Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 599/2004/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 599/2004/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 30/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

CHỦ TỊCH NƯỚC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 599/2004/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10.
Căn cứ vào Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998.
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 946/CP-PC ngày 06 tháng 7 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 1705 công dân hiện đang cư trú tại Trung Quốc (Đài Loan) có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong danh sách nói tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đức Lương

 

DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 599/2004/QĐ-CTN ngày 30/8/ 2004 của Chủ tịch nước)

1.         Trần Thị Bích Liễu, sinh ngày: 15/11/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 11, SỐ 115, ĐƯỜNG TRUNG BÌNH, KHÓM 1, PHƯỜNG TRUNG BÌNH, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2.         Phùng Thị Giang, sinh ngày: 03/6/1979 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 8, NGÕ 318, ĐƯỜNG LONG GIANG, KHÓM 3, PHƯỜNG HÀNH NHÂN, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

3.         Võ Thị Hồng Em, sinh ngày: 26/02/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 220, ĐƯỜNG LÝ NAM, KHÓM 8, PHƯỜNG PHÚC HƯNG, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

4.         Bùi Thị Châu, sinh ngày: 15/8/1976 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 279, ĐƯỜNG BẢO TÂN, KHÓM 14, PHƯỜNG BẢO TRƯỜNG, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

5.         Huỳnh Thị Kim Phướng, sinh ngày: 26/7/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 11, SỐ 36, NGÁCH 7, NGÕ 209, ĐƯỜNG QUẾ DƯƠNG, KHÓM 21, PHƯỜNG QUẾ LÂM, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

6.         Lê Thị Kim Phượng, sinh ngày: 08/02/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 116/1 LIÊU TỬ BỘ, KHÓM 14, PHƯỜNG LIÊU TỬ BỘ, THỊ TRẤN MA ĐẬU, HUYỆN ĐÀI NAM

7.         Trương Khiết Lang, sinh ngày: 15/8/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 62, ĐƯỜNG HỒNG DIỆP, KHÓM 8, THÔN PHỤC HƯNG, XÃ TRANG VIÊN, HUYỆN NGHI LAN

8.         Kiêm Nhanh, sinh ngày: 09/9/1974 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ 

            Hiện trú tại: SỐ 70 ĐẠI HỮU, KHÓM 6, THÔN ĐẠI HỮU, XÃ LUÂN BỐI, HUYỆN VÂN LÂM

9.         Ngô Kim Xiêng, sinh ngày: 30/12/1978 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 12/12, ĐƯỜNG THỦY TỈNH, KHÓM 13, THÔN VĨNH NGUYÊN, XÃ TÂN XÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

10.       Nguyễn Thị Kim Hằng, sinh ngày: 12/9/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 17, NGÕ KIẾN CÔNG, KHÓM 10, PHƯỜNG QUÂN CÔNG, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

11.       Lê Thị Hồng Hạnh, sinh ngày: 12/10/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 272/3, NGÕ 37, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG ĐẠI QUAN, KHÓM 16, PHƯỜNG TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

12.       Huỳnh Thị Nương, sinh ngày: 08/3/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 281, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 9, PHƯỜNG TRÚC LÂM, THỊ TRẤN LA ĐÔNG, HUYỆN NGHI LAN

13.       Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày: 15/10/1980 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 12, NGÕ 313, ĐƯỜNG TAM ĐỔ, KHÓM 11, THÔN VŨ UYÊN, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN NGHI LAN

14.       Nguyễn Thị Huỳnh Mai, sinh ngày: 23/07/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 11, NGÁCH 10, NGÕ 223, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU ĐÔNG, KHÓM 6, PHƯỜNG XA TẦNG, KHU ĐẠI AN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

15.       Thang Ngọc Bình, sinh ngày: 12/03/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ 

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 32, NGÕ 241, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG THÀNH THÁI, KHÓM 1, THÔN ĐỨC ÂM, XÃ NGŨ CỔ, HUYỆN ĐÀI BẮC

16.       Phạm Thị Hồng Sương, sinh ngày: 19/06/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 385, ĐƯỜNG BẠCH ĐỊA, KHÓM 5, PHƯỜNG BẠCH ĐỊA, THÀNH PHỐ TRÚC BẮC, HUYỆN TÂN TRÚC

17.       TSần Mỹ Cúc, sinh ngày: 24/08/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 132 BÌ ĐẦU, KHÓM 15, PHƯỜNG BÌ ĐẦU, THỊ TRẤN MA ĐẬU, HUYỆN ĐÀI NAM

