Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 683/QĐ-CTN 2017 cho thôi quốc tịch Việt Nam

Số hiệu: 683/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 19/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 683/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 96/TTr-CP ngày 20/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 106 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 683/QĐ-CTN ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch nước)

1. Phan Minh Đức, sinh ngày 15/02/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Glashüttenstr. 5, Düsseldorf

Giới tính: Nam

2. Phùng Minh Châu, sinh ngày 26/6/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sigmaringerstr. 32 A, 70567 Stuttgart

Giới tính: Nữ

3. Đồng Thùy Chi, sinh ngày 18/11/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Leonardo da Vinci Allee 6, 60486 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

4. Lê Thanh Bình, sinh ngày 08/9/1989 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Steinkaute 4, 61169 Friedberg

Giới tính: Nam

5. Nguyễn Hoàng Việt, sinh ngày 16/3/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rheinstraße 42, 63225 Langen (Hessen)

Giới tính: Nam

6. Trần Bảo Hiệp, sinh ngày 06/4/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Blumenstraße 2, 71254 Ditzingen

Giới tính: Nam

7. Bùi Ly Hương Trà, sinh ngày 10/5/1985 tại Hà Giang

Hiện trú tại: Phòng 221-Nhà 14B, Tập thể đại học ngoại ngữ, Đại học quốc gia Hà Nội

Giới tính: Nữ

8. Dương Quốc Minh Michel, sinh ngày 27/9/1981 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Freudstr. 5, 80935 München

Giới tính: Nam

9. Trần Thị Minh Châu, sinh ngày 12/9/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Ruster Weg 11, 63741 Aschaffenburg

Giới tính: Nữ

10. Phạm Mạnh Cường, sinh ngày 28/11/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Fasanenplatz3.70499 Stuttgart

Giới tính: Nam

11. Ngô Diễm Xuân Thụy, sinh ngày 04/8/1977 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Königstraße 32, 45881 Gelsenkirchen

Giới tính: Nữ

12. Nguyễn Trần Anh Thư, sinh ngày 06/11/1991 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Adalbert-Probst Straße 21, 40595 Düsseldorf

Giới tính: Nữ

13. Nguyễn Thị Hoàng An, sinh ngày 13/11/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kohlgartenstr.24, 04315 Leipzig

Giới tính: Nữ

14. Trịnh Đức Thắng, sinh ngày 01/4/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schützenbahn 19, 45127 Essen

Giới tính: Nam

15. Nguyễn Phương Trà, sinh ngày 04/11/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Westfalen Str. 11, 40472 Düsseldorf

Giới tính: Nữ

16. Nguyễn Long, sinh ngày 15/01/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 66 B Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Giới tính: Nam

17. Nguyễn Xuân Việt Giang, sinh ngày 09/11/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Endenicher Allee 114, 53121 Bonn

Giới tính: Nam

18. Lã Thị Oanh, sinh ngày 18/3/1971 tại Nam Định

Hiện trú tại: Aller Str. 24, 37081 Göttingen

Giới tính: Nữ

19. Phạm Thị Thanh Trúc, sinh ngày 02/3/1990 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Weidenborn Str. 12 B, 65189 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

20. Đỗ Linda Linh, sinh ngày 29/3/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Michael-Schnell-Weg 14, 73035 Göppingen

Giới tính: Nữ

21. Nguyễn Đàm Linh, sinh ngày 18/6/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Odenwaldstrasse 12, 86368 Gersthofen

Giới tính: Nam

22. Nguyễn Việt Nga, sinh ngày 09/12/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kurt - Karl - Doberer - Strasse 28B, 90439 Nürnberg

Giới tính: Nữ

23. Phạm Thái Thảo, sinh ngày 27/4/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Winterstein Str. 33, 80933 München

Giới tính: Nữ

24. Lê Dung Liên, sinh ngày 17/12/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gräfelfingerstr. 54, 81375 München

Giới tính: Nữ

25. Nguyễn Hồng Thu, sinh ngày 05/11/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Anne-Frank Str. 6, 90459 Nürnberg

