Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/2001/CT-UB thực hiện cấp mã số đối với các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 06/2001/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phan Văn Vượng
Ngày ban hành: 13/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2001/CT-UB

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CẤP MÃ SỐ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC. 

Để thực hiện tốt công tác triển khai cấp mã số đơn vị sử dụng NSNN theo Quyết định số 172/2000/QĐ-BTC ngày 01/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về mã số đối với các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể trực thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện cần khẩn trương triển khai một số công việc sau đây:

1. Đối với Sở Tài chính - Vật giá :

Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác triển khai cấp mã số đối với các đơn vị sử dụng NSNN. Cụ thể:

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn thực hiện việc đăng ký và cấp "Giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị sử dụng NSNN" cho các đơn vị thuộc các cấp ngân sách của Thành phố Hà Nội.

- Chỉ đạo bộ phận chức năng thuộc Sở và Phòng Tài chính Vật giá các quận, huyện phối hợp với Ban quản lý ứng dụng tin học- Bộ Tài chính tổ chức triển khai thực hiện quy trình cấp mã số, thu thập chỉ tiêu quản lý của các đơn vị sử dụng NSNN phục vụ cho việc đăng ký mã số đúng quy định.

- Bố trí cán bộ có năng lực, có khả năng sử dụng thành thạo chương trình quản lý dữ liệu đơn vị sử dụng NSNN trên máy tính để chuẩn bị thu thập và xử lý dữ liệu. Tổng hợp báo cáo kết quả với UBND Thành phố và Bộ Tài chính.

- Có kế hoạch triển khai việc thực hiện cấp mã số cho các đơn vị sử dụng NSNN thuộc các cấp ngân sách của Thành phố Hà Nội đúng thời gian quy định của Bộ Tài chính.

- Dự trù kinh phí triển khai thực hiện cấp mã số trình UBND Thành phố quyết định.

2. Đối với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc Thành phố:

Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể (đơn vị dự toán cấp I) là đơn vị sử dụng NSNN thuộc diện đăng ký mã số đơn vị sử dụng NSNN phải kê khai đầy đủ, chính xác các chỉ tiêu theo mẫu "Tờ khai đăng ký mã số đơn vị sử dụng NSNN" và kê khai các chỉ tiêu quản lý với Sở Tài chính- Vật giá để được cấp mã số và có trách nhiệm hướng dẫn cho đơn vị dự toán cấp II trực thuộc kê khai quản lý mã số như đã hướng dẫn đối với đơn vị dự toán cấp I.

3. Đối với UBND các Quận, Huyện.

Chỉ đạo Phòng Tài chính- Vật giá hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc quận, huyện kê khai "Tờ khai đăng ký mã số đơn vị sử dụng NSNN" kê khai các chỉ tiêu quản lý theo hướng dẫn của Sở Tài chính Vật giá và tổng hợp phân loại tờ khai theo hướng dẫn của Sở Tài chính Vật giá  và tổng hợp phân loại tờ khai theo hướng dẫn của Sở Tài chính Vật giá làm căn cứ để Sở Tài chính Vật giá cấp" Giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị sử dụng NSNN"

Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ chỉ thị này, định kỳ quý báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Tài chính Vật giá) về tình hình triển khai cấp mã số cho đơn vị sử dụng NSNN. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, đề nghị báo cáo Thành phố để bổ sung sửa đổi kịp thời./.

 

 

TM/UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Phan Văn Vượng
 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/2001/CT-UB thực hiện cấp mã số đối với các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.607

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.8.102