Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 612/2002/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 612/2002/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 24/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC

******

 

 Số: 612/2002/QĐ-CTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Hà Nội , ngày 24 tháng 09 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc học Khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại tờ trình số 873/CP-PC ngày 26/7/2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 254 công dân đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức; 26 công dân đang cư trú tại Cộng hòa Áo; 29 công dân đang cư trú tại Cộng hòa Séc, 2 công dân đang cư trú tại Vanuatu; 1 công dân đang cư trú tại Hoa Kỳ; 1 công dân đang cư trú tại Thụy Điển; 9 công dân đang cư trú tại Phần Lan; 11 công dân đang cư trú tại Đan Mạch; 60 công dân đang cư trú tại Hà Lan; 3 công dân đang cư trú tại Ba Lan; 1 công dân đang cư trú tại Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (đặc khu hành chính Hồng Kông); 26 công dân đang cư trú tại Nhật Bản; 21 công dân đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; 1 công dân đang cư trú tại Bêlarút; 145 công dân đang cư trú tại Đài Loan (có danh sách kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong danh sách nói tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH NƯỚC  
 
 


 Trần Đức Lương

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 612/2002/QĐ-CTN ngày 24/9/2002 của Chủ tịch nước).

1. Huỳnh Tuyết Lệ, sinh ngày 20/7/1960 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: LERCHENHAID3, 94315 STRAUBING

2. Châu Lệ Dung, sinh ngày 28/7/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: LAUTENSACKSTR.4C, 80687 MUNCHEN

3. Châu Lệ Thanh, sinh ngày 17/9/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh (em chị Dung)

Hiện trú tại: LAUTENSACKSTR.4C, 80687 MUNCHEN

4. Nguyễn Đình Trung sinh ngày 07/6/1984 tại Đức

Hiện trú tại: STEIN HARDENBERG, STRASSE 138 - 220 45 HAMBURG

5. Nguyễn Đức Trí, sinh ngày 25/02/1983 tại Đức (anh anh Trung)

Hiện trú tại: STEIN HARDENBERG, STRASSE 138 - 220 45 HAMBURG

6. Trần Đức Tú, sinh ngày 24/4/1999 tại Đức

Hiện trú tại: 381 RIEMER STR, 81829 MUNCHEN

7. Nguyễn Phúc Thượng Nhi, sinh ngày 22/9/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BEKKAMPSWEG2 22045 HAMBURG

8. Nguyễn Trần Thị Hoài Nghĩa, sinh ngày 16/01/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: SUDLICHE RING STRASSE 120, 63225 LANGEN.

9. Võ Thái Tâm, sinh ngày 25/02/1981 tại Đức

Hiện trú tại: 49740 HASELUENNE EIBURGERSTR.7

10. Chống Danh Phương, sinh ngày 07/10/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: IBURGER STR.173, 49082 OSNABRUCK.

11. Phạm Nguyên Tú, sinh ngày 16/7/1981 tại Đức

Hiện trú tại: FRITZ LOCHMANN STR.15, 85716 UNTERSCHLEI SSHEIM

12. Trần Anh Tuấn, sinh ngày 01/6/1967 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: 38A WEBER, 648 46 GROSS ZIMMERN

13. Trần Candy Mộng Nhu, sinh ngày 06/9/1996 tại Đức (con anh Tuấn)

Hiện trú tại: 38A WEBER, 648 46 GROSS ZIMMERN

14. Trần Zana Mộng Xuyên, sinh ngày 19/5/1999 tại Đức (con anh Tuấn)

Hiện trú tại: 38A WEBER, 648 46 GROSS ZIMMERN

15. Phạm Vũ Anh Tuấn, sinh ngày 16/10/1982 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: 59192 BERGKAMEN, HUBERT BIERNAT STR 14

16. Nguyễn Monika Ánh Thu, sinh ngày 22/9/1985 tại Đức

Hiện trú tại: WITTENBERGER STR 17, 40668 MEERBUSCH

17. Quách Ngọc Lợi, sinh ngày 20/9/1971 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: CESAR KLEIN RING 24 22309 HAMBURG

18. Hoàng Minh Dũng, sinh ngày 24/9/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: SECKMAUE STRASSE 43A, 64750 LUETZEIBACH

19. Trần Trương Mỹ Khanh, sinh ngày 19/6/1994 tại Đức

Hiện trú tại: KIRCHEN STR 17A, 81675 MUNCHEN

20. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 12/8/1964 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: UIMER STRASSE 13, 72760 REUTLINGEN

21. Ting Ngọc Bích, sinh ngày 14/11/1988 tại Đức

Hiện trú tại: 46149 OBERHAUSEN, EDMUNDSTR.1

22. Lê Đoan Tường Vân, sinh ngày 20/4/1983 tại Đức

Hiện trú tại: GOLLIERSTR. 45 C/2, 80339 MUNCHEN

23. Ngô Ngọc Phấn, sinh ngày 31/10/1984 tại Đức

Hiện trú tại: GLATTBACHER SA. 36 63741 ASCHAFFENBURG

24. Mai Hữu Di, sinh ngày 12/3/1997 tại Đức

Hiện trú tại: MASURENWEG 26 23843 BADOPDESLOE

25. Ngô Thành Tân, sinh ngày 08/5/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 26506 NORDEN, RHEINSTRABE 31

26. Nguyễn Thu Nga, sinh ngày 04/01/1979 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 49124 GEORGSMARIENHUTTE, OESEDER STRASSE 99

27. Lý Thành Cơ, sinh ngày 10/10/1994 tại Đức

Hiện trú tại: 9 NEULANDSTRABE, 63628 BADSODEN, SAIMUNSTER

28. Lý Thành Diệp, sinh ngày 07/01/1993 tại Đức (anh anh Cơ)

Hiện trú tại: 9 NEULANDSTRABE, 63628 BADSODEN, SAIMUNSTER

29. Chung Thu Linh, sinh ngày 05/6/1984 tại Đức

Hiện trú tại: KLENESTR. 17/3, 80933 MUNCHEN

30. Nguyễn Thị Hảo, sinh ngày 27/8/1983 tại Đức

Hiện trú tại: IMBUSCHWEG 24 12351 BERLIN

31. Lê Thị Kim Tuyết tức Hồ Thị Kim Tuyết, sinh ngày 23/11/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: ALTHAARENER STR22 AACHEN 52080

32. Nguyễn Hữu Cao Thương, sinh ngày 07/6/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: WALD STR70A 47533 KLEVE

33. Nguyễn Thị Thanh Nga, sinh ngày 18/12/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BNERSCHE STR 32 49074 OSNABRUCK

34. Nguyễn Thái Minh Phương, sinh ngày 25/6/1991 tại Đức (con chị Nga)

Hiện trú tại: BNERSCHE STR 32 49074 OSNABRUCK

35. Võ Ngọc Tuấn, sinh ngày 06/11/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại HANS VOLLMECKE STR 18 53842 TROISDORF

36. Nguyễn Thị Lệ, sinh ngày 05/01/1968 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: MOZARTALLEE 11 GRODITZ 01609

37. Lê Liêm, sinh ngày 10/11/1958 tại Bắc Thái

Hiện trú tại: SACHSENRING. 50 31137 HILDESHEIM

38. Trương Thị Thu Thủy tức Weber Thị Thu Thủy, sinh ngày 13/11/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: GATTNER STR 28 77933 LAHR

39. Nguyễn Minh Xuân, sinh ngày 12/5/1938 tại Bình Định

Hiện trú tại SIGMARINGENDORF MEINRAD STR 10 72517

40. Huỳnh Thị Đẹp tức Ebert Đẹp, sinh ngày 08/01/1958 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: GEONG PALITZSCH STR79 01239 DRESDEN

41. Bùi Thị Anh Đào, sinh ngày 21/11/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh (con chị Đẹp)

Hiện trú tại: GEORG FALITZSCH STR79 01239 DRESDEN

42. Lê Thị Diệu Hồng tức Lê Thị ARMELOH Diệu Hồng, sinh ngày 15/01/1961 tại Nghệ An Hiện trú tại: ANDER BEEKE 169 48163 MUNSTER

43. Duy Phương Mẫn, sinh ngày 08/7/1965 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: RINTHELMER HAUPT STR 61 76131 KARLSRUHE

44. Duy Nhật Tân, sinh ngày 14/9/1999 tại Đức (con anh Mẫn)

Hiện trú tại: RINTHELMER HAUPT STR 61 76131 KARLSRUHE

45. LUFT Ly tức Nguyễn Thị Khánh Ly, sinh ngày 25/9/1980 tại Hà Tây

Hiện trú tại ESCHENBACH STR 2 12437 BERLIN

46. Nguyễn Thị Ngọc Dung tức Lotz Thị Ngọc Dung, sinh ngày 30/5/1961 tại Hà Nội

Hiện trú tại KRUMME STR 7 32694 DORENTRUP

47. Lê Nguyên Vĩnh, sinh ngày 20/3/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: DILLEMINUS STR 23 70374 STUTTGART

48. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 11/11/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại POST STR2 56412 WENTERHAUSEN

49. Nguyễn Thị Trà My, sinh ngày 18/10/1990 tại Đức

Hiện trú tại POST STR2 56412 WENTERHAUSEN

50. Phạm Thị An, sinh ngày 22/02/1953 tại Hà Tây

Hiện trú tại: RUDOLF ERNST WEISE STR 20 HALLE

51. Hoàng Văn Thao, sinh ngày 01/9/1963 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: ALBERT SCHULZ STR 21 18055 ROSTOCK

52. Nguyễn Phan Long, sinh ngày 07/6/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: ISAR STR 81 REGENSBURG

53. Nguyễn Lam Nghi, sinh ngày 03/3/2000 tại Đức (con anh Long)

Hiện trú tại: ISAR STR 81 REGENSBURG

54. Từ Ngọc Quang, sinh ngày 04/5/1962 tại Thái Bình

Hiện trú tại: GRENADIER STR 42 76133 KARLSRUHE

55. Hoàng Thị Thoa tức Từ Thị Thoa, sinh ngày 07/3/1963 tại Thái Bình (vợ anh Quang)

Hiện trú tại: GRENADIER STR 42 76133 KARLSRUHE

56. Từ Thanh Nhã, sinh ngày 18/6/1992 tại Đức (con anh Quang)

Hiện trú tại: GRENADIER STR 42 76133 KARLSRUHE

57. Từ Diễm Mi, sinh ngày 23/11/1994 tại Đức (con anh Quang)

Hiện trú tại: GRENADIER STR 42 76133 KARLSRUHE

58. Từ Franz Charler, sinh ngày 06/12/1999 tại Đức (con anh Quang)

Hiện trú tại: GRENADIER STR 42 76133 KARLSRUHE

59. Võ Văn Tuấn, sinh ngày 10/8/1968 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: WESER STR 10 12047 BERLIN

60. Nguyễn Kim Tuyết tức Võ Kim Tuyết, sinh ngày 25/12/1966 tại Bà Rịa - Vũng Tàu (vợ anh Tuấn)

Hiện trú tại: WESER STR 10 12047 BERLIN

61. Võ Tuyết Trâm, sinh ngày 21/11/1995 tại Đức (con anh Tuấn)

Hiện trú tại: WESER STR 10 12047 BERLIN

62. Võ Tuyết Vân, sinh ngày 19/4/2000 tại Đức (con anh Tuấn)

Hiện trú tại: WESER STR 10 12047 BERLIN

63. Bùi Thị Thắng, sinh ngày 27/02/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: EYBER STR 129 91522 ANSBACH

64. Phan Thanh Nam, sinh ngày 06/4/1967 tại Nam Định

Hiện trú tại: WEIHER STR 1 91564 NEUENDETTELSAU

65. Phan Cao Sơn, sinh ngày 30/7/1997 tại Đức (con anh Nam)

Hiện trú tại: WEIHER STR 1 91564 NEUENDETTELSAU

66. Phạm Thị Kim Giang, sinh ngày 26/3/1966 tại Trường Lạc

Hiện trú tại: VON WITZLEBEN STR 19 48151 MUNSTER

67. Mai Bích Ngọc, sinh ngày 19/3/1991 tại Đức (con chị Giang)

Hiện trú tại: VON WITZLEBEN STR 19 48151 MUNSTER

68. Nguyễn Quý Hùng, sinh ngày 31/10/1959 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: KIRNACHER STR 30 78050 VILLLNGEN

69. Nguyễn Ngọc Thúy, sinh ngày 12/11/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh (vợ anh Hùng) Hiện trú tại: KIRNACHER SRT 30 78050 VILLINGEN

70. Nguyễn Ngọc Thanh Thanh sinh ngày 05/10/1991 tại Đức (con anh Hùng)

Hiện trú tại: KIRNACHER STR 30 78050 VLLLINGEN

71. Đinh Thị Chuốt, sinh ngày 05/3/1956 tại Hà Tây

Hiện trú tại: AM FRONBERG 5 08233 TREUEN OT SCHREIERGKUN

72. Nguyễn Văn Giá, sinh ngày 24/11/1969 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: FRIEDRICH STR 12 04720 DOBELN

73. Nguyễn Hồng Vân Nam, sinh ngày 14/10/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: GOLDBERG STR 50 55268 NIEDER OLM

74. Nguyễn Thủy Hương, sinh ngày 09/11/1968 tại Hà Nội (vợ anh Nam)

Hiện trú tại: GOLDBERG STR 50 55268 NIEDER OLM

75. Nguyễn Thuỳ Anh Lisa, sinh ngày 11/9/1995 tại Đức (con anh Nam)

Hiện trú tại: GOLDBERG STR 50 55268 NIEDER OLM

76. Lâm Thị Trúc, sinh ngày 16/5/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: SCHNEIBE MUHLER STRASSE 110 48157 MUNSTER

