Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán tăng thu, chi ngân sách năm 2014 do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 05/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 17/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2014/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 17 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN TĂNG THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình 99/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 75/BC-KTNS ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Ban Kinh tế-Ngân sách và ý kiến thảo luận, biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh tăng dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, như sau:

1. Tăng thu ngân sách địa phương (NSĐP) là: 1.118,843tỷ đồng.

Trong đó:

- Nguồn ngân sách trung ương (NSTW) thưởng vượt thu ngân sách năm 2013 là : 188,000 tỷ đồng.

- Nguồn thu vay vốn tín dụng ưu đãi : 40,000 tỷ đồng.

- Nguồn kết dư ngân sách năm 2013 : 632,778 tỷ đồng.

- Nguồn dự kiến tăng thu năm 2014 : 258,065 tỷ đồng.

2. Tăng chi NSĐP là: 1.118,843tỷ đồng. Trong đó:

- Bổ sung chi đầu tư phát triển (chiếm 55,5% số tăng chi) là: 621,417tỷ đồng.

Cụ thể:

+ Chi đầu tư XDCB : 354,893 tỷ đồng.

+ Thưởng vượt thu năm 2013 cho các Huyện là : 1,254 tỷ đồng.

+ Chi đầu tư phát triển các đơn vị khác là : 225,270 tỷ đồng.

+ Chi từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi là : 40,000 tỷ đồng.

- Bổ sung chi thường xuyên(chiếm 44,5% số tăng chi) là : 497,426 tỷ đồng.

Cụ thể:

+ Bổ sung chi chương trình mục tiêu, đề án : 43,542 tỷ đồng.

+ Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục đào tạo : 8,548 tỷ đồng.

+ Bổ sung chi sự nghiệp Văn hóa thông tin : 3,740 tỷ đồng.

+ Bổ sung chi sự nghiệp công nghệ thông tin : 2,179 tỷ đồng.

+ Bổ sung chi đảm bảo xã hội : 21,879 tỷ đồng.

+ Bổ sung chi quản lý nhà nước : 17,187tỷ đồng.

+ Bổ sung chi sự nghiệp kinh tế : 271,984 tỷ đồng.

+ Bổ sung chi khác : 128,367tỷ đồng.

3. Nội dung tại khoản 1, khoản 2 Điều này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cân đối nguồn vốn và quyết định việc phân bổ chi tiết, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khoá V, Kỳ họp lần thứ Tám thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán tăng thu, chi ngân sách năm 2014 do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.973

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116