Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Thị Doãn Thanh
Ngày ban hành: 16/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2008/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHOÁ XIII KỲ HỌP THỨ 15

(ngày 16 tháng 7 năm 2008)

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Sau khi xem xét Báo cáo số 92/BC-UBND ngày 14/7/2008; Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 14/7/2008 của UBND Thành phố về tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2007; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn Tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2007 như sau:

I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

46.977.490.650.091 đồng

II. Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương:

 

1. Tổng thu ngân sách địa phương:

17.114.207.584.619 đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương:

13.727.746.765.432 đồng

Trong đó:

 

- Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 2008:

3.621.543.644.164 đồng

3. Kết dư ngân sách địa phương:

3.386.460.819.187 đồng

Trong đó:

 

- Kết dư ngân sách Thành phố

1.298.037.480.485 đồng

- Kết dư ngân sách quận, huyện

2.088.423.338.702 đồng

III. Quyết toán thu, chi ngân sách cấp Thành phố:

 

1. Tổng thu ngân sách cấp Thành phố:

12.254.423.690.136 đồng

2. Tổng chi ngân sách cấp Thành phố:

10.956.386.209.651 đồng

Trong đó:

 

- Chi bổ sung cho ngân sách quận, huyện:

1.401.700.208.953 đồng

- Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 2008:

3.034.324.223.034 đồng

3. Kết dư ngân sách cấp Thành phố:

1.298.037.480.485 đồng

Điều 2. Giao UBND Thành phố chỉ đạo rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong xây dựng, điều hành thực hiện dự toán ngân sách Thành phố năm 2007; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ số chi chuyển nguồn ngân sách năm 2007 sang năm 2008 của các đơn vị, đảm bảo chi đúng nhiệm vụ chi được chuyển nguồn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; thực hiện công khai quyết toán ngân sách theo quy định.

Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Đại biểu HĐND Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 15./.

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND ngày 16/07/2008 phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2007

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.634

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.106