77. Đinh Thị Thúy, sinh ngày 25/02/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: VON STAUFENBERG STR 18 47475 KAMP LINTFORT

78. Vũ Thị Dân, sinh ngày 03/3/1950 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: FRANKFURTER ALLEE 215 10365 BERLIN

79. Đào Hải Anh, sinh ngày 14/01/1983 tại Nam Định

Hiện trú tại: WACHTEKPLATZ 18 39418 STABFURT

80. Nguyễn Ngọc Bình, sinh ngày 08/10/1959 tại Hà Nội

Hiện trú tại: ZUM OSTERTAL 6 99706 SOLDEKHAUSEN

81. Phạm Đức Tùng Michael, sinh ngày 14/4/1993 tại Đức (con anh Bình)

Hiện trú tại: ZUM OSTERTAL 6 99706 SOLDEKHAUSEN

82. Phạm Nguyễn Hương Thảo Julia, sinh ngày 21/3/1999 tại Đức (con anh Bình)

Hiện trú tại: ZUM OSTERTAL 6 99706 SOLDEKHAUSEN

83. Phạm Thị Hải Vân, sinh ngày 06/6/1968 tại Hải Phòng (vợ anh Bình)

Hiện trú tại: ZUM OSTEKTAL 6 99706 SOLDEKHAUSEN

84. Dương Mai Phương, sinh ngày 07/9/1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: JUNGKERSHUTTE 19 41748 VIERSEN

85. Đào Hải Phương, sinh ngày 21/12/1978 tại Nam Định

Hiện trú tại: OTT RON GUERICKE STR 104 - 39104 MAGDEBURG

86. Đào Hải Cường, sinh ngày 16/6/1981 tại Nam Định (em chị Phương)

Hiện trú tại: OTT RON GNERICKE STR 10439104 MAGDEBURG

87. Nguyễn Xuân Lộc, sinh ngày 25/8/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: HEIMSTATTEN STR 2 89415 LAUINGEN

88. Trần Xuân Thu, sinh ngày 10/10/1956 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: WILHELM PIECK RING 22 BIERGEN AUFRUGEN

89. Lê Thị Phi Nga, sinh ngày 26/5/1962 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: PREUSSEN STRABBE 15 66111 SAARBRUCHEN

90. Phạm Minh Hà, sinh ngày 25/8/1994 tại Đức (con chị Nga)

Hiện trú tại: PKEUSSEN STRABBE 15 66111 SAARBRUCHEN

91. Nguyễn Thị Kim Hằng, sinh ngày 17/01/1958 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: CONDONER RING 70 67069 LUDWIGSHAFEN

92. Ly Regina, sinh ngày 26/01/1993 tại Đức (con chị Hằng)

Hiện trú tại: CONDONER RING 70 67069 LUDWIGSHAFEN

93. Ly William, sinh ngày 12/9/1996 tại Đức (con chị Hằng)

Hiện trú tại: CONDONER RING 70 67069 LUDWIGSHAFEN

94. Ly Michael, sinh ngày 11/02/1999 tại Đức (con chị Hằng)

Hiện trú tại: CONDONER RING 70 67069 LUDWIGSHAFEN

95. Nghiêm Xuân Kính, sinh ngày 25/6/1944 tại Hà Nội

Hiện trú tại: TANNEN STRASSE 4 A 64572 BUETTELBORN

96. Đào Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 11/12/1960 tại Nam Định

Hiện trú tại: OTTO VON GUERICKE STR 104 39104 MAGDEBURG

97. Âu Dương Minh Hoàng, sinh ngày 23/3/1968 tại Đắc Lắc

Hiện trú tại: KAMENER STR 62 59425 UNNA

98. Âu Kim Thùy, sinh ngày 04/5/1999 tại Đức (con anh Hoàng)

Hiện trú tại: KAMENER STR 62 59425 UNNA

99. Lưu Ngọc Sáng, sinh ngày 28/7/1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: HEINRICH WIELAND STR 191 81735 MUNCHEN

100. Đinh Vĩnh Phong, sinh ngày 17/3/1960 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: MUTZENREIS STR 22 73760 OSTFILDERN NELLINGEN

101. Phùng Thị Đức Hạnh, sinh ngày 06/10/1964 tại Hà Nội (vợ anh Phong)

Hiện trú tại: MUTZENREIS STR 22 73760 OSTFILDERN NELLINGEN

102. Đinh Thùy Ly, sinh ngày 03/11/1991 tại Đức (con anh Phong)

Hiện trú tại: MUTZENREIS STR 22 73760 OSTFILDERN NELUNGEN

103. Nguyễn Anh Tú, sinh ngày 07/5/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: OBERVOGT HAFELIN STR 50 77815 BUHL

104. Nguyễn Thị Hoài Nam, sinh ngày 10/01/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: MARKISCHE ALLEE 281 12687 BERLIN

105. Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 25/9/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: ARBACH STR 23 72793 PFULLINGEN

106. Nguyễn Thị An Hòa, sinh ngày 08/6/1972 tại Huế

Hiện trú tại: PAUL LECHLES STR 14 72076 TUBINGEN

107. Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 07/10/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: BODENBACHER STR 25 01277 DRESDEN

108. Đào Duy Triều, sinh ngày 05/6/1970 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: OTENGASSE 14 REGENSBURG 93047

109. Hoàng Thị Phong tức Bettrich Thị Phong, sinh ngày 30/10/1957 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: OPPENHEIMER STR 41 55268 NIEDER OLM

110. Đinh Thúy Hằng, sinh ngày 11/5/1970 tại Quy Nhơn

Hiện trú tại: GIGAS STR 9 48153 MUNSTER

111. Vũ Vỹ Lâm tức Tất Vũ Vỹ Lâm, sinh ngày 26/12/1967 tại Nghĩa Bình

Hiện trú tại: BAUMEISTER SPRECHT 44 88161 LINDENBERG

112. Tất Kevin, sinh ngày 16/10/1996 tại Đức (con chị Lâm)

Hiện trú tại: BAUMEISTER SPRECHT 44 88161 LINDENBERG

113. Lê Thu Hương, sinh ngày 04/8/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: MUHLEN STR 62 46047 OBERHAUSEN

114. Trần Thị Hoa, sinh ngày 21/9/1958 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: OSLOER STR 2 WG 4/9 50765 KOLN

115. Nguyễn Thanh Bình, sinh ngày 21/9/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: HOSPITAL STR 22 35216 BIEDEN KOPF

116. Nguyễn Thanh Xuân, sinh ngày 11/3/1957 tại Hải Phòng (bố anh Bình)

Hiện trú tại: HOSPITAL STR 22 35216 BIEDE NKOPF

117. Đoàn Hồng Giang, sinh ngày 16/12/1960 tại Hà Nội

Hiện trú tại: APOTHEKERGASSE 2 76855 ANNWEILER

118. Lê Anh Kiệt, sinh ngày 19/6/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: TULPEN 13 27793 WILDESHAUSEN

119. Nguyễn Thị Hải Yến, sinh ngày 26/4/1962 tại Hà Nội (vợ anh Kiệt)

Hiện trú tại: TULPEN 13 27793 WILDESHAUSEN

120. Lê Hoàng Nam, sinh ngày 11/01/1994 tại Đức (con anh Kiệt)

Hiện trú tại: TULPEN 13 27793 WILDESHAUSEN

121. Lê Hoàng Nhi, sinh ngày 08/8/1998 tại Đức (con anh Kiệt)

Hiện trú tại: TULPEN 13 27793 WILDESHAUSEN

122. Phạm Thị Đoàn Thanh tức Đoàn Thanh Rettensteiner, sinh ngày 15/8/1950 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: AUGUST EULER WEG 19/D 90411 NURNBERG

123. Phan Hoài Phương, sinh ngày 21/5/1967 tại Nghĩa Bình

Hiện trú tại: GRAF KONRAD STR 26 80809 MUNCHEN

124. Đặng Văn Vui, sinh ngày 09/6/1958 tại Thái Lan

Hiện trú tại: STOTZ STR 33 70806 KORWES THEIM

125. Nguyễn Quốc Tuấn, sinh ngày 23/7/1960 tại Hà Nội

Hiện trú tại: GERBER STR 18 77652 OFFENBURG

126. Nguyễn Thị Kim Hoàng tức Bacher Thị Kim Hoàng, sinh ngày 14/01/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: ROBERT BOSCH STR 37 69190 WALLDORF BADEN

127. Nguyễn Thị Kiếm tức Kiem Reck, sinh ngày 28/8/1971 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: KUHTRIFF 4 26624 SUDBROOKMENLAND

128. Nguyễn Tuyết Bình, sinh ngày 19/6/1960 tại Hà Nội

Hiện trú tại: HAUPT STR 49 83324 RUHPOLDING

129. Lê Minh Quang, sinh ngày 23/9/1991 tại Đức (con chị Bình)

Hiện trú tại: HAUPT STR 49 83324 RUHPOLDING

130. Lê Tuyết Mai, sinh ngày 13/4/2000 tại Đức (con chị Bình)

Hiện trú tại: HAUPT STR 49 83324 RUHPOLDING

131. Trần Quốc Dũng, sinh ngày 15/8/1961 tại Côn Đảo

Hiện trú tại: OBERPFORTE STR 13 61200 WOLFERSHEIM

132. Trần Thị Mai Trâm, sinh ngày 15/7/1961 tại Sông Bé (vợ anh Dũng)

Hiện trú tại: OBERPFORTE STR 13 61200 WOLFERSHEIM

133. Trần Quốc Duy Khiêm, sinh ngày 02/5/1996 tại Đức (con anh Dũng)

Hiện trú tại: OBERPFORTE STR 13 61200 WOLFERSHEIM

134. Trần Quốc Thiện An, sinh ngày 06/12/1998 tại Đức (con anh Dũng)

Hiện trú tại: OBERPFORTE STR 13 61200 WOLFERSHEIM

135. Nguyễn Văn Tài, sinh ngày 10/10/1965 tại Bến Tre

Hiện trú tại: ELBER FELDER STR 191 42553 VELBERT NEVIGES

136. Huỳnh Thị Cẩm Hiền, sinh ngày 15/5/1964 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: ERICH KASSTNER STR 44 80796 MUNCHEN

137. Huỳnh Nhật Hòa, sinh ngày 05/01/1989 tại Đức (con chị Hiền)

Hiện trú tại: ERICH KASSTNER STR 44 80796 MUNCHEN

138. Phạm Hùng Sơn, sinh ngày 04/6/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: GESCHWISTER SCHOLL STR 1 26131 OLDENBURG

139. Trần Thị Xinh, sinh ngày 05/12/1970 tại Lào

Hiện trú tại: HUGELIN STR 2 86316 FRIEDBERG

140. Lê Thị Kim Yến, sinh ngày 30/5/1961 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BANRAIN 10 73660 URBACH

141. Nguyễn An Quyên, sinh ngày 01/01/1993 tại Đức (con chị Yến)

Hiện trú tại: BANRAIN 10 73660 URBACH

142. Bùi Thị Thu Hương tức Huỳnh Thị Thu Hương, sinh ngày 06/3/1958 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: GELLSCHE STR 62 A 41472 NEUSS

143. Hoàng Thị Ngoan, sinh ngày 09/10/1971 tại Thái Bình

Hiện trú tại: WASSER STR 40 68519 VIERNHEIM

144. Hoàng Quốc Quang, sinh ngày 29/7/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: TONI SENDER STR 8 65936 FRANKFURT

145. Lâm Thành Lợi, sinh ngày 24/4/1980 tại Vĩnh Kim

Hiện trú tại: AM BAHNDAMM 17 26603 AURICH

146. Lâm Samuel, sinh ngày 17/11/1998 tại Đức

Hiện trú tại: VON BODELSCHWINGH STRASSE 3 26603 AURICH

147. Phan Huyền tức Uông Huyền, sinh ngày 10/6/1973 tại Lào

Hiện trú tại: BIREKHELTZWEG 9 22159 HAMBURG

148. Uông Minh Khoa, sinh ngày 02/4/1994 tại Đức (con chị Huyền)

Hiện trú tại: BIREKHELTZWEG 9 22159 HAMBURG

149. Võ Viết Dân, sinh ngày 08/3/1963 tại Nghệ An

Hiện trú tại: MODEMANN STR 30 51065 KOLN

150. Trần Thị Phương Dung, sinh ngày 09/12/1963 tại Hải Hưng (vợ anh Dân)

Hiện trú tại: MODEMANN STR 30 51065 KOLN

151. Võ Phương Thùy Dương, sinh ngày 06/6/1988 tại Đức (con anh Dân)

Hiện trú tại: MODEMANN STR 30 51065 KOLN

152. Võ Phương Dana, sinh ngày 21/7/1992 tại Đức (con anh Dân)

Hiện trú tại: MODEMANN STR 30 51065 KOLN

153. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 14/11/1961 tại Phong Dinh

Hiện trú tại: ERICH ZIEGEL RING 78 22309 HAMBURG

154. Thái Ngô Mỹ Dung, sinh ngày 18/02/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: ALFFERTRING 14 48599 GRONAUEPE

155. Đặng Thị Hà Yến tức Brestrich Thị Hà Yến, sinh ngày 27/11/1967 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: F.ENGELS STR 5 06526 SANGGER SHAUSEN

156. Lê Thiên Hoàng, sinh ngày 15/5/1972 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: WEST STR 70 09212 LIMBACH