Giới tính: Nữ

26. Ngô Hoàng Tùng Michael, sinh ngày 03/5/2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Anne-Frank Str. 6, 90459 Nürnberg

Giới tính: Nữ

27. Hà Minh Tiến, sinh ngày 05/02/1962 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wandererstr. 114, 90413 Nürnberg

Giới tính: Nam

28. Phạm Thái Sơn, sinh ngày 03/11/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lycker Str. 4, 76139 Karlsruhe

Giới tính: Nam

29. Nguyễn Thị Mai Linh, sinh ngày 04/02/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstraße 74, 58452 Witten

Giới tính: Nữ

30. Nguyễn Phương Linh, sinh ngày 28/3/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstraße 74, 58452 Witten

Giới tính: Nữ

31. Lê Việt Lee, sinh ngày 15/01/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fraunhofer Str. 31B, 86167 Augsburg

Giới tính: Nam

32. Huỳnh Nguyễn Khánh Vân, sinh ngày 27/10/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stuttgarter Strasse 131, 70806 Kornwestheim

Giới tính: Nữ

33. Vũ Nhất Anh, sinh ngày 30/11/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Stephanstraße 57, 90478 Nürnberg

Giới tính: Nam

34. Phạm Anh Việt, sinh ngày 14/10/1982 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Elisabetherstr. 12, 64390 Erzhausen

Giới tính: Nam

35. Phạm Linh Nhi, sinh ngày 18/4/2013 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Elisabetherstr. 12, 64390 Erzhausen

Giới tính: Nữ

36. Nguyễn Thị Hải Anh, sinh ngày 10/8/1970 tại Hà Giang

Hiện trú tại: Fallerslerben Str. 52, 86161 Augsburg

Giới tính: Nữ

37. Phạm Trung Hà, sinh ngày 19/4/1964 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Fallerslerben Str. 52, 86161 Augsburg

Giới tính: Nam

38. Trịnh Thị Tươi, sinh ngày 30/10/1970 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Rudolfschmid Str. 5, 92331 Parsberg

Giới tính: Nữ

39. Phạm Thu Hiền, sinh ngày 27/02/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rudolfschmid Str. 5, 92331 Parsberg

Giới tính: Nữ

40. Phạm Herry Nam, sinh ngày 26/02/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rudolfschmid Str. 5, 92331 Parsberg

Giới tính: Nam

41. Bùi Kevin Hải Nam, sinh ngày 28/02/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ludwig Str. 19, 67346 Speyer

Giới tính: Nam

42. Vũ Sơn Hải, sinh ngày 24/12/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stuttgarter Strasse 134, 73312 Geislingen

Giới tính: Nam

43. Vũ Tuấn Nam, sinh ngày 29/11/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stuttgarter Strasse 134, 73312 Geislingen

Giới tính: Nam

44. Trần Hải Nam, sinh ngày 16/12/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Blumenstraße 2, 71254 Ditzingen

Giới tính: Nam

45. Nguyễn Hoàng Duy, sinh ngày 20/01/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ahlhorner Str. 58, 27793 Wieldeshausen

Giới tính: Nam

46. Đinh Trúc Sơn, sinh ngày 01/01/1960 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Taepperweg 2,50769 Koln

Giới tính: Nam

47. Nguyễn Phương Vũ, sinh ngày 22/12/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Karl-Benz-Str 9/1-69214 Eppelheim

Giới tính: Nam

48. Phạm Thị Nguyệt, sinh ngày 22/12/1967 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Weierstein str 11,65549 Limburg Germany

Giới tính: Nữ

49. Lê Văn Hậu, sinh ngày 15/10/1965 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Weierstein str 11,65549 Limburg Germany

Giới tính: Nam

50. Đỗ Ngọc Dũng, sinh ngày 25/01/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zenne str 01,81379 Munchen

Giới tính: Nam

51. Lê Thị Kim Hoa, sinh ngày 06/11/1970 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Garmischer Str. 248, 81377 München

Giới tính: Nữ

52. Đinh Ngọc Hải, sinh ngày 04/7/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Xaver-Fuhr Straße 26, 93055 Regensburg

