Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 20/1999/CT-BTM về việc vận động mua công trái xây dựng tổ quốc do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 20/1999/CT-BTM Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Đỗ Như Đính
Ngày ban hành: 24/05/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 20/1999/CT-BTM

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC VẬN ĐỘNG MUA CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC

Thi hành Nghị định số 34/1999/NĐ-CP ngày 12/5/1999 của Chính phủ và Chỉ thị số 14/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999.

Để việc vận động mua Công trái trong ngành Thương mại nhanh chóng đạt kết quả cao, Bộ yêu cầu:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp Ủy Đảng, Công đoàn và các đoàn thể trong đơn vị tổ chức quán triệt tinh thần các văn bản của Đảng và Nhà nước về mua Công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999 trong đơn vị mình để mọi người nắm vững mục đích ý nghĩa và lợi ích của việc mua công trái Nhà nước.

2. Phát động phong trào mua công trái XD Tổ quốc, vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho CBCNVC trong đơn vị mua công trái nhanh chóng với khả năng cao nhất.

3. Tổng hợp kết quả mua công trái của đơn vị, định kỳ 10 ngày một lần báo cáo về Bộ (Vụ TCKT, Đ/C Đinh Đức Chinh, điện thoại số: 04 8262865), đợt 1 trước ngày 5/6/1999.

Nhận chỉ thị này Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện khẩn trương, nghiêm túc để cuộc vận động mua Công trái đạt kết quả cao.

 

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Đảng ủy CQ Bộ, Đảng ủy khối TM tại Tp HCM và ĐN (để phối hợp chỉ đạo) CĐ ngành TM, CĐCQ Bộ (để phối hợp).
- Các Vụ, Viện, Ban.
- Lưu: VT, TCKT.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG   
Đỗ Như Đính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 20/1999/CT-BTM về việc vận động mua công trái xây dựng tổ quốc do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.260
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30