157. Ngô Lê Đức Thắng, sinh ngày 20/01/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: HEINRICH TESSENOW STR 37 18146 ROSTOCK

158. Phạm Hoa Cương, sinh ngày 30/7/1964 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 110 ZOSSENER STRASSE 12629 BERLIN

159. Phạm Mai Ly, sinh ngày 06/01/1996 tại Đức (con anh Cương)

Hiện trú tại: 110 ZOSSENER STRASSE 12629 BERLIN

160. Phạm Tô Chang, sinh ngày 27/7/1999 tại Đức (con anh Cương)

Hiện trú tại: 110 ZOSSENER STRASSE 12629 BERLIN

161. Phan Tuấn Anh, sinh ngày 20/02/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: ELLA KAY STR 42 10405 BERLIN

162. Hồ Tuyết Mai, sinh ngày 04/12/1956 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: MAINZER STR 44 55743 IDAR OBETEIN

163. Nguyễn Kim Yến, sinh ngày 16/4/1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: RHEIN MOSEL STR 67 56281 EMIVIELSHAUSEN

164. Đặng Quốc Toản, sinh ngày 24/12/1959 tại Nam Định

Hiện trú tại: NIEDERSACHSEN STR 14 49205 HASBERGEN

165. Đỗ Thị Luyến, sinh ngày 03/5/1966 tại Nam Định (vợ anh Toản)

Hiện trú tại: NIEDERSACHSEN STR 14 49205 HASBERGEN

166. Đặng Quốc Linda Hoa, sinh ngày 05/01/1991 tại Đức (con anh Toản)

Hiện trú tại: NIEDERSACHSEN STR 14 49205 HASBERGEN

167. Đặng Quốc Mai Thùy, sinh ngày 18/01/1993 tại Đức (con anh Toản)

Hiện trú tại: NIEDERSACHSEN STR 14 49205 HASBERGEN

168. Đặng Quốc Khải, sinh ngày 06/4/1995 tại Đức (con anh Toản)

Hiện trú tại: NIEDERSACHSEN STR 14 49205 HASBERGEN

169. Phan Thị Thảo, sinh ngày 13/11/1952 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BEBEL STR 31 46049 OBERHAUSEN

170. Hàn Thanh Sơn, sinh ngày 14/10/1960 tại Hải Dương

Hiện trú tại: RAIFFEN STR 7 54516 WITTLICH

171. Trần Thị Tý tức Rettig Trần Thị Tý, sinh ngày 17/10/1943 tại Nam Định

Hiện trú tại: 31303 BURGDONF HIRTEN WEG 2

172. Châu Lệ Bình, sinh ngày 08/7/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 86420 DIEDORF HAUPT STR 70 C

173. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 14/12/1965 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: RAIFEISEN STR 7 54516 WITTLICH

174. Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 08/11/1993 tại Đức (con chị Yến)

Hiện trú tại: RAIFFEISEN STR 7 54516 WITTLICH

175. Nguyễn Thị Lan Anh, sinh ngày 18/6/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: STEINERT GASSE 52 73434 AALEN

176. Nguyễn Hoàng Hưng, sinh ngày 22/10/1994 tại Đức (con chị Anh)

Hiện trú tại: STEINERT GASSE 52 73434 AALEN

177. Nguyễn Minh Ngọc, sinh ngày 13/12/1995 tại Đức (con chị Anh)

Hiện trú tại: STEINERT GASSE 52 73434 AALEN

178. Lê Anh Vũ, sinh ngày 01/7/1965 tại Bình Định

Hiện trú tại: LOUIS PASTEUR STRABE 43 604399 FRANKFURT AM MAIN

179. Huỳnh Thị Lệ Thu, sinh ngày 21/10/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh (vợ anh Vũ)

Hiện trú tại: LOUIS PASTEUR STRABE 43 604399 FRANKFURT AM MAIN

180. Lê Anny Yến Vi, sinh ngày 23/9/2000 tại Đức (con anh Vũ)

Hiện trú tại: LOUIS PASTEUR STRABE 43 604399 FRANKFURT AM MAIN

181. Lê Jenny Hạ Vi, sinh ngày 01/8/1997 tại Đức (con anh Vũ)

Hiện trú tại: LOUIS PASTEUR STRABE 43 604899 FRANKFURT AM MAIN

182. Đinh Thị Thanh Hải, sinh ngày 24/11/1962 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: SCHELMENGRABEN 61 70839 GERLINGEN

183. Huỳnh Tú Tài, sinh ngày 21/9/1966 tại Trung Quốc

Hiện trú tại: BURGERMEISTER KUTTERER STR 54 67059 LUDWIGSHAFEN

184. Huỳnh Vi Ven, sinh ngày 15/8/1993 tại Đức (con anh Tài)

Hiện trú tại: BURGERMEISTER KUTTERER STR 54 67059 LUDWIGSHAFEN

185. Nguyễn Văn Sơn, sinh ngày 01/7/1975 tại Thanh Hoá

Hiện trú tại: 13 KUFER STR 65479 RAUNHEIM

186. Nguyễn Thị Quý, sinh ngày 14/10/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: MARKT 11 08289 SCHNEEBERG

187. Hà Anh Tú, sinh ngày 11/3/1991 tại Đức (con chị Quý)

Hiện trú tại: MARKT 11 08289 SCHNEEBERG

188. Phạm Ngọc Yến, sinh ngày 01/01/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: JOSEF KISTLER STR 14 82110 GERMERING

189. Lê Quý Cao, sinh ngày 24/01/1958 tại Nam Định

Hiện trú tại: HOHENZOLLERN STR 12 56068 KOBLENZ

190. Ngô Thanh Điệp, sinh ngày 19/7/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: D- 26506 NORDEN WARFENWEG 4

191. Ngô Thị Thanh Huyền, sinh ngày 05/5/1998 tại Đức (con anh Điệp)

Hiện trú tại D- 26506 NORDEN WARFENWEG 4

192. Ngô Keven Duy, sinh ngày 19/12/2000 tại Đức (con anh Điệp)

Hiện trú tại: D- 26506 NORDEN WARFENWEG 4

193. Hoàng Thị Kim Duyên, sinh ngày 20/11/1962 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: 37170 USLAR KUPFERHAMMER 5

194. Đặng Văn Luận, sinh ngày 18/8/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: HERMANN HESSE STR 4A 73037 GOPPINGEN

195. Đặng Thanh Luận Martin, sinh ngày 18/3/1991 tại Đức (con anh Luận)

Hiện trú tại: HERMANN HESSE STR 4A 73037 GOPPINGEN

196. Đặng Thanh Việt, sinh ngày 14/5/1999 tại Đức (con anh Luận)

Hiện trú tại: HERMANN HESSE STR 4A 73037 GOPPINGEN

197. Trần Thị Ánh, sinh ngày 20/11/1976 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: KLOSTER STR 12 84183 NIEDERVIEHBACH

198. Trần Ngọc Thanh, sinh ngày 22/7/1966 tại Nam Định

Hiện trú tại: GIESSEREI STR 12 90763 FUERTH

199. Trần Thị Tuyết Phúc, sinh ngày 01/01/1969 tại Hà Nội (vợ anh Thanh)

Hiện trú tại: GIESSEREI STR 12 90763 FUERTH

200. Trần Thanh Hoàng, sinh ngày 14/3/1996 tại Đức (con anh Thanh)

Hiện trú tại: GIESSEREI STR 12 90763 FUERTH

201. Trần Thanh Thảo, sinh ngày 14/5/2000 tại Đức (con anh Thanh)

Hiện trú tại: GIESSEREI STR 12 90763 FUERTH

202. Nguyễn Quỳnh Hương, sinh ngày 13/7/1999 tại Đức

Hiện trú tại: TRIER STR 302 56072 KOBLENZ

203. Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 19/3/1964 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: LAPPLANDRING 34 22145 HAMBURG

204. Luyện Thị Vác, sinh ngày 02/02/1954 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: ALTE BAHNHOF STR 81 21220 SEEVETAL

205. Nguyễn Khắc Lê Chính, sinh ngày 21/02/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: HASLAUER WEG 8 85399 HALLBERG MOOS

206. Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, sinh ngày 02/5/1958 tại An Giang

Hiện trú tại: FEUDENHEIMER GRUN 7 68259 MANNHEIM

207. Trần Kim Ngà, sinh ngày 04/4/1958 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: SANDBERG 41 25524 ITZEHOE

208. Trần Thụy Minh Nguyệt, sinh ngày 16/7/1991 tại Đức (con chị Ngà)

Hiện trú tại: SANDBERG 41 25524 ITZEHOE

209. Trần Thụy Hoàng Kim, sinh ngày 21/8/1993 tại Đức (con chị Ngà)

Hiện trú tại: SANDBERG 41 25524 ITZEHOE

210. Trần Hoàng Minh, sinh ngày 10/02/1960 tại Minh Hải (chồng chị Ngà)

Hiện trú tại: SANDBERG 41 25524 ITZEHOE

211. Nguyễn Thúy Liễu tức Liễu Liedtke, sinh ngày 03/02/1952 tại Hà Nội

Hiện trú tại: GUMMERSBERG STR 13 60435 FRANGKFURT AM MAIN

212. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 24/10/1956 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: AALTE LINNER STR 65 47799 KREFELD

213. Trần Thanh Sơn, sinh ngày 25/6/1962 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: HAUPT STR 37 64711 ERBACH

214. Trần Nhật Minh, sinh ngày 06/7/1996 tại Đức (con anh Sơn)

Hiện trú tại: HAUPT STR 37 64711 ERBACH

215. Trần Nhật Minh Khôi, sinh ngày 03/11/2000 tại Đức (con anh Sơn)

Hiện trú tại: HAUPT STR 37 64711 ERBACH

216. Nguyễn Thị Lệ Thái, sinh ngày 09/02/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: DENKMALPLATZ 18 99880 WALTERSRHAUSEN

217. Nghiêm Thị Định, sinh ngày 10/10/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: HAUPTSTRASSE 9A 64465 ALSBACH HAHNLEIN

218. Lê Tố Uyên Sandra, sinh ngày 06/02/1992 tại Đức (con chị Định)

Hiện trú tại: HAUPTSTRASSE 9A 64465 ALSBACH HAHNLEIN

219. Lê Kim Anh, sinh ngày 23/6/1998 tại Đức (con chị Định)

Hiện trú tại: HAUPTSTRASSE 9A 64465 ALSBACH HAHNLEIN

220. Diệp Thị Láng tức Phan Thị Láng, sinh năm 1958 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: LICHTENBERGER STRABE 3/II 22045 HAMBURG

221. Nguyễn Minh Chánh, sinh ngày 13/9/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 72770 REUTLINGEN, HAUPTSTRASSE STR42

222.Nguyễn Thị Bé Trang, sinh ngày 05/8/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 72770 REUTLINGEN, HAUPTSTRASSE

223. Nguyễn Phước Lợi, sinh ngày 27/5/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 72770 REUTLINGEN, HAUPTSTRASSE

224. Phan Thị Quỳnh Mai, sinh ngày 29/10/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: ALTPESTITZ 1D - 01217 DRESDEN

225. Đào Văn Thạch, sinh ngày 30/01/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: TIZIAN STR 3 01217 DRESDEN

226. Đào Thị Phương Ninh, sinh ngày 12/11/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: TIZIAN STR 3 01217 DRESDEN

227. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 08/7/1984 tại Đức

Hiện trú tại: 86529 SCHROBENHAUSEN - REGENSBURGER STR 15A

228. Trương Thị Hồng Cúc, sinh ngày 07/7/1981 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: BRAEUSCHLEPARK 15, 72555 METZINGEN

229. Đinh Thị Kim Anh, sinh ngày 27/10/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: JAGSTSTRASSE 6, 74564 CRAILSHEIM

230. Nguyễn Đức Kiều Dung, sinh ngày 20/12/1988 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: ALLERSBERGER STRASSE 146, 90491 NUERNBERG

231. Nguyễn Marilyn, sinh ngày 16/5/1994 tại Đức

Hiện trú tại: WIDMANN STR 26, 81829 MUNCHEN

232. Nguyễn Phạm Phương Vinh, sinh ngày 20/12/1988 tại Đức

Hiện trú tại: ALLERSBERGER STR 146, 90461 NUERNBERG

233. Văn Thị Mai, sinh ngày 30/9/1961 tại Hà Nội

Hiện trú tại: LAGERHAUS STR 30, 64653 LORSCH

234. Đàm Quang Khôi, sinh ngày 01/4/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 74821 MOSBACH - lN . DER HEINRICHSBURG 2/1

235. Nguyễn Thị Kim Anh sinh ngày 10/10/1969 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 70597 STUTTDART - DEGERLOCH, JAHN. STR 20

236. Võ Văn Sanh, sinh ngày 06/10/1957 tại Bình Định

Hiện trú tại: SCHLELSSHEIMER STR 238/0 - 80809 MUNCHEN

237. Trần Thị Hòa, sinh ngày 30/5/1972 tại Thái Bình

Hiện trú tại: 27211 BASSUM, KLEIN HOLLWEDED 5A

238. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 01/9/1971 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: SCHAFFERWEG 2, 83043 BAD AIBLING

