Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 14/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vương Hữu Nhơn
Ngày ban hành: 13/04/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 14/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 1992

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XÁC NHẬN NỢ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC KINH TẾ VAY QUỸ ĐẢO NỢ THÀNH PHỐ .

Từ năm 1990 thành phố được Trung ương cho vay vốn đặc biệt để hỗ trợ cho các đơn vị, tổ chức kinh tế vay đảo nợ cho các hợp tác xã tín dụng để hợp tác xã tín dụng có nguồn chi trả cho dân.

Căn cứ Quyết định số 321/CT ngày 17 tháng 10 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư Liên Bộ Tài chánh- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 66 ngày 14 tháng 11 năm 1991 quy định việc bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu có liên quan đến việc nhận vốn, cho vay vốn đặc biệt từ Sở Tài chánh sang Ngân hàng Nhà nước thành phố.

Để việc bàn giao được chính xác, đầy đủ, Ủy ban nhân dânthành phố chỉ thị các đơn vị, tổ chức kinh tế có vay quỹ đảo nợ của thành phố khẩn trương tiến hành các việc làm sau :

1- Đến Sở Tài chánh (Phòng Ngân sách) lập thủ tục xác nhận nợ với Sở Tài chánh gồm cả vốn và lãi đến ngày 31 tháng 3 năm 1992 (theo mẫu xác nhận nợ đính kèm).

2- Cam kết thời hạn trả vốn và lãi theo quy định.

3- Đối với các đơn vị đã giải thể thì cấp trên của đơn vị (ngành chủ quản, Ủy ban nhân dân địa phương quận, huyện, phường, xã) có trách nhiệm đến Sở Tài chánh (Phòng Ngân sách) xác nhận nợ và thu hồi các khoản thanh lý để trả nợ thay cho đơn vị.

Thời gian tiến hành xác nhận nợ từ ngày ký chỉ thị này đến cuối tháng 4/1992 là chậm nhất. Các đơn vị không làm thủ tục xác nhận nợ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Hữu Nhơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UB ngày 13/04/1992 về việc xác nhận nợ đối với các đơn vị, tổ chức kinh tế vay quỹ đảo nợ thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.255

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!