18.       Đặng Thị Thu Chung, sinh ngày: 25/07/1980 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 28, NGÕ 81, ĐƯỜNG VAN HÓA NAM, KHÓM 20, PHƯỜNG GIA HÒA, THÀNH PHỐ NAM ĐẦU

19.       Nguyễn Thị Yến Linh, sinh ngày: 10/03/1980 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1, NGÁCH 10, NGÕ 231, ĐƯỜNG ĐẠI TRANG, KHÓM 8, PHƯỜNG GIA HÒA, THÀNH PHỐ NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU

20.       Đoàn Thị Mỹ Linh, sinh ngày: 12/09/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 124, ĐƯỜNG THƯỢNG LIÊU, KHÓM 9, THÔN THƯỢNG LIÊU, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

21.       Nguyễn Thị Cẩm Thúy, sinh ngày: 10/11/1978 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 84, NGÕ ĐỘ THUYỀN, KHÓM 5, PHƯỜNG AN THUẬN, KHU KỲ TÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

22.       Đàm Yến Bình, sinh ngày: 06/08/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 43 NGÕ 10, ĐƯỜNG NHÂN LÝ, KHÓM 9, PHƯỜNG SƠN LÊ, THỊ TRẤN HÒA MỸ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

23.       Bùi Tuyết Hằng, sinh ngày: 08/02/1980 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 43/5, ĐƯỜNG TÍN LỤC, KHÓM 28, PHƯỜNG CẢNG THÔNG, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ CƠ LONG

24.       Huỳnh Thị Muôn, sinh ngày: 10/04/1978 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 16, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 21, PHƯỜNG ĐỈNH PHỐ, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

25.       Mã Thiện Thùy Mi, sinh ngày: 31/07/1979 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 22, NGÁCH 10, NGÕ 226, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 7, PHƯỜNG HOA GIANG, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

26.       Lồ Nhì Múi, sinh ngày: 15/03/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1/17 QUYẾN ĐẦU, KHÓM 2, PHƯỜNG QUYẾN ĐẦU, THỊ TRẤN THÔNG TIÊU, HUYỆN MIÊU LẬT

27.       Nguyễn Thị Kim Anh, sinh ngày: 11/03/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 125 TAM XÁ, KHÓM 5, THÔN TAM XÁ, XÃ TÂN THỊ, HUYỆN ĐÀI NAM

28.       Phạn Thị Phượng, sinh ngày: 30/03/1976 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 38, ĐƯỜNG PHỤNG CÁT 4, KHÓM 12, PHƯỜNG PHỤNG PHÚC, THỊ TRẤN OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC

29.       Âu Dương Miều Hà, sinh ngày: 04/04/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 14, NGÕ 87, ĐƯỜNG BẮC VIÊN, KHÓM 13, PHƯỜNG KHAI VIÊN, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

30.       Phạm Thị Xuân Thúy, sinh ngày: 18/12/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 9, NGÕ 73, ĐƯỜNG DÂN LẠC, KHÓM 14, PHƯỜNG DÂN BẢN, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

31.       Nguyễn Thị Ngọc Nga, sinh ngày: 01/03/1977 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 412 ĐẠI TRÌNH, KHÓM 12, THÔN ĐẠI TRÌNH, XÃ THẤT CỔ, HUYỆN ĐÀI NAM

32.       Trần Ngọc Tuyền, sinh ngày: 22/06/1974 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 49, ĐƯỜNG KIẾN PHỤC, PHƯỜNG VẠN NIÊN, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG

33.       Nhan Thị Thành, sinh ngày: 06/10/1977 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 115, ĐƯỜNG NGHĨA HƯNG, KHÓM 12, THÔN ĐẠI PHỐ, XÃ PHÂN VIÊN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

34.       Trịnh Thị Phụng, sinh ngày: 30/09/1975 tại Quảng Nam. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 775, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG PHÚ QUỐC, KHÓM 14, THÔN LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

35.       Nguyễn Thị Phương Em, sinh ngày: 04/02/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 5, NGÁCH 4, NGÕ 49, ĐƯỜNG TRƯỜNG AN, KHÓM 10, PHƯỜNG DIÊN BÌNH, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

36.       Nông Thín Mùi, sinh ngày: 16/07/1974 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 7, ĐƯỜNG TRUNG NGHĨA, KHÓM 14, PHƯỜNG TRUNG TÍN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