239. Phạm Thị Thiên Phương, sinh ngày 27/11/1982 tại Đức

Hiện trú tại: BRIEGER WEG 20 - 22045 HAMBURG

240. Lã Đình Quang, sinh ngày 18/12/1979 tại Đức

Hiện trú tại: SCHURZSTRASSE 22, 63743 ASCHAFFENBURG

241. Chu Phương Thu, sinh ngày 23/9/1983 tại Đức

Hiện trú tại: FRANZ MARCSH 1 - 22115 HAMBURG

242. Phạm Tuyên, sinh ngày 07/5/1991 tại Đức

Hiện trú tại: NEUSTRASSE 22- 66763 DILLINGEN

243. Châu Lệ Mai, sinh ngày 06/3/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 86420 DIEDORF, HAUPSTRABE 70C

244. Nguyễn Lê Nguyên Trọng, sinh ngày 17/8/1995 tại Đức

Hiện trú tại: 13359 BERLIN OSLOER STR 22

245. Trần Thị Yên, sinh ngày 30/11/1964 tại Phú Yên

Hiện trú tại: 59192 BERGKAMEN, THEODORHEUSS - STR 4

246. Nguyễn Thị Hồng Loan, sinh ngày 29/01/1983 tại Đức

Hiện trú tại: JOACHIM - GOTTSCHALK - WEG 1, 12353 BERLIN

247. Mai Diệu Hồng, sinh ngày 01/01/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: FONTANESTRASSE 5, 14712 RATHENOW

248. Nguyễn Hữu Phát, sinh ngày 13/12/1997 tại Đức

Hiện trú tại: AUSSIGER STR 36, 93057 ROGENSBURG

249. Vũ Mỹ Hạnh, sinh ngày 30/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: KARL MARX RING 114/5, 81737 MUNCHEN

250. Vũ Đăng Khoa, sinh ngày 21/01/1997 tại Đức

Hiện trú tại: KARL MARX RING 114/5, 81737 MUNCHEN

251. Hoàng Duy, sinh ngày 23/8/1958 tại Hà Nội

Hiện trú tại: FLUTGRABENWEG 1A, 92318 NEUMARKT I. D OPF

252. Nguyễn Thị Thu Hường, sinh ngày 30/7/1960 tại Nghệ An (vợ anh Duy)

Hiện trú tại: FLUTGRABENWEG 1A, 92318 NEUMARKT I. D OPF

253. Hoàng Duy Anh, sinh ngày 17/12/1990 tại Hà Nội (con anh Duy)

Hiện trú tại: FLUTGRABENWEG 1A, 92318 NEUMARKT I. D OPF

254. Hoàng Duy Phương, sinh ngày 31/8/1995 tại Đức (con anh Duy)

Hiện trú tại: FLUTGRABENWEG 1A, 92318 NEUMARKT I. D OPF

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA ÁO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 612/2002/QĐ-CTN ngày 24/9/2002 của Chủ tịch nước).

255. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 07/01/1978 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: 2320 SCHWECHAT BRAUHAUSGASSE 3-5/3/76

256. Nguyễn Thị Ngọc Loan, sinh ngày 23/5/1954 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: REITHER STR 5/5 4060 LEONDING

257. Nguyễn Việt Như Quỳnh, sinh ngày 24/7/1990 tại Áo (con chị Loan)

Hiện trú tại: REITHER STR 5/5 4060 LEONDING

258. Hồ Minh Hoàn, sinh ngày 10/8/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: NEUBAUGUTEL 46/10 1070 WIEN

259. Trần Thị Ngọc Mai tức Hồ Thị Ngọc Mai, sinh ngày 28/01/1966 tại Tiền Giang (vợ anh Hoàn)

Hiện trú tại: NEUBAUGUTEL 46/10 1070 WIEN

260. Hồ Sinh, sinh ngày 30/4/1993 tại Áo (con anh Hoàn)

Hiện trú tại: NEUBAUGUTEL 46/10 1070 WIEN

261. Đào Duy Nghĩa, sinh ngày 29/02/1968 tại Hải Hưng

Hiện trú tại: PITTERHAWEG 1/1/4 4020 LINZ

262. Trần Thúc Thành, sinh ngày 12/3/1966 tại Bình Định

Hiện trú tại: EDELSINN STR 2/25 1100 WIEN

263. Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 06/6/1967 tại Hải Hưng (vợ anh Thành)

Hiện trú tại: EDELSINN STR 2/25 1100 WIEN

264. Trần Việt Dũng Thomas, sinh ngày 01/3/1994 tại Áo (con anh Thành)

Hiện trú tại: EDELSINN STR 2/25 1100 WIEN

265. Trần Mai Lan Olivia, sinh ngày 28/9/1995 tại Áo (con anh Thành)

Hiện trú tại: EDELSINN STR 2/25 1100 WIEN

266. Lưu Văn Thọ, sinh ngày 23/8/1957 tại Hà Nội

Hiện trú tại: KUMMERGASSE 5/01/29 1210 WIEN

267. Quan Văn Thành, sinh ngày 18/4/1962 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: ARIBONEN STR 37/1 5020 SALZBURG

268. Phạm Hồng Thanh, sinh ngày 21/3/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: JENULLGASSE 18-26/2/1 WIEN

269. Lê Thúy Liễu, sinh ngày 29/11/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: CSOKORGASSE 37/4/25 1110 VIÊN

270. Phạm Thị Ngọc Huệ, sinh ngày 05/6/2001 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: SCHEGARGASSE 14A/11, 1190 VIÊN

271. Nguyễn Trọng Thủy, sinh ngày 15/6/1960 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: BETHLEHEM STR 38, 4020 LINZ

272. Đàm Phi Hùng, sinh ngày 06/5/1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: PAULASGASSE 15/1/9, 1110 VIÊN

273. Cao Minh Châu, sinh ngày 13/5/2001 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: HERMESS STR 14, 1130 VIÊN

274. Phan Song Loan, sinh ngày 22/9/1959 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: BACH G 5/2 1160 WIEN

275. Nguyễn Văn Thảo, sinh ngày 04/12/1962 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 3032 EICHGRABEN KLOSTER STRABE 2/2

276. Lê Trí Tư, sinh ngày 04/6/1969 tại Thái Bình

Hiện trú tại: HIRT STR 21/3/11 4030 LINZ

277. Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 12/3/1970 tại Bình Định

Hiện trú tại: TOBEL STR 20 TOP 17A 6858 SCHWARZACH

278. Nguyễn Thị Mộng Thu, sinh ngày 04/6/2001 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: VORGARTEN STRASSE 129 -143/2/60 1020 WIEN

279. Hồ Thị Thanh Trang, sinh ngày 07/01/2001 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: GATTEREDER STR 8/4/4 1230 WIEN

280. Phạm Nam Thắng, sinh ngày 30/5/1968 tại Hà Tây

Hiện trú tại: DONAUFELDER STRASSE 52/22 WIEN.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA SÉC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 612/2002/QĐ-CTN ngày 24/9/2002 của Chủ tịch nước).

281. Thái Hồng Luyến, sinh ngày 15/02/1962 tại Hà Bắc

Hiện trú tại: VELKE NAMESTI 154 ZLUTICE KERLOVY VARY 36452

282. Nguyễn Viết Hòa, sinh ngày 07/6/1971 tại Hà Tây (em anh Lộc)

Hiện trú tại: MANESOVA 252 BEROUN III

283. Phạm Quốc Hiến, sinh ngày 20/11/1967 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: ANTONINUV DUL 222 JIHLARA

284. Phạm Thị Huệ, sinh ngày 20/3/1972 tại Hà Tây

Hiện trú tại: JUMOVA 99/I VYSOKE MYTO

285. Nguyễn Văn, sinh ngày 20/10/1999 tại Séc (con chị Huệ)

Hiện trú tại: JUMOVA 99/I VYSOKE MYTO

286. Nguyễn Thanh Hằng, sinh ngày 18/10/1960 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 288 ZYZKY MOST 43401

287. Lê Đức Hạnh, sinh ngày 23/3/1960 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: MILEC 26 NEPOMUK PIZEN JIH

288. Võ Chính Nghĩa, sinh ngày 10/01/1967 tại Hà Tây

Hiện trú tại: J VEVCIKA 705/856 MOST

289. Phan Văn Đạo, sinh ngày 25/3/1964 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: JUGOSLAVSKA 43 70030 OSTRAVAZABREH

290. Mai Anh Huyền, sinh ngày 20/8/1963 tại Thái Bình

Hiện trú tại: KOSTICKA 27 LANZHOT

291. Phạm Thị Tuyết Vân, sinh ngày 01/8/1964 tại Hà Tây

Hiện trú tại: MILKULCICKA 3 SLATINA

292. Phạm Vũ Thanh, sinh ngày 24/11/1967 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: VVOLFA 10 MAJ CESKC BUDEJOVICE

293. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 01/8/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: POLACKOVO 84 RYCHONOV N/K

294. Đinh Thu Huyền, sinh ngày 17/02/1990 tại Séc (con chị Hương)

Hiện trú tại: POLACKOVO 84 RYCHONOV N/K

295. Đinh Trọng Dương, sinh ngày 12/02/1962 tại Thái Bình (chồng chị Hương)

Hiện trú tại: POLACKOVO 84 RYCHONOV N/K

296. Nguyễn Văn Thắng, sinh ngày 12/8/1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: HRADECKA 2043 DVUR KRALOVE N/L

297. Ninh Công Ty, sinh ngày 13/10/1961 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: TRE MOSNICE CHRUDIM CZ

298. Bùi Ngọc Hòa, sinh ngày 11/01/1957 tại Hà Nội

Hiện trú tại: PRAHA 5 JASPISOVA327/3

299. Bùi Ngọc Tiến, sinh ngày 12/5/1996 tại Séc (con anh Hòa)

Hiện trú tại: PRAHA 5 JASPLSOVA 327/3

300. Bùi Ngọc Thúy, sinh ngày 03/7/1992 tại Séc (con anh Hòa)

Hiện trú tại: PRAHA 5 JASPISOVA 327/3

301. Huỳnh Văn Chiến, sinh ngày 12/5/1961 tại Nha Trang

Hiện trú tại: PRAZSKA 8 ZA LANY TEPLICE

302. Trần Quang Phú, sinh ngày 31/5/1957 tại Hà Nam

Hiện trú tại: BRECLAV 691/41 NA VALTICKE 36

303. Lương Đăng Trung, sinh ngày 11/12/1967 tại Nam Định

Hiện trú tại: VAJDOVA 1038/4 PRAHA 10

304. Nguyễn Thị Bích Thuận, sinh ngày 10/8/1970 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: LIBHOST 150 NOVYJICLN 6

305. Nguyễn Thủy Tiên, sinh ngày 14/11/1995 tại Séc (con chị Thuận)

Hiện trú tại: LIBHOST 150 NOVYJICIN 6

306. Trần Đình Chiến, sinh ngày 20/9/1972 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: BRODSKA 98 PRIBRAM 8 26101

307. Vũ Thị Hồng Điệp, sinh ngày 22/12/1975 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: HORNI 104/3034 BELSKY LES OSTRAVA

308. Trần Ngọc Vinh, sinh ngày 05/11/1956 tại Hà Nội

Hiện trú tại: SOKOLOVSKA 49, PLZEN

309. Trần Thị Kim Anh, sinh ngày 11/02/1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: LIPOVA 1497 BRANDYS NAD/LAB.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA VANUATU ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 612/2002/QĐ-CTN ngày 24/9/2002 của Chủ tịch nước).

310. Nguyễn Văn Đại, sinh ngày 20/11/1937 tại Vanuatu

Hiện trú tại: POBOX 811 PORT VILA VANUATU.

311. Nguyễn Thị Tình (tức Khánh), sinh ngày 23/11/1944 tại Hải Dương (vợ anh Đại)

Hiện trú tại: POBOX 811 RORT VILA VANUATU.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(kèm theo Quyết định số 612/2002/QĐ- CTN ngày 24/9/2002 của Chủ tịch nước).

312. Lê Văn Thanh (Michael Santella Jeremy), sinh ngày 07/01/1975 tại Mỹ Tho

Hiện trú tại: 1010 25 TH STNW # 201 WASHI NGTON DC 20037.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI THỤY ĐIỂN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 612/2002/QĐ-CTN ngày 24/9/2002 của Chủ tịch nước)

313. Lê Minh Vũ, sinh ngày 02/01/1977 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: KLIPPATAN 1/474, 451 33 UDDEVALLA.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI PHẦN LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 612/2002/QĐ-CTN ngày 24/9/2002 của Chủ tịch nước).

314. Võ Thị Ngọc Loan, sinh ngày 02/4/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: SAUVAKATU 1B22, 04400 JARVENPAA

315. Phạm Thị Lễ, sinh ngày 03/11/1967 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: TIILAANTIE 255, 07500 ASKOLA

316. Vũ Thị Thanh Thủy, sinh ngày 25/6/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: KANTELETTARENTIE 4D 40, 00420 HELSINKI

317. Bùi LiLy, sinh ngày 10/4/1993 tại Phần Lan (con chị Thủy)

Hiện trú tại: KANTELETTARENTIE 4D 40, 00420 HELSINKI

318. Vũ Tommy, sinh ngày 01/9/1996 tại Phần Lan (con chị Thủy)

Hiện trú tại: KANTELETTARENTIE 4D 40, 00420 HELSINKI

319. Đặng Thị Mỹ Liên, sinh ngày 08/11/1972 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: SLITAVOUDINTIE 4F 16 00640 HELSINKI 64

320. Võ Thị Mộng Đào, sinh ngày 07/10/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: TORIVOUDINTIE 7D 32 00640 HELSINKI

321. Ôn Huệ Châu, sinh ngày 07/10/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: OHRATIE 1 D 21 01370 VANTAA

322. Nguyễn Thị Ly, sinh năm 1974 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: RAATIMIEHENKATU 3B17, 20750 TURKU.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 612/2002/QĐ- CTN ngày 24/9/2002 của Chủ tịch nước).