Giới tính: Nam

53. Nguyễn Hoàng Dương, sinh ngày 18/3/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhof Str. 7, 04654 Frohburg

Giới tính: Nam

54. Hoàng Thúy Hằng, sinh ngày 02/10/1959 tại Lai Châu

Hiện trú tại: Guerickestr. 6, 92421 Schwandorf

Giới tính: Nữ

55. Ngô Minh Đức, sinh ngày 24/7/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Karlstr. 20, 74564 Crailsheim

Giới tính: Nam

56. Trần Thụy Ngọc Cẩm, sinh ngày 18/02/1981 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Metgebergasse 2, 93047 Regensburg

Giới tính: Nữ

57. Nguyễn Ngọc Diệp, sinh ngày 27/12/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ludwig Str. 79, 67059 Ludwigshafen

Giới tính: Nữ

58. Nguyễn Thị Thanh Hoài, sinh ngày 26/7/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kampstr. 19, 57462 Olpe

Giới tính: Nữ

59. Trần Sỹ Thanh, sinh ngày 03/3/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kampstr. 19, 57462 Olpe

Giới tính: Nam

60. Nguyễn Cao Nguyên, sinh ngày 24/02/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Garten Straß3 4, 88239 Wangen im Allgäu

Giới tính: Nam

61. Uông Thị Tú, sinh ngày 23/02/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schleiden Straße 16, 60318 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

62. Phạm Thùy Anh, sinh ngày 25/10/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kornwestheimer Str. 8 (a), 70439 Stuttgart

Giới tính: Nữ

63. Nguyễn Hữu Tùng, sinh ngày 12/7/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Admiralbogen 28, 80939 München

Giới tính: Nam

64. Nguyễn Thị Ngọc Diệp, sinh ngày 31/01/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Grünten Str. 10, 87719 Mindelheim

Giới tính: Nữ

65. Tạ Bích Thảo, sinh ngày 24/5/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Burggraden 15, 26721 Emden

Giới tính: Nữ

66. Tạ Hoài Nam, sinh ngày 03/02/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Burggtadem 15, 26721 Emden

Giới tính: Nam

67. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 13/02/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Horner Weg 209 A, 22111 Hamburg

Giới tính: Nữ

68. Nguyễn Văn Tuấn, sinh ngày 14/4/1965 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Norner Weg 209A, 22111 Hamburg

Giới tính: Nam

69. Vũ Mạnh Hùng, sinh ngày 25/01/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Am Vorderen See 14, 78056 Villingen - Schwenningen

Giới tính: Nam

70. Vũ Thanh Thư, sinh ngày 22/5/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Vorderen See 14, 78056 Villingen - Schwenningen

Giới tính: Nữ

71. Vũ Hương Thi, sinh ngày 07/4/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Vorderen See 14, 78056 Villingen - Schwenningen

Giới tính: Nữ

72. Nguyễn Hữu Thanh, sinh ngày 02/10/1962 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Spitalbachstraße 12, 67433 Neustadt/Weistraße

Giới tính: Nam

73. Đỗ Văn Hân, sinh ngày 01/01/1964 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Ackerstrasse 44, 26121 Oldenburg

Giới tính: Nam

74. Đỗ Minh, sinh ngày 06/9/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ackerstrasse 44, 26121 Oldenburg

Giới tính: Nam

75. Phạm Quỳnh Hương, sinh ngày 03/7/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zollstock 31, 37081 Göttingen

Giới tính: Nữ

76. Lê Bá Hưng, sinh ngày 23/4/1989 tại Bình Định

Hiện trú tại: Düsseldorfer Straße 523, 47053 Duisburg

Giới tính: Nam

77. Nguyễn Hữu Lộc, sinh ngày 26/3/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Am Bahndamm 1, 79540 Lörrach

Giới tính: Nam

78. Muhamath Nguyễn Sĩ Anh, sinh ngày 24/12/1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Seckmauerer Straße 43A, 64750 Lützelbach

Giới tính: Nam

79. Nguyễn Công Phúc, sinh ngày 19/3/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Carl-Diem Str. 5F, 85375 Neufahrn

