Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Trần Sơn Hải
Ngày ban hành: 31/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

Năm 2010, là năm đầy thách thức đối với nền kinh tế của tỉnh nói chung và nhiệm vụ ngân sách nói riêng, song được sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy đảng, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân (HĐND) và sự chỉ đạo kiên quyết, tích cực của Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp; bên cạnh đó là sự cố gắng, nỗ lực, sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ban, ngành, các địa phương, đã tạo được môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển, góp phần tạo lập và phát triển nguồn thu. Kết thúc năm 2010, thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn toàn tỉnh đạt 8.352 tỷ đồng, vượt 33% DTTW, vượt 21% dự toán HĐND tỉnh quyết định và tăng 27% so với thực hiện năm 2009; trong đó thu thuế xuất nhập khẩu tăng 24% và thu nội địa tăng 30% so cùng kỳ năm 2009. Thu ngân sách địa phương (NSĐP) được hưởng đã đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chi theo dự toán được giao, đồng thời nhờ có tăng thu, ngân sách đã giải quyết đầy đủ các chính sách, chế độ mới do các cấp có thẩm quyền ban hành và xử lý các khoản chi phát sinh ngoài dự toán; tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.

Tuy nhiên, quá trình điều hành dự toán năm 2010 vẫn còn tồn tại, một số khoản thu không đạt, các khoản chi phát sinh ngoài dự toán vẫn còn nhiều; một số chế độ chính sách như: chi mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng, chi hỗ trợ tiêu huỷ heo tai xanh, chi cho công tác phổ cập trung học cơ sở… chưa được xử lý kịp thời; tạm ứng vốn đầu tư XDCB chuyển năm sau còn khá lớn (trên 310 tỷ đồng)... Những tồn tại này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành ngân sách của UBND các cấp.

Bước vào năm 2011, theo nhiều dự báo, kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế trong nước nói riêng tiếp tục có nhiều khó khăn, chứa đựng những tiềm ẩn có nguy cơ gây lạm phát cao và bất ổn kinh tế vĩ mô. Vì vậy ngày 24/02/2011 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, trong đó có nhóm giải pháp thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi NSNN. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngân sách năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới (2011-2015) đã dược HĐND tỉnh quyết định và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành ngân sách các cấp ở địa phương, UBND tỉnh yêu cầu các Giám đốc sở, Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố, Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể thực hiện các nội dung sau:

I. Tổ chức quản lý thu ngân sách:

1. Cục thuế và Cục Hải quan tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các giải pháp quản lý thu NSNN năm 2011 do Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 202/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010; đồng thời chủ động đề ra những giải pháp cụ thể phù hợp công tác quản lý của ngành và phối hợp với UBND các cấp, các cơ quan liên quan trên địa bàn, đẩy mạnh các biện pháp chống buôn lậu và gian lận thương mại, trốn thuế, lậu thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế gắn với công tác tuyên truyền pháp luật về thuế đi đôi với việc tìm giải pháp xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng thuế; tiếp tục thực hiện cải cách các quy trình, thủ tục về kê khai, nộp thuế và quản lý thuế, đảm bảo tính đơn giản, minh bạch, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế, nộp đầy đủ, kịp thời vào NSNN; thực hiện đầy đủ chính sách miễn, giảm thuế, tạo điều kiện khuyến khích, thúc đẩy các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Phấn đấu tăng thu NSNN trên địa bàn tối thiểu 8% so với DTTW giao, nhằm duy trì quy mô chi NSĐP theo dự toán đã giao đầu năm.

2. UBND các huyện, thị xã thành phố tăng cường công tác chỉ đạo các cơ quan liên quan trên địa bàn phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các giải pháp tổ chức thu ngân sách do Bộ Tài chính và HĐND tỉnh đề ra, và những giải pháp cụ thể (trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ, ban hành kèm theo Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 16/02/2011 của UBND tỉnh; tập trung chỉ đạo chống thất thu ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn thu thuế tài nguyên, chuyển nhượng đất đai, nhất là các khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo tránh thất thoát, lãng phí tài sản công trên địa bàn; rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản thu mới phát sinh; tăng cường kiểm tra việc thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Phấn đấu tăng thu theo khả năng của từng địa bàn để đạt được số tăng thu bình quân tối thiểu của toàn tỉnh đề ra.

II. Tổ chức điều hành dự toán chi ngân sách địa phương:

1. Năm 2011 là năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách (2011 -2015), Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh phải quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc sử dụng kinh phí ngân sách trong phạm vi dự toán được giao. Thực hiện nghiêm Quyết định giao chỉ tiêu tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên nhằm góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; chủ động sắp xếp, bố trí lại nhiệm vụ chi thường xuyên cho phù hợp với nguồn kinh phí còn lại của năm 2011, trong đó ưu tiên cho các nhiệm vụ quan trọng của ngành, của đơn vị. Ngân sách các cấp ở địa phương không bổ sung kinh phí ngoài dự toán đã giao đầu năm, trừ các nhiệm vụ cấp bách, nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai dịch bệnh, an sinh xã hội và những nhu cầu chi đột xuất phát sinh ngoài dự toán nhưng không thể trì hoãn; đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với cơ quan tài chính thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách ở các đơn vị, cấp cơ sở có biện pháp xử lý kịp thời để đảm bảo chính sách, chế độ thực hiện đúng đối tượng và có hiệu quả, đồng thời xử lý nghiêm những sai phạm (nếu có).