323. Trần Thị Diệp Hạnh, sinh ngày 07/12/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: KLOVERVANGEN 14 9850 HIRTSHALS

324. Nguyễn Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 17/3/1971 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: CAROESGADE 8 3 TV 8700 HORSENS

325. Lê Thị Thúy Hằng, sinh ngày 14/01/1978 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: FYRREPARKEN 134 2TV 5240 ODENSE NO

326. Đinh Thị Tuyết Hạnh, sinh ngày 21/10/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: KALKAERPARKEN 152, 8270 HOJBLERG

327. Phạm Thị Bội Tiên, sinh ngày 08/01/1977 tại Đà Lạt

Hiện trú tại: GRAESAGER 17, 2690 KARLSLUNDE

328. Nguyễn Thị Hoàng Cúc, sinh ngày 02/10/1960 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: FYRKILDEVEJ 71, ST, TV, 9220 AALBORG O

329. Lê Thị Thanh Thu, sinh ngày 12/4/1960 tại Phú Yên

Hiện trú tại: LAERKEPARKEN 52 2TH 5240 ODENSE NO

330. Vũ Thị Thanh Hà, sinh ngày 21/8/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: STRYNOVEJ 6 ST TH 5700 SVENDBORG

331. Nguyễn Khánh Hải, sinh ngày 23/3/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: GUDRUNSVEJ 14, 2TH 8220 BRABRAND

332. Cao Minh Hải, sinh ngày 09/02/1974 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: HOJBYVEJ 56B HOJBY 5260 ODENSES

333. Nguyễn Hữu Hoàng, sinh ngày 27/4/1973 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: ORBAKSVEJ 12, 2970 HORSHOLM.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 612/2002/QĐ-CTN ngày 24/9/2002 của Chủ tịch nước).

334. Nguyễn Thị Lệ Quyên, sinh ngày 25/12/1972 tại Nha Trang

Hiện trú tại: KARENDOORMAN STRAAT 26 7204 YYZUTPHEN

335. Nguyễn Tấn Cường, sinh ngày 02/12/1968 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT 7 7204 KE ZUTPHEN

336. Nguyễn Tấn Quang, sinh ngày 18/5/1975 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: STOKEBRAND 229 7206 EE ZUTPHEN

337. Nguyễn Tấn Mua, sinh ngày 20/7/1932 tại Quảng Nam (bố anh Quang)

Hiện trú tại: STOKEBRAND 229 7206 EE ZUTPHEN

338. Đỗ Thị Hường, sinh ngày 25/5/1932 tại Quảng Nam (mẹ anh Quang)

Hiện trú tại: STOKEBRAND 229 7206 EE ZUTPHEN

339. Võ Thành Sâm, sinh ngày 18/02/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: MALVERT 9160 6538 CC NIJMEGEN

340. Võ Thị Thu Hai, sinh ngày 17/02/1968 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: ROERDOMP WELDE 21 3993 ET HOUTEN

341. Trương Quỳnh Mai, sinh ngày 27/5/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: MEIJHORST 51- 02 6537 EX NIJMEGEN

342. Trương Quỳnh Liên, sinh ngày 20/10/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh (em chị Mai)

Hiện trú tại: MEIJHORST 51- 02 6537 EX NIJMEGEN

343. Trương Quỳnh Giao, sinh ngày 16/10/1966 tại Khánh Hòa (chị chị Mai)

Hiện trú tại: MEIJHORST 51- 02 6537 EX NIJMEGEN

344. Trương Phi Hoài, sinh ngày 09/8/1973 tại Khánh Hòa (em chị Mai)

Hiện trú tại: MELJHORST 51- 02 6537 EX NIJMEGEN

345. Trương Quỳnh Thi, sinh ngày 14/4/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh (em chị Mai)

Hiện trú tại: MEIJHORST 51- 02 6537 EX NIJMEGEN

346. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 14/3/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: ENCLAVER BERG 108 4708 EB ROOSENDAAL

347. Nguyễn Phương Mai, sinh ngày 23/02/1960 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: PORTAPIA 5 4731 GH OUDENBOSCH

348. Nguyễn Thị Thanh Lan, sinh ngày 17/8/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BRIANDFLAT 56 1422 TW UITHOORN

349. Nguyễn Thị Thanh Loan, sinh ngày 12/4/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: UHLAND STR 31 49080 OSNABRUCK

350. Lê Thị Diễm Thúy, sinh ngày 31/5/1972 tại Bến Tre

Hiện trú tại: ROOM POTSTRAAT 31 686 EM ARNHEM

351. Lê Thị Mộng Hiền, sinh ngày 17/9/1970 tại Bến Tre (chị chị Thúy)

Hiện trú tại: ROOM POTSTRAAT 31 686 EM ARNHEM

352. Ngô Thành Phước, sinh ngày 14/11/1971 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: MARYKELAAN 21 4401 GE YERSEKE

353. Nguyễn Thanh Kha, sinh ngày 10/8/1965 tại Cửu Long

Hiện trú tại: BEUKENSCHAUS 89 2352 DC LEIDERDORP

354. Ngô Thị Sang, sinh ngày 16/01/1963 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: SPLINTER LAAN 109 2352 SE LEIDERDORP

355. Phạm Văn Dũng, sinh ngày 26/7/1972 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: OUDER MOER STRAAT SEBAAN 74-76 4614 RR BERGEN OP ZOOM

356. Phạm Thị Mười, sinh ngày 16/9/1917 tại Bùi Chu (mẹ anh Dũng)

Hiện trú tại: OUDER MOER STRAAT SEBAAN 74-76 4614 RR BERGEN OP ZOOM

357. Hồ Hữu Khải, sinh ngày 26/8/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: VUURVLINDER STRAAT 26 5641 DM EINDHOVEN

358. Võ Thị Thu Cẩm, sinh ngày 10/02/1975 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: VONDEL STRAAT 40 3314 BR DORDRECHT

359. Phạm Bình Dương, sinh ngày 26/7/1959 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: DOELEN STRAAT 36 6811 CN ARNHEM

360. Ngô Quang Minh, sinh ngày 24/9/1958 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: JH LEOPOLDHOF 39 1382 TG WEESP

361. Lê Thị Đài Trang, sinh ngày 11/10/1968 tại Bến Tre

Hiện trú tại: VELDBLOEMENLAAN 2 6832 BT ARNHEM

362. Huỳnh Thị Mỹ, sinh ngày 10/3/1949 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: BERGWAL 12 3432 GB NIEUWEGEIN

363. Trần Thị Hoa, sinh ngày 02/3/1968 tại Thừa Thiên - Huế

Hiện trú tại: NIJMEGEN

364. Huỳnh Thị Chu, sinh ngày 07/10/1957 tại Tây Ninh

Hiện trú tại DUKAATSLAG 33 3991 TB HOUTEN

365. Đoàn Thị Thu Hương, sinh ngày 02/4/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: ROSSINLSTRAAT 65 5481 PG SCHYNDEL

366. Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 28/4/1939 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: MALVERT 75 - 04 6538 CW NIJMEGEN

367. Nguyễn Thị Cúc, sinh ngày 16/6/1966 tại Gia Định

Hiện trú tại: RIEDIJK 66 3311 TL DORDRECHT

368. Lý Thục Bình, sinh ngày 15/3/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: METEORENWEG 576 1443 CR PURMEREND

369. Đỗ Thị Nghĩa Hà, sinh ngày 05/01/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: WAGENBERG STRAAT 104 3086 NW ROTTERDAM

370. Lý Thành Thuận, sinh ngày 15/11/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: DUKAATSLAG 33 3991 TB HOUTEO

371. Đặng Lệ Thu, sinh ngày 14/11/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: MR.PN ARNTZENIUSWEG 16/3 1098 GP AMSTERDAM

372. Tạ Quang Tuấn, sinh ngày 29/11/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: HUYGEN HOEKRING 79 1705 HEERHUGOWAARD

373. Lê Phạm Kiều Ly, sinh ngày 18/5/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: ZONNELAAN 307 9742 BH GRONINGEN

374. Đặng Văn Đàm, sinh ngày 12/4/1958 tại Hải Dương

Hiện trú tại: RENSWOUDELAAN 130 2546 XL DEN HAAG

375. Nguyễn Thị Mai Hương, sinh ngày 14/11/1958 tại Hải Phòng (vợ anh Đàm)

Hiện trú tại: RENSWOUDELAAN 130 2546 XL DEN HAAG

376. ĐặngTiểu Nam, sinh ngày 19/10/1990 tại Hải Phòng (con anh Đàm)

Hiện trú tại: RENSWOUDELAAN 130 2546 XL DEN HAAG

377. Nguyễn Thị Hoan, sinh ngày 20/8/1969 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: KNOPHERIK 28 4823 CJ BREDA

378. Nguyễn Huy Vũ, sinh ngày 18/6/1968 tại Minh Hải

Hiện trú tại: KAZERNEPLAIN 12 4611 WC BERGEN OP ZOOM

379. Trương Thị Bích Ngân, sinh ngày 31/7/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: KONINGINNEWEG 255 1075 CV AMSTERDAM

380. Tiêu Thanh Vân, sinh ngày 10/5/1952 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: SICKINGA STATE 10 8926 RW LEEWADEN

381. Trần Minh Sơn, sinh ngày 05/10/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: BENNEMASTATE 24 8925 DH LEEUWARDEN

382. Lê Thị Kim Đính, sinh ngày 08/9/1971 tại Phú Yên

Hiện trú tại: VIOLENLAAN 22 4401 HR YERSEKE

383. Nguyễn Văn Lê, sinh ngày 25/5/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: KLOOSTERSTRAAT 2A BERGEN OP ZOOM

384. Đinh Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 05/9/1971 tại Chu Hải (vợ anh Lê)

Hiện trú tại: KLOOSTERSTRAAT 2A BERGEN OP ZOOM

385. Nguyễn Thị Thúy Nhi, sinh ngày 10/02/1996 tại Hà Lan (con anh Lê)

Hiện trú tại: KLOOSTERSTRAAT 2A BERGEN OP ZOOM

386. Võ Thành Dũng, sinh ngày 20/4/1967 tại Long An

Hiện trú tại: COLE PORTER HOF 19 1628 TE HOOR

387. Đỗ Thị Tuyết Mai, sinh ngày 05/8/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BISSCHOP HOENSBROECH STRAAT 14 5914 BV VENLO

388. Lê Nguyệt Hoa, sinh ngày 28/5/1978 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: STATENLAAN 269 5042 RV TILBURG

389. Nguyễn Thị Liễu, sinh ngày 01/11/1974 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: JOHN F.KENNEDY LAAN 139 5981 XB PANNINGEN

390. Nguyễn Thùy Trang, sinh ngày 17/9/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: VIOLENLAAN 22 4401 HR YERSEKE

391. Đào Thị Nữ, sinh ngày 03/02/1972 tại Huế

Hiện trú tại: LIJSTER 98 1628 AP HOORN

392. Phạm Ngọc Thanh, sinh ngày 28/02/1962 tại Long An

Hiện trú tại: KEULSVE VAART STRAAT 159 1382 BT WEESP

393. Nguyễn Văn Đắng, sinh ngày 03/4/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: ST. APHONSUS STRAAT 13 4703 HH ROOSENDAAL.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA BA LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 612/2002/QĐ-CTN ngày 24/9/2002 của Chủ tịch nước).

394. Bùi Văn Hoán, sinh ngày 15/10/1965 tại Nam Định

Hiện trú tại: PIOTVKOWSKA 257 A/4, LODZ

395. Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh ngày 05/11/1963 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: OSJASNE 16B/28.58 - 200 DZIERZONIOW

396. Nguyễn Quý, sinh ngày 14/01/1973 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: MONIUSZKI 15/56 86-300 GRUDZIADZ.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI HỒNG KÔNG ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 612/2002/QĐ-CTN ngày 24/9/2002 của Chủ tịch nước).

397. Nguyễn Thị Lệ Quyên, sinh ngày 08/3/1973 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: PLATG, 29/F BLK 2 OCEANSHORER 800 KING ROOD.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 612/2002/QĐ-CTN ngày 24/9/2002 của Chủ tịch nước).

