Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện do Tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 12/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Huỳnh Văn Be
Ngày ban hành: 23/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2008/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 23 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG GÓP CÁC KHOẢN CHI PHÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN CAI NGHIỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 117/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 01 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm;

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình số 2260/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2008 về việc Quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội như sau

1. Tiền ăn: 300.000 đồng/người/tháng;

2. Tiền sinh hoạt văn thể: 50.000 đồng/người/tháng;

3. Tiền điện, nước, vệ sinh: 70.000 đồng/người/tháng;

4. Tiền đóng góp xây dựng cơ sở vật chất: 150.000 đồng/người/tháng;

5. Chi phí phục vụ, quản lý:

- Tháng thứ nhất: 200.000 đồng/người/tháng

- Từ tháng thứ hai trở về sau: 150.000 đồng/người/tháng.

6. Tiền xét nghiệm tìm chất ma túy và các xét nghiệm khác: 200.000 đồng/người.

7. Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện và thuốc chữa bệnh thông thường.

a) Trường hợp cai nghiện với thuốc Bông Sen do Công ty Fataco sản xuất:

Tháng thứ nhất: 1.400.000 đồng/người/tháng (gồm tiền thuốc cắt cơn hiệu Bông Sen là 1.200.000 đồng; tiền thuốc cắt cơn và điều trị thông thường là 200.000 đồng).

b) Trường hợp cai nghiện với thuốc cắt cơn hiệu Cedemex:

Tháng thứ nhất: 584.000 đồng/người/tháng (gồm tiền thuốc cắt cơn hiệu Cedemex: là 384.000 đồng; tiền thuốc cắt cơn và điều trị thông thường là 200.000 đồng).

c) Trường hợp cai nghiện với thuốc cắt cơn theo phát đồ của Bộ Y tế:

Tháng thứ nhất: 350.000 đồng (gồm thuốc cắt cơn theo phát đồ của Bộ Y tế 150.000 đồng; tiền thuốc cắt cơn và điều trị thông thường là 200.000 đồng).

d) Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện và thuốc chữa bệnh thông thường quy định tại điểm a, b, c khoản này từ tháng thứ 2 trở về sau: 150.000 đồng/ người/tháng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2008 và có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày thông qua./.        

 

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện do Tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.701

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215