Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 1271/NQ-UBTVQH14 năm 2021 sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 1271/NQ-UBTVQH14 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 18/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1271/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN TIẾT KIỆM CHI VÀ KINH PHÍ CÒN LẠI CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2020

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cLuật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sa đổi, bổ sung một số điều theo Luật s 65/2020/QH14;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước s 83/2015/QH13;

Xét Tờ trình số 104/TTr-CP ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra s 2355/BC-UBTCNS14 ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020

1. Sử dụng 12.100 tỷ đồng (Mười hai nghìn, một trăm tđồng) nguồn tiết kiệm chi năm 2020 để mua vc xin phòng dịch Covid-19.

2. Sử dụng 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng) nguồn tăng thu và tiết kiệm chi năm 2019 chuyển sang năm 2020 để hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi bù giảm thu cân đi ngân sách địa phương năm 2020.

3. Sử dụng 15.100 tỷ đồng (Mười lăm nghìn, một trăm tỷ đồng) nguồn tăng thu và tiết kiệm chi năm 2019 chuyển sang năm 2020 để giảm bội chi ngân sách trung ương năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này và quản lý việc sử dụng vốn đúng mục đích và đạt hiệu qu cao.

2. Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đại biểu Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ giám sát, kiểm toán, thanh tra việc thực hiện Nghị quyết này.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch Quốc hội;
- Các Phó Chủ tịch Quốc hội;
- Các ủy viên UBTVQH;
- H
ĐDT và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC
, KHĐT;
- Kiểm toán nhà nước;
- Thanh tra Chính phủ;
- Lưu
: HC, TCNS;
- E-pass:
35764.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Vương Đình Huệ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 1271/NQ-UBTVQH14 năm 2021 sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


300

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.226.244.254