37.       Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày: 27/12/1969 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 133 LÔ TRÚC, KHÓM 15, THÔN LÔ TRÚC, XÃ LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

38.       Tống Thị Hồng, sinh ngày: 12/06/1976 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 306, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 18, THÔN TRUNG HÒA, XÃ LONG TỈNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

39.       Tăng Kim Hiền, sinh ngày: 25/04/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 105 SƠN NGOẠI, KHÓM 1, PHƯỜNG SƠN NGOẠI, THỊ TRẤN KIM HỒ, HUYỆN KIM MÔN

40.       Vòng Ngọc Gái, sinh ngày: 01/09/1974 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 60 ĐƯỜNG KHẢO ĐÀM, KHÓM 4, THÔN KHẢO ĐÀM, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

41.       Phạm Kim Thủy, sinh ngày: 22/02/1970 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 45, PHỤNG KHẨU, KHÓM 5, PHƯỜNG PHỤNG KHẨU, THỊ TRẤN TÂN HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM

42.       Bùi Thị Kim Phượng, sinh ngày; 08/04/1976 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 150, ĐƯỜNG THÁI TỬ, KHÓM 9, THÔN THÁI TỬ, XÃ NHÂN ĐỨC, HUYỆN ĐÀI NAM

43.       Phạm Thị Ngọc Quyên, sinh ngày: 15/09/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 49, ĐƯỜNG ĐÀI TÂY NAM, KHÓM 18, THÔN TRUNG HÒA, XÃ LONG TỈNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

44.       Tsềnh Chắn Kíu, sinh ngày: 25/10/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 167, ĐƯỜNG VĨNH LUÂN, KHÓM 6, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, XÃ VĨNH ĐỊNH, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

45.       Trần Thị Thúy Vân, sinh ngày: 18/12/1977 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 313, ĐƯỜNG HÁN SINH ĐÔNG,  KHÓM 4, PHƯỜNG HẢI SƠN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

46.       Dương Trung Hiếu, sinh ngày: 15/07/1980 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4, NGÁCH 2, NGÕ 390, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 3, THÔN TÂY CẢNG, XÃ TÂY CẢNG, HUYỆN ĐÀI NAM

47.       Nguyễn Thị Thanh Kiều, sinh ngày: 24/07/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 289, ĐƯỜNG LONG MÔN, KHÓM 4, THÔN TÂY THẾ, XÃ TRÚC ĐIỀN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

48.       Nguyễn Thị Quỳnh, sinh ngày: 17/09/1974 tại Hà Tĩnh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 95 THẢO LÂM, KHÓM 13, THÔN THUẬN AN, XÃ TÂN THÀNH, HUYỆN HOA LIÊN

49.       Nguyễn Kiều Tiên, sinh ngày: 04/01/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 59, ĐƯỜNG TRUNG LIÊU, KHÓM 16, PHƯỜNG THÁI LIÊU, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

50.       Nguyễn Thu Chín, sinh ngày: 06/01/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 30, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 3, PHƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG, THỊ TRẤN BẮC CẢNG, HUYỆN VÂN LÂM

51.       Nguyễn Thị Ngọc Chi, sinh ngày: 04/11/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 1, ĐOẠN 5, ĐƯỜNG TRUNG HÒA, KHÓM 7, THÔN TRUNG CHÍNH, XÃ TÂN XÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

52.       Võ Kim Nguyên, sinh ngày: 02/02/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 165, ĐƯỜNG THÀNH PHÚC, KHÓM 21, PHƯỜNG THÀNH PHÚC, KHU NAM CẢNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

53.       Phan Hồ Giáng Hương, sinh ngày: 09/12/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 164, NGÕ 106, ĐOẠN 7, ĐƯỜNG DIÊN BÌNH BẮC, KHÓM 10, PHƯỜNG PHÚC AN, KHU SĨ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

54.       Dương Thanh Trang, sinh ngày: 22/05/1972 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 37, NGÕ 11, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 24, THÔN TAM HƯNG, XÃ NGŨ KẾT, HUYỆN NGHI LAN

55.       Nguyễn Thị Kim Liên, sinh ngày: 10/04/1954 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 28, NGÕ 240, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 4, THÔN TRUNG HƯNG, XÃ LONG ĐÀM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

56.       Mai Kim Hằng, sinh ngày: 20/02/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 695, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG THANH SA, KHÓM 8, PHƯỜNG SA LUÂN, KHU AN NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

