Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 200/2009/NQ-HĐND về thành lập và chế độ phụ cấp tình nguyện viên, hỗ trợ hoạt động đối với Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã tại xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Số hiệu: 200/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Ngô Đức Vượng
Ngày ban hành: 16/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/2009/NQ-HĐND

Việt Trì, ngày 16 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

V/V THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TÌNH NGUYỆN VIÊN,HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐỘI HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN CẤP XÃ TẠI CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRỌNG ĐIỂM VỀ TỆ NẠN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng chống ma tuý số 23/2000/QH10 ngày 9/12/2000 của Quốc hội khóa X; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống ma tuý số 16/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội khóa XII;

Căn cứ Pháp Lệnh phòng chống tệ nạn mại dâm ngày 31/3/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBTƯ MTTQVN ngày 18/12/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về tổ chức hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3635/TTr-UBND ngày 13/11/2009 của UBND tỉnh về việc thành lập và quy định chế độ phụ cấp tình nguyện viên, hỗ trợ hoạt động đối với Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành thông qua việc thành lập và quy định chế độ phụ cấp tình nguyện viên, hỗ trợ hoạt động đối với Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ như sau:

1. Thành lập Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn xã hội. Mỗi xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn xã hội thành lập 01 Đội hoạt động xã hội tình nguyện gồm có 05 người: 01 đội trưởng, 01 đội phó, 03 thành viên. Riêng thị trấn Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn) 01 đội, gồm có 07 người: 01 đội trưởng, 01 đội phó, 05 thành viên.

2. Chế độ phụ cấp tình nguyện viên:

Số TT

Chức danh

Mức phụ cấp (đồng/người/tháng)

1

Đội trưởng Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã

140.000

2

Đội phó Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã

120.000

3

Đội viên Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã

100.000

3. Kinh phí hỗ trợ hoạt động của 01 Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã: 5.000.000 đồng/đội/năm.

4. Nguồn kinh phí thực hiện:

Chi phụ cấp tình nguyện viên, kinh phí hỗ trợ hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã được bố trí từ nguồn ngân sách của tỉnh và nguồn huy động hợp pháp khác.

Thực hiện chế độ chính sách đối với tình nguyện viên của Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã bị tai nạn hoặc chết trong khi thực hiện nhiệm vụ được bố trí từ nguồn đảm bảo xã hội.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, kỳ họp thứ mười tám thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 200/2009/NQ-HĐND về thành lập và chế độ phụ cấp tình nguyện viên, hỗ trợ hoạt động đối với Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã tại xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.437

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.122.117