Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

nghị định 157-HĐBT năm 1988 quy định hạn tuổi phục vụ của Sỹ quan chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật trong lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 157-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đỗ Mười
Ngày ban hành: 17/10/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 157-HĐBT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 1988

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 157-HĐBT NGÀY 17-10-1988 QUY ĐỊNH HẠN TUỔI PHỤC VỤ CỦA SỸ QUAN CHUYÊN NGHIỆP VÀ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT TRONG LỰC LƯỢNG AN NINH NHÂN DÂN VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG  

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Pháp lệnh số 1-PL/HĐNN8 ngày 2-11-1987 của Hội đồng Nhà
nước về Lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:  

Điều 1. - Nay quy định hạn tuổi phục vụ của sỹ quan chuyên nghiệp trong Lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam như sau:

Cấp uý 45 tuổi

Thiếu tá 50 tuổi

Trung tá 55 tuổi

Đại tá 60 tuổi.

Đối với Thiếu tướng trở lên, không quy định hạn tuổi phục vụ nhưng khi năng lực và sức khoẻ không cho phép đảm đương được nhiệm vụ thì cũng thực hiện chế độ nghỉ hưu.

Điều 2. - Căn cứ nhu cầu của Lực lượng An ninh nhân dân và phẩm chất cách mạng, năng lực công tác, sức khoẻ của từng sỹ quan, Bộ trưởng Bộ Nội vụ xét và quyết định tăng thêm niên hạn phục vụ cho từng sỹ quan thuộc các đối tượng nói ở điều 1.

Điều 3. - Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định hạn tuổi phục vụ của sỹ quan chuyên nghiệp là cán bộ dân tộc ít người và sỹ quan chuyên môn kỹ thuật trong Lực lượng An ninh nhân dân.

Điều 4. - Sỹ quan hết hạn tuổi phục vụ trong Lực lượng An ninh nhân dân mà chưa đến tuổi nghỉ hưu thì được ưu tiên sắp xếp việc làm phù hợp trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội; trường hợp không sắp xếp được, nếu có đủ 20 năm công tác liên tục thì cũng được hưởng chế độ nghỉ hưu.

Điều 5. - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

 

 

Đỗ Mười

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


nghị định 157-HĐBT năm 1988 quy định hạn tuổi phục vụ của Sỹ quan chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật trong lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.353
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.75.115