57.       Trần Thị Tuyết Mai, sinh ngày: 16/05/1974 tại Thuận Hải. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6/1, NGÕ 5, ĐƯỜNG VĂN AN, KHÓM 2, THÔN VĂN AN, XÃ DI ĐÀ, HUYỆN CAO HÙNG

58.       Đỗ Thị Ánh Hoa, sinh ngày: 12/10/1979 tại Đà Nẵng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 21, NGÕ 24, ĐƯỜNG PHÚC ĐIỀN NAM, KHÓM 3, PHƯỜNG TRÚC LÂM, THỊ TRẤN SA LỘC, HUYỆN ĐÀI TRUNG

59.       Nguyễn Thanh Phương, sinh ngày: 01/08/1976 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 21, NGÕ 39, ĐƯỜNG DÂN PHONG, KHÓM 2, PHƯỜNG THỤY NGUYÊN, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

60.       Nguyễn Thị Minh Châu, sinh ngày: 23/03/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 202, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 18, THÔN NAM BẢO, XÃ QUY NHƠN, HUYỆN ĐÀI NAM

61.       Lữ Thị Ngọc Trang, sinh ngày: 07/03/1978 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2/32 LƯU THỐ, KHÓM 11, THÔN HÒA BÌNH, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

62.       Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày; 10/10/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 306, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG ĐỈNH PHỐ, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐỈNH PHỐ, THỊ TRẤN ĐẦU THÀNH, HUYỆN NGHI LAN

63.       Hồ Thụy Tường Vi, sinh ngày: 08/09/1976 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 55, ĐƯỜNG KHỐ LUÂN, KHÓM 5, PHƯỜNG BẢO AN, KHU ĐẠI ĐỒNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

64.       Võ Ngọc Điệp, sinh ngày: 01/01/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 204, ĐƯỜNG DỤC NHÂN, KHÓM 2, PHƯỜNG CẢNG BÌNH, KHU TÂY, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA.

65.       Lê Thị Hồng Tịnh, sinh ngày: 06/06/1960 tại Lâm Đồng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 29, NGÕ 327, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRƯỜNG XUÂN, KHÓM 6, PHƯỜNG NGŨ PHONG, THỊ TRẤN TRÚC ĐÔNG, HUYỆN TÂN TRÚC

66.       Huỳnh Thị Thu Trang, sinh ngày: 12/03/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 19, ĐƯỜNG MAI TỬ, KHÓM 9, PHƯỜNG BẮC MAI, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU.

67.       Hà Thị Thúc Trâm, sinh ngày: 03/05/1979 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 43, NGÕ 416, ĐƯỜNG AN BẮC, KHÓM 16, PHƯỜNG TÂY MÔN, KHU AN BÌNH, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

68.       Tô Thị Ngọc, sinh ngày: 28/06/1970 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 19, NGÕ 10, ĐƯỜNG ĐẠI TIẾN ĐÔNG, KHÓM 2, PHƯỜNG PHỤNG TRÍ, THỊ TRẤN PHỤNG LÂM, HUYỆN HOA LIÊN

69.       Đinh Ngọc Lang, sinh ngày: 01/02/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 23, ĐƯỜNG NGŨ GIÁP 1, KHÓM 5, PHƯỜNG HÒA HƯNG, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

70.       Cao Thị Mỹ Tú, sinh ngày: 10/02/1975 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 98/1 TƯỞNG QUÝ, KHÓM 10, THÔN TƯỞNG QUÝ, XÃ TƯỚNG QUÂN, HUYỆN ĐÀI NAM.

71.       Lưu Mỹ Bông, sinh ngày: 29/01/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, NGÁCH 2, NGÕ 41, BÁ TỬ LÂM, KHÓM 4, THÔN SÀO LÂM, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

72.       Trần Thị Hồng Thắm, sinh ngày: 21/10/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 46, NGÕ 20, ĐƯỜNG QUẢNG PHÚC, KHÓM 14, PHƯỜNG ĐẠI KHÁNH, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

73.       Nguyễn Thị Thanh Tùng, sinh ngày: 07/11/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 86, ĐƯỜNG LIÊU NINH, KHÓM 15, PHƯỜNG LỰC HÀNH, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

74.       Lê Thị Loan, sinh ngày: 09/03/1980 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 1, NGÕ 11, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 13, PHƯỜNG TIÊU KHÊ, THỊ TRẤN TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC

75.       Lý Thị Thu Hiền, sinh ngày: 01/01/1976 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 480, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 19, PHƯỜNG ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

76.       Lài Sập Múi, sinh ngày: 10/09/1977 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 15, ĐƯỜNG CÔNG VIÊN, KHÓM 9, THÔN NAM  HƯNG, XÃ BẮC PHỐ, HUYỆN TÂN TRÚC

77.       Đàm Thị Loan, sinh ngày: 30/04/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 18, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH 3, KHÓM 10, PHƯỜNG VĨNH AN, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

78.       Tô Thị Hồng Nhung, sinh ngày: 22/06/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 29, NGÕ 456, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 8, THÔN TRUNG SƠN, XÃ NGOẠI PHỐ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

79.       Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày: 19/09/1977 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 52, NGÕ 90, ĐƯỜNG PHONG THẾ, KHÓM 7, THÔN ĐỨC HƯNG, XÃ THẠCH CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

80.       Cún Ửng Múi, sinh ngày: 26/06/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 51/4, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 14, PHƯỜNG VŨ LỘC, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

81.       Võ Thị Phương Lan, sinh ngày: 25/08/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4 NHỊ KHANG, KHÓM 7, THÔN THANH ĐỒNG, XÃ BÌNH KHÊ, HUYỆN ĐÀI BẮC

82.       Ngũ Phước Muối, sinh ngày: 06/01/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 12, NGÕ 191, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG BẮC MÔN, KHÓM 9, PHƯỜNG ĐẠI NHẬN, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM.

83.       Nguyễn Thị Hải Đăng, sinh ngày: 15/12/1977 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 15/1, NGÕ 1, ĐƯỜNG NINH HẠ, KHÓM 14, PHƯỜNG AN NINH, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

84.       Trần Thị Lan, sinh ngày: 17/02/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, NGÁCH 79, NGÕ 290, ĐƯỜNG TRUNG SƠN ĐÔNG, KHÓM 15, PHƯỜNG PHƯỢNG ĐÔNG, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

85.       Từ Ngọc Phụng, sinh ngày: 24/07/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 90, ĐƯỜNG TAM QUANG, KHÓM 10, PHƯỜNG PHÚC TƯỜNG, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

86.       Trần Tố Nữ, sinh ngày: 25/05/1975 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 99 NGÕ 330, ĐOẠN 7, ĐƯỜNG CHƯƠNG LỘC, KHÓM 3, THÔN KIỀU ĐẦU, XÃ PHÚC HƯNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

87.       Trần Hiếu Hạnh, sinh ngày 20/09/1974 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 38 HỮU LONG, KHÓM 16, THÔN TIỂU BÌNH, XÃ ĐẠI THỤ, HUYỆN CAO HÙNG.

88.       Phạm Thị Năm, sinh ngày: 12/06/1972 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 153 PHONG VINH, KHÓM 11, THÔN PHONG VINH, XÃ LUÂN BỐI, HUYỆN VÂN LÂM.

89.       Lê Thị Bé, sinh ngày: 21/10/1958 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 20, NGÕ 153, ĐƯỜNG TÂY THỊNH, KHÓM 19, PHƯỜNG DÂN HỮU, HUYỆN ĐÀI BẮC

90.       Khưu Xiếu Miểu, sinh ngày: 10/05/1975 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 27, NGÕ 89, ĐƯỜNG VĂN THÁNH, KHÓM 10, PHƯỜNG PHONG THÚY, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

91.       Ngô Thị Hằng, sinh ngày: 19/05/1981 tại Hà Tây. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 16, NGÕ 21, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 14, PHƯỜNG QUANG PHỤC, KHU TRUNG CHÍNH, HUYỆN ĐÀI BẮC.

