Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/1999/CT-UB về quản lý giá và bình ổn giá trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 01/1999/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành: 29/01/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/1999/CT-UB

Bình Phước, ngày 29 tháng 01 năm 1999

 

CHỈ THỊ

V/V QUẢN LÝ GIÁ VÀ BÌNH ỔN GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Để tiếp tục thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng và các luật thuế mới theo Chỉ thị số 41/1998/CT-TTg ngày 17/12/1998 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tiếp tục Tổ chức thực hiện các luật thuế mới, Thông tư số 09/1998/TT/BVGCP ngày 31/12/1998 của Ban Vật giá Chính Phủ về việc quản lý giá, bình ổn giá và điện khẩn của Ban chỉ đạo triển khai các luật thuế mới của Chính Phủ số 07/TC-VP ngày 9/1/1999.

Nhằm ổn định và tránh gây biến động mạnh đến giá cả thị trường trong toàn tỉnh, giúp các doanh nghiệp, các Tổ chức kinh tế, các nhân ổn định sản xuất kinh doanh, bảo đảm không ảnh hưởng lớn đến kế hoạch thu Ngân sách Nhà nước, ổn định sản xuất và không ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỈ THỊ

1. Tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sản xuất kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước quy định giá thì không được điều chỉnh tăng giá 6 tháng đầu năm 1999 mà phải giữ bình ổn ở mức giá cuối năm 1998. Giá do Nhà nước quy định là giá đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

2. Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền tự định giá của các doanh nghiệp thì phải rà soát lại chi phí, xác định giá bán hợp lý (giá có đăng ký với cơ quan Tài chính – Vật giá, Quản lý thị trường, Cục Thuế Nhà nước Tỉnh) được thị trường chấp nhận theo nguyên tắc giữ mức giá đã được hình thành trên thị trường cuối năm 1998, giá ban này dẫ bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

3. Sở Tài chính – Vật giá, phối hợp cùng Cục Thuế Nhà nước Tỉnh, Cục Quản lý vốn và Tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp Tổ chức việc kiểm soát chi phí sản xuất, lưu thông thực tế hợp lý so với chi phí hình thành trong cơ cấu giá cả (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước quy định giá và thuộc thẩm quyền định giá của doanh nghiệp)

- Các doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp đầy đủ số liệu cho các cơ quan thực hiện kiểm soát chi phí, giá cả tại đơn vị mình. Đồng thời phải báo cáo giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ của đơn vị tại thời điểm thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng cho cơ quan Tài chính – Vật giá, Thuế, Sở Thương mại – Du lịch trước ngày 30/1/1999. Mỗi khi chỉnh giá phải báo cáo kịp thời để cơ quan Tài chính – Vật giá, Cục thuế, Sở Thương mại – Du lịch tham mưu cho UBND Tỉnh các biện pháp bình ổn giá. Nghiêm cấm việc lợi dụng thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng để đầu cơ, tăng giá thu lợi bất hợp pháp.

4. Sở Tài chính – Vật giá, Sở Thương mại – Du lịch. Cục thuế (ở cấp tỉnh), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi Cục Thuế, Quản lý thị trường (ở cấp huyện) triển khai ngay việc hướng dẫn các doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế, cá nhân niêm yết giá tại nơi mua và bán hàng hóa, dịch vụ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về niêm yết giá và mua bán hàng hóa, dịch vụ theo giá niêm yết trong mọi lãnh vực sản xuất, thương nghiệp buôn bán, bán lẻ, tại các cửa hàng, các chợ, xã, Thị trấn, Thị xã… nếu phát hiện doanh nghiệp, Tổ chức , các nhân nào không chấp hành các quy định việc niêm yết và mua, bán hàng theo giá niêm yết thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của Nhà nước.

- Các doanh nghiệp, Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải niêm yết giá mua, giá bán (giá đã gồm cả thuế giá trị gia tăng), thực hiện văn minh thương nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

- Sở Thương mại – Du lịch có nhiệm vụ thông báo các loại hàng hóa, dịch vụ phải niêm yết giá trên các phương tiện thông tin đại chúng để các doanh nghiệp, Tổ chức, các nhân và nhân dân thực hiện.

5. Sở Thương mại – Du lịch chỉ đạo cơ quan Quản lý thị trường nắm bắt tình hình biến động giá cả trên địa bàn Tỉnh, 10 ngày một lần, báo cáo và đề xuất biện pháp khắc phục về Ban chỉ đạo thực hiện các luật thuế mới của Tỉnh để kịp thời tháo gỡ.

6. UBND các huyện chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện triệt để những quy định tại Thông tư 09/1998/TT-BVGCP ngày 31/12/1998 của Ban Vật giá Chính Phủ và các quy định nêu tại chỉ thị này.

Nhận được chỉ thị này UBND các huyện, các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện, có gì khó khăn phản ánh và báo cáo về Ban chỉ đạo thực hiện các luật thuế mới của Tỉnh để chỉ đạo kịp thời.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký và phổ biến rông rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/1999/CT-UB về quản lý giá và bình ổn giá trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


171

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29