398. Nguyễn Ngọc Mỹ, sinh ngày 25/4/1981 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: 485- 6 KOCHI SAWACHO, HIGASHIYATSUSHIROGUN, AMANASHIKEN

399. Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh ngày 21/4/1980 tại Bà Rịa -Vũng Tàu (em anh Mỹ)

Hiện trú tại: 485- 6 KOCHI SAWACHO, HIGASHIYATSUSHMOGUN, AMANASHIKEN

400. Nguyễn Thị Bích Phượng, sinh ngày 02/02/1972 tại Quy Nhơn

Hiện trú tại: KAWASAKISHI, SAIWAIKU, MINAMISAIWAICHO2-40 KASUGABIRU 301

401. Vũ Thị Kim Dung, sinh ngày 01/7/1977 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: SUNGRACE, TSURUMI 304, 2-1-9 SUKUMICHUOKU, TSURUMIKU, YOKOHAMASHI

402. Trần Dư Phương Cẩm, sinh ngày 27/3/1976 tại Huế

Hiện trú tại: YAMAGATAKEN, OBANAZAWASHI, OAZA, DOKUSAWA 941

403. Ngô Thị Tuyết Mai, sinh ngày 14/3/1976 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: 308-3-31-2 SHIMOMARUKO, OTAKUTOKYO

404. Nguyễn Thị Kim Thu, sinh ngày 08/10/1961 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: SAITAMAKEN, MISATOSHI, TOGASAKI 2954-1-318

405. IBLEN - MLO, sinh ngày 01/8/1952 tại ĐAKLAK (chồng chị Thu)

Hiện trú tại: SAITAMAKEN, MISATOSHI, TOGASAKI 2954-1-318

406. IBLÊSY - MLO, sinh ngày 01/10/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh (con chị Thu)

Hiện trú tại: SAITAMAKEN, MISATOSHI, TOGASAKI 2954-1-318

407. YJAK - MLO, sinh ngày 03/7/1984 tại Nhật Bản (con chị Thu)

Hiện trú tại: SAITAMAKEN, MISATOSHI, TOGASAKI 2954-1-318

408. LiLy - MLO, sinh ngày 23/6/1992 tại Nhật Bản (con chị Thu)

Hiện trú tại: SAITAMAKEN, MISATOSHL, TOGASAKI 2954-1-318

409. Lê Thị Kim Anh, sinh ngày 12/12/1966 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: GUNMAKEN, ISESAKISHI, KASHIMACHO 581-1-1552

410. Hồ Vạn Kim Khang, sinh ngày 10/11/1987 tại Trà Vinh (con chị Anh)

Hiện trú tại: GUNMAKEN, ISESAKISHI, KASHIMACHO 581-1-1552

411. Hồ Việt Trang, sinh ngày 19/12/1997 tại Nhật Bản (con chị Anh)

Hiện trú tại: GUNMAKEN, ISESAKISHI, KASHIMACHO 581-1-1552

412. Đỗ Văn Hảo, sinh ngày 16/7/1964 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 305 TANAKAMANANSION l -5-1 NISHIONUMA, SAGA MIHARA, KANAGAWAPREF 229 - 0012

413. Phan Thị Nga, sinh ngày 14/02/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh (vợ anh Hảo)

Hiện trú tại: 305 TANAKAMANANSION 1-5-1 NISHIONUMA, SAGA MIHARA, KANAGAWAPREF 229 - 0012

414. Đỗ Phú Tín, sinh ngày 01/7/1996 tại Nhật Bản (con anh Hảo)

Hiện trú tại: 305 TANAKAMANANSION 1-5-1 NISHIONUMA, SAGA MIHARA, KANAGAWAPREF 229 - 0012

415. Đỗ Phương Quang, sinh ngày 02/12/1998 tại Nhật Bản (con anh Hảo)

Hiện trú tại: 305 TANAKAMANANSION 1 -5-1 NISHIONUMA, SAGA MIHARA, KANAGAWA PREF 229 - 0012

416. Hoàng Ánh Liễu, sinh ngày 27/7/1956 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: SAITAMAKEN IWATSUKISHI SUWADANCHI 3-3 11-402

417. Nguyễn Minh Điền, sinh ngày 02/02/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh (con chị Liễu)

Hiện trú tại: SAITAMAKEN IWATSUKISHI SUWADANCHI 3-3 11-402

418. Trần Thị Ngọc Tuyết, sinh ngày 16/6/1951 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: KANAGAWAKEN ISEHARASHI NIGASHITOMIKA 93

419. Lữ Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 18/12/1972 tại An Giang

Hiện trú tại: TOKYO OTAKU NAKAROKUGO 3-26-10 SANKE HAITSU 304

420. Hạ Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 30/7/1980 tại Cửu Long

Hiện trú tại: OSAKA FU YAOSHI MINAMI HONMACHI 7-2-21

421. Tạ Cầu Anh Vũ (Sê Khịu Anh Vũ), sinh ngày 06/6/1970 tại Bến Tre

Hiện trú tại: KYOTO - Fu YAWATA SHI OTOKOYAMA YUMIOKA 5 - B7 - 301 T614 - 8375 JAPAN

422. Sê Thị Anh Thư, sinh ngày 12/5/1972 tại Bến Tre (em anh Vũ)

Hiện trú tại: KYOTO - FV YAWATA SHI OTOKOYAMA YUMIOKA 5 - B7 - 301 T614 - 8375 JAPAN

423. Tạ Cầu Anh Hào (Sê Khịu Anh Hào), sinh ngày 05/01/1976 tại Bến Tre (em anh Vũ)

Hiện trú tại: KYOTO - FV YAWATA SHI OTOKOYAMAYUMIOKA 5 - B7 - 301 T614 - 8375 JAPAN.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 612/2002/QĐ-CTN ngày 24/9/2002 của Chủ tịch nước).

424. Nguyễn Thị Chanh, sinh ngày 06/7/1965 tại Lào

Hiện trú tại: SAYAMOUNYKHOUNE - KHANTHABOULY - SAVANNAKHET

425. Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 10/5/1985 tại Lào (con chị Chanh)

Hiện trú tại: SAYAMOUNYKHOUNE - KHANTHABOULY - SAVANNAKHET

426. Lê Thị Tài, sinh ngày 10/5/1931 tại Lào

Hiện trú tại: THAMEUANG KHANTHA BOULY, SAVANNAKHET

427. Trần Duy Lương, sinh ngày 16/6/1969 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: SAYAPHOUM, SAVANNAKHET

428. Trần Duy Tùng, sinh ngày 28/10/1997 tại Lào (con anh Lương)

Hiện trú tại: SAYAPHOUM, SAVANNAKHET

429. Trần Thị Bích Vân, sinh ngày 01/3/1962 tại Lào

Hiện trú tại: SAYAMOUNGKHOUNE, KHANTHABULY, SAVANNAKHET

430. Trần Thị Diệu Thảo, sinh ngày 23/3/1968 tại Thừa Thiên - Huế (em chị Vân)

Hiện trú tại: SAYAMOUNGKHOUNE, KHANTHABULY, SAVANNAKHET

431. Trần Quang Tự, sinh ngày 10/12/1970 tại Lào (em chị Vân)

Hiện trú tại: SAYAMOUNGKHOUNE, KHANTHABULY, SAVANNAKHET

432. Trần Văn Tấn, sinh ngày 27/8/1969 tại Lào

Hiện trú tại: THONGSAMAKHI, KHANTHABOULY, SAVANNAKHET

433. Trần Văn Tới, sinh ngày 08/10/1970 tại Lào (em anh Tấn)

Hiện trú tại: THONGSAMAKHI, KHANTHABOULY, SAVANAKHET

434. Trần Văn Lượng, sinh ngày 07/8/1979 tại Lào (em anh Tấn)

Hiện trú tại: THONGSAMAKHI, KHANTHABOULY, SAVANNAKHET

435. Trần Vũ, sinh ngày 09/9/1967 tại Lào

Hiện trú tại: THONGSAMAKHI, KHANTHABOULY, SAVANNAKHET

436. Trần Hoài, sinh ngày 02/02/1980 tại Lào (em anh Vũ)

Hiện trú tại: THONGSAMAKHI, KHANTHABOULY, SAVANNAKHET

437. Phan Thanh Hà, sinh ngày 01/01/1955 tại Lào

Hiện trú tại: SAYAPHOUM, KHANTHABOULY, SAVANNAKHET

438: Phan Thanh Phúc, sinh ngày 08/5/1978 tại Lào (con anh Hào)

Hiện trú tại: SAYAPHOUM, KHANTHABOULY, SAVANNAKHET

439. Nguyễn Văn Dậu, sinh ngày 22/01/1970 tại Lào

Hiện trú tại: SATHANALANCSYTAY, KHANTHABOULY, SAVANNAKHET

440. Nguyễn Văn Tiến, sinh ngày 05/6/1994 tại Lào (con anh Dậu)

Hiện trú tại: SATHANALANCTSYTAY, KHANTHABOULY, SAVANNAKHET

441. Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 27/9/1992 tại Lào (con anh Dậu)

Hiện trú tại: SATHANALANCTSYTAY, KHANTHABOULY, SAVANNAKHET

442. Nguyễn Văn Tích, sinh ngày 07/9/1996 tại Lào (con anh Dậu)

Hiện trú tại: SATHANALANCTSYTAY, KHANTHABOULY, SAVANNAKHET

443. Nguyễn Thị Phương Loan, sinh ngày 24/12/1988 tại Lào (con anh Dậu)

Hiện trú tại: SATHANALANCTSYTAY, KHANTHABOULY, SAVANNAKHET

444. Nguyễn Thị Xuân, sinh ngày 01/12/1979 tại Lào

Hiện trú tại: LATHANALANGSYTAY, KHANTHABOULY, SAVANNAKHET

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA BÊLARÚT ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 612/2002/QĐ- CTN ngày 24/9/2002 của Chủ tịch nước).

445. Nguyễn Thúy Loan, sinh ngày 11/8/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: PECFYBLUKA BELAPYCDR BOPUCOB YABATYTUHAA 38 - KB40

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 612/2002/QĐ-CTN ngày 24/9/2002 của Chủ tịch nước)

446. Võ Thị Thu Thảo, sinh ngày 31/3/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 212 ĐÀO OANH, KHÓM 12, THÔN ĐẠI LÂM, ĐÀO VIÊN, ĐÀO VIÊN

447. Trần Thị Thanh Hà, sinh ngày 14/10/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 193 ĐƯỜNG VĂN HOÁ, KHÓM 5, VĂN HOÁ, TRUNG SƠN, CƠ LONG

448. Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 01/01/1977 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 17/2 HẺM 5, NGÕ 149, ĐOẠN 2, BÁT ĐỨC, BÌ CÀN, BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

449. Trương Nguyệt Dung, sinh ngày 06/02/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 46 ĐOẠN 2, TRUNG CHÍNH, KHÓM 4, ĐẠI BỘ, TAM HIỆP, ĐÀI BẮC

450. Trương Thị Hương, sinh ngày 03/8/1978 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 3/2 NGŨ PHÂN, KHÓM 26, LÀNG NGŨ PHÂN, NỘI HỒ, ĐÀI BẮC

451. Nguyễn Thị Quỳnh Quyên, sinh ngày 13/6/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại 353 LONG NAM, KHÓM 2, VĨNH HOÀ, TRUNG LIÊU, NAM ĐẦU

452. Lý Thị Mộng Linh, sinh ngày 01/7/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 63/5 ĐOẠN 4, TRUNG CHÍNH, KHÓM 12, BẮC SƠN, QUỐC TÍNH, NAM ĐẦU

453. Lê Thị Hiên, sinh ngày 12/11/1975 tại Nghệ An

Hiện trú tại: 78 NGÕ 110, ĐƯỜNG ĐẠI BỘ, KHÓM 12, PHƯƠNG VIÊN, TRƯƠNG HOA

454. Nguyễn Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 29/4/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 38 NGÕ 158, ĐOẠN 2, TRUNG NGHĨA, KHÓM 3, BẠCH KIM, ĐÀI NAM

455. Dương Thị Mỹ Chi, sinh ngày 09/9/1972 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: TẦNG 6, SỐ 19, NGÕ 68, NHÂN NGHĨA, TRUNG HIẾU, LƯ CHÂU, ĐÀI BẮC

456. Trần Thị Nữ, sinh ngày 01/01/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 98 ĐƯỜNG PHÚ XUÂN, KHÓM 8, ĐÔN BẮC, HẬU LÝ, ĐÀI CHUNG

457. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 20/11/1972 tại Long An

Hiện trú tại: 7/1 NGOẠI BÌNH, LÂM KHÁNG, PHÚ GIA VIÊN, SONG KHÊ, ĐÀI BẮC

458. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 11/7/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 1 TẦNG 6/1, NGÕ 181, ĐOẠN 2, SƠN BẮC, DƯƠNG KHÊ, DƯƠNG MAI, ĐÀO VIÊN

459. Lê Thị Thanh Thủy, sinh ngày 26/11/1967 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 433 TRUNG CẢNG, KHÓM 2, TRUNG THÀNH, TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

460. Phạm Thị Mỹ Thanh, sinh ngày 06/8/1974 tại Bến Tre

Hiện trú tại: SỐ 2 NGÕ 333, CỬ QUANG, QUẬN VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

461. Huỳnh Lê Yến Oanh, sinh ngày 20/5/1971 tại Long An

Hiện trú tại: 220 ĐOẠN 2, THANH HẢI, THƯỢNG THẠCH, TÂY ĐỒN, ĐÀI CHUNG

462. Kiều Bích Phượng, sinh ngày 03/4/1972 tại Cửu Long

Hiện trú tại: 43 ĐƯỜNG TÂN BÌ, KHÓM 17, TÂN BÌ, QUAN ÂM, ĐÀO VIÊN

463. Tô Ngọc Bích, sinh ngày 20/8/1977 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 42 ĐƯỜNG TÂN TRANG, KHÓM 6, TRÚC VI, CƯƠNG SƠN, CAO HÙNG

464. Nguyễn Thị Ngọc Hồng, sinh ngày 06/7/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: TẦNG 2, SỐ 28, TRỊ HIẾN, KHÓM 29, NGŨ PHÚC, LỆNH NHÃ, CAO HÙNG

465. Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 24/3/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 187 TÂN KIẾN NGHIỆP, KHÓM 15, MINH KIẾN, TẠ DOANH, CAO HÙNG

466. Phạm Thị Trường An, sinh ngày 08/01/1978 tại An Giang

Hiện trú tại: 133 TRUNG CHÍNH, KHÓM 15, BẮC HOA, XÃ QUAN MIẾU, ĐÀI NAM

467. Trần Thị Kim Hoa sinh ngày 10/9/1967 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: 80/3 NGHĨA TRÚC, KHÓM 12, THÔN NGHĨA TRÚC, NGHĨA TRÚC, GIA NGHĨA

