Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 230/2004/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 230/2004/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 23/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 230/2004/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 23 tháng04 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10.
Căn cứ vào Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998.
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 399/CP-PC ngày 26/03/2004.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 487 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức; 4 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc; 4 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ; 2 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo; 5 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Séc; 20 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản; 1 công dân hiện đang cư trú tại Phần Lan; 1 công dân hiện đang cư trú tại Thụy Điển; 12 công dân hiện đang cư trú tại Đan Mạch; 34 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; 3 công dân hiện đang cư trú tại Trung Quốc (Đài Loan) có tên trong Danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong danh sách nói tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đức Lương

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 230/2004/QĐ-CTN ngày 23 tháng 04 năm 2004 của Chủ tịch nước)

1.         Lại Thị Tuyến, sinh ngày 04/05/1968 tại Hải Phòng; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: HEIDELBERG, GRENZHOFER WEG 28/6

2.         Bùi Thế Anh, sinh ngày 03/07/1993 tại Đức (con chị Tuyến); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: HEIDELBERG, GRENZHOFER WEG 28/6

3.         Bùi Thanh Tâm, sinh ngày 07/09/1997 tại Đức (con chị Tuyến); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: HEIDELBERG, GRENZHOFER WEG 28/6

4.         Nguyễn Thị Hồng Anh, sinh ngày 22/01/1970 tại Quảng Ninh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 12459 BERLIN, KLARASTR.9

5.         Nguyễn Hoàng Anh, sinh ngày 14/10/1994 tại Đức (con chị Anh); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 12459 BERLIN, KRARASTR.9

6.         Trần Thế Tài, sinh ngày 31/12/1963 tại Tiền Giang; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 52249 ESCHWEILER, SCHNELLENGASSE 8

7.         Thái Ngọc Hằng, sinh ngày 24/08/1956 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LISE, MEITNER, WEG 12, 93055 REGENSBURG

8.         Trần Minh Sáng, sinh ngày 03/09/1962 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: KATHE, KOLLWITZ, STR. 15, 93055 REGENSBURG

9.         Nguyễn Văn Hùng, sinh ngày 20/01/1963 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: SCHALKHAUSER STR. 72, 91522 ANSBACH

10.       Võ Thị Bích Thủy, sinh ngày 14/07/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh (vợ anh Hùng); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SCHALKHAUSER STR. 72, 91522 ANSBACH

11.       Nguyễn Vivien, sinh ngày 03/01/2000 (con anh Hùng); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SCHALKHAUSER STR. 72, 91522 ANSBACH

12.       Hoàng Kim Lang, sinh ngày 24/06/1959 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: D-26382 WILHELMSHAVEN, OLDEOOSTR.3

13.       Hoàng Huy Michael, sinh ngày 15/11/1994 tại Đức (con chị Lang); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: D-26382 WILHELMSHAVEN, OLDEOOSTR.3

14.       Nguyễn Văn Hoa (tức Hinze Văn Hoa), sinh ngày 22/06/1967 tại Hải Phòng; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 18528 DALKWITZ, DORFSSTR.3

15.       Đỗ Thị Ngọc Lợi, sinh ngày 22/10/1966 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LOHER STR 23 42283 WUPPERTOL DEUTSCHLAND

16.       Huỳnh Kelvin, sinh ngày 01/07/1994 tại Đức (con chị Lợi); Giới tính: Nam

Hiện trú tại: LOHER STR 23 42283 WUPPERTOL DEUTSCHLAND

17.       Đỗ Vivian, sinh ngày 29/09/1998 tại Đức (con chị Lợi); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LOHER STR 23 42283 WUPPERTOL DEUTSCHLAND

18.       Đàm Thị Kim, sinh ngày 04/06/1968 tại Thái Nguyên; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: HANSJAKOB STR. 80, 81673 MUNCHEN

19.       Nguyễn Hiền Trinh, sinh ngày 03/03/1993 tại Đức (con chị Kim); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: HANSJAKOB STR. 80, 81673 MUNCHEN

20.       Chu Đức Thắng, sinh ngày 23/08/1968 tại Thái Bình; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: DORFSTRASSE 20, 56598 HAMMERSTEIN

21.       Vũ Bích Thủy, sinh ngày 01/05/1963 tại Hải Phòng; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: ZIETEN STR. 1, 80807 MUNCHEN

22.       Nguyễn Ngọc Minh, sinh ngày 11/01/2001 tại Đức (con chị Thủy); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: ZIETEN STR. 1, 80807 MUNCHEN

23.       Nguyễn Ngọc Diệp Katherina, sinh ngày 30/01/2001 tại Đức (con chị Thủy); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: ZIETEN STR. 1, 80807 MUNCHEN

24.       Ngô Thị Thu Ba, sinh ngày 30/12/1962 tại Đà Nẵng; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: REICHNAU STR. 9, 81243 MUNCHEN

25.       Hà Hà My, sinh ngày 01/04/1992 tại Đức (con chị Ba); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: REICHNAU STR. 9, 81243 MUNCHEN

26.       Phan Văn Môn, sinh năm 1968 tại Bình Phước; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: GRUENTENWEG 4/1, 88239 WANGEN I.A

27.       Phạm Thị Dung, sinh ngày 01/08/1969 tại Ninh Bình (vợ anh Môn); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: GRUENTENWEG 4/1, 88239 WANGEN I.A

28.       Nguyễn Thanh Bé Thi, sinh ngày 19/01/1993 tại Đức (con anh Môn); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: GRUENTENWEG 4/1, 88239 WANGEN I.A

29.       Nguyễn Văn Bạn, sinh ngày 01/03/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 67227 FRANKENTHAL (PFALZ), JULIUS, BETTINGER, STR.2B

30.       Trần Bích Ngọc, sinh ngày 10/11/1974 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 88239 WANGEN IA ALLGAEU, FRANZ, JOSEF, SPIEGLER, STR. 75

31.       Trần Quốc Thi (tức Fischer geb Trần), sinh ngày 06/07/1964 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 18528 BERGEN AUF RUGEN, ROTENSEE STR. 16

32.       Cao Thị Thu Mai, sinh ngày 11/05/1960 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: BRANDLBERGER STR. 92, 93057 REGENSBURG

33.       Cao Phạm Duy Vi, sinh ngày 26/01/1995 tại Đức (con chị Mai); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: BRANDLBERGER STR. 92, 93057 REGENSBURG

34.       Cao Phạm Jenny, sinh ngày 06/06/2000 tại Đức (con chị Mai); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: BRANDLBERGER STR. 92, 93057 REGENSBURG

35.       Nguyễn Thị Mạnh, sinh ngày 06/09/1950 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: OBERE KLEB STR. 9, 74653 INGELFINGEN

36.       Đỗ Bích Thảo, sinh ngày 30/12/1962 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 26121 OLDENBURG, ALEXANDER STR.179

37.       Nguyễn Quang Huy, sinh ngày 15/02/1991 tại Đức (con chị Thảo); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 26121 OLDENBURG, ALEXANDER STR.179

38.       Nguyễn Văn Hào, sinh ngày 15/10/1969 tại Bắc Ninh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: OLDENBURGER, STRABE 124, 27753 DELMENHORST

39.       Lương Văn Lệ, sinh ngày 20/04/1962 tại Quảng Ngãi; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 77815 BUHL, BIRKENSTR. 11

40.       Vũ Thị Kim Anh, sinh ngày 07/10/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh (vợ anh Lê); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 77815 BUHL, BIRKENSTR. 11

41.       Lương Văn Sandra Minh Phương, sinh ngày 06/01/1993 tại Đức (con anh Lệ); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 77815 BUHL, BIRKENSTR. 11

42.       Lương Văn Jessica Minh Tú, sinh ngày 02/01/1994 tại Đức (con anh Lệ); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 77815 BUHL, BIRKENSTR. 11

43.       Lương Văn Claudia Dung, sinh ngày 11/07/1999 tại Đức (con anh Lệ); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 77815 BUHL, BIRKENSTR. 11

44.       Lương Văn Jenny Linh, sinh ngày 25/07/2001 tại Đức (con anh Lệ); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 77815 BUHL, BIRKENSTR. 11

45.       Nguyễn Thị Lan Hương, sinh ngày 28/04/1965 tại Bình Định; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: KASTANIENALLEE 93, 45127 ESSEN

46.       Trương Sỹ Duy Bảo, sinh ngày 26/09/1995 tại Đức (con chị Hương); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: KASTANIENALLEE 93, 45127 ESSEN

47.       Lê Thị Ánh Trinh, sinh ngày 15/08/1956 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: VAALSER STR 263 AACHEN

48.       Nguyễn Quý Hạnh, sinh ngày 05/03/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: BERLINER RING 40, 31303 BURGDORF

49.       Huỳnh Hoàng Cường, sinh ngày 20/10/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: GARTEN STR. 10 86757 WALLERSTEIN

50.       Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 02/09/1968 tại Hà Tây (vợ anh Cường); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: GARTEN STR. 10 86757 WALLERSTEIN

51.       Huỳnh Phương Quỳnh, sinh ngày 04/10/1990 tại Đức (con anh Cường); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: GARTEN STR. 10 86757 WALLERSTEIN

52.       Huỳnh Tuấn Anh, sinh ngày 09/08/1992 tại Đức (con anh Cường); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: GARTEN STR. 10 86757 WALLERSTEIN

53.       Huỳnh Phương Thảo, sinh ngày 04/02/1997 tại Đức (con anh Cường); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: GARTEN STR. 10 86757 WALLERSTEIN

54.       Phạm Hoàng Tấn, sinh ngày 28/10/1955 tại Trà Vinh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: VAALSEN STR. 261 52074 AACHEN GEMGNY

55.       Trương Công Quản, sinh ngày 12/10/1947 tại Nam Hà; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 86399 BOBINGEN, RIBWEG 4

56.       Đoàn Trịnh Thu Cúc, sinh ngày 12/07/1957 tại Hà Bắc (vợ anh Quản); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 86399 BOBINGEN, RIBWEG 4

57.       Trương Công Nam, sinh ngày 20/06/1987 tại Đức (con anh Quản); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 86399 BOBINGEN, RIBWEG 4

58.       Trần Văn Hùng, sinh ngày 14/02/1965 tại Thừa Thiên - Huế; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 34117 KASSEL, WEIBER HOF 1

59.       Trần Văn Hưng, sinh ngày 04/07/1957 tại Thái Bình; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: COMENLUSSTR. 7, 90459 NURBERG

60.       Trần Đức Minh, sinh ngày 20/04/1991 tại Đức (con anh Hưng); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: COMENLUSSTR. 7, 90459 NURBERG

61.       Phạm Thị Tuyết, sinh ngày 22/07/1955 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 78315 RADOLFZELL AM BODENSEE

62.       Vũ Thị Minh, sinh ngày 10/12/1949 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 18109 ROSTOCK, MECKLENBURGER ALLEE 19

63.       Nguyễn Quang Huân, sinh ngày 11/11/1959 tại Hưng Yên; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: SINNER STR. 9, 76185 KARLSRUHE

64.       Vũ Hải Thanh, sinh ngày 01/07/1968 tại Hà Nội (vợ anh Huân); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SINNER STR. 9, 76185 KARLSRUHE

65.       Nguyễn Khôi Nguyên, sinh ngày 03/10/1992 tại Đức (con anh Huân); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: SINNER STR. 9, 76185 KARLSRUHE

66.       Nguyễn Hoàng Gia Triều, sinh ngày 31/10/1997 tại Đức (con anh Huân); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: SINNER STR. 9, 76185 KARLSRUHE

67.       Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 23/04/1957 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 72275 ALPIRSBACH REUTINER BERG 1

68.       Phùng Đức Cường, sinh ngày 23/01/1966 tại Hà Tây; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: BERGSTRASSE 8, 95028 HOF

69.       Võ Kim Loan, sinh ngày 04/12/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh (vợ anh Cường); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: BERGSTRASSE 8, 95028 HOF

70.       Phùng Đức Phương, sinh ngày 20/07/1994 tại Đức (con anh Cường); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: BERGSTRASSE 8, 95028 HOF

