Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 31/CT-UB năm 1992 về việc thực hiện chủ trương phát hành tín phiếu kho bạc nhà nước xây dựng đường dây tải điện Bắc - Nam 500KV do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 31/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vương Hữu Nhơn
Ngày ban hành: 09/07/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 31/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 1992

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG PHÁT HÀNH TÍN PHIẾU KHO BẠC NHÀ NƯỚC XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN BẮC - NAM 500 KV .

Thực hiện Quyết định số 134/HĐBT ngày 20/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước để huy động vốn xây dựng đường dây tải điện Bắc - Nam 500 KV ; Để việc tổ chức triển khai trên địa bàn thành phố được đồng bộ, hiệu quả ; Ủy ban nhân dân thành phố giao trách nhiệm cho các ngành và Ủy ban nhân dân các quận huyện như sau :

1- Chi cục Kho bạc Nhà nước thành phố :

+ Tổ chức quản lý, phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước bảo đảm nhanh gọn thuận tiện, chính xác và an toàn theo đúng quy định của Bộ Tài chính và Cục Kho bạc Nhà nước.

+ Căn cứ vào chỉ tiêu nhiệm vụ phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước được giao, tùy tình hình và khả năng thực tế ở từng địa bàn quận, huyện, Chi cục Kho bạc Nhà nước giao nhiệm vụ phát hành tín phiếu cho các Chi nhánh Kho bạc Nhà nước ; tổ chức và công bố các bàn bán tín phiếu, hướng dẫn các thủ tục mua, thanh toán tín phiếu thuận lợi và an toàn cho người mua.

+ Chi cục Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm thường trực Ban chỉ đạo, giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong việc triển khai thực hiện kế hoạch phát hành tín phiếu, tổng kết, đánh giá kết quả và báo cáo tình hình bán tín phiếu theo định kỳ 10 ngày 1 lần và khi kết thúc đợt phát hành.

+ Phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong Ban chỉ đạo phát hành tín phiếu thực hiện tốt chỉ tiêu phát hành tín phiếu được giao và đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản Nhà nước về tiền thu bán tín phiếu, vận chuyển trên đường đi và bảo quản tiền trong kho.

2- Cục Thuế thành phố :

+ Chủ động tính toán và xác định mức tiền mua tín phiếu bắt buộc hàng năm đối với các doanh nghiệp theo quyết định của Bộ Tài chính, thông báo cho các thành viên Ban chỉ đạo phát hành tín phiếu để phối hợp thực hiện.

+ Đôn đốc các doanh nghiệp mua tín phiếu đầy đủ kịp thời theo quy định ; phối hợp với Chi cục Kho bạc Nhà nước thành phố ra lệnh thu đối với những doanh nghiệp không chủ động mua tín phiếu theo quy định, đồng thời báo cáo cho Ban chỉ đạo, Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan thuế, Kho bạc Nhà nước cấp trên để có biện pháp xử lý kịp thời.

+ Báo cáo Ban chỉ đạo và Ủy ban nhân dân thành phố tình hình và tiến độ mua tín phiếu theo chỉ tiêu bắt buộc của các doanh nghiệp.

3- Ngân hàng Nhà nước thành phố, Ngân hàng Công thương thành phố

+ Tổ chức tốt việc điều hòa thu chi tiền mặt, bảo đảm cho các đơn vị Kho bạc Nhà nước thu nhận và chi trả tiền tín phiếu Kho bạc Nhà nước thuận lợi, kịp thời.

+ Thực hiện nhiệm vụ đôn đốc mua tín phiếu Kho bạc Nhà nước thông qua tài khoản của các doanh nghiệp mở tại Ngân hàng.

+ Làm các nghiệp vụ ủy nhiệm theo yêu cầu của Kho bạc Nhà nước về phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước thu bằng vàng, ngoại tệ (USD).

+ Tạo mọi điều kiện thuận lợi và ưu tiên chuyển tiền mua tín phiếu bằng chuyển khoản của các doanh nghiệp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước nhanh gọn, chính xác theo yêu cầu của chủ tài khoản hoặc theo lệnh của cơ quan thuế.

4- Sở Tài chánh thành phố :

+ Cùng với Cục Thuế, Chi cục Kho bạc Nhà nước thành phố trong việc xác định chỉ tiêu, kiểm tra, đôn đốc việc mua tín phiếu bắt buộc đối với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn. Có sự phân công phối hợp giữa thuế và tài chánh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các doanh nghiệp.

+ Thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phát hành tín phiếu tình hình biến động giá cả thị trường để có cơ sở đánh giá việc thực hiện mục tiêu phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước.

5- Công an thành phố có trách nhiệm phối hợp với Kho bạc Nhà nước bảo vệ an toàn tiền bạc của Nhà nước, của nhân dân trong quá trình phát hành và thanh toán tín phiếu Kho bạc Nhà nước.

6- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng :

+ Phổ biến tuyên truyền rộng rãi chủ trương phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước.

+ Giải thích cho mọi tầng lớp nhân dân, các cơ quan đơn vị, đoàn thể và tổ chức xã hội hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm và quyền lợi mua tín phiếu Kho bạc Nhà nước để xây dựng đường dây tải điện Bắc - Nam 500 KV được đảm bảo giá trị theo giá vàng.

+ Khuyến khích động viên các đơn vị, cá nhân mua tín phiếu Kho bạc Nhà nước với khả năng cao nhất.

7- Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các hộ gia đình và cá thể tích cực hưởng ứng và thực hiện đầy đủ kịp thời việc mua tín phiếu theo đúng quy định của Hội đồng Bộ trưởng và Bộ Tài chính.

8- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo các ban ngành, đơn vị trên địa bàn thực hiện chủ trương phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước để xây dựng đường dây tải điện Bắc - Nam 500 KV theo đúng tinh thần chỉ thị này.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận huyện tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị nầy và báo cáo các khó khăn vướng mắc để Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời chỉ đạo./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Hữu Nhơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 31/CT-UB năm 1992 về việc thực hiện chủ trương phát hành tín phiếu kho bạc nhà nước xây dựng đường dây tải điện Bắc - Nam 500KV do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.882
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57