2. Sở Tài chính; Phòng Tài chính - kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố và Ban Tài chính xã, phường, thị trấn phải tăng cường nâng cao chất lượng tham mưu cho UBND cùng cấp từ khâu thẩm tra thẩm định phân bổ dự toán đến việc sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN của các cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý sai phạm về phân bổ dự toán và sử dụng kinh phí NSNN. Tập trung tham mưu điều hành chi ngân sách trong phạm vi dự toán đã được HĐND cùng cấp quyết định trên tinh thần chủ động, linh hoạt, không để xảy ra tình trạng nợ chính sách, chế độ như năm 2010. Sử dụng dự phòng ngân sách đúng quy định của Luật NSNN và định hướng của HĐNĐ tỉnh. Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 2665/BTC-NSNN ngày 28/02/2011 về việc tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó tập trung kiểm tra việc thực hiện tạm dừng mua sắm tài sản, giảm và ngừng các khoản chi chưa thực sự cấp bách. Tham mưu xử lý đối với những trường hợp đã ký hợp đồng mua sắm tài sản trước thời điểm ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ. Cơ quan tài chính các cấp, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP với UBND cùng cấp để theo dõi chỉ đạo.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình của các cấp trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, công trình và sử dựng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách. Chủ động hướng dẫn các địa phương và tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện rà soát, cắt giảm, đình hoãn hoặc chưa khởi công các dự án mới, sắp xếp lại để điều chuyển vốn đầu tư cho các công trình có khả năng hoàn thành trong năm 2011 theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ. Việc chuyển nguồn tạm ứng vốn đầu tư từ năm 2010 trở về trước sang năm 2011 là khá lớn (thực chất là chiếm dụng vốn ngân sách), Sở Kế hoạch và Đầu tư phải tổ chức kiểm tra làm rõ nguyên nhân và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp. Đối với các dự án, công trình trong dự toán năm 2011 nếu đến tháng 5/2011 không triển khai thực hiện phải kiên quyết trình HĐND tỉnh điều chỉnh vốn cho các dự án khác tại kỳ họp tháng 6/2011. Không ứng trước vốn ngân sách nhà nước cho các dự án, công trình thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2012.

4. Kho bạc Nhà nước tỉnh và KBNN các huyện, thị xã, thành phố phải tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách theo dự toán được giao, đảm bảo chi đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do cấp có thẩm quyền ban hành. Thực hiện đầy đủ nguyên tắc kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư và nhà thầu được tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành đúng với quy định hiện hành. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính thu hồi tạm ứng của các dự án ứng trước dự toán 2011 đã được bố trí vốn. Kiểm soát chặt chẽ việc tạm dừng, giảm và ngừng các khoản chi chưa thực sự cấp bách theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và UBND tỉnh. Chủ động lập kế hoạch nguồn vốn, kế hoạch chi trả, thanh toán đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chi theo phương án điều hành ngân sách hàng quý của cơ quan tài chính cùng cấp.

5. Các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí NSNN các cấp phải quán triệt đầy đủ việc thực hiện chi tiêu theo dự toán được giao, đúng chế độ, định mức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Thực hiện tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí gắn với việc tạm dừng mua sắm, giảm và ngừng các khoản chi chưa thực sự cấp bách theo hướng dẫn Bộ Tài chính và UBND tỉnh; chủ động sắp xếp bố trí lại nhiệm vụ chi thường xuyên trong phạm vi kinh phí còn lại sau khi đã tiết kiệm thêm 10% của dự toán năm 2011, kể cả những nội dung chi phát sinh. Quá trình sử dụng kinh phí được giao phải xem xét, điều chỉnh dự toán của đơn vị dự toán cấp I hoặc các đơn vị trực thuộc kịp thời nhằm thúc đẩy đơn vị sử dụng kinh phí hiệu quả, hạn chế chuyển nguồn sang năm sau hoặc hủy bỏ số dư dự toán. Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ công khai tài chính - ngân sách theo quy định.

Nhận được Chỉ thị này, các Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị này thường xuyên báo cáo kết quả và những khó khăn vướng mắc về Sở Tài chính và UBND tỉnh để xem xét giải quyết kịp thời./.

 

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (để b/c);
- TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh KH;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Cục thuế Khánh Hòa;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Cục Hải quan Khánh Hòa;
- Báo Khánh Hòa;
- Đài PT - TH Khánh Hòa;
- Công báo Khánh Hòa;
- Trang tin điện tử Khánh Hòa;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các đơn vị thuộc Văn phòng;
- Các Phòng: XD-ND, VX, TH, QT-TV;
- Lưu: VT & HL, HP, HB.HN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Sơn Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/CT-UBND về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước ngày 31/03/2011 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.225

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!