92.       Phạm Thị Liếng, sinh ngày: 29/03/1980 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 1, NGÕ 635, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 17, PHƯỜNG HỒ LÔ, KHU SĨ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

93.       Ngô Thị Tuyết Phương, sinh ngày: 28/10/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 22, NGÕ 51, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG HÒA BÌNH TÂY, KHÓM 17, PHƯỜNG PHÚC ÂM, KHU VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

94.       Nguyễn Thị Trúc Phương, sinh ngày: 09/04/1980 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 20 MÃ VŨ ĐỐC, KHÓM 3, PHƯỜNG KIM SƠN, THỊ TRẤN QUAN TÂY, HUYỆN TÂN TRÚC

95.       Trần Thị Huỳnh Hoa, sinh ngày: 20/02/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10/2 ĐƯỜNG HOÀNH SƠN, KHÓM 22, THÔN HOÀNH SƠN, XÃ YẾN SÀO, HUYỆN CAO HÙNG

96.       Diệp Ngọc Lệ, sinh ngày: 01/01/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 87, ĐƯỜNG CHƯƠNG TÚ, KHÓM 14, THÔN AN KHÊ, XÃ TÚ THỦY, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

97.       Nguyễn Thị Minh Thuận, sinh ngày: 21/05/1975 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 232, ĐOẠN 5, ĐƯỜNG TÂN HẢI, KHÓM 3, PHƯỜNG ĐẠI KHÊ, THỊ TRẤN ĐẦU THÀNH, HUYỆN NGHI LAN

98.       Nguyễn Thị Kim Sang, sinh ngày: 10/10/1978 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 60, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG CÁT AN, KHÓM 7, THÔN PHÚC HƯNG, XÃ CÁT AN, HUYỆN HOA LIÊN

99.       Gip Sán Phồng, sinh ngày: 01/05/1973 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 58, ĐƯỜNG TÂN DÂN, KHÓM 22, PHƯỜNG VINH HOA, THỊ TRẤN TRÚC ĐÔNG, HUYỆN TÂN TRÚC

100.     Lê Thị Thúy Hằng, sinh ngày: 12/10/1976 tại Ninh Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 29, NGÁCH 6, NGÕ 313, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TÂY AN, KHÓM 13, PHƯỜNG VINH QUANG, KHU BẮC ĐẦU, ĐÀI BẮC.

101.     Trần Thị Ngọc Thu, sinh ngày: 18/06/1979 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 9, SỐ 14, NGÕ 417, ĐƯỜNG HOÀNG HƯNG, KHÓM 4, PHƯỜNG BẢN AN, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

102.     Nguyễn Thanh Ngọc, sinh ngày: 02/01/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5, NGÁCH 17, NGÕ 40, ĐƯỜNG AN BẮC, KHÓM 7, PHƯỜNG THẠCH MÔN, KHU AN BÌNH, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

103.     Huỳnh Thị Bích Tuyền, sinh ngày: 20/10/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 17/1, ĐƯỜNG THÁI TỬ 1, KHÓM 44, THÔN THÁI TỬ, XÃ NHÂN ĐỨC, HUYỆN ĐÀI NAM.

104.     Huỳnh Trang Đài, sinh ngày: 30/06/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 196/33 GIAI LÝ HƯNG, KHÓM 22, PHƯỜNG GIAI HÓA, THỊ TRẤN GIAI LÝ, HUYỆN ĐÀI NAM.

105.     Tiêu Thị Phương, sinh ngày: 05/12/1977 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 97/10 NGÕ TỰ CƯỜNG, KHÓM 12, THÔN LUÂN THƯỢNG, XÃ TRƯỜNG TRỊ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG.

106.     Nguyễn Thị Thu Yến, sinh ngày: 25/03/1970 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 37, NGOẠI KHÊ CHÂU, KHÓM 5, THÔN KHÊ CHÂU, XÃ THỦY THƯỢNG, HUYỆN GIA NGHĨA.

107.     Trần Thu Hồng, sinh ngày: 16/06/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 12, NGÁCH 88, NGÕ 352, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG KIM HOA, KHÓM 22, PHƯỜNG MINH LƯỢNG, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM.

108.     Đỗ Thị Quyên, sinh ngày: 18/02/1982 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 89/17 ĐIỀN VĨ, KHÓM 11, THÔN ĐIỀN VĨ, XÃ NHỊ LUÂN, HUYỆN VÂN LÂM

109.     Vòng Sỳ Múi, sinh ngày: 12/02/1975 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 47/1, NGÕ QUANG HOA, KHÓM 7, PHƯỜNG KIỀU BẮC, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG. 

