Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 312-TTg năm 1959 về việc thành lập quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa do Thủ Tướng ban hành

Số hiệu: 312-TTg Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 20/08/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 312-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 1959 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP QUỸ TIẾT KIỆM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Sắc lệnh số 15/SL ngày 06-3-1951 thành lập Ngân hàng quốc gia Việt nam;
Theo đề nghị của ông Tổng giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt nam;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa nhằm mục đích thu hút những món tiền tiết kiệm hoặc tạm thời chưa dùng tới của nhân dân lao động thành thị và nông thôn để sử dùng hợp lý vào việc phát triển kinh tế, đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Điều 2. - Việc gửi tiền vào quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa vừa có ích chung cho toàn thể xã hội, vừa có lợi riêng cho người gửi, được Nhà nước hết sức khuyến khích. Tiền gửi tiết kiệm xã hội chủ nghĩa được ưu đãi về mặt lợi suất.

Điều 3. – Ngân hàng quốc gia Việt nam phụ trách tổ chức các quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa, cần nghiên cứu ban hành kịp thời những thể lệ và biện pháp huy động tiền tiết kiệm thích hợp với sinh hoạt của nhân dân lao động thuận tiện cho việc gửi tiền vào và rút tiền ra của mọi người.

Điều 4. - Nguồn vốn do “quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa” huy động được coi là một nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng dùng vào việc cho vay phát triển sản xuất, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa theo chính sách và kế hoạch của Nhà nước.

Điều 5. – Ông Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 
 


Phạm Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 312-TTg năm 1959 về việc thành lập quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa do Thủ Tướng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.387
DMCA.com Protection Status

IP: 34.232.62.209