Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 68/2004/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 24/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 68/2004/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG 10 LOÀI CÂY TRỒNG  VÀO DANH MỤC LOÀI CÂY TRỒNG ĐƯỢC BẢO HỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ về việc Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng;
Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung 10 loài cây trồng có tên sau đây vào mục Danh mục loài cây trồng được bảo hộ:

1. Khoai tây 6. Bắp cải

2. Hoa Hồng 7. Xu hào

3. Hoa Cúc 8. Nho

4. Dưa hấu 9. Chè

5. Dưa chuột 10. Bông

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới có trách nhiệm tổ chức, triển khai việc bảo hộ các giống cây trồng mới theo qui định của pháp luật.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nông nghiệp, Chánh Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Bùi Bá Bổng

 

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 68/2004/QD-BNN

Hanoi, November 24, 2004

 

DECISION

FOR SUPPLEMENT 10 PLANT SPECIES INTO THE LIST OF PROTECTED PLANT SPECIES

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

- Based on the Decree No 86/2003/ND-CP dated on July 18th 2003 of the Government which stipulated the functions, duties, authority and organization of Ministry of Agriculture and Rural Development;

- Based on the Seed Ordinance;

- According to the proposal of Director of Department of Agriculture.

DECISION:

Article 1. The List of Protected Plant Species be added 10 Plant species as follow:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6. Cabbage

2. Rose

7. Kohlrabi

3. Chrysanthemum

8. Grape

4. Watermelon

9. Tea

5. Cucumber

10. Cotton

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 3. New Plant Variety Protection Office is responsible for organization and implementing the protection for new plant variety follow the stipulation of the Law.

Article 4. Leader of Office of Ministry, Director of Department of Agriculture, Leader of New Plant Variety Protection Office and the Leader of other relevant Offices are responsible to conduct this Decision.

 

 

FOR MINISTER
VICE MINISTER
Bui Ba Bong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 68/2004/QĐ-BNN ngày 24/11/2004 bổ sung 10 loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.632

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!