71.       Phùng Phương Đức, sinh ngày 31/12/1998 tại Đức (con anh Cường); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: BERGSTRASSE 8, 95028 HOF

72.       Vũ Thị Thoa, sinh ngày 13/05/1968 tại Hưng Yên; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 38304 WOLFENBUTEL, RITTERHOF 18

73.       Giang Tài Vương, sinh ngày 05/05/2000 tại Đức (con chị Thoa); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 38304 WOLFENBUTTEL, RITTERHOF 18

74.       Nguyễn Thị Dậu, sinh ngày 25/02/1969 tại Ninh Bình; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: MARKENWEG 51, 53557 BAD HONNINGEN

75.       Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 22/09/1992 tại Đức (con chị Dậu); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: MARKENWEG 51, 53557 BAD HONNINGEN

76.       Ngô Thanh Quang, sinh ngày 01/01/1965 tại Quảng Nam; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 88250 WEINGARTEN, WIHELM, BRAUN, STR. 14

77.       Nguyễn Văn Tỉnh, sinh ngày 05/06/1959 tại Bắc Ninh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 74653 INGELFINGEN, WORGBERG STR. 20/1

78.       Nguyễn Thị Tý, sinh ngày 29/03/1956 tại thành phố Hồ Chí Minh (vợ anh Tỉnh); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 74653 INGELFINGEN, WORGBERG STR. 20/1

79.       Nguyễn Đức Tiến, sinh ngày 22/11/1990 tại Đức (con anh Tỉnh); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 74653 INGELFINGEN, WORGBERG STR. 20/1

80.       Nguyễn Thụy Thùy Linh, sinh ngày 21/05/1993 tại Đức (con anh Tỉnh); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 74653 INGELFINGEN, WORGBERG STR. 20/1

81.       Nguyễn Quốc Hưng, sinh ngày 03/09/1970 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: GIESSERI STR. 12, 90763 FUERTH

82.       Nguyễn Thị Vũ Lan (tức Phạm Thị Vũ Lan), sinh ngày 09/03/1963 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 59368 WERNE, HOLTKAMP 10

83.       Bùi Quang Thành, sinh ngày 10/08/1969 tại Quảng Ninh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 12105 BERLIN, EYTH STR. 43

84.       Đào Tuyết Mai, sinh ngày 23/10/1967 tại Quảng Ninh (vợ anh Thành); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 12105 BERLIN, EYTH STR. 43

85.       Bùi Mai Vi, sinh ngày 13/03/1995 tại Đức (con anh Thành); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 12105 BERLIN, EYTH STR. 43

86.       Bùi Triệu Minh, sinh ngày 03/09/1996 tại Đức (con anh Thành); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 12105 BERLIN, EYTH STR. 43

87.       Trần Thị Hạnh, sinh ngày 10/05/1969 tại Thừa Thiên - Huế; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: BRILLKAMPS 22339, HAMBURG

88.       Lê Văn Hoàng, sinh ngày 10/02/1961 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: AWEG 10 A, 93055 REGENSBURG

89.       Vũ Văn Lĩnh, sinh ngày 05/05/1963 tại Hải Dương; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: LISE, MEITNER, WEG. 4.93055 REGENSBURG

90.       Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 29/11/1984 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 01640 COSWIG, JOHANNESSTR. 25

91.       Hoàng Văn Tuệ, sinh ngày 22/08/1963 tại Thái Bình; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: BAECKER STR. 14, 86609 DONAWOERTH

92.       Hoàng Ngọc Linh, sinh ngày 02/11/1996 tại Đức (con anh Tuệ); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: BAECKER STR. 14, 86609 DONAWOERTH

93.       Hồ Thị Phương Hoa, sinh ngày 20/06/1956 tại Nghệ Tĩnh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: D – 45897 GELSEN-KIRCHEN, DUEPPEL STR.29

94.       Phạm Hồ Tuấn Anh, sinh ngày 01/12/1995 tại Đức (con chị Hoa); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: D – 45897 GELSEN-KIRCHEN, DUEPPEL STR.29

95.       Trương Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 12/10/1968 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 54292 TRER, MAAR STRASSE 105

96.       Trần Thị Yến (tức Rudolph Thị Yến), sinh ngày 04/01/1963 tại Nam Hà; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: KOBLENZ, SCHRNHOR STRASSE 4

97.       Nguyễn Văn Bình, sinh ngày 10/11/1965 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 56112 LAHNSTEIN, AHLER KOPF 13

98.       Đan Thị Hảo, sinh ngày 29/10/1970 tại Hải Phòng; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: KREUZBRRRGER STR 22 22045 HAMBURG GARMANY

99.       Phan Hữu Huy, sinh ngày 12/10/1969 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: WARTBURG STR. 3, 90491 NUERNBERG

100.     Mai Thị Phượng, sinh ngày 22/12/1975 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: GLATZER STR. 31 58511 LUEDENSCHEID

101.     Lê Văn Thành, sinh ngày 10/01/1954 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 72770 REUTLINGEN, ADOLF, DAMASCHKE STR.133

102.     Trần Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 29/08/1954 tại Hà Nội (vợ anh Thành); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 72770 REUTLINGEN, ADOLF, DAMASCHKE STR.133

103.     Bùi Thị Kim Thơm, sinh ngày 16/10/1968 tại Quảng Ninh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 21244 BUCHHOLZ I.D.N., BENDESTORFER STR.4

104.     Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 24/08/1993 tại Đức (con chị Thơm); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 21244 BUCHHOLZ I.D.N., BENDESTORFER STR.4

105.     Nguyễn Hoàng Hiệp, sinh ngày 10/07/1997 tại Đức (con chị Thơm); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 21244 BUCHHOLZ I.D.N., BENDESTORFER STR.4

106.     Hoàng Hữu Thành, sinh ngày 18/10/1961 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: FRAUENLOB STR. 43 – 45 55118 MAINZ

107.     Hoàng Linh Chi, sinh ngày 17/06/2001 tại Đức (con anh Thành); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: FRAUENLOB STR. 43 – 45 55118 MAINZ

108.     Phạm Quốc Vinh, sinh ngày 05/04/1970 tại Yên Bái; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 49124 GEORGSMARIENHUTTE, WELLENDORFER STR.130

109.     Nguyễn Đình Chắt, sinh ngày 10/07/1955 tại Hà Tây; Giới tính Nam

            Hiện trú tại: D – 26382 WILHELMSHAV EN, RUSELER STR.14

110.     Nguyễn Như Yến, sinh ngày 12/06/1991 tại Đức (con anh Chắt); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: FRAUENLOB STR. 43 – 45 55118 MAINZ

111.     Nguyễn Hồng Nhung, sinh ngày 13/06/1993 tại Đức (con anh Chắt); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: FRAUENLOB STR. 43 – 45 55118 MAINZ

112.     Nguyễn David Tuấn Vũ, sinh ngày 20/03/1998 tại Đức (con anh Chắt); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: FRAUENLOB STR. 43 – 45 55118 MAINZ

113.     Nguyễn Ngọc Tâm, sinh ngày 02/10/1959 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: INRTHEZ STR 496 47803 KZEGELD

114.     Huỳnh Hưng Nhơn, sinh ngày 03/04/1963 tại An Giang; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: LEEZEN / KREIS SEGEBERG

115.     Nguyễn Đức Huy, sinh ngày 14/11/1971 tại Hưng Yên; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: LEDERGASSE 45 73525 SCHWAEBISCH GMUEND

116.     Phạm Thị Ngọc Sương, sinh ngày 27/05/1963 tại Đà Nẵng; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: WOLF GANG DORING STR. 17 37077 GOHINGEN

117.     Trần Nam Hải, sinh ngày 04/05/1983 tại Khánh Hòa; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: LAERCHENWAELDCHEN 2 35394 GIESSEN

118.     Tống Đức Hải, sinh ngày 31/07/1968 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: BISMARCKSTR. 1, 57518 BETZDORF

119.     Lê Thị Hữu Hiền, sinh ngày 20/06/1968 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: PILLENREUTHER STR. 114 90459 NURNBERG, BAYERN

120.     Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 20/07/1990 tại Đức (con chị Hiền); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: PILLENREUTHER STR. 114 90459 NURNBERG, BAYERN

121.     Nguyễn Đức Anh Stefan, sinh ngày 17/06/1992 tại Đức (con chị Hiền); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: PILLENREUTHER STR. 114 90459 NURNBERG, BAYERN

122.     Hoàng Minh Châu, sinh ngày 25/05/1962 tại Thanh Hóa; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: KRITENBARG 10 22391 HAMBURG

123.     Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh ngày 11/10/1969 tại Hà Nội (vợ anh Châu); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: KRITENBARG 10 22391 HAMBURG

124.     Hoàng Albert Vương Anh, sinh ngày 23/03/1993 tại Đức (con anh châu); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: KRITENBARG 10 22391 HAMBURG

125.     Hoàng Liesa Hoàng Anh, sinh ngày 27/08/1996 tại Đức (con anh Châu); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: KRITENBARG 10 22391 HAMBURG

126.     Võ Thị Minh Tâm, sinh ngày 08/07/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: HINTERGASSE 10 – 35708 HAIGER

127.     Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 11/03/1966 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: BAYREUTHER STR. 19 – 91301 FORCHHEIM

128.     Nguyễn Hồng Anh Rose, sinh ngày 27/04/1991 tại Đức (con chị Hồng); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: BAYREUTHER STR. 19 – 91301 FORCHHEIM

129.     Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 29/09/1993 tại Đức (con chị Hồng); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: BAYREUTHER STR. 19 – 91301 FORCHHEIM

130.     Nguyễn Thị Kim Anh, sinh ngày 15/04/1976 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: RAISMESER STR. 89 06295 LUTHERSTADT EISLEBEN

131.     Đỗ Thị Lan Hương, sinh ngày 18/04/1960 tại Thanh Hóa; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: KLEIBERWWEG 12, 85356 FREISING

132.     Phạm Thị Thanh Lương, sinh ngày 02/03/1969 tại Hà Tây; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 67346 SPEYER, AM GERMANSBERG 32

133.     Phạm Công Long Peter, sinh ngày 15/01/1992 tại Đức (con chị Lương); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 67346 SPEYER, AM GERMANSBERG

134.     Đoàn Thị Thu Thảo, sinh ngày 03/07/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: GUSTAV, HEINEMANN, RG. 110/3, 81739 MUNCHEN

135.     Đoàn Diệu Thi, sinh ngày 19/01/1995 tại Đức (con chị Thảo); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: GUSTAV, HEINEMANN, RG. 110/3, 81739 MUNCHEN

136.     Trịnh Hoàng Hưng, sinh ngày 01/02/1960 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: AM ANGER 15, 91052 ERLANGEN UND FOLGENDEN

137.     Trịnh Minh Đức Tino, sinh ngày 30/10/1994 tại Đức (con anh Hưng); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: AM ANGER 15, 91052 ERLANGEN UND FOLGENDEN

138.     Nguyễn Kiều Long, sinh ngày 02/08/1963 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: BRACKENHEIM, KREIS HEILBRONN

139.     Lê Nguyễn Tiến Khoa, sinh ngày 14/06/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 70469 STUTTGART, SIEMENSSTR. 25

140.     Phạm Thị Khánh Vân, sinh ngày 02/09/1974 tại Quảng Bình; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: AM STROM 66 18119 ROSTOCK DEUTSCHLAND

141.     Nguyễn Hữu Trí Quân, sinh ngày 28/08/1965 tại Thừa thiên - Huế; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: BUGERMEISTER, HEISE STR. 33, 37176 NORTEN, HARDENBERG

142.     Phạm Thị Mỹ Liên, sinh ngày 07/01/1964 tại thành phố Hồ Chí Minh (vợ anh Quân); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: BURGERMEISTER, HEISE STR. 33,37176 NORTEN, HARDENBERG

143.     Nguyễn Mỹ Chi, sinh ngày 16/04/1992 tại Đức (con anh Quân); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: BUGERMEISTER, HEISE STR. 33,37176 NORTEN, HARDENBERG

144.     Nguyễn Mỹ Trinh, sinh ngày 25/06/1999 tại Đức (con anh Quân); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: BUGERMEISTER, HEISE STR. 33,37176 NORTEN, HARDENBERG

