Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 27/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 28/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/2006/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM ĐỂ PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2006

Ngày 07 tháng 8 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 27/2006/CT-TTg về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2006; ngày 13 tháng 7 năm 2006 Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối  năm 2006. Để thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty và doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc thành phố quản lý tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm 2006 các công việc sau:

1. Khẩn trương rà soát, đối chiếu các nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết số 01/2006/NQ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ; Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Chương trình hành động thực hiện "Năm 2006 - Năm Cải cách hành chính"; đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực và phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách, từ đó xác định rõ các biện pháp và nhiệm vụ cần tập trung thực hiện để tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; nhất là những vướng mắc về thủ tục đầu tư, bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng, giải ngân, thanh quyết toán khối lượng xây dựng công trình; đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, xã hội; Chương trình cải cách hành chính, đẩy mạnh việc phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

2. Viện Kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thương mại, Sở Công nghiệp, Sở Du lịch, Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, các Tổng Công ty và doanh nghiệp Nhà nước ngành thương mại - dịch vụ thuộc thành phố quản lý khẩn trương cụ thể hóa và triển khai thực hiện "Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố giai đoạn 2006 - 2010", tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất - chất lượng và hội nhập kinh tế quốc tế; trong đó chú trọng tổ chức ngay các lớp đào tạo doanh nhân, công chức, nhân viên quản lý về các hiệp định song phương và đa phương mà Việt Nam đã ký kết với các nước và chuẩn bị gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

3. Đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đã được phê duyệt; đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước sau khi cổ phần hóa, các doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Tiếp tục thực hiện khẩn trương di dời doanh nghiệp ô nhiễm ở nội thành ra các khu quy hoạch và xử lý khắc phục ô nhiễm tại chỗ theo kế hoạch đã đề ra.

4. Sở Tài chính, Cục Thống kê, Viện Kinh tế theo dõi chặt chẽ các yếu tố hình thành giá của những vật tư, hàng hóa quan trọng; theo dõi sát diễn biến của thị trường và dự báo biến động giá để kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố các biện pháp bình ổn giá, tránh gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất và đời sống xã hội.

5. Cục Thuế thành phố triển khai thực hiện các biện pháp chống thất thu thuế và các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố, bảo đảm đạt được chỉ tiêu thu năm 2006 (đạt và vượt mức phấn đấu mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố giao). Sở Tài chính kiểm soát chặt chẽ việc chi ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để khắc phục tình trạng chi vượt dự toán.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các sở - ngành có liên quan rà soát lại các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố; đảm bảo đạt chỉ tiêu tổng mức đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thành phố năm 2006 đạt 62.000 tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư từ ngân sách thành phố 12.500 tỷ đồng; rà soát và kiểm tra tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tập trung các dự án trọng điểm thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân và điều chuyển bố trí vốn tăng thêm cho các dự án đảm bảo tiến độ thi công, cắt giảm các dự án không đảm bảo tiến độ thi công. Các sở - ngành, quận - huyện có dự án đầu tư xây dựng cơ bản tăng cường kiểm tra, đôn đốc về chất lượng công trình và tiến độ thi công các dự án thuộc địa phương mình, ngành mình quản lý.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là dịch lở mồm long móng gia súc và dịch cúm gia cầm; chỉ đạo rà soát lại các phương án bảo vệ đê điều, công tác phòng chống lũ bão năm 2006.

8. Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cụ thể hóa và tiếp tục triển khai thực hiện "Chương trình nhà ở giai đoạn 2006 - 2010", "Công trình Khu đô thị mới Thủ Thiêm", "Công trình Khu công nghệ cao" theo đúng kế hoạch tiến độ đã đề ra.  

9. Sở Quy hoạch - Kiến trúc tiếp tục đẩy nhanh việc điều chỉnh quy hoạch chung toàn thành phố; phủ kín quy hoạch chi tiết 1/2000 các khu vực đô thị hóa; điều chỉnh các quy hoạch không khả thi và không hợp lý trên địa bàn thành phố.

10. Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố chủ trì phối hợp các sở - ngành, quận - huyện tiếp tục thực hiện và tạo chuyển biến rõ nét "Chương trình Cải cách hành chính và chống quan liêu giai đoạn 2006 - 2010" và "Năm 2006 - Năm Cải cách hành chính"; sắp xếp tổ chức, biên chế, xây dựng lề lối làm việc, phân công, phân cấp hợp lý; khẩn trương rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết để sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản, rõ ràng, thời gian giải quyết được rút ngắn, công khai, minh bạch; quy định cụ thể trách nhiệm thực hiện quy trình giải quyết công việc, kiên quyết xử lý các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp. Thanh tra thành phố tiếp tục thực hiện thanh tra các công trình trọng điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố.

11. Thanh tra thành phố, Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó chú trọng việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước, việc mua sắm và sử dụng phương tiện đi lại, việc tổ chức các đoàn đi giao lưu, tham quan, du lịch trong và ngoài nước, nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà biếu và chiêu đãi khách sai quy định; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu thực hiện nghiêm quy định về chế độ họp của các cơ quan hành chính Nhà nước. 

12. Các sở - ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Tổng Công ty, doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố quản lý tiến hành khẩn trương việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách thành phố năm 2007 theo tinh thần Chỉ thị số 23/2006/CT-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính khẩn trương hoàn thành việc tham mưu phân bổ dự toán ngân sách và vốn đầu tư năm 2007 cho Ủy ban nhân dân thành phố để trình Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố và Chính phủ theo tiến độ quy định.

13. Trong những tháng cuối năm 2006, định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, các sở - ngành, quận - huyện, Tổng Công ty và doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố quản lý có văn bản đánh giá tình hình chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2006, trong đó nêu rõ những việc đã làm, những việc chưa làm được, có biện pháp và kế hoạch cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện những nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân thành phố giao gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố và Cục Thống kê để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tại phiên họp thường kỳ hàng tháng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hình thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 27/2006/CT-UBND về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố ngày 28/08/2006 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.158

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!