468. Trần Thị Gái, sinh ngày 30/7/1977 tại Huế

Hiện trú tại: 1/30 NGÕ LONG LÂM, KHÓM 1, THÔN THANH THUỶ, TRUNG LIÊU, NAM ĐẦU

469. Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh ngày 21/10/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 336, TRUNG SƠN NAM, HOÀN PHONG, ĐẠI VIÊN, ĐÀO VIÊN

470. Ngô Mỹ Phượng, sinh ngày 11/6/1978 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 70/5 ĐƯỜNG ĐỒNG AN, KHÓM 15, THÔNG ĐỒNG AN, ĐÔNG LỰC, VÂN LÂM

471. Trần Cún Cứu, sinh ngày 27/8/1968 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 73 ĐƯỜNG HẬU BỘ, KHÓM 10, TÂY HỢP, THỨ ĐỒNG, VÂN LÂM

472. Sú Há Múi, sinh ngày 24/4/1975 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: 2/14/129 TRUNG THỤ 1, KHÓM 4, TRUNG HIẾU, TỊCH CHỈ, ĐÀI BẮC

473. Thiều Phương Hồng Diễm, sinh ngày 01/01/1975 tại Bến Tre

Hiện trú tại: 2/2/9 BÌNH TRỊ, KHÓM 21, THUẬN LONG, TIỂU CẢNG, CAO HÙNG

474. Sỳ Sám Múi, sinh ngày 20/5/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 16/97 BÌNH ĐẲNG, KHU 4, TUẤN SƠN, GIAI LÝ, ĐÀI NAM

475. Trương Lệ Nguyên, sinh ngày 01/9/1972 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 18 NGŨ CỐC, KHU 5, GIA THẮNG, MIÊU LỊCH, HUYỆN MIÊU LỊCH

476. Trần Thị Thùy Linh, sinh ngày 20/6/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 15 ĐÔNG NHUẬN, KHU 17, THUỶ ĐẦU, PHỐ LÝ, NAM ĐẦU

477. Nguyễn Minh Thụy Ngọc Oanh, sinh ngày 23/01/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 5 ĐƯỜNG PHẬT CÔNG, KHU 40, THẢO VỆ

478. Nguyễn Hồng Ân, sinh ngày 15/5/1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: 15/1/33 NẬT XƯƠNG, KHU 13, QUANG VINH, CỔ SƠN, CAO HÙNG

479. Đặng Thị Nguyệt, sinh ngày 22/11/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 39/99 BẢO LỘ, KHU 4, THỊ BẢO, CHƯƠNG HOÁ

480. Nguyễn Thị Ngọc Hương, sinh ngày 28/12/1971 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 234 NGOẠI TRUNG, KHÓM 4, NGOẠI TRUNG, PHÚ HƯNG, CHƯƠNG HOÁ

481. Huỳnh Mỹ Xuân, sinh ngày 28/3/1978 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 68 NHÂN NGHĨA, KHÓM 10, VĨNH LONG, LỆ CỐC, NAM ĐẦU

482. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 16/4/1973 tại Nam Hà

Hiện trú tại: 44 LOAN NỘI, HẬU XƯNG, BẮC CẢNG, VÂN LÂM

483. Nguyễn Thị Xuân, sinh ngày 19/7/1973 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 2/2 ĐƯỜNG LÃO THIÊN KHANG, TRẤN LÃO THIÊN, BÁT LÝ, ĐÀI BẮC

484. Đỗ Thị Tuyết, sinh ngày 19/02/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 6/196 CÁO ĐÔNG, KHU 1, BẢN VÕ, TAM DÂN, CAO HÙNG

485. Trần Thị Minh Thi, sinh ngày 09/10/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 56 NGÕ TỪ AN, THUỶ ĐẦU, KHÓM 14, BỐ LÝ, NAM ĐẦU

486. Nguyễn Thị Hòa Bình, sinh ngày 10/10/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 5/41 NHĨA DÂN, KHÓM 2, TÂY THẾ, BẮC CẢNG, VÂN LÂM

487. Nguyễn Thị Hồng Linh, sinh ngày 27/3/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 8 TRUNG NAM, KHÓM 2, TRUNG NAM, NAM CẢNG, ĐÀI BẮC

488. Phó Hoàng Thại, sinh ngày 09/4/1960 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 12/5 HOÀI NHÂN, KHU 5, QUANG NHÂN, BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

489. Phan Trình Phân, sinh ngày 07/7/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 4 LẦU 3 HẺM 8, NGÕ 410, DÂN AN TÂY, KHÓM 1, QUANG HOA, ĐÀI BẮC

490. Trương Thị Linh Châu, sinh ngày 25/3/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 108, TRUNG HƯNG, PHƯỜNG 11, Ô LONG, TÂN VIÊN, BÌNH ĐÔNG

491. Trương Thị Kim Ngọc, sinh ngày 26/02/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 59 CHÚ SƠN NHẤT, LONG PHƯỢNG, TIỂU CẢNG, CAO HÙNG

492. Đoàn Thụy Uyên Phương, sinh ngày 11/01/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 30 ĐỈNH TRANG, LUÂN TỬ CƯỚC, ĐỈNH TRANG, KHÊ HỒ, CHƯƠNG HOÁ

493. Phan Thị Tuyết Hương, sinh ngày 22/4/1977 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 82 TRUNG SƠN, KHÓM 2, ĐÔN TÂY, HẬU LÝ, ĐÀI TRUNG

494. Hà Huỳnh Chi, sinh ngày 06/11/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 67 NGŨ THƯỜNG, KHÓM 8, NGŨ ĐẨU, LUÂN BỘI, VÂN LÂM

495. Nguyễn Thị Quỳnh Như, sinh ngày 08/12/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 27 HOÀNH SƠN, KHÓM 23, HOÀNH SƠN, YẾN SÀO, CAO HÙNG

496. Lâm Thị Thúy Thường, sinh ngày 22/7/1976 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: 12/1 NHÂN ÁI, TRUNG HIẾU, TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

497. Nguyễn Thị Hoàn, sinh ngày 24/6/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 2 THẢO TỬ KỲ, NGOẠI XÃ, LỮ CHÂU, ĐÀO VIÊN

498. Lê Thị Anh Đào, sinh ngày 30/4/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 12 NGÕ 19, ĐOẠN 4 TÂY MÔN, THÀNH CÔNG, QUẬN BẮC, ĐÀI NAM

499. Nguyễn Ngọc Hưởng, sinh ngày 19/4/1979 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 5/6 ĐIỀN ĐẦU, KHÓM 2, ĐIỀN ĐẦU, ĐẨU NAM, VÂN LÂM

500. Lê Thị Phương, sinh ngày 09/3/1978 tại Cửu Long

Hiện trú tại: 50, NGÕ 437, TRUNG SƠN, MẠCH PHONG, MẠCH LIÊU, VÂN LÂM

501. Ngô Minh Phượng, sinh ngày 23/4/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 1 NGÕ 57, ĐƯỜNG VẠN AN, KHÓM 9 VẠN AN, TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

502. Ngô Thị Bạch Minh, sinh ngày 30/6/1981 tại Vũng Tàu

Hiện trú tại: 3 NGÕ 152 ĐỨC TƯỜNG, KHÓM 34, THUÝ BÌNH, NAM TÂN, CAO HÙNG

503. Huỳnh Thị Vui, sinh ngày 12/5/1980 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: 460 VIÊN LẬP, ĐOẠN 2, KHÓM 1, ĐẠI VIÊN, NHỊ THUỶ, CHƯƠNG HOÁ

504. Nguyễn Thị Mộng Thu, sinh ngày 16/9/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 437 QUANG VINH, KHÓM 13, HẢI PHONG, ĐIỀN VĨ, CHƯƠNG HOÁ

505. Lê Thị Phượng Linh, sinh ngày 12/6/1978 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: 11/2, NGÕ 300, PHÚC ĐỨC 1, KHÓM 29, TRUNG HƯNG, TỊCH CHỈ, ĐÀI BẮC

506. Nguyễn Thị Bé Nhỏ, sinh năm 1978 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: 10/1 SỐ 98, MINH HIỀN, KHÓM 53, ĐỈNH THÁI, TAM DÂN, CAO HÙNG

507. Làu Mỹ Linh, sinh ngày 30/9/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 57/29 NGÕ LÂM TỊCH, KHÓM 11, NAM YẾN, YẾN SÀO, CAO HÙNG

508. Trương Thị Hạnh, sinh ngày 25/01/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 23/43 ĐƯỜNG NGƯ THÔN, KHÓM 19, PHÚC HƯNG, PHƯỢNG SƠN, CAO HÙNG

509. Trần Thanh Hiếu, sinh ngày 17/9/1978 tại Nam Định

Hiện trú tại: 109 ĐƯỜNG TỬ HOA, KHÓM 8, PHƯỜNG THÁI CÔNG, TẢ DOANH, CAO HÙNG

510. Nguyễn Tuyết Phương, sinh ngày 23/9/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 76 TOÀN TƯỜNG TÂN, ĐƯỜNG HIỆP HOÀ, KHÓM 13, HIỆP HOÀ, NGŨ KIẾT, NGHI LAN

511. Thái Thị Ngọc Phượng, sinh ngày 30/5/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 1/11/62 NGÕ 364 ĐƯỜNG ĐÔNG LÂM TÂY, KHÓM 10, QUẢNG ỨNG, LÂM VIÊN, CAO HÙNG

512. Nguyễn Thị Thu Ba, sinh ngày 27/5/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 196 ĐƯỜNG ĐÔNG VINH, KHÓM 14, ĐÔNG DƯƠNG, THỤ LÂM, ĐÀI BẮC

513. Trần Thị Phương Dung, sinh ngày 05/9/1979 tại Long An

Hiện trú tại: 203 ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 12, ĐÔN ĐÔNG, HẬU LÝ, ĐÀI TRUNG

514. Trần Lệ Thủy, sinh ngày 23/6/1967 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 66 TRƯỜNG XUÂN, KHÓM 8, VĨNH AN, ĐÀO VIÊN, ĐÀO VIÊN

515. Trần Thị Lan, sinh ngày 16/4/1968 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: 1/113 ĐƯỜNG LONG SINH, KHÓM 11, ĐỒNG THANH, PHỦ LÝ, NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

516. Nguyễn Thị Cẩm Thi, sinh ngày 01/01/1973 tại Phú Khánh

Hiện trú tại: 495 TAM GIỚI PHỐ, KHÓM 6, QUỐC TÍNH, THUỶ THƯỢNG, GIA NGHĨA

517. Lê Thị Thùy Dung, sinh ngày 03/01/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 169 TỬ LÂM CƯỚC, KHÓM 10, LÂM CƯỚC, KHÊ KHẨU, GIA NGHĨA

518. Trần Thị Thu Hằng, sinh ngày 17/8/1972 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 41 NGÕ 7, ĐƯỜNG HƯNG TRUNG 2, KHÓM 17, THÀNH ĐÔNG, LỆNH NHA, CAO HÙNG

519. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 10/5/1974 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 2/2/2 NGÕ 133 ĐƯỜNG BÁT ĐỨC, KHÓM 12, THÀNH ĐỨC, TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

520. Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 9/01/1979 tại Gia Lai - Kon Tum

Hiện trú tại: 4/15 NGÕ 110, ĐƯỜNG HÀ BIÊN BẮC, KHÓM 3, CẨM HÀ, TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

521. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 07/12/1978 tại Long An

Hiện trú tại: 1 XUYÊN KHÔNG HỒ, KHÓM 5, LONG THỊNH, THẠCH ĐỊNH, ĐÀI BẮC

522. Phan Thị Thu Hà, sinh ngày 10/7/1979 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: 2 XUYÊN KHÔNG HỒ, KHÓM 5, LONG THỊNH, THẠCH ĐỊNH, ĐÀI BẮC

523. Trần Ngọc Thoa, sinh ngày 11/3/1976 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 35 NGÕ DÂN SINH, KHÓM 7, TRUNG KỲ, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, NAM ĐẦU

524. Phạm Thị Anh Thi, sinh ngày 09/8/1978 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 18 ĐƯỜNG THỤY NAM, KHÓM 1, THỤY NAM, TIỀN TRẤN, CAO HÙNG

525. Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 20/02/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 2/146 ĐƯỜNG LỰC HÀNH, ĐOẠN 2, KHÓM 7, VĨNH PHÚC TINH, TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

526. Nguyễn Thị Nụ, sinh ngày 04/11/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 186 ĐƯỜNG LIÊN PHONG, KHÓM 7, THÔN LIÊN MỸ, ĐẠI BỊ, VÂN LÂM

527. Trần Thị Bích Hà, sinh ngày 30/3/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 25 NGÕ 14, ĐƯỜNG TRƯỜNG HƯNG 5, KHÓM 25, THÁI TỬ, NHÂN ĐỨC, ĐÀI NAM

528. Lê Thị Kim Giang, sinh ngày 10/01/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 437 ĐƯỜNG XÂM THUỶ, KHÓM 4, XÂM THUỶ, HƯƠNG SƠN, TÂN TRÚC

529. Ửng Cuốn Liên, sinh ngày 10/8/1974 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: 2/69 ĐƯỜNG TÂN HƯNG, KHÓM 12, GIA BẢO, HOÀ MỸ, TRƯƠNG HOÁ

530. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 05/5/1980 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: 49 ĐƯỜNG PHƯƠNG THẢO, KHÓM 6, PHƯỜNG CHUYÊN GIAO, CHƯƠNG HOÁ