145.     Cao Xuân Cường, sinh ngày 23/01/1958 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: LEHMHEIDE 42. 47805 KREFELD

146.     Cao Quỳnh Anh, sinh ngày 01/08/1991 tại Đức (con anh Cường); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LEHMHEIDE 42. 47805 KREFELD

147.     Cao Ngọc Anh, sinh ngày 04/09/1992 tại Đức (con anh Cường); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LEHMHEIDE 42. 47805 KREFELD

148.     Cao Hùng Anh, sinh ngày 07/12/1993 tại Đức (con anh Cường); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LEHMHEIDE 42. 47805 KREFELD

149.     Trần Minh Thu, sinh ngày 28/05/1958 tại Hà Nội (vợ anh Cường); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LEHMHEIDE 42. 47805 KREFELD

150.     Phạm Thị Hà (tức Strang Hà), sinh ngày 16/11/1976 tại Nam Định; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: WILHEIM, IVENS, WEG 14, HEIKENDORF

151.     Quách Thành Công, sinh ngày 02/11/1969 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: ALBERT, SCHWEITZER STR. 11 91572 BECHHOFEN

152.     Trần Kim Loan, sinh ngày 03/05/1969 tại Campuchia (vợ anh Công); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: ALBERT, SCHWEITZER STR. 11 91572 BECHHOFEN

153.     Quách Hữu Duy, sinh ngày 05/06/2001 tại Đức (con anh Công); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: ALBERT, SCHWEITZER STR. 11 91572 BECHHOFEN

154.     Nguyễn Chiến Thắng, sinh ngày 05/05/1967 tại Kiên Giang; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: BAHNHOFSPLATZ 4B, 94315 STRAUBING

155.     Nguyễn Anh Dũng, sinh ngày 24/11/1991 tại Đức (con anh Thắng); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: BAHNHOFSPLATZ 4B, 94315 STRAUBING

156.     Nguyễn Văn Sinh, sinh ngày 29/10/1968 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: ACKESTR. 12, 90443 NURNBERG

157.     Đinh Thị Thương, sinh ngày 15/05/1966 tại Phú Yên; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LANDHUTER ALLEE 99/4, 80637 MUNCHEN

158.     Nguyễn Hảo Nhi, sinh ngày 04/06/1991 tại Đức (con chị Thương); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LANDHUTER ALLEE 99/4, 80637 MUNCHEN

159.     Vũ Đức Thịnh, sinh ngày 01/06/1964 tại Ninh Bình; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: HALBERT STODTER STR. 25 39435 EGELN

160.     Ngô Đức Lợi, sinh ngày 01/01/1947 tại Hà Tĩnh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: LAUBENHEIMER STR. 55, 55130 MAINZ

161.     Đặng Thị Dung (tức Dung Oesterle), sinh ngày 12/04/1957 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: MOORWEG 22, 21266 JESTERBURG

162.     Nguyễn Thị Thiệt, sinh ngày 01/01/1961 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: ADALBERT, STIFTER, STR. 39 93051 REGENSBURG

163.     Võ Thiên Vân, sinh ngày 27/08/1997 tại Đức (con chị Thiệt); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: ADALBERT, STIFTER, STR. 39 93051 REGENSBURG

164.     Mai Mỹ Linh, sinh ngày 04/07/1960 tại Bến Tre; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LEHRBERGER STR. 21, 90431 NURNBERG

165.     Đỗ Thị Hoa, sinh ngày 19/02/1970 tại Hưng Yên; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: FRIEDENHEIMER STR. ½, 80687 MUNCHEN

166.     Bạch Quốc Bảo, sinh ngày 13/07/1994 tại Đức (con chị Hoa); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: FRIEDENHEIMER STR. ½, 90687 MUNCHEN

167.     Huỳnh Hoài Phú, sinh ngày 08/02/1964 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 49661 CLOPPENBURG BAHNHOFTSTRABE 22

168.     Trần Thị Kim Hà, sinh ngày 18/11/1963 tại thành phố Hồ Chí Minh (vợ anh Phú); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 49661 CLOPPENBURG BAHNHOFTSTRABE 22

169.     Huỳnh Hoài Vân, sinh ngày 24/07/1995 tại Đức (con anh Phú); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 49661 CLOPPENBURG BAHNHOFTSTRABE 22

170.     Huỳnh Hoài Phát, sinh ngày 01/10/1999 tại Đức (con anh Phú): Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 49661 CLOPPENURG BAHNHOFTSTRABE 22

171.     Phi Long, sinh ngày 14/07/1961 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 88512 MENGEN, WASSERSTR. 14

172.     Nguyễn Lâm Soạn, sinh ngày 09/04/1948 tại Bắc Giang; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: NIEDERE STR. 10,34519 DIEMELSEE, FLECHTDORF

173.     Nguyễn Jean Michel, sinh ngày 14/12/2001 tại Đức (con anh Soạn); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: NIEDERE STR. 10,34519 DIEMELSEE, FLECHTDORF

174.     Nguyễn Hoàng Tuấn, sinh ngày 15/07/1958 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 71034 BOEBLINGEN, TREIBURGER ALLEE 80

175.     Nguyễn Kim Duyên, sinh ngày 29/02/1956 tại Hà Nội (vợ anh Tuấn); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 71034 BOEBLINGEN, TREIBURGER ALLEE 80

176.     Nguyễn Phi Khanh, sinh ngày 11/11/1993 tại Đức (con anh Tuấn); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 71034 BOEBLINGEN, TREIBURGER ALLEE 80

177.     Nguyễn Thị Minh Trang, sinh ngày 19/06/1985 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: ALT, FRIEDRICHSFELDE 88, 10315 BERLIN

178.     Trần Minh Hoàng, sinh ngày 14/09/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: HAIGER, WLKMUHLENSTR. 14 A

179.     Phạm Thị Huyền, sinh ngày 19/01/1968 tại Hà Nội (vợ anh Hoàng); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: HAIGER, WLKMUH LENSTR. 14 A

180.     Trần Kiều Dung, sinh ngày 13/01/1994 tại Đức (con anh Hoàng); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: HAIGER, WLKMUH LENSTR. 14 A

181.     Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 15/08/1951 tại Bắc Ninh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: STEINBERGSTR. 4, ST. VAHLE, 37170 USLUR

182.     Tôn Thất Hùng, sinh ngày 21/02/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: MOENCHENGLADBACH, VON DER, HELM, STR.90 41199

183.     Trần Đại Hải, sinh ngày 17/02/1971 tại Thái Bình; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 14712 RATHENOW, WALDEMARSTRABE 11

184.     Lê Hồng Phong, sinh ngày 20/04/1968 tại Nghệ An; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 94121 SALZWEG PASSAUER STRABE 82

185.     Đoàn Xuân Anh, sinh ngày 16/05/1968 tại Bà Rịa – Vũng Tàu (vợ anh Phong); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 94121 SALZWEG PASSAUER STRABE 82

186.     Lê Đoàn Duy Kỳ, sinh ngày 02/03/1994 tại Đức (con anh Phong); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 94121 SALZWEG PASSAUER STRABE 82

187.     Lê Khả Uyên, sinh ngày 09/03/1996 tại Đức (con anh Phong); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 94121 SALZWEG PASSAUER STRABE 82

188.     Lê Thu Minh, sinh ngày 21/09/1999 tại Đức (con anh Phong); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 94121 SALZWEG PASSAUER STRABE 82

189.     Mai Đức Dũng, sinh ngày 04/09/1962 tại Phú Thọ; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 79312 EMMENDINGEN, HEBELSTR. 5/1

190.     Uông Minh Quốc, sinh ngày 17/11/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 54293 TRIER, EHRANGER STR. 27

191.     Trịnh Phi Phụng, sinh ngày 15/11/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh (vợ anh Quốc); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 54293 TRIER, EHRANGER STR. 27

192.     Uông Bích Trâm, sinh ngày 29/09/1995 tại Đức (con anh Quốc); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 54293 TRIER, EHRANGER STR. 27

193.     Uông Minh Cường, sinh ngày 16/02/2000 tại Đức (con anh Quốc); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 54293 TRIER, EHRANGER STR. 27

194.     Trịnh Thị Thái (tức Strobel Thái Thị), sinh ngày 03/04/1972 tại Thái Nguyên; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: RIEDLES 2, 87647 UNTERTHINGAU

195.     Trần Thị Mai, sinh ngày 15/10/1950 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: KOBLENZ, SCHARNHORSTSTR. 4

196.     Lê Thị Thanh Vân, sinh ngày 02/01/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: BERTHOLDSTR. 18 A, 80809 MUNCHEN

197.     Thái Thị Liễu (tức Schmid Liễu), sinh ngày 29/10/1958 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SOLDNERSTR. 15, 90766 FUERTH

198.     Phạm Bích Thủy, sinh ngày 13/12/1966 tại Hải Phòng; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: NEUHERBERGSTR. 117, 80937 MUENCHEN

199.     Nguyễn Thị Minh Hoàng, sinh ngày 29/05/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại : 75177 PFORZHEIM, HOHENZOLLERNSTRABE 83 A

200.     Lâm Hoàng Nghĩa, sinh ngày 10/06/1957 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 49074 OSNABRUCK, MOSERSTR. 54B

201.     Nguyễn Thị Lệ Tuyền, sinh ngày 25/02/1974 tại Long An; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SCHUETZENBAHN 67 45141 ESSEN

202.     Lê Hồng Hải, sinh ngày 17/12/1968 tại Nghĩa Lộ; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: GEUSAER STR. 8806217 MERSBURG

203.     Vũ Xuân Hưng, sinh ngày 17/10/1961 Hải Phòng; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: CLEMENSSTRASSE 15, 80803 MUENCHEN, BRD

204.     Chu Quang Hiếu, sinh ngày 03/02/1968 tại Nam Định; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: HARTUNG STR 02 DRESDEN 01259

205.     Đoàn Lệ Hằng, sinh ngày 19/10/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: REISERSTR. 4A, 97080 WUERZBURG

206.     Đoàn Simon, sinh ngày 22/06/1998 tại Đức (con chị Hằng); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: REISERSTR. 4A, 97080 WUERZBURG

207.     Ngô Văn Lực, sinh ngày 10/02/1964 tại Tây Ninh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 67059 LUDWIGSHAFEN, KAISER, WILHELM, STR. 20

208.     Lê Thị Anh, sinh ngày 08/03/1964 tại thành phố Hồ Chí Minh (vợ anh Lực); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 67059 LUDWIGSHAFEN, KAISER, WILHELM, STR. 20

209.     Ngô Thị Phương Thảo, sinh ngày 26/02/1991 tại Đức (con anh Lực); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 67059 LUDWIGSHAFEN, KAISER, WILHELM, STR. 20

210.     Ngô Đức Tiến, sinh ngày 07/01/2001 tại Đức (con anh Lực); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 67059 LUDWIGSHAFEN, KAISER, WILHELM, STR. 20

211.     Vũ Thị Thúy, sinh ngày 12/10/1962 tại Hà Nam; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: HUEBLERWEG 15, 080309 EIBENSTOCK

212.     Lê Thị Ngọc Tuyền, sinh ngày 02/12/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 92318 NEUMARKT I.D.OPF. POLLINGER STR. 33

213.     Tạ Bằng Giang, sinh ngày 04/12/1997 tại Đức (con chị Tuyền); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 92318 NEUMARKT I.D.OPF. POLLINGER STR. 33

214.     Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 12/11/1958 tại Quảng Ninh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 89077 ULM, GOETHESTR. 24

215.     Nguyễn Văn Minh, sinh ngày 18/08/1959 tại Hải Phòng; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: GRUNSTADTETR PLATZ 17, 07629 HERMSDORF

216.     Lâm Hồng Lệ Thủy, sinh ngày 22/02/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 67098 BAD DURKHEIM, EICHSTRABE 21

217.     Lâm Hoàng David, sinh ngày 27/05/1990 tại Đức (con chị Thủy); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 67098 BAD DURKHEIM, EICHSTRABE 21

