Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Dirrective No. 4/1998/CT-TTg of January 22, 1998, the measures to implement the agreement between the Socialist Republic of Vietnam Government and the United States of America administration on the establishment of the copyright relationship

Số hiệu: 04/1998/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 22/01/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/1998/CT-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 1998

 

CHỈ THỊ

VỀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ VỀ THIẾT LẬP QUAN HỆ QUYỀN TÁC GIẢ

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả (sau đây gọi là Hiệp định Quyền tác giả Việt Nam - Hoa Kỳ) ký ngày 27 tháng 6 năm 1997 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 26 tháng 12 năm 1997 và sẽ có hiệu lực vào thời điểm các Bên ký kết trao đổi các văn bản thông báo về việc sẵn sàng đảm nhận các nghĩa vụ của Hiệp định này. Việc ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả là nhằm thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, tăng cường mối quan hệ giao lưu và phát triển hợp tác văn hóa giữa 2 nước, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư nước ngòai và chuyển giao công nghệ.

Hiệp định Quyền tác giả Việt Nam - Hoa Kỳ được ký kết và thực hiện trong bối cảnh Việt Nam đã ban hành những văn bản pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền tác giả nói riêng đáp ứng những yêu cầu cần thiết trong việc bảo hộ quyền của các tác giả trong nước và nước ngoài.

Để bảo đảm việc thực hiện nghiêm chỉnh những cam kết quốc tế về bảo hộ quyền tác giả theo Hiệp định Quyền tác giả Việt Nam - Hoa kỳ, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Bộ Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm :

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục triển khai việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả; phổ biến, giới thiệu Hiệp định Quyền tác giả Việt Nam - Hoa Kỳ; tiếp tục đàm phán với phía Mỹ về các thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật cho việc thực hiện Hiệp định này.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp soạn thảo và ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các quy định của Hiệp dịnh này chậm nhất trước ngày 10 tháng 2 năm 1998 để kịp thời triển khai việc thực hiện Hiệp định ngay sau khi bắt đầu có hiệu lực.

- Củng cố tổ chức chuyên trách quản lý quyền tác giả; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ quản lý trong và ngoài ngành có liên quan về lĩnh vực này.

- Phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thi hành Hiệp định; kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

2. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa - Thông tin và các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về quyền tác giả ở Mỹ; thu thập và xử lý các thông tin liên quan đến việc bảo vệ quyền tác giả của công dân Việt Nam tại Mỹ.

3. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin và các Bộ, ngành có kế hoạch bồi dưỡng cho các cán bộ có liên quan kiến thức pháp luật về bảo hộ quyền tác giả và nghiệp vụ giải quyết các vụ, việc liên quan đến quyền tác giả.

4. ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ quyền tác giả, tổ chức kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các vụ vi phạm tại địa phương.

5. Giao Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn, đôn đốc và báo cáo kết qủa việc thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 04/1998/CT-TTg

Hanoi, January 22, 1998  

 

DIRECTIVE

THE MEASURES TO IMPLEMENT THE AGREEMENT BETWEEN THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM GOVERNMENT AND THE UNITED STATES OF AMERICA ADMINISTRATION ON THE ESTABLISHMENT OF THE COPYRIGHT RELATIONSHIP

The Agreement signed on June 27, 1997 between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Administration of the United States of America on the establishment of the copyright relation (hereafter referred to as the Vietnam-US Copyright Agreement) was approved by the Prime Minister on December 26, 1997 and shall take effect from the time the signing parties exchange documents of notification of their readiness to discharge the obligations set by this Agreement. The signing of the Agreement on the establishment of the copyright relationship between the Vietnamese Government and the US Government aims to promote the process of normalization of the Vietnam-US economic and trading relations, enhance the cultural exchange, development and cooperation between the two countries, contributing to creating a favorable environment for foreign investment and technology transfer.

The Vietnam-US Copyright Agreement is signed and implemented in the context that Vietnam has issued legal documents on the protection of intellectual property in general and copyright in particular, meeting the necessary requirements of the protection of the Vietnamese and foreign authors' right.

To ensure the strict fulfillment of international commitments to the copyright protection under the Vietnam-US Copyright Agreement, the Prime Minister instructs the ministries, branches and localities to well implement the following activities:

1. The Ministry of Culture and Information shall be responsible for:

- Coordinating with the concerned ministries and branches in the continued provision of guidance on the provisions of legislation on copyright; popularization and introduction of the Vietnam-US Copyright Agreement; and in the continued negotiation with the US side on agreements on the technical support for the enforcement of this Agreement.

- Assuming the prime responsibility and coordinating with the Ministry for Foreign Affairs and the Ministry of Justice in drafting and issuing documents guiding the implementation of the provisions of this Agreement not later than February 10, 1998 for a timely enforcement of the Agreement right after it comes into effect.

- Strengthening the organization in charge of copyright management, fostering and raising the professional knowledge and skills of the managerial personnel involved in this field inside and outside the branch
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Dirrective No. 4/1998/CT-TTg of January 22, 1998, the measures to implement the agreement between the Socialist Republic of Vietnam Government and the United States of America administration on the establishment of the copyright relationship

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


844
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253