531. Lang Ngọc Vân, sinh ngày 27/10/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 31 HẠ THUỶ ĐỂ, KHÓM 7, KHÁNH TÂY, TÂN XÃ, ĐÀI TRUNG

532. Phạm Thị Cẩm Thu, sinh ngày 01/12/1979 tại Long An

Hiện trú tại: 2/7 THÀNH XƯƠNG TÂN, KHÓM 8, TẤN ĐƯỜNG, BÁT LÝ, ĐÀI BẮC

533. Đoàn Thanh Thuỷ, sinh ngày 02/12/1975 tại thành phố Hố Chí Minh

Hiện trú tại: 31/51 VĨNH ĐẠI, KHÓM 15, ĐẠI LOAN, VĨNH KHANG, ĐÀI NAM

534. Lê Thị Thoa, sinh ngày 07/6/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 4/6 HÀNG CHÂU, KHÓM 4, PHƯỜNG THÀNH TÍN, PHƯƠNG SƠN, CAO HÙNG

535. Trương Thị Bích Thuỳ, sinh ngày 28/9/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 5/8 ĐƯỜNG BỊ NỘI, KHÓM 11, BÌ NỘI, THỤ LÂM, ĐÀI BẮC

536. Nguyễn Thị Thu Thuỷ, sinh ngày 12/10/1974 tại thành phố Hố Chí Minh

Hiện trú tại: 412/160 ĐƯỜNG TỰ CƯỜNG, ĐOẠN 1, KHÓM 5, CHÍNH NGHĨA, TAM TRÙNG

537. Nguyễn Phạm Bội Tiên, sinh ngày 06/5/1976 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: 11/116 NGÕ 506 VĂN XƯƠNG, ĐOẠN 2, KHÓM 8, VĨNH THUẬN, ĐẠI ĐỘ, ĐÀI TRUNG

538. Trần Thị Kim Dung, sinh ngày 10/6/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 21 ĐÀM NỘI, KHÓM 9, LONG THĂNG, TẠO KIỀU, MIÊU LẬT

539. Chí Há Múi, sinh ngày 26/01/1976 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 5/23, NGÕ 513, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 1, PHÚC AN, TÚ THUỶ, CHƯƠNG HOÁ

540. Nguyễn Thị Thu Thuỷ, sinh ngày 01/10/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 1/50 KHUYẾT TỬ, KHÓM 11, THỤY HƯNG, ĐẠI KHÊ, ĐÀO VIÊN

541. Lê Thị Phượng Liên, sinh ngày 01/01/1976 tại Sông Bé

Hiện trú tại: 313, NAM HƯƠNG, KHÓM 5, CHẤN HƯNG, NAM ĐẦU, NAM ĐẦU

542. Phạm Bích Vân, sinh ngày 05/4/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 202 PHỤC HƯNG, KHÓM 3, PHỤC HƯNG, THẢO THUẦN, NAM ĐẦU

543. Quách Hồng Liên, sinh ngày 04/01/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 90 NGÕ 545 ĐOẠN 2, ĐẨU CHUNG, KHÓM 1, TAM DÂN, THỔ CHUNG, CHƯƠNG HOÁ

544. Huỳnh Thanh Tuyền, sinh ngày 20/10/1975 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 21 NGÕ 133, PHÚ AN NHỊ, KHÓM 18, NAM THÀNH, PHƯỢNG SƠN, CAO HÙNG

545. Đào Thị Phương, sinh ngày 29/5/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 65 NGÕ AN THÔN, KHÓM 12, THƯỢNG AN, VĨNH LÝ, NAM ĐẦU

546. Đặng Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 13/5/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 6 HẺM 192, NGÕ 1, HỮU XƯƠNG, QUẢNG XƯƠNG, NAM TỬ, CAO HÙNG

547. Châu Mỹ Trúc, sinh ngày 05/5/1977 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 83/2 NGÕ 552, ĐOẠN 2, VIÊN TẬP, KHÓM 5, PHƯỜNG ĐẠI, VIÊN LÂM, CHƯƠNG HOÁ

548. Tô Ánh Hồng, sinh ngày 20/3/1976 tại Bình Dương

Hiện trú tại: 569 CHUNG CHÂU TAM, KHÓM 2, PHÚ HƯNG, KỲ TÂN, CAO HÙNG

549. Phạm Thị Thanh Thủy, sinh ngày 30/3/1979 tại Hà Tây

Hiện trú tại: 433 TRUNG CẢNG, KHÓM 2, TRUNG THÀNH, TÂN TRƯƠNG, ĐÀI BẮC

550. Huỳnh Bích Quân, sinh ngày 07/5/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 16/1 NGÕ 138, TRUNG THÁI, KHÓM 3 TRUNG TOÀN, TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

551. Võ Thị Kiều Diễm, sinh ngày 01/9/1976 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 2 NGÕ 35, NGŨ QUANG, KHÓM 1, NGŨ QUANG, Ô NHẬT, ĐÀI TRUNG

552. Trần Thị Kim Anh, sinh ngày 26/10/1972 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: SỐ 1 NGÕ 19, HƯNG NGUYÊN, KHÓM 9, BÌNH NGUYÊN, BÌ THƯ, CHƯƠNG HOÁ

553. Trịnh Ngọc Thúy, sinh ngày 02/5/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 242/1 CHUNG CHÂU TAM, KHÓM 20, ĐỨC THỰC TIỄN, KỲ TÂN, CAO HÙNG

554. Phồng quang Mai, sinh ngày 15/4/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 36/5 TUYỀN THỔ, KHÓM 3, TUYỀN THỔ, THÂN CẢNG, CHƯƠNG HOÁ

555. Nguyễn Thị Ngọc Thuý, sinh ngày 03/7/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 87 LỘ VĨNH XƯƠNG, NAM DƯƠNG, BỘI LUÂN, VÂN LÂM

556. Nguyễn Thị Đắc sinh ngày 01/9/1957 tại Bình Dương

Hiện trú tại: 2/8TỔ 12, NGÕ 161, MỘC TÂN, ĐOẠN 2, KHÓM 34, VÂN SƠN, ĐÀI BẮC

557. Lý Thanh Hiệp, sinh ngày 17/6/1978 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: 10/28 NGÕ HỮU THUỶ, LUÂN TỬ CƯỚC, KHÓM 6, ĐỈNH TRÁNG, KHÊ HỒ, NAM ĐẦU, ĐÀI NAM

558. Trần Thị Thu Nguyệt, sinh ngày 01/11/1971 tại An Giang

Hiện trú tại: 69 ĐẠI HỮU, KHÓM 6, ĐẠI HỮU, LUÂN BỐI, VÂN LÂM

559. Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh ngày 25/10/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 59 ĐƯỜNG MA ĐẬU LIÊU, KHÓM 5 THÔN HẠ KIẾN, HẠ DOANH, ĐÀI NAM

560. Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh ngày 15/01/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 54 TẦNG 4, NGÕ 267 ĐẠI ĐỒNG BẮC, KHÓM 1 HẠNH PHÚC, TAM TÒNG, ĐÀI BẮC

561. Lý Thị Tuyết Trinh, sinh năm 1973 tại Minh Hải

Hiện trú tại: TẦNG 4, 137 BÁT ĐỨC, KHÓM 12, THÀNH ĐỨC, TÂN TRANG

562. Kim Ngọc Dung, sinh ngày 29/5/1971 tại thành phố Hố Chí Minh

Hiện trú tại: 1 NGÕ 177 ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 1, ĐẠI LOAN, VINH KHANG, ĐÀI NAM

563. Trần Thị Ngọc Lan, sinh ngày 08/8/1977 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: 3/10 NGÕ 16 ĐÔNG HẢI 13, KHÓM 33, ĐÔNG XƯƠNG, CÁT AN, HOA LIÊN

564. Giềng Nhật Dưỡng, sinh ngày 11/11/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 118/1 THÀNH LONG, KHÓM 12, THÔN THÀNH LONG, KHẨU HỒ, VÂN LÂM

565. Khưu Thị Như Ngọc, sinh ngày 19/6/1977 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 29 TÂY LỘ, KHÓM 14, LÂM HỒ, LIỆT DỮ, KIM MÔN

566. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 02/3/1972 tại Long An

Hiện trú tại: 1/102 HƯNG TIẾN, KHÓM 3, KIẾN THÀNH, QUẬN BẮC, ĐÀI TRUNG

567. Đinh Thị Thu Hiền, sinh ngày 21/12/1977 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: 40 HƯỚNG THƯỢNG, KIM THÀNH, KHÓM 39, ĐẠI LÝ, ĐÀI TRUNG

568. Mai Thị Kim Huệ, sinh ngày 17/3/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 3/31 NGÕ 75, ĐẠI QUAN, ĐOẠN 1, KHÓM 19, PHÙ CHÂU, BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

569. Nguyễn Thị Diễm Hằng, sinh ngày 24/9/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 1/5/2 NGÕ 36 KIM LONG, KHÓM 24, KIM LONG, KHU BẮC, ĐÀI TRUNG

570. Phạm Thị Hồng Quế, sinh ngày 10/10/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 8 ĐƯỜNG DỤC ANH, KHÓM 24, NAM OANH, OANH CA, ĐÀI BẮC

571. Nguyễn Yến Chân, sinh ngày 08/3/1973 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 5/120 XƯƠNG NAM, KHÓM 9, XƯƠNG NAM, ĐÔNG THẾ, VÂN LÂM

572. Lôi Mỹ Lan, sinh ngày 23/8/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 3/10 NGÕ 103, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 62, THÔN LĂNG VÂN, LONG ĐÀM, ĐÀO VIÊN

573. Nguyễn Thị Kim Út, sinh năm 1972 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: 665 PHƯƠNG HÁN, VƯƠNG CÔNG, KHÓM 1, VƯƠNG CÔNG, PHƯƠNG VIÊN, CHƯƠNG HOÁ

574. Tô Thị Thanh Thủy, sinh ngày 21/3/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại. 73 THẤT GIA, KHÓM 6, THÔN THẤT GIA, TRUNG CẢNG, CHƯƠNG HOÁ

575. Trần Bích Vy, sinh ngày 01/12/1979 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 73 THỔ TÂM, KHÓM 8, PHƯỜNG THỔ TÂM, UYÊN LÝ, MIÊU LẬT

576. Huỳnh Thị Thu Thảo, sinh ngày 18/8/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 36 NGÕ QUAN TÂY, KHÓM 10, THÔN QUAN SƠN, GIÁP TIÊN, CAO HÙNG

577. Nguyễn Thị Thanh Cúc, sinh ngày 22/7/1972 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 16 NGÕ 1, TỰ HÀNH, KHÓM 6, ĐỨC TÂY, TAM DÂN, CAO HÙNG

578. Trương Vệ Linh, sinh ngày 07/9/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 1 NGÁCH 14 NGÕ 118 ĐOẠN SONG LIÊN 2, DÂN TỘC, SONG LIÊN, BÌNH TRẤN, ĐÀO VIÊN

579. Mai Hoàng Kim Phượng, sinh ngày 19/12/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 200/1 CHUNG LONG, KHÓM 13, PHƯỜNG CHUNG LONG, HẬU LONG, MIÊU LỊCH

580. Lê Thị Hoài Chinh, sinh ngày 19/9/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 19 TÂN TÂY, KHÓM 8 THÔN TÂN NHAI, PHƯƠNG UYÊN, CHƯƠNG HOÁ

581. Vương Thị Lép, sinh ngày 23/3/1976 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: 2 HẺM 1, NGÕ 331, THỤ VƯƠNG, KHÓM 5, THỤ VƯƠNG, ĐẠI LÝ, ĐÀI TRUNG

582. Võ Thị Kiều Oanh, sinh ngày 30/4/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 5/23 TỬ KHANG, KHÓM 11, THỔ KHANG, QUY SƠN, ĐÀO VIÊN

583. Nguyễn Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 12/4/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 2/12 LÂM ĐẦU, KHÓM 11, LÂM ĐẦU, HỒ TÂY, BÀNH HỒ

584. Nguyễn Hoàng Trinh, sinh ngày 05/6/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 10/160 NGÕ VĂN XƯƠNG, ĐOẠN 2, KHÓM 8 THÔN VĨNH THUẬN, ĐẠI ĐỖ, ĐÀI TRUNG

585. Lại Thị Thu Vân, sinh ngày 07/9/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 5/18 ĐƯỜNG HẠNH PHÚC 9, KHÓM 11, THÔN HẠNH PHÚC, QUY SƠN, ĐÀO VIÊN

586. Lê Thị Minh Phượng, sinh ngày 04/11/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 51 NGÕ 318 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH 3, KHÓM 9, NHỊ KIỀU, OANH CA, ĐÀI BẮC

587. Lê Thị Lệ, sinh ngày 10/4/1962 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: 8 NAM HƯNG, KHÓM 5, MÃN CHÂU, BÌNH ĐÔNG

588. Phạm Thị Vân, sinh ngày 25/01/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 10 NGÕ 2, TRUNG HƯNG NAM, KHÓM 25, THÔN DƯƠNG CÚC, ĐẠI THỤ, CAO HÙNG

589. Trương Trình Nghĩa, sinh ngày 18/10/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 6 NGÕ 746, THÁI BÌNH, KHÓM 13, THÔN THÁI BÌNH, PHỦ TÂM, CHƯƠNG HOÁ

590. Nguyễn Thanh Thảo, sinh ngày 03/02/1978 tại Long An

Hiện trú tại: 20 NGÕ 36 ĐOẠN 1 PHÚ NÔNG, KHÓM 5, HỔ VĨ, KHU ĐÔNG, ĐÀI NAM.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 612/2002/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.688
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.13