218.     Phương Tuyết Lệ, sinh ngày 30/06/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SOLINGEN, GERICHTSTR. 15

219.     Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 10/03/1974 tại Lào; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 68161 MANNHEIM

220.     Đỗ Thị Huệ Linh, sinh ngày 06/03/1966 tại Ninh Bình; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 67098 BAD DURKHEIM, BUCHSTRABE 55

221.     Phạm Văn Hải, sinh ngày 11/09/1963 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 67346 SPEYER, PAUL EGELL STR.18

222.     Phạm Hồng Phong, sinh ngày 23/07/1952 tại Hải Phòng; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: RATHENER STR. 60, 01259 DRESDEN

223.     Hoàng Thị Thúy Bình, sinh ngày 18/03/1956 tại Hải Phòng; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: RATHENER STR. 60, 01259 DRESDEN

224.     Phạm Thùy My, sinh ngày 09/01/1994 tại Đức (con anh Phong); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: RATHENER STR. 60, 01259 DRESDEN

225.     Phạm Hồng Nhung, sinh ngày 05/10/1998 tại Đức (con anh Phong); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: RATHENER STR. 60, 01259 DRESDEN

226.     Vũ Thị Hồng Phượng, sinh ngày 05/11/1971 tại Hải Phòng; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: DUSSELDORF, A.M SPALTWERK – 2 – 40591

227.     Hồng Frank, sinh ngày 04/12/1997 tại Đức (con chị Phượng; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: DUSSELDORF, A.M SPALTWERK – 2 – 40591

228.     Ngô Minh Hải, sinh ngày 12/04/1968 tại Hà Tây; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 49080 OSNABRUCK, SUTTHAUSER STR. 131

229.     Nguyễn Hồng Quân, sinh ngày 06/08/1960 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 89597 MUNDERKINGEN, MICHEL, BUCK, STRABE 26

230.     Nguyễn Đắc Mai Trang, sinh ngày 20/07/1989 tại thành phố Hồ Chí Minh (con anh Quân); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 89597 MUNDERKINGEN, MICHEL, BUCK, STRABE 26

231.     Nguyễn Đắc Mai Châu, sinh ngày 29/10/1993 tại Đức (con anh Quân); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 89597 MUNDERKINGEN, MICHEL, BUCK, STRABE 26

232.     Phạm Thị Hoàng, sinh ngày 03/07/1950 tại Quảng Ngãi; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: JAGDFELDRING 64, 85540 HAAR

233.     Nguyễn Thị Minh Tuyết (Katzwedel), sinh ngày 30/01/1959 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: MAISACHER STRABE 26, 82281 EGENHOFEN

234.     Đoàn Minh Dũng, sinh ngày 21/01/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 33813 OERLINGHAUSEN, FLORENCE, NIGHTINGALESTR. 11

235.     Trịnh Thị Bích Hòa, sinh ngày 08/08/1959 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: CHRISTINENSTR. 32, 10119 BERLIN

236.     Vũ Thanh Phụng, sinh ngày 18/11/1997 tại Đức (con chị Hòa); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: CHRISTINENSTR. 32, 10119 BERLIN

237.     Ngô Hoàng Nga, sinh ngày 18/07/1962 tại Hải Phòng; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: WARNITZER STR. 7, 13057 BERLIN

238.     Trịnh Thu Thảo, sinh ngày 08/10/1996 tại Đức (con chị Nga); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: WARNITZER STR. 7, 13057 BERLIN

239.     Nguyễn Ngọc Sơn, sinh ngày 04/06/1962 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: BAHNHOFSTR. 12, 87700 MEMMINGEN

240.     Nguyễn Ngọc Đức, sinh ngày 08/06/1991 tại Đức (con anh Sơn); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: BAHNHOFSTR. 12, 87700 MEMMINGEN

241.     Nguyễn Ngọc Việt, sinh ngày 05/09/1992 tại Đức (con anh Sơn); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: BAHNHOFSTR. 12, 87700 MEMMINGEN

242.     Nguyễn Ngọc Tuấn Anh, sinh ngày 19/10/2001 tại Đức (con anh Sơn); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: BAHNHOFSTR. 12, 87700 MEMMINGEN

243.     Vũ Quỳnh Hoa, sinh ngày 08/07/1959 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 73312 GEISLINGEN A.D. STEIGE, KIRCHPLATZ

244.     Nguyễn Quỳnh Anh, sinh ngày 11/10/1990 tại Đức (con chị Hoa); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 73312 GEISLINGEN A.D. STEIGE, KIRCHPLATZ 3

245.     Nguyễn Việt Trâm Anh, sinh ngày 26/01/1992 tại Đức (con chị Hoa); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 73312 GEISLINGEN A.D. STEIGE, KIRCHPLATZ 3

246.     Nguyễn Việt Phi Long, sinh ngày 04/08/2000 tại Đức (con chị Hoa) ; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 73312 GEISLINGEN A.D. STEIGE, KIRCHPLATZ 3

247.     Phạm Thị Thanh Hương, sinh ngày 31/07/1969 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LANGER WEG 36, 93055 REGENSBURG

248.     Nguyễn Đức Trung, sinh ngày 19/07/1993 tại Đức (con chị Hương); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: LANGER WEG 36, 93055 REGENSBURG

249.     Nguyễn Đức Nam, sinh ngày 29/04/1996 tại Đức (con chị Hương); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: LANGER WEG 36, 93055 REGENSBURG

250.     Đặng Tiến Dũng, sinh ngày 08/05/1968 tại Nghệ An; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: KROATENSTR 12, 38871, ILSENBURG

251.     Đỗ Thị Tuệ Hương, sinh ngày 23/03/1970 tại Hà Tây; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 66955 PIRMASENS, KICHBERGSTRABE 100

252.     Nguyễn Hồng Thủy, sinh ngày 18/02/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: WALDENBURGER RING 3 53113 BONN

253.     Nguyễn Giennie Khả Tú, sinh ngày 24/11/1996 tại Đức (con anh Thủy); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: WALDENBURGER RING 3 53113 BONN

254.     Nguyễn Jessica Khả Uyên, sinh ngày 19/02/1999 tại Đức (con anh Thủy); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: WALDENBURGER RING 3 53113 BONN

255.     Nguyễn Jacqueline Khả Nhi, sinh ngày 19/02/1999 tại Đức (con anh Thủy); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: WALDENBURGER RING 3 53113 BONN

256.     Nguyễn Khắc Tiến, sinh ngày 04/06/1970 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: BREITE STR. 28, 29410 SALZWEDEL

257.     Nguyễn Công Lý, sinh ngày 10/12/1968 tại Hưng Yên; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 49377 VECHTA, VON, DROSTE, HULSHOFF, STRABE 34

258.     Nguyễn Âu Lợi, sinh ngày 21/11/1964 tại thành phố Hồ Chí Minh (vợ anh Lý); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 49377 VECHTA, VON, DROSTE, HULSHOFF, STRABE 34

259.     Dương Thúy Hà, sinh ngày 26/02/1974 tại Nam Định; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 58256 ENNEPETAL, VOERDER STR. 123

260.     Vũ Duy Hạnh, sinh ngày 22/10/1970 tại Quảng Ninh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: OTTO STR. 35 96047 BAMBERG

261.     Vũ Mai Hương, sinh ngày 12/02/1993 tại Đức (con anh Hạnh); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: OTTO STR. 35 96047 BAMBERG, GERMANG

262.     Vũ Hải Anh, sinh ngày 31/01/1999 tại Đức (con anh Hạnh); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: OTTO STR. 35 96047 BAMBERG, GERMANG

263.     Nguyễn Thanh Hùng, sinh ngày 16/10/1958 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: FRANZ, SCHUBERF, STR. 34, 97421 SCHWEINFUT

264.     Nguyễn Thị Kim Lan, sinh ngày 15/05/1966 tại Phú Thọ (vợ anh Hùng); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: FRANZ, SCHUBERF, STR. 34, 97421 SCHWEINFUT

265.     Nguyễn Anh Vũ, sinh ngày 01/08/1994 tại Đức (con anh Hùng); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: FRANZ, SCHUBERF, STR. 34, 97421 SCHWEINFUT

266.     Phạm Thị Hương, sinh ngày 19/04/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 50677 KOLN, EIFELSTR. 36 50677 KOLN

267.     Nguyễn Đức Phúc, sinh ngày 30/04/1963 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: NORD STR. 64 52353 DUREN

268.     Phan Thị Bích Ngọc, sinh ngày 20/05/1970 tại Hà Tĩnh (vợ anh Phúc); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: NORD STR.64 52353 DUREN

269.     Nguyễn Như Phượng, sinh ngày 01/06/1991 tại Đức (con anh Phúc); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: NORD STR.64 52353 DUREN

270.     Tiêu Thị Thúy Phượng, sinh ngày 03/09/1971 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: HAGELLOCH STR.40 67063 LUDWIGSHAEEN

271.     Nguyễn Hạnh Trinh, sinh ngày 24/01/1960 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: STERNWWIESEN, STR. 25 74653, KUENZELSAU, GAISBACH

272.     Hứa Thiên Khánh, sinh ngày 19/10/1987 tại Đức (con chị Trinh); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: STERNWWIESEN, STR. 25 74653, KUENZELSAU, GAISBACH

273.     Giang Minh Khang Davit, sinh ngày 27/04/1993 tại Đức (con chị Trinh); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: STERNWWIESEN, STR. 25 74653, KUENZELSAU, GAISBACH

274.     Giang Minh Khoa Danie, sinh ngày 05/08/1994 tại Đức (con chị Trinh); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: STERNWWIESEN, STR. 25 74653, KUENZELSAU, GAISBACH

275.     Lê Hoàng Nam, sinh ngày 08/05/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 70499 STUTTGART, LURCHWEG 5

276.     Phạm Thị Bích Hiền, sinh ngày 17/02/1967 tại Lào Cai; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 74575 SCHROZBERG, NEUKREUT 3

277.     Nguyễn Thị Kim Hoa, sinh ngày 15/07/1962 tại Hải Phòng; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: HUMMELSTEINERWWEG 68 90459 NURNBERRG

278.     Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 22/04/1988 tại Hải Phòng (con chị Hoa); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: HUMMELSTEINERWWEG 68 90459 NURNBERRG

279.     Nguyễn Thùy Dương, sinh ngày 11/09/1973 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: AM KRAHEWALD 187 70193 STUTTGART

280.     Vũ Dũng, sinh ngày 18/12/1956 tại Hà Tây; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: ELSEN STR. 24, 12435 BERLIN

281.     Vũ Thúy Trinh, sinh ngày 15/12/1985 tại Hà Nội (con anh Dũng); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: ELSEN STR. 24, 12435 BERLIN

282.     Vũ Hoàng Việt Martin, sinh ngày 26/05/1991 tại Đức (con anh Dũng); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: ELSEN STR. 24, 12435 BERLIN

283.     Trần Mạnh Toàn, sinh ngày 05/11/1952 tại Hải Phòng; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: SICHWALL 27, 28203 BREMEN, GERMANY

284.     Trần Lan Phương, sinh ngày 26/06/1983 tại Hải Phòng (con anh Toàn); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SICHWALL 27, 28203 BREMEN, GERMANY

285.     Trần Anh Hải, sinh ngày 14/08/1963 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: HOHLEGASSE 2 25813 HUSUM

286.     Phan Thị Thanh, sinh ngày 06/06/1957 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: ERNST, MORITZ, ARNDT WEG 6, 42657 SOLINGEN

287.     Phan Thị Thu Hằng, sinh ngày 16/09/1969 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LOHWEG 20/22, 85131 POLLENFELD

288.     Thái Ngọc, sinh ngày 20/12/1993 tại Đức (con chị Hằng); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LOHWEG 20/22, 85131 POLLENFELD

289.     Thái Minh Tùng, sinh ngày 19/06/1998 tại Đức (con chị Hằng); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: LOHWEG 20/22, 85131 POLLENFELD

290.     Nguyễn Thị Hồng Phương, sinh ngày 05/11/1956 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: RUSCHESTR. 3, 10367 BERLIN