110.     Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày: 14/12/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 579/7 ĐƯỜNG AO PHONG, KHÓM 6, PHƯỜNG KHANG LANG, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

111.     Nguyễn Thị Xuân Loan, sinh ngày: 25/12/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 31 NGÕ 43, ĐƯỜNG NAM HOA, KHÓM 8, PHƯỜNG THÔNG NAM, THỊ TRẤN THÔNG TIÊU, HUYỆN MIÊU LẬT

112.     Lâm Thị Hoài Tâm, sinh ngày; 01/01/1980 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 49, ĐƯỜNG TRUNG HÒA, KHÓM 9, PHƯỜNG TRUNG NGUYÊN, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, HUYỆN NAM ĐẦU

113.     Phạm Thị Phú Thọ, sinh ngày: 20/05/1975 tại Đắc Lắc. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 38, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 10, PHƯỜNG THỤ PHÚC, THÀNH PHỐ THỤ LÂM,HUYỆN ĐÀI BẮC

114.     Trần Thị Ngọc Dung, sinh ngày: 14/07/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 28/1, ĐƯỜNG TRÚC VÂY, KHÓM 2,THÔN TRÚC VÂY, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

115.     Hồ Thị Thạch, sinh ngày: 16/06/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 152, NGÕ 335, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG VĂN XƯƠNG, KHÓM 10, THÔN THÀNH CÔNG, XÃ ĐẠI ĐỖ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

116.     Võ Thị Bích Loan, sinh ngày: 06/01/1980 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 41, ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 11, THÔN THỤY NGUYÊN, XÃ LỘC DÃ, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

117.     Châu Thị Mỹ Châu, sinh ngày: 25/05/1966 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 6, SỐ 5, ĐƯỜNG KIẾN AN, KHÓM 23, PHƯỜNG KIẾN AN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

118.     Nguyễn Ngọc Đoan Thanh, sinh ngày: 21/06/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8 HẬU HỒ, KHÓM 6, THÔN HẠ PHỐ, XÃ TÂN ỐC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

119.     Ngô Thị Thúy Vân, sinh ngày: 12/09/1981 tại Tuyên Quang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 122, ĐƯỜNG TÍN NGHĨA 2, KHÓM 22, PHƯỜNG KHANG LANG, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

120.     Nguyễn Thị Thu Loan, sinh ngày 07/08/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 526, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG NGHĨA THÀNH, KHÓM 1, THÔN BÁT BẢO, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN NGHI LAN

121.     Nguyễn Yến Vân, sinh ngày: 23/12/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 16, ĐƯỜNG BẢO HÒA, KHÓM 2, PHƯỜNG BẢO TẢ, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

122.     Trịnh Xuân Yến, sinh ngày: 06/02/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11, NGÁCH 41, NGÕ 191, ĐƯỜNG HẢI SƠN, KHÓM 14, THÔN SƠN CƯỚC, XÃ LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

123.     Vòng Kim Hằng, sinh ngày: 11/07/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 199, ĐƯỜNG PHÚ DƯƠNG, KHÓM 38, THÔN BẮC XƯƠNG, XÃ CÁT AN, HUYỆN HOA LIÊN

124.     Nguyễn Ý Lan, sinh ngày: 10/05/1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 439 BẮC GIA, KHÓM 6, THÔN GIA XƯƠNG, XÃ TƯỚNG QUÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

125.     Bùi Thị Thúy Lan, sinh ngày: 12/04/1979 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 410/1 HẬU ĐÀM, KHÓM 15, PHƯỜNG HẬU ĐÀM, THÀNH PHỐ THÁI BẢO, HUYỆN GIA NGHĨA

126.     Trần Thị Diễm Trang, sinh ngày: 16/03/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 27, BÁT QUÝ, KHÓM 11, THÔN TÂY HỒ, XÃ TAM NGHĨA, HUYỆN MIÊU LẬT

127.     Trần Thị Thanh Mai, sinh ngày: 01/06/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 17, NGÁCH 136, NGÕ 1432, ĐƯỜNG QUANG HƯNG, KHÓM 22, PHƯỜNG HƯNG LONG, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

128.     Trương Thị Ngọc Diệp, sinh ngày: 10/12/1981 tại Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 25/2 ĐẠI DOANH, KHÓM 2, THÔN ĐẠI DOANH, XÃ TÂN THỊ, HUYỆN ĐÀI NAM.

129.     Dương Thị Kim Anh, sinh ngày: 25/01/1975 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 36, NGÕ ĐẠI NGHĨA, KHÓM 2, THÔN ĐẠI LOAN, XÃ NHÂN VŨ, HUYỆN CAO HÙNG

130.     Mai Thị Kim Cúc, sinh ngày: 03/01/1973 tại Bình Định. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 59/3 THƯỢNG CAM, KHÓM 2, THÔN THƯỢNG