Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 152/2009/NQ-HĐND12 phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước tại địa phương năm 2008 do tỉnh Lai Châu ban hành

Số hiệu: 152/2009/NQ-HĐND12 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Giàng Páo Mỷ
Ngày ban hành: 10/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/2009/NQ-HĐND12

Lai Châu, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Báo cáo số: 181/BC-UBND ngày 19/11/2009 của UBND tỉnh Lai Châu về Quyết toán ngân sách địa phương năm 2008; Tờ trình số 1367/TTr - UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh về Dự thảo nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSĐP năm 2008; Báo cáo thẩm tra số 17/BC-KTNS ngày 20/11/2009 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước tại địa phương năm 2008 với một số nội dung chính sau:

a. Tổng thu Ngân sách địa phương: 2.832.453.672.886 đồng

* Tổng thu NSNN trên địa bàn: 231.832.909.780 đồng

- Ngân sách Trung ương hưởng: 5.248.692.946 đồng

- Ngân sách địa phương hưởng: 226.584.216.834 đồng

+ Ngân sách tỉnh hưởng: 139.646.212.714 đồng

+ Ngân sách huyện, thị xã hưởng: 83.752.600.113 đồng

+ Ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng: 3.185.404.007 đồng

* Tổng thu ngân sách từ nguồn kết dư năm trước: 193.832.497.329 đồng

- Ngân sách tỉnh: 115.271.748.920 đồng

- Ngân sách huyện, thị xã: 75.546.048.778 đồng

- Ngân sách xã, phường, thị trấn: 3.014.699.631 đồng

* Thu chuyển nguồn: 376.857.969.758 đồng

- Ngân sách tỉnh: 349.656.880.350 đồng

- Ngân sách huyện, thị xã: 27.201.089.408 đồng

* Thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng: 45.000.000.000 đồng

* Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.990.178.988.965 đồng

b. Tổng chi Ngân sách địa phương: 2.708.559.524.401 đồng

- Chi đầu tư phát triển: 219.858.363.498 đồng

- Chi thường xuyên: 1.064.456.433.616 đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 6.189.000.000 đồng

- Chi chương trình mục tiêu quốc gia: 189.664.210.191 đồng

- Chi thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ khác: 482.215.763.465 đồng

- Chi từ nguồn thu để lại theo quy định: 35.268.317.288 đồng

- Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2007: 710.907.436.343 đồng

+ Ngân sách tỉnh: 549.656.991.363 đồng

+ Ngân sách huyện, thị xã: 156.295.528.097 đồng

+ Ngân sách xã, phường, thị trấn: 4.954.916.883 đồng

c. Tổng số kết dư NSĐP năm 2008: 123.894.148.485 đồng

- Kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn: 1.283.314.941 đồng

- Kết dư ngân sách huyện, thị xã: 30.877.090.295 đồng

- Kết dư ngân sách tỉnh: 91.733.743.249 đồng

Điều 2.

1. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao cho Thường trực HĐND, các ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Khóa XII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2009.

 

 

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 152/2009/NQ-HĐND12 phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước tại địa phương năm 2008 do tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


331

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178