291.     Phạm Duy Anh, sinh ngày 27/03/1992 tại Đức (con chị Phương); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: RUSCHESTR. 3, 10367 BERLIN

292.     Huỳnh Thanh Vân, sinh ngày 28/03/1960 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 35096 WEIMAR, AM WEINBERG42

293.     Võ Văn Lương, sinh ngày 05/01/1963 tại Quảng Ngãi; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: UNTERSIEMAUER STR 29. 96215 LICHTENEELS

294.     Trịnh Xuân Hải, sinh ngày 08/08/1969 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: NEUSTADT AN DER WEINSTABE

295.     Lê Thị Dung, sinh ngày 26/02/1954 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: IN SELWEG – 17 49324 MELLE DEUTSCHLAND

296.     Ngô Quang Trung, sinh ngày 20/04/1962 tại Nghệ An; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: HEIDELBERG, ADLERSTRABE 21

297.     Dương Thị Xá, sinh ngày 30/05/1955 tại Hải Phòng (vợ anh Trung); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: HEIDELBERG, ADLERS TRABE 21

298.     Nguyễn Văn Minh, sinh ngày 14/07/1957 tại Hà Tây; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: MARKSCHEFFELSHOF 6,99817 EISENACH

299.     Nguyễn Anh Đức, sinh ngày 14/03/1989 tại Hà Nội (con anh Minh); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: MARKSCHEFFELSHOF 6,99817 EISENACH

300.     Trịnh Hoài Đức, sinh ngày 28/10/1962 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 30851 LANGENHAGEN, SOLLINGWEG 84

301.     Hoàng Thị Bình Minh, sinh ngày 26/05/1968 tại Hà Nội (vợ anh Đức); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 30851 LANGENHAGEN, SOLLINGWEG 84

302.     Trịnh Jenny Mỹ Linh, sinh ngày 16/08/1995 tại Đức (con anh Đức); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 30851 LANGENHAGEN, SOLLINGWEG 84

303.     Chu Thị Oanh, sinh ngày 23/01/1970 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LANGER ROTTER STR 12/14 68167 MANNHEIM

304.     Hà Thị Xuân Nguyệt, sinh ngày 26/05/1961 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: VORN BROOK 1 22459 HAMBURG

305.     Trần Việt Thanh, sinh ngày 09/12/1990 tại Đức (con chị Nguyệt); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: VORN BROOK 1 22459 HAMBURG

306.     Vương Quốc Đại, sinh ngày 01/01/1970 tại Nghệ an; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 39576 STENDEL, HEINRICH, HEINE, STRABE 3B

307.     Nguyễn Thị Thanh Lan, sinh ngày 12/04/1975 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: CLEMENSTR. 7, 63743 ACHAFFENBURG

308.     Phùng Thị Duyên, sinh ngày 26/04/1970 tại Cao Bằng; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 49326 MELLE, HELLWEG 1

309.     Huỳnh Lê Thu Cúc, sinh ngày 19/04/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LANDSBERGER STR. 125, 80339 MUNCHEN

310.     Vũ Văn Bình, sinh ngày 27/06/1962 tại Nghệ An; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: RAHESTR. 12, 49525 LENGERICH

311.     Đỗ Thị Ngàn, sinh ngày 08/02/1967 tại Hải Dương (vợ anh Bình); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: RAHESTR. 12, 49525 LENGERICH

312.     Vũ Thảo Linh, sinh ngày 18/05/1996 tại Đức (con anh Bình); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: RAHESTR. 12, 49525 LENGERICH

313.     Vũ Tú Linh, sinh ngày 24/11/1997 tại Đức (con anh Bình); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: RAHESTR. 12, 49525 LENGERICH

314      Lê Thị Lan, sinh ngày 22/08/1952 tại Yên Bái; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: FLOASTR. 88, 13187 BERLIN

315      Phạm Thành Tài, sinh ngày 21/01/1961 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 97688 BAD KISSINGEN, HARTMANNSTR. 2A

316      Lê Thị Loan, sinh ngày 28/11/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: BIBERACHER STR. 8.89079 ULM

317.     Trầm Phát, sinh ngày 12/12/1997 tại Đức (con chị Loan); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: BIBERACHER STR. 8.89079 ULM

318.     Trần Thị Hạnh (tức Thondel Thị Hạnh), sinh ngày 15/05/1975 tại Quảng Bình; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 48157 MUNSTER HERMELINWEG 1

319.     Phạm Văn Kỳ, sinh ngày 29/04/1959 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 73265 DETTINGEN UNTER TECHK

320.     Phạm Tăng Cẩm Phụng, sinh ngày 16/05/1992 (con anh Kỳ); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 73265 DETTINGEN UNTER TECHK

321.     Phạm Tăng Cẩm Hồng, sinh ngày 08/03/1994 tại Đức (con anh Kỳ); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 73265 DETTINGEN UNTER TECK

322.     Vũ Văn Kiểm, sinh ngày 01/05/1971 tại Thanh Hóa; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: WILHELM, BUSCH, STR. 28, 81477 MUNCHEN

323.     Ninh Văn Hùng, sinh ngày 12/05/1961 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: WOLCKERNSTR. 79, 90459 NURNBERG

324.     Nghiêm Thị Xuân Hương, sinh ngày 10/05/1961 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 74635 KUPFERZELL, EBERHARD, FINCKH STR. 24/1

325.     Mai Hồng Kỳ, sinh ngày 22/10/1968 tại Lai Châu; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 78183 HUEFINGEN, BREGTR.14

326.     Mai Ngọc Huyền, sinh ngày 07/12/1995 tại Đức (con anh Kỳ); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 78183 HUEFINGEN, BREGTR.14

327.     Mai Ngọc Hân, sinh ngày 22/09/1997 tại Đức (con anh Kỳ); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 78183 HUEFINGEN, BREGTR.14

328.     Nguyễn Thị Hiền (tức Luft Hiền), sinh ngày 15/02/1958 tại Hải Dương; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 12437 BERLIN, HEIDEKAMPWEG 81

329.     Nguyễn Khánh Linh, sinh ngày 30/04/1985 tại Hà Nội (con chị Hiền); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 12437 BERLIN, HEIDEKAMPWEG 81

330.     Huỳnh Tất Thắng, sinh ngày 10/06/1969 tại Tiền Giang; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: KRUMENAUERSTRABE 22/02, 80937 MUNCHEN

331.     Phạm Hồng Hạnh, sinh ngày 28/09/1969 tại Vĩnh Long (vợ anh Thắng); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: KRUMENAUERSTRABE 22/02, 80937 MUNCHEN

332.     Huỳnh Hồng Uyên Carolin, sinh ngày 19/07/1995 tại Đức (con anh Thắng); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: KRUMENAUERSTRABE 22/2, 80937 MUNCHEN

333.     Nguyễn Văn Tâng, sinh ngày 06/06/1949 tại Nam Định; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: LUETZNER STR. 36, 04177 LEIPZIG

334.     Nguyễn Thị Thu Phong, sinh ngày 03/10/1950 tại Bình Định (vợ anh Tâng); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LUETZNER STR. 36, 04177 LEIPZIG

335.     Lê Hồng Quân, sinh ngày 15/11/1969 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: LINDENSTR. 56, 12589 BERLIN

336.     Đào Thị Thanh Minh (tức Neusel Đào Thị Thanh Minh); sinh ngày 23/12/1963 tại Hà Tây; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 09217 BURGSTADT, BURGSTADTER STR. 11

337.     Nguyễn Thị Chiên, sinh ngày 22/03/1968 tại Nam Định, Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: WICLANDSTRASSE 22 67065 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN

338.     Vũ Thị Huyền Nga, sinh ngày 17/12/1953 tại phú Thọ; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: KREFELD 47829 BRESLANER STR 255

339.     Nguyễn Anh Yến Hoa, sinh ngày 18/09/1979 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LANGE STR. 92, 90762 FURTH

340.     Nguyễn Đình Đoàn, sinh ngày 24/10/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 74575 SCHROZBERG, SCHLOBSTRASSE 1

341.     Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 04/12/1963 tại Đà Nẵng (vợ anh Đoàn); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 74575 SCHROZBERG, SCHLOBSTRASSE 1

342.     Nguyễn Đình Ngọc Bảo, sinh ngày 09/04/1998 tại Đức (con anh Đoàn); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 74575 SCHROZBERG, SCHLOBSTRASSE 1

343.     Nguyễn Ngọc Bảo Trân, sinh ngày 25/08/1999 tại Đức (con anh Đoàn); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 74575 SCHROZBERG, SCHLOBSTRASSE 1

344.     Vũ Hồng Liên, sinh ngày 02/12/1968 tại Lạng Sơn, Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LOWENSTR. 35, 92318 NEUMARKT I. D. OPF

345.     Phạm Hồng Nhi, sinh ngày 29/03/1994 tại Đức (con chị Liên); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LOWENSTR. 35, 92318 NEUMARKT I. D. OFF

346.     Nguyễn Hữu Tín, sinh ngày 19/01/1960 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: FEYSTRABE 9, 87700 MEMMINGEN

347.     Nguyễn Thị Thành, sinh ngày 19/08/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh (vợ anh Tín); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: FEYSTRABE 9, 87700 MEMMINGEN

348.     Nguyễn Mai Uyên, sinh ngày 20/06/1993 tại Đức (con anh Tín); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: FEYSTRABE 9, 87700 MEMMINGEN

349.     Nguyễn Hoàng Quân, sinh ngày 06/01/1996 tại Đức (con anh Tín); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: FEYSTRABE 9, 87700 MEMMINGEN

350.     Nguyễn Hoàng Đạo, sinh ngày 07/12/2000 tại Đức (con anh Tín); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: FEYSTRABE 9, 87700 MEMMINGEN

351.     Hồng Bảo Ngọc, sinh ngày 08/12/1986 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 01847 LOHMEN, ORTSTEIL DEUBE 20

352.     Phan Tiến Thành, sinh ngày 02/11/1982 tại Thanh Hóa; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: SULT STR 63 – 10409 BERLIN

353.     Bùi Hoàng Anh, sinh ngày 22/08/1982 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 81 WITTENBERGER, 12689 BERLIN

354.     Nguyễn Thị Kim Hường (tức Đặng Thị Kim Hường); sinh ngày 22/09/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: AUF, DER, KAISEREUHR 49 53127, BONN

355.     Tạ Thu Hà, sinh ngày 25/12/1982 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: ALLEE DER KOSMONAUTEN 163, 12685, BERLIN

356.     Dương Gia An, sinh ngày 09/05/1989 tại Đức; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: BERT BRECHT, ALLEE 10, 81737 MUENCHEN

357.     Dương Cao Minh, sinh ngày 26/08/1994 tại Đức (em chị An); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: BERT BRECHT, ALLEE 10, 81737 MUENCHEN

358.     Phạm Quỳnh Mai, sinh ngày 19/05/1965 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 14480 POTSDAM, LILIENTHALSTRABE 5

359.     Võ Ái Quỳnh, sinh ngày 27/10/1992 tại Đức (con chị Mai); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 14480 POTSDAM, LILIENTHALSTRABE 5

360.     Quách Thị Hiền, sinh ngày 02/05/1969 tại Hà Nội, Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: KARL, SCHWAIGER, STR. 21, 85276 PFAFFENHOFEN

361.     Nguyễn Văn Tuấn, sinh ngày 19/03/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: BUNDESSTRASSE. 7 23858 WESFNBERG

362.     Nguyễn Cường Duy, sinh ngày 04/12/1994 tại Đức; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 53757 SANKT AUGUSTIN, IM SPICHELSFELD 135

363.     Nguyễn Như Cần, sinh ngày 31/07/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: LIEBSDOVFEV STR 6 WEIDA 07570

364.     Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 18/07/1967 tại Nam Vang (Cao Miên) (vợ anh Cần); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LIEBSDOVFEV STR 6 WEIDA 07570

365.     Nguyễn Như Thế Tài, sinh ngày 12/12/1999 tại Đức (con anh Cần); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: LIEBSDOVFEV STR 6 WEIDA 07570

366.     Phạm Thị Kim Xuân, sinh ngày 11/04/1956 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 30855 LANGENHAGEN, WIESENSTR. 21

