Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 91/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2017

Số hiệu: 91/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 10/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 580/TTr-CP ngày 19/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 19 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 91/QĐ-CTN ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch nước)

1. Ngô Châu Bích Thảo, sinh ngày 08/02/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Kanagawaken, Yamatoshi, Fukaminishi 4-1-10 Fukaminishi House 1

Giới tính: Nữ

2. Ngô Trúc Kousuke, sinh ngày 30/3/2010 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Kanagawaken, Yamatoshi, Fukaminishi 4-1-10 Fukaminishi House 1

Giới tính: Nam

3. Trần Thị Tuyết Thu, sinh ngày 16/01/1975 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: 3-26-52-703 Sayamadai, Sayamashi, Saitamaken

Giới tính: Nữ

4. Lê Thái Thanh, sinh ngày 22/8/2001 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: 3-26-52-703 Sayamadai, Sayamashi, Saitamaken

Giới tính: Nữ

5. Vũ Thị Hạnh, sinh ngày 01/11/1963 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kanagawaken, Yokohamashi, Seyaku, Akuwwa Minami 4-8-1, Akuwwa Apato 43-508

Giới tính: Nữ

6. Nguyễn Thúy An, sinh ngày 17/9/2001 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Kanagawaken, Yokohamashi, Seyaku, Akuwwa Minami 4-8-1, Akuwwa Apato 43-508

Giới tính: Nữ

7. Nguyễn Tiến Phúc, sinh ngày 03/8/2007 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Kanagawaken, Yokohamashi, Seyaku, Akuwwa Minami 4-8-1, Akuwwa Apato 43-508

Giới tính: Nam

8. Nguyễn Tiến Đạt, sinh ngày 20/9/1999 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Kanagawaken, Yokohamashsi, Seyaku Akuwaminami 4-8-1 Akuwa Apato 43-508

Giới tính: Nam

9. Viên Thị Hồng Loan, sinh ngày 09/7/1972 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Shizuokaken, Izunokunishi, Yokkamachi 612-6

Giới tính: Nữ

10. Trang Hữu Duy, sinh ngày 22/8/2003 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Shizuokaken, Izunokunishi, Yokkamachi 612-6

Giới tính: Nam

11. Huỳnh Mỹ Nhiên, sinh ngày 31/8/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kanagawaken, Aikougun, Aikawa Machi, Nakatsu 7332-6

Giới tính: Nữ

12. Lưu Thục Nhàn, sinh ngày 03/6/2001 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kanagawaken, Aikougun, Aikawa Machi, Nakatsu 7332-6

Giới tính: Nữ

13. Lưu Thục Trân, sinh ngày 29/10/2003 tại Nhật Bản,

Hiện trú tại: Kanagawaken, Aikougun, Aikawa Machi, Nakatsu 7332-6

Giới tính: Nữ

14. Lương Ngọc Phương, sinh ngày 06/12/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kanagawaken Yokohamashi Izumiku, Kamiii Dancho 3059-5

Giới tính: Nữ

15. Lương Thị Thảo My, sinh ngày 31/3/2005 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Kanagawaken Yokohamashi Izumiku, Kamiii Dancho 3059-5

Giới tính: Nữ

16. Lương Thảo Nguyên Trường, sinh ngày 16/01/2009 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Kanagawaken Yokohamashi Izumiku, Kamiii Dancho 3059-5

Giới tính: Nam

17. Lương Thảo Trường Nguyên, sinh ngày 16/01/2009 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Kanagawaken Yokohamashi Izumiku, Kamiii Dancho 3059-5

Giới tính: Nam

18. Lương Trường Nguyên Thảo, sinh ngày 03/8/2010 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Kanagawaken Yokohamashi Izumiku, Kamiii Dancho 3059-5

Giới tính: Nam

19. Lương Thảo Hải Vy, sinh ngày 17/10/2012 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Kanagawaken Yokohamashi Izumiku, Kamiii Dancho 3059-5.

Giới tính: Nữ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 91/QĐ-CTN ngày 10/01/2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.086

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!