Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 42-CP năm 1960 quy định chính sách đối với những người mò, đào, nhặt được các loại kim khí quý, đá quý do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 42-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 14/09/1960 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 1960 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI MÒ, ĐÀO, NHẶT ĐƯỢC CÁC LOẠI KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 20 tháng 7 năm 1960;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Tất cả các thứ kim khí quý, đá quý, mò được ở dưới nước, đào được ở dưới đất, nhặt được ở trên mặt đất, trong phạm vi lãnh thổ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, không kể những trường hợp quy định ở điều 6, đều coi là tài sản của Nhà nước.

Điều 2: - Những người mò, đào, nhặt được kim khí quý, đá quý phải đem nộp ngay trong thời gian 48 giờ cho Uỷ ban hành chính xã, khu phố, thị trấn, thị xã nơi cư trú hay nơi mò, đào, nhặt được.

Uỷ ban hành chính xã, khu phố, thị trấn, thị xã phải làm phiên bản nhận, làm thủ tục niêm phong, rồi đem nộp ngay cho Uỷ ban hành chính khu, thành phố, tỉnh.

Uỷ ban hành chính khu, thành phố, tỉnh bán tất cả số kim khí quý, đá quý nói trên cho Ngân hàng Nhà nước. Sau khi trích một phần tiền bán để thưởng cho người mò, đào, nhặt được theo như quy định ở điều 4, Uỷ ban hành chính khu, thành phố, tỉnh nộp tất cả số tiền bán còn lại vào ngân sách trung ương, và báo cho Bộ Tài chính biết.

Điều 3: - Những người biết chỗ chôn giấu kim khí quý, đá quý phải báo ngay cho Uỷ ban hành chính xã, khu phố, thị trấn, thị xã nơi cư trú hay nơi chôn giấu.

Sau khi được báo, Uỷ ban hành chính xã, khu phố, thị trấn, thị xã phải báo ngay cho Uỷ ban hành chính huyện, quận và Uỷ ban hành chính khu, thành phố, tỉnh, đồng thời tổ chức bảo vệ nơi chôn giấu để chờ quyết định của Uỷ ban hành chính khu, thành phố, tỉnh.

Điều 4: - Đối với những người mò, đào, nhặt được kim khí quý, đá quý mà đem nộp cho Nhà nước, và đối với những báo đúng nơi chôn giấu kim khí quý, đá quý, thì Uỷ ban hành chính khu, thành phố, tỉnh có thể quyết định hay đề nghị khen thưởng theo chế độ chung về khen thưởng.

Uỷ ban hành chính khu, thành phố, tỉnh cần xét thưởng tiền ngay như sau:

- Đối với những người mò, đào, nhặt được: thưởng từ 15% đến 20% trị giá số kim khí quý, đá quý mò, đào, nhặt được, nhưng nhiều nhất không quá một nghìn đồng.

- Đối với những người báo đúng nơi chôn giấu: thường từ 10% đến 15% trị giá số kim khí quý, đá quý đào được; nhưng nhiều nhất không quá năm trăm đồng.

Điều 5: - Những người mò, đào, nhặt được mà không đem nộp cho Nhà nước, thì coi là vi phạm thể lệ quản lý kim khí quý, đá quý và bị xử lý theo nghị định số 335-TTg ngày 16 tháng 7 năm 1958 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6: - Nghị định này không áp dụng đối với hai trường hợp sau đây:

- Nhân dân lao động tìm thấy kim khí quý, đá quý do mình hay gia đình chôn giấu trong thời kỳ kháng chiến, được Uỷ ban hành chính xã, khu phố, thị trấn, thị xã công nhận.

- Những người đánh mất kim khí quý, đá quý rồi lại tìm thấy, có chứng cớ hợp lệ.

Điều 7: - Những người mò, đào, nhặt được kim khí quý, đá quý trước ngày ban hành nghị định này phải nộp cho nhà nước theo như quy định ở điều 2 và được hưởng theo như quy định ở điều 4.

Điều 8: - Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và ông Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành nghị định này.

 

 

T.M HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 
 


Phạm Văn Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 42-CP năm 1960 quy định chính sách đối với những người mò, đào, nhặt được các loại kim khí quý, đá quý do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.750
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125