367.     Phạm Thị Hồng An, sinh ngày 16/12/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: WEGSCHEIDESTR.3, 60435 FRANKFURT AM MAIN

368.     Nguyễn Phạm Kelvin, sinh ngày 16/11/1998 tại Đức (con chị An); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: WEGSCHEIDESTR. 3, 60435 FRANKFURT AM MAIN

369.     Nguyễn Văn Tâm, sinh ngày 21/07/1965 tại Hưng yên; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 56727 MAYEN, SIEGFRIEDSTR. 83

370.     Dương Thị Hoài Thanh, sinh ngày 26/10/1968 tại Hà Nội (vợ anh Tâm); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 56727 MAYEN, SIEGFRIEDSTR. 83

371.     Nguyễn Hoài Hương, sinh ngày 01/09/1992 tại Đức (con anh Tâm); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 56727 MAYEN, SIEGFRIEDSTR. 83

372.     Nguyễn Mạnh Tuấn, sinh ngày 19/06/1997 tại Đức (con anh Tâm); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 56727 MAYEN, SIEGFRIEDSTR. 83

373.     Bùi Bích Thủy, sinh ngày 23/05/1980 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 92318 NEUMARKT.D.OPF, DEININGER WEG 58

374.     Nguyễn Đức Long, sinh ngày 02/12/1984 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: SIGMUND, KRAUS, STR. 9, 84088 NEUFAHRN

375.     Đoàn Thúy Loan, sinh ngày 26/09/1972 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LABERSTR. 36, 87700 MEMMINGEN

376.     Trần Anh Phúc, sinh ngày 21/10/1998 tại Đức (con chị Loan); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: LABERSTR. 36, 87700 MEMMINGEN

377.     Đặng Phương Linh, sinh ngày 12/10/1985 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: MOZARTALLEE 8, 01609 GRODITZ

378.     Đặng Thùy Linh, sinh ngày 02/12/1981 tại Hà Nội (chị Phương Linh); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: MOZARTALLEE 8, 01609 GRODITZ

379.     Lê Trần Hải Ly, sinh ngày 15/07/1982 tại Đức; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SCHOENAU STR. 31B, 84036 LANDSHUT

380.     Dương Huê, sinh ngày 12/06/1986 tại Đức; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 68723 SCHWETZINGEN, MANNHEIMERSTR. 105

381.     Dương Minh, sinh ngày 08/06/1984 tại Đức (anh c. Huê); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 68723 SCHWETZINGEN, MANNHEIMERSTR. 105

382.     Trần Thị Quế Phước, sinh ngày 09/02/1962 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 92 VENLOER, 41462 NEUSS

383.     Halim Nam Dương Bill, sinh ngày 30/11/1996 tại Đức; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 12163 BERLIN, FEUERBACHSTR. 16

384.     Huỳnh Thùy Linh, sinh ngày 14/05/1974 tại Bình Dương; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: G.HAUPTMANN, RING 226, 60439 FRANKFURT AM MAIN

385.     Nguyễn Thị Hồng Liên, sinh ngày 13/04/1984 tại Đức; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: JOACHIM, GOTTSCHALK, WEG 1, 12353 BERLIN

386.     Nguyễn Phong Phú, sinh ngày 08/03/1986 tại Đức (em chị Liên); Giới tính: Nam

Hiện trú tại: JOACHIM, GOTTSCHALK, WEG 1, 12353 BERLIN

387.     Bùi Cẩm Thúy, sinh ngày 22/10/1982 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 92318 NEUMARKT I. D. 0PF., DEININGER WEG 58

388.     Hoách Trần Tấn Tài, sinh ngày 02/10/1998 tại Đức; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: MARKTHEIDENFELDER WEG 2 – 4, 63128 DIETZENBACH

389.     Hoách Trần Tấn Lộc, sinh ngày 27/11/1991 tại Đức (anh anh Tài); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: MARKTHEIDENFELDER WEG 2 – 4, 63128 DIETZENBACH

390.     Nguyễn Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 24/09/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: AN DER LRILER HOHE 30 93055 REGENSBURG

391.     Phi Ngọc Thông, sinh ngày 28/05/1993 tại Đức (con chị Hồng); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: AN DER LRILER HOHE 30 93055 REGENSBURG

392.     Phi anh Minh, sinh ngày 24/03/1998 tại Đức (con chị Hồng); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: AN DER LRILER HOHE 30 93055 REGENSBURG

393.     Trần Lê Công Thành, sinh ngày 10/10/1992 tại Đức; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: SCHARNHAUSER STR. 32 70599 STUTTGART

394.     Đỗ Anh Thi, sinh ngày 11/07/1984 tại Đức; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: PANL, KLEE STR. 12 22115 HAMBURG

395.     Trần Ngọc Minh Châu, sinh ngày 23/05/1981 tại Đức; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: GUGLINGEN, HEILBRONN

396.     Trần Quốc Sâm, sinh ngày 22/10/1978 tại Bình Thuận; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 67141 NEUHOFEN, LUDWIGSHAFENER STR .125

397.     Trần Thị Nhung, sinh ngày 20/12/1982 tại Bình Thuận (em anh Sâm); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 67141 NEUHOFEN, LUDWIGSHAFENER STR .125

398.     Trần Quốc Hội, sinh ngày 12/11/1975 tại Thanh Hóa; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: FUERSTENRIEDER STR. 131, 80686 MUNICH

399.     Võ Thị Thanh Thủy, sinh ngày 20/12/1961 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 56068 KOBLENZ, EMIL, SCHULLER, STRABE 5

400.     Võ Minh Đức, sinh ngày 05/10/1987 tại Tiền Giang (con chị Thủy); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 56068 KOBLENZ, EMIL, SCHULLER, STRABE 5

401.     Võ Thị Kiền Thanh, sinh ngày 24/05/1996 tại Tiền Giang (con chị Thủy); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 56068 KOBLENZ, EMIL, SCHULLER, STRABE 5

402.     Trần Thị Thuận (tức Totzauer, Thuận), sinh ngày 05/10/1952 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

             Hiện trú tại: SCHILLERSTR. 1, 67547 WORMS

403.     Phan Phú Thạnh, sinh ngày 04/04/1963 tại Thừa Thiên - Huế; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: ALTE ANDERNACHER STR. 20, 56564 NEWIED

404.     Nguyễn Kim Loan, sinh ngày 07/01/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: ANN STR. 53 47495 RHEINBERG

405.     Nguyễn Thị Thu Phương, sinh ngày 20/09/1963 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 18057 ROSTOCK, WARNOWALLEE 20

406.     Phạm Văn Thanh, sinh ngày 28/08/1966 tại Bắc Giang; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 49828 NEUENHAUS, NORDHORNER STR. 14

407.     Nguyễn Thị Đông Xuân, sinh ngày 19/02/1968 tại Hà Tĩnh (vợ anh Thanh); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 49828 NEUENHAUS, NORDHORNEER STR. 14

408.     Phạm Minh Đức, sinh ngày 15/05/1992 tại Đức (con anh Thanh); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 49828 NEUENHAUS, NORDHORNER STR. 14

409.     Phạm Minh Thảo, sinh ngày 20/05/1997 tại Đức (con anh Thanh); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 49828 NEUENHAUS, NORDHORNER STR. 14

410.     Trần Thị Kim Oanh, sinh ngày 15/11/1968 tại Hà Nam; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 92318 NEUMARKT I.D.OPF, SEELSTR. 24

411.     Lý Ngọc Dung, sinh ngày 31/07/1957 tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 8 NADISTR. 80809 MUNCHEN

412.     Lý Trường Vinh, sinh ngày 06/11/1986 tại Đức (con chị Dung); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 8 NADISTR. 80809 MUNCHEN

413.     Lý Trường Tuyên, sinh ngày 04/10/1989 tại Đức (con chị dung); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 8 NADISTR. 80809 MUNCHEN

414.     Đinh Thị Ngọc Châu, sinh ngày 10/05/1970 tại Lào; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 69117 HEIDELBERG, STEINGASSE 1

415.     Lê Thanh Phong, sinh ngày 12/12/1964 tại Tiền Giang; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: HAUPTSTR. 45 56598 RHEINBROHL WESTGERMANY

416.     Huỳnh Thị Kim Chi, sinh ngày 10/12/1961 tại thành phố Hồ Chí Minh (vợ anh Phong); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: HAUPTSTR. 45 56598 RHEINBROHL WESTGERMANY

417.     Lê Thanh Lothar Phước, sinh ngày 04/08/1981 tại Đức (con anh Phong); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: HAUPTSTR. 45 56598 RHEINBROHL WESTGERMANY

418.     Bùi Tùng, sinh ngày 28/03/1977 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: ALTE BREISACHER STR. 13, 79112 FREIBURG I. BR

419.     Hoách Mỹ Tiên, sinh ngày 25/10/1990 tại Đức; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: MARKTHEIDENFELDER WEG 2 – 4, 63128 DIETZENBACH

420.     Bùi Thị Thu Hằng, sinh ngày 22/03/1969 tại Hải Phòng; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: KARL MATTHES STRABE 85, 07549 GERA

421.     Nguyễn Duy Tùng Kevin, sinh ngày 18/06/2000 tại Đức; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: KATHE KOLLWITZ STR. 25, 64569 NAUHEIM

422.     Nguyễn Quan Thế, sinh ngày 05/08/1982 tại Bình Thuận; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 48157 MUNSTER MARDERWEG 49

423.     Lê Thị Thanh Thủy, sinh ngày 14/01/1962 tại Thái Bình; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: MOCHERWWITZER STR. 2, 04509 KROSTITZ

424.     Lê Minh Hoài (tức Wick Hoài) sinh ngày 18/03/1989 tại Quảng Ninh (con chị Thủy); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: MOCHERWWITZER STR. 2, 04509 KROSTITZ

425.     Đậu Thị Thanh Thủy, sinh ngày 25/04/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: MAXSTR. 41 45127 ESSEN

426.     Nguyễn Thế Hải, sinh ngày 30/06/1977 tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: EHRLICHEN STR 18. 31135 HILDESHEIM

427.     Nguyễn Trung Thành, sinh ngày 12/05/1965 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: EMMERICH, JOSEF STR. 54, 65929 FRANKFURT AM MAIN

428.     Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 27/08/1967 tại Hà Nội (vợ anh Thành); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: EMMERICH, JOSEF STR. 54, 65929 FRANKFURT AM MAIN

429.     Nguyễn Minh Tuấn, sinh ngày 18/05/2000 tại Đức (con anh Thành); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: EMMERICH, JOSEF STR. 54, 65929 FRANKFURT AM MAIN

430.     Dương Thị Thu Thủy, sinh ngày 29/10/1977 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: MARIAZELLER STR. 20/2, 78713 SCHRAMBERG

431.     Diệp Thị Kim Tuyến, sinh ngày 16/10/1980 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: BIS MARCK STR 11 DUISBURG

432.     Lê Mạnh Hà, sinh ngày 19/03/1986 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: WUHLESTR. 35, 12683 BERLIN

433.     Nguyễn Thùy Trang, sinh ngày 03/01/1992 tại Đức; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: PIUSSTR.4/2, 81671 MUNCHEN

434.     Nguyễn Trung Anh, sinh ngày 31/12/1994 tại Đức; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: PIUSSTR.4/2, 81671 MUNCHEN

435.     Đào Thị Kim Phượng, sinh ngày 27/10/1971 tại Hải Phòng; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 16761 HENNIGSDORF, KLINGENBERG STR. 22

436.     Nguyễn Kimberley, sinh ngày 26/04/1996 tại Đức (con chị Phượng); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 16761 HENNIGSDORF, KLINGENBERG STR. 22

437.     Nguyễn Tommy, sinh ngày 13/08/1997 tại Đức (con chị Phượng); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 16761 HENNIGSDORF, KLINGENBERG STR. 22

438.     Võ Thị Thanh Nguyệt, sinh ngày 22/12/1973 tại Bình Định; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 88339 BAD WALDSEE, HAUPTSTR. 50

439.     Nguyễn Hoàng Minh, sinh ngày 23/04/1992 tại Đức; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: SECKMAURER STR. 43, 64750 LUTZELBACH