Giới tính: Nam

80. Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 16/12/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Carl-Diem Str. 5F, 85375 Neufahrn

Giới tính: Nam

81. Nguyễn Gia Bảo, sinh ngày 25/02/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Carl-Diem Str. 5F, 85375 Neufahrn

Giới tính: Nam

82. Phạm Trung Vĩ, sinh ngày 11/10/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Linden Str. 60, 47623 Kevelaer

Giới tính: Nam

83. Nguyễn Thị Hoài Phương, sinh ngày 27/6/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Waldhornstr. 36, 76131 Karlsruhe

Giới tính: Nữ

84. Dương Thị Chi Mai, sinh ngày 27/4/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gärtnerstraße 79, 68169 Mannheim

Giới tính: Nữ

85. Lại Văn Đức Many, sinh ngày 12/8/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schlesierstraße 39, 93057 Regensburg

Giới tính: Nam

86. Nguyễn Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 16/9/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Schmittekamp 6, 589939 Olsberg, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

87. Nguyễn Vương Thiên Tú, sinh ngày 14/9/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Jägerstr. 14, 65187 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

88. Nguyễn Long, sinh ngày 02/3/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schuber Str. 31, 67655 Kaiserslauten, CHLB Đức

Giới tính: Nam

89. Dương Thanh Thủy, sinh ngày 01/7/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Germersheim Str. 129, 67360 Lingenfeld

Giới tính: Nữ

90. Phạm Thị Hồng Nga, sinh ngày 02/6/1974 tại Đắc Lắc

Hiện trú tại: Maarheckstrasse 18. 54668 Prumzurlay

Giới tính: Nữ

91. Lê Quốc Khang, sinh ngày 26/7/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Justinus Kerner Str 78. 72760 Reutlingen

Giới tính: Nam

92. Hồ Lê Minh, sinh ngày 03/7/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bauhof str.9,71634 Ludwidsburg

Giới tính: Nam

93. Vũ Hải Ly, sinh ngày 26/6/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 55116 Mainz, Emmeransstrasse 26

Giới tính: Nữ

94. Phan Mỹ Linh, sinh ngày 10/9/1977 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Straßsburger Str. 8, 22049 Hamburg

Giới tính: Nữ

95. Nguyễn Thành Trung, sinh ngày 10/7/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kantapfel Str. 20, 60435 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

96. Nguyễn Tuấn Michael, sinh ngày 16/4/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Chemmitzer str.7, 38226 Salzgitter

Giới tính: Nam

97. Ngô Thị Ngọc Mai, sinh ngày 22/02/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Uenloer Str. 496, 50825 Köln

Giới tính: Nữ

98. Lê Thanh Phương, sinh ngày 04/9/1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Robert-Koch.Straße 2, C4.12, 69115 Heidelberg, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

99. Văn Phương Hiền, sinh ngày 18/7/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Emil-Andresen 34, 22529 Hamburg

Giới tính: Nữ

100. Vũ Nhân Linh, sinh ngày 15/02/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Walther-Rathenau-Str. 55, Zimmer 3201, 39104 Magdeburg

Giới tính: Nữ

101. Lê Bá Hùng, sinh ngày 03/10/1998 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Post Str. 02, 46045 Oberhausen

Giới tính: Nam

102. Lê Thị Mai Sơn, sinh ngày 15/10/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schillingstr. 22/1, 71069 Sindelfingen

Giới tính: Nữ

103. Trần Yến Nhi, 06/01/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alte Straubinger Str. 3, 93055 Regensburg

Giới tính: Nữ

104. Nguyễn Thế Thịnh, sinh ngày 17/8/1968 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Donauwörther Str. 155, 86154 Augsburg

Giới tính: Nam

105. Nguyễn David Hoàng Tân, sinh ngày 03/02/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Donauwörther Str. 155, 86154 Augsburg

Giới tính: Nam

106. Nguyễn Anh Quyên, sinh ngày 20/9/2002 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Fallerslerben Str. 52, 86161 Augsburg

Giới tính: Nữ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 683/QĐ-CTN ngày 19/04/2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.520

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!