành (Đạo Tin lành);

+ Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số phạm vi ảnh hưởng trong nhiều huyện; Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số phạm vi ảnh hưởng trong một tỉnh đến nhiều vùng.

+ Các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc, và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

- Người việt nam ở nước ngoài tiêu biểu có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

4. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện đến thăm hỏi, chúc mừng:

Các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, các sỹ nhân, trí thức có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc, và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, gồm:

a) Các Linh mục quản nhiệm họ đạo; Tu sỹ; Trưởng; Phó ban hành giáo họ đạo (Đạo Công giáo);

b) Trưởng; Phó ban đại diện phật giáo cấp huyện; Trưởng Ban hộ tự các chùa (Đạo phật);

c)Trưởng điểm nhóm; người giảng đạo Tin lành hợp pháp (Đạo tin lành);

d) Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số phạm vi ảnh hưởng trong nhiều xã đến một huyện;

đ) Các nhân sỹ, trí thức có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc, và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

II. Nội dung chi và mức chi

1. Chi tiếp xã giao

Chi đón tiếp các đoàn đại biểu và các cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện: Thực hiện theo quy định hiện hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước.

2. Chi tặng quà lưu niệm.

a) Chi tặng quà lưu niệm nhân dịp đón các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc:

- Chi tặng quà lưu niệm nhân dịp đón các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Mức chi: 500.000 đồng/1 đại biểu.

- Chi tặng quà lưu niệm nhân dịp đón các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện.

Mức chi: 400.000 đồng/1 đại biểu.

b) Chi tặng quà chúc mừng tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc, tổ chức tôn giáo):

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng quà chúc mừng đối với các đối tượng quy định tại khoản 3 mục I Điều 1 Nghị quyết này.

Mức chi: 500.000 đồng/1lần/ người.

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện tặng quà chúc mừng đối với các đối tượng quy định tại khoản 4 mục I Điều 1 Nghị quyết này.

Mức chi: 400.000 đồng/1lần/ người.

Việc tặng quà chúc mừng ngày tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng một năm không quá 02 lần, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tự quyết định việc chọn ngày lễ nào để tặng quà chúc mừng cho phù hợp với đặc thù của từng đối tượng.

3. Chi thăm hỏi ốm đau, chi phúng viếng, chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn:

a) Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thăm hỏi đối với các đối tượng quy định tại khoản 3 mục I Điều 1 Nghị quyết này.

+ Chi thăm hỏi khi ốm đau: 1.000.000/ người/ năm.

+ Chi phúng viếng khi qua đời: 1.000.000 đồng/ người

+ Chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn (thiên tai, hỏa hoạn):1.000.000 đồng/ gia đình/ năm

b) Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện thăm hỏi khi ốm đau đối với các đối tượng quy định tại khoản 4 mục I Điều 1 Nghị quyết này.

+ Chi thăm hỏi khi ốm đau: 500.000/ người/ năm.

+ Chi phúng viếng khi qua đời: 500.000 đồng/ người

+ Chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn khăn (thiên tai, hỏa hoạn): 500.000 đồng/ gia đình/ năm

III. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí đảm bảo cho chế độ chi đón tiếp thăm hỏi, chúc mừng nói trên thuộc nhiệm vụ cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Uỷ ban mặt trận Tổ quốc tỉnh và Uỷ ban mặt trận Tổ quốc cấp huyện theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVII, kỳ họp thứ 15 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UB MTTQ tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra văn bản);
- Văn phòng UBND tỉnh (đăng công báo);
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, TP;
- Chánh, Phó VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Ban KT&NS.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 26/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 về phê duyệt chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố thực hiện do Tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.876

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.28.52