440.     Nguyễn Hoàng Dung, sinh ngày 16/12/1994 tại Đức; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: ROMMELSHAUSER STR. 19, 70734 FELLBACH

441.     Nguyễn Hoàng An, sinh ngày 21/03/2000 tại Đức (em chị Dung); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: ROMMELSHAUSER STR. 19, 70734 FELLBACH

442.     Đỗ Van Helden Ngọc Ái, sinh ngày 17/09/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 41849 WASSENBERG, MARIENSTR. 17

443.     Nguyễn Thu Hà, sinh ngày 20/03/1975 tại Nghệ an; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: FALKSGASSE 1, 56566 NEWIED

444.     Nguyễn Anh Nam, sinh ngày 14/06/1995 tại Đức (con chị Hà); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: FALKSGASSE 1. 56566 NEWIED

445.     Nguyễn Linh Nhi, sinh ngày 28/12/1998 tại Đức (con chị Hà); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: FALKSGASSE 1. 56566 NEWIED

446.     Tưởng Quốc Dũng, sinh ngày 12/01/1985 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 14715 STECHOW, FRIEDENSSTRABE 29

447.     Đào Thị Mỹ Linh, sinh ngày 25/12/1985 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 88161 LINDENBERG I, ALLGAU, ANDER ALP 15

448.     Nguyễn Vũ Hồng Nga, sinh ngày 08/10/1979 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 10247 BERLIN, RIGAER STR. 31

449.     Lê Thị Minh Hương, sinh ngày 26/03/1959 tại Cà Mau; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 21680 STADE, HARSEFELDER 90

450.     Nguyễn Nam, sinh ngày 30/05/1989 tại Đức (con chị Hương); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 21680 STADE, HARSEFELDER 90

451.     Tiêu Phan Cẩm Giang, sinh ngày 10/10/1983 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: ALT MOABIT 120, 0559 BERLIN

452.     Bùi Ngọc Tú, sinh ngày 27/11/1980 tại Ninh Bình; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: ALLEE DER KOSMONA UTEN 61, 12681 BERLIN

453.     Lương Thị Thúy Diễm, sinh ngày 07/07/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: NEUSTR. 48, 53557 BADESREPUBLIK DEUTSCHLAND

454.     Nguyễn Thúy Vi, sinh ngày 12/04/1998 tại Đức (con chị Diễm); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: NEUSTR. 48, 53557 BADESREPUBLIK DEUTSCHLAND

455.     Nguyễn Phan Hạnh Thuần,, sinh ngày 26/01/1986 tại Đức; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: WATTSTR. 24, 84130 DINGOLFING

456.     Hồ Thị Nguyệt (tức De Zoysa Thị Nguyệt), sinh ngày 01/10/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: WIESENSTR. 12,90443 NURNBERG

457.     Mã Kiến Phước, sinh ngày 17/05/1985 tại Đức; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: KAISERSLAUTERN, MAINZER TOR 1

458.     Mã Thị Ngọc Ân, sinh ngày 19/12/1981 tại Đức; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: KAISERSLAUTERN, MAINZER TOR 1

459.     Nguyễn Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 03/03/1987 tại Đức; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LINDENFELDERWEG 11 59063 HAMM

460.     Thái Nguyên Minh, sinh ngày 31/03/1980 tại Đà Nẵng; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: FRAUENDORFERSTR. 64, 81247 MUNCHEN

461.     Nguyễn Minh Hoài Hương, sinh ngày 28/06/1991 tại Đức; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: ANNABERGSTR. 55, 65931 FRANKFURT AM MAIN

462.     Nguyễn Minh Việt, sinh ngày 26/04/1989 tại Đức; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: ANNABERGSTR. 55, 65931 FRANKFURT AM MAIN

463.     Nguyễn Thụy Hiền, sinh ngày 19/05/1999 tại Đức; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: ANNABERGSTR. 55, 65931 FRANKFURT AM MAIN

464.     Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh ngày 01/01/1959 tại Bến Tre; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: WINTRICHRING 85, 80992 MUNCHEN

465.     Nguyễn Vũ, sinh ngày 18/02/1987 tại Đức (con anh Tuấn); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: WINTRICHRING 85, 80992 MUNCHEN

466.     Nguyễn Lan Anh, sinh ngày 05/05/1989 tại Đức (con anh Tuấn); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: WINTRICHRING 85, 80992 MUNCHEN

467.     Nguyễn Michaen, sinh ngày 01/11/1992 tại Đức (con anh Tuấn); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: WINTRICHRING 85, 80992 MUNCHEN

468.     Nguyễn Davit, sinh ngày 27/09/1997 tại Đức (con anh Tuấn); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: WINTRICHRING 85, 80992 MUNCHEN

469.     Võ Thị Thanh Hồng, sinh ngày 20/10/1968 tại Quảng Nam; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 35423 LICH, GIEBENER, STRABE 20

470.     Nguyễn Thanh Dương, sinh ngày 07/03/1996 tại Đức (con chị Hồng); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 35423 LICH, GIEBENER, STRABE 20

471.     Bùi Thị Thùy Dung, sinh ngày 14/02/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 59199 BOENEN, AM PETERSKAMP 8

472.     Nguyễn Đức Long, sinh ngày 06/05/1965 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: AM WEIHERBACH 16, 86666 BURGHEIM

473.     Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh ngày 29/03/1969 tại Hưng Yên (vợ anh Long); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: AM WEIHERBACH 16, 86666 BURGHEIM

474.     Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh ngày 14/01/1996 tại Đức (con anh Long); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: AM WEIHERBACH 16, 86666 BURGHEIM

475.     Nguyễn Đức Hải, sinh ngày 27/01/1995 tại Đức (con anh Long); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: AM WEIHERBACH 16, 86666 BURGHEIM

476.     Nguyễn Thị Trúc My, sinh ngày 13/06/1991 tại Đức (con anh Long); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: AM WEIHERBACH 16, 86666 BURGHEIM

477.     Trần Quốc Nhân, sinh ngày 04/07/1979 tại Bình Thuận; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 67065 LUDWIGSHAFEN, BRANDENBURGER STR. 8

478.     Bùi Đức Chung, sinh ngày 20/01/1960 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: KARISBADER STR. 9, 92637 WEIDEN

479.     Lê Thị Ái, sinh ngày 29/04/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh (vợ anh Chung); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: KARISBADER STR. 9, 92637 WEIDEN

480.     Bùi Đức Duy, sinh ngày 04/10/1991 tại Đức (con anh Chung); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: KARISBADER STR. 9, 92637 WEIDEN

481.     Bùi Nhã Vy, sinh ngày 06/09/1999 tại Đức (con anh Chung); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: KARISBADER STR. 9, 92637 WEIDEN

482.     Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 08/09/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 53797 LOHMAR, WAHLSCHEIDER STR. 67

483.     Nguyễn Việt Hồng, sinh ngày 06/08/1983 tại Hà Tây; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: LANDSBERGER ALLEE 228D, 10367

484.     Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 31/01/1969 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 73434 AALEN, STEINERTGASSE 52

485.     Lương Thị Út, sinh ngày 19/03/1956 tại Hưng Yên; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: AM PLAUEN SCHEN TO1 PAU SA 07952

486.     Nguyễn Hồng Loan, sinh ngày 02/11/1997 tại Đức; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SIEGBURGER STR. 457B, 51105 KOLN

487.     Nguyễn Hồng Hoa, sinh ngày 1610/1999 tại Đức; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SIEGBURGER STR. 457B, 51105 KOLN

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 230/2004/QĐ-CTN ngày 23 tháng 04 năm 2004 của Chủ tịch nước)

488.     Trần Thị Tuyết Hạnh, sinh ngày 13/10/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 223 – 5 SAM BANG, T.P KIM HAE, KYONG SANG NAM

489.     Nguyễn Ngọc Xuân, sinh ngày 25/04/1970 tại Long An; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 9 – 302 OKRYEON VILLA, Số 344 – 13 OK RYEON, YONU, T.P IN CHEON

490.     Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 15/05/1976 tại Cao Bằng; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 534 – WOL GYE, NO WON, T.P SEOUL

491.     Huỳnh Thị Thanh Lan, sinh ngày 27/12/1970 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 101 – 606 DONGHWA APT, BOKJIRI, BAEKSOK MYEON YANG JUGUN, GYEONGI, DO

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 230/2004/QĐ-CTN ngày 23 tháng 04 năm 2004 của Chủ tịch nước)

492.     Nguyễn Danh Nhân, sinh ngày 25/09/1974 tại Bình Thuận

            Hiện trú tại: 718 MLK JR WAY S SEATTLE, WA 98144

493.     Nguyễn Thị Mai Thảo, sinh ngày 22/05/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1834 LAKEFRONT DR MISSOURI CITY, TX 77459, USA

494.     YSA COF COSIEM, sinh ngày 01/12/1956 tại An Giang; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: 1 MINUTEMEN COURT, ROCKVILLE MARYLAND 20853

495.     Nguyễn Ngọc Chất, sinh ngày 09/03/1938 tại Lào Cai; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3818.N.NELSON STREET, ARLINGTON, UA 22207

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA ÁO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 230/2004/QĐ-CTN ngày 23 tháng 04 năm 2004 của Chủ tịch nước)

496.     Phạm Thị Cúc, sinh ngày 27/03/1960 tại Khánh Hòa; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: HOLOCHEVG 7/15 A. 1150 WIEN

497.     Đinh Hữu Quang, sinh ngày 17/04/1963 tại Yên Bái; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: VILLACHER STR. 119, 9020 KLAGENFURT

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA SÉC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM  
(Kèm theo Quyết định số 230/2004/QĐ-CTN ngày 23 tháng 04 năm 2004 của Chủ tịch nước)

498.     Đặng Văn Hùng, sinh ngày 20/09/1968 tại Nghệ An; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: JIZNI CTVRT 1/27 – PREROV 750 00

499.     Lê Thị Bạch Yến, sinh ngày 11/06/1968 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 618/24 MEDKOVA, 14900 PRAHA 4

500.     Phạm Bạch Yến Nhi, sinh ngày 06/03/1996 tại Séc; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 618/24 MEDKOVA, 14900 PRAHA 4

501.     Phạm Lệ Hồng, sinh ngày 24/03/1986 tại Séc; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: VITOSSKA 3411, PRAHA 412

502.     Phạm Nhật Minh, sinh ngày 16/02/1988 tại Hà Nội (em chị Hồng); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: VITOSSKA 3411, PRAHA 412

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 230/2004/QĐ-CTN ngày 23 tháng 04 năm 2004 của Chủ tịch nước)

503.     Vũ Trọng Huynh, sinh ngày 27/02/1974 tại Đồng Nai; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: KANAGAWA KEN, KAWASAKISHI KAWASAKIKU, SHIOHAMA 4 – 5 – 1

504.     Lê Hồng Liên, sinh ngày 14/10/1977 tại Nha Trang (vợ anh Huynh); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: KANAGAWA KEN, KAWASAKISHI KAWASAKIKU, SHIOHAMA 4 – 5 – 1

505.     Vũ Lê Cát Tiên, sinh ngày 20/09/2001 tại Nhật Bản (con anh Huynh); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: KANAGAWA KEN, KAWASAKISHI KAWASAKIKU, SHIOHAMA 4 – 5 – 1

506.     Phan Thị Xuân Thảo, sinh ngày 05/09/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 134 – 0084 EDOGAWAKU, HIGASHI KASAI 4 – 9 – 12 – 303

507.     Đào Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 19/07/1982 tại Khánh Hòa; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: NIGATAKEN, NIGATASHI, KAMIGAOKA, MAEDORI 5 BANCHO 58 – 14

508.     Nguyễn Thị Đẹp, sinh ngày 01/01/1979 tại Cửu Long; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 376 – 0013 GUNMA KEN, KIRYUSHI, HIROSAWA CHO 2 – 3292 – 12

509.     Thái Thị Thùy Linh, sinh ngày 22/02/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: OKINAWAKEN, OKINAWASHI, MISATO 1054 – 1

510.     Nguyễn Thị Hải Anh, sinh ngày 11/09/1997 tại Nam Định; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2 – 29 – 7 KUGAYAMA, SUGINAMUKU, TOKYO

511.     Huỳnh Tiến Dũng, sinh ngày 19/12/1979 tại Đồng Nai; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: CHIBAKEN, YACHIMASHITA, HIGASHYOSHIDA III-II

512.     Trần Phương Thảo, sinh ngày 11/09/1974 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: IBARAGIKEN, HITACHINAKASHI, KOSUNACHO 1 – 4 YAKUSHIDAI, APATO 28 – 319

513.     Nguyễn Thị Mai Liên, sinh ngày 06/02/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: ADACHIKU, HISHIARAI 6 – 15 – 2 – 305

514.     Nguyễn Văn Hiệp, sinh ngày 22/05/1960 tại thành phố Hồ Chí Minh (chồng chị Liên); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: ADACHIKU, HISHIARAI 6 – 15 – 2 – 305

515.     Nguyễn Minh Khoa, sinh ngày 29/11/1993 tại Nhật Bản (con chị Liên); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: ADACHIKU, HISHIARAI 6 – 15 – 2 – 305

516.     Nguyễn Minh Đăng, sinh ngày 19/12/1996 tại Nhật Bản (con chị Liên); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: ADACHIKU, HISHIARAI 6 – 15 – 2 – 305

517.     Lê Thị Thu Hà, sinh ngày 22/04/1976 tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: KAWASAKISHI, TAKATSUKU, HISASUE 23 – 3 – 402

518.     Lê Mi Ho, sinh ngày 17/05/1997 tại Nhật Bản (con chị Hà); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: KAWASAKISHI, TAKATSUKU, HISASUE 23 – 3 – 402

519.     Trần Yên Phương, sinh ngày 12/06/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SAITAMAKEN, AGEOSHI, HARAICHI 238 - 42

520.     Huỳnh Trúc Mai, sinh ngày 15/02/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SAITAMAKEN, OKEGAWASHI, IZMI 1-14-6

521.     Hà Yến Phương, sinh ngày 15/07/1962 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 392 – 13 SERIYACHI, ISOBESOMASHI, FUKUSHIMAKEN

522.     Nguyễn Thị Kim Cúc, sinh ngày 30/03/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SUGINAMIKU, OGIKUBO 5 – 1 – 8, VILA KOUSHU 103

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI PHẦN LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 230/2004/QĐ-CTN ngày 23 tháng 04 năm 2004 của Chủ tịch nước)

523.     Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh ngày 24/06/1957 tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: MALMGARD 85 A 077 20 MALMGARD

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI THỤY ĐIỂN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 230/2004/QĐ-CTN ngày 23 tháng 04 năm 2004 của Chủ tịch nước)

524.     Lê Thị Thu Vân, sinh ngày 09/10/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: KOPMANSTORGET 1 LAG 8 45631 KUNG SHAMN SWEDEN

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI ĐAN MẠCH ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 230/2004/QĐ-CTN ngày 23 tháng 04 năm 2004 của Chủ tịch nước)

525.     Trần Thị Diễm Trang, sinh ngày 29/03/1972 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: ADALSVEJ 9 9210 AALBORG SO

526.     Vũ Thị Thân, sinh ngày 20/10/1949 tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: ODINSGADE 48, 2 7100 VEJLE

527.     Hồ Thị Thanh Hằng, sinh ngày 12/02/1982 tại Trà Vinh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: MARGRETHEPARKEN 36, 1 TH. 9850 HIRTSHALS

528.     Lương Thị Ngân, sinh ngày 08/07/1977 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: KAROLINESVEJ 15 T 9800 HJORRING

529.     Dương Trung Michael, sinh ngày 15/10/1997 tại Đan Mạch (con chị Ngân); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: KAROLINESVEJ 15 T 9800 HJORRING

530.     Dương Kevin Tri, sinh ngày 18/09/1999 tại Đan Mạch (con chị Ngân); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: KAROLINESVEJ 15 T 9800 HJORRING

531.     Nguyễn Thành Trí, sinh ngày 01/04/1959 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: EGEPARKEN 156, 4 TH 5240 ODENSE NO

532.     Trần Thị Yến, sinh ngày 17/02/1977 tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: ISLANDSHOJPARKEN 36, 3 MF. 2990 NIVA 2990 NIVA

533.     Maria Trúc Thanh Trần, sinh ngày 03/01/2003 tại Đan Mạch (con chị Yến); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: ISLANDSHOJPARKEN 36, 3 MF. 2990 NIVA 2990 NIVA

534.     Lê Văn Vũ, sinh ngày 10/06/1975 tại Trà Vinh; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: OKSENBJERGVEJ 14A 5700 SVENDBORG

535.     Lâm Thị Kim Chi, sinh ngày 10/09/1976 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SNERLEVEJ 33, ST TV. 6000 KOLDING

536.     Chung Thu Hồng, sinh ngày 10/11/1960 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: CEDERVEJ 2, 2 TV. 6000 KOLDING

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI LÀO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 230/2004/QĐ-CTN ngày 23 tháng 04 năm 2004 của Chủ tịch nước)

537.     Nguyễn Hoàng Anh, sinh ngày 14/03/1982 tại Lào; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: PHON SA ATH, KHAN THABOULY, SAVANNAKHET

538.     Nguyễn Thảo, sinh ngày 05/08/1949 tại Lào; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: SAYAPHOUM, KHAN THA BOULY, SAVANNAKHET

539.     Nguyễn Ngọc Tiến Bảo, sinh ngày 20/11/1986 tại Lào (con anh Thảo); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: SAYAPHOUM, KHAN THA BOULY, SAVANNAKHET

540.     Nguyễn Thị Viết Nhi, sinh ngày 30/10/1997 tại Lào (con anh Thảo); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SAYAPHOUM, KHAN THA BOULY, SAVANNAKHET

541.     Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, sinh ngày 23/09/1982 tại Thừa Thiên - Huế (con anh Thảo); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SAYAPHOUM, KHAN THA BOULY, SAVANNAKHET

542.     Nguyễn Ngọc Tiến Đạt, sinh ngày 29/06/1984 tại Thừa Thiên - Huế (con anh Thảo); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: SAYAPHOUM, KHAN THA BOULY, SAVANNAKHET

543.     Lê Phong, sinh ngày 10/06/1966 tại Lào; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: THONGSAMAKI, KHANTHABOULY, SAVANNAKHET

544.     Lê Thị Lưu, sinh ngày 06/10/1979 tại Lào (em anh Phong); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: THONGSAMAKI, KHANTHABOULY, SAVANNAKHET

545.     Nguyễn Thị Ý, sinh ngày 08/10/1982 tại Lào; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: THONGNHON, KHAN THABOULY, SAVANNAKHET

546.     Trần Hữu Phước, sinh ngày 29/09/1963 tại Lào; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: LATTANALANGSYNEUA, KHANTHABOULY, SAVANNAKHET

547.     Nguyễn Xuân Tài, sinh ngày 30/11/1984 tại Lào; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: THÔNG KHĂN KHAM, CHĂN THA BU LY, THÀNH PHỐ VIÊNG CHĂN

548.     Nguyễn Văn Dũng, sinh ngày 25/03/1949 tại Lào; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: THÔNG KHĂN KHAM, CHĂN THA BU LY, THÀNH PHỐ VIÊNG CHĂN

549.     Lê Thị Yến, sinh ngày 03/05/1960 tại Lào (vợ anh Dũng); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: THÔNG KHĂN KHAM, CHĂN THA BOU LY, THÀNH PHỐ VIÊNG CHĂN

550.     Nguyễn Xuân Phúc, sinh ngày 11/12/1985 tại Lào; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: THÔNG KHĂN KHAM, CHĂN THA BOU LY, THÀNH PHỐ VIÊNG CHĂN

551.     Cao Thị Mười, sinh ngày 20/10/1967 tại Lào; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5, TỔ 07, PAC THANG, SI KHỐT TA BOONG, THÀNH PHỐ VIÊNG CHĂN

552.     Nguyễn Duy Tân, sinh ngày 28/06/1973 tại Lào; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: PHẢNG HÈNG, NA XAI THONG, THÀNH PHỐ VIÊNG CHĂN

553.     Nguyễn Văn Phiên, sinh ngày 02/02/1941 tại Lào; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: PHA BẠT, THỊ XÃ PẮC XẾ, CHĂM PA SẮC

554.     Hoàng Thị Kim, sinh ngày 25/05/1946 tại Lào (vợ anh Phiên); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: PHA BẠT, THỊ XÃ PẮC XẾ, CHĂM PA SẮC

555.     Trần Hữu Thắng, sinh ngày 1974 tại Lào; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: PHÔN BỐC, PẮC XẾ, CHĂMPASẮC

556.     Nguyễn Thị Nhân, sinh ngày 13/10/1975 tại Lào (vợ anh Thắng); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: PHÔN BỐC, PẮC XẾ, CHĂMPASẮC

557.     Phạm Văn Song, sinh ngày 10/10/1962 tại Lào; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: THÀ HÍN CANG, PẮC XẾ, CHAMPASSAK

558.     Trần Thị Phương, sinh ngày 28/01/1968 tại Lào (vợ anh Song); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: THÀ HÍN CANG, PẮC XẾ, CHAMPASSAK

559.     Phạm Thị Bé Ngọc, sinh ngày 05/03/1991 tại Lào (con anh Song); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: THÀ HÍN CANG, PẮC XẾ, CHAMPASSAK

560.     Phạm Thị Bé Nga, sinh ngày 10/08/1993 tại Lào (con anh Song); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: THÀ HÍN CANG, PẮC XẾ, CHAMPASSAK

561.     Phạm Văn Sanh, sinh ngày 06/03/1995 tại Lào (con anh Song); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: THÀ HÍN CANG, PẮC XẾ, CHAMPASSAK

562.     Phạm Văn Ly, sinh ngày 20/12/2001 (con anh Song); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: THÀ HÍN CANG, PẮC XẾ, CHAMPASSAK

563.     Đặng Văn Linh, sinh ngày 18/06/1966 tại Lào; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: BAN THÀ HAY, PẮCXẾ, CHAMPASSAK

564.     Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 27/12/1977 tại Lào; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: BẢN THÔNG, PAKSÉ, CHAMPASSAK

565.     Trương Thị Huệ, sinh ngày 15/10/1955 tại Lào; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: BẢN THÔNG, PAKSÉ, CHAMPASSAK

566.     Trương Văn Hà, sinh ngày 1973 tại Lào; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: BẢN THÔNG, PAKSÉ, CHAMPASSAK

567.     Nguyễn Văn Phúc, sinh ngày 10/12/1956 tại Lào; Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: PHÔN SAY, PAKSÉ, CHAMPASSAK

568.     Nguyễn Văn Tú, sinh ngày 19/10/1991 tại Lào (con anh Phúc); Giới tính: Nam

            Hiện trú tại: PHÔN SAY, PAKSÉ, CHAMPASSAK

569.     Nguyễn Thị Minh Tuyền, sinh ngày 28/10/1994 tại Lào (con anh Phúc); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: PHÔN SAY, PAKSÉ, CHAMPASSAK

570.     Nguyễn Thị Minh Tuyền, sinh ngày 15/09/1996 tại Lào (con anh Phúc); Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: PHÔN SAY, PAKSÉ, CHAMPASSAK ./.

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 230/2004/QĐ-CTN ngày 23 tháng 04 năm 2004 của Chủ tịch nước)

571.     Lý Ngọc Thúy, sinh ngày 23/11/1969 tại Tiền Giang; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, ĐƯỜNG ĐỨC HƯNG, KHÓM 1, PHƯỜNG MINH HƯNG, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

572.     Đặng Thị Thùy Lan, sinh ngày 25/04/1969 tại Bình Thuận; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5, NGÁCH 25, NGÕ 170, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG ĐỨC DỤC, KHÓM 10, PHƯỜNG TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

573.     Chung Huệ Thanh, sinh ngày 12/03/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 20/15, NGUYỆT MY, KHÓM 15, PHƯỜNG NGUYỆT MY, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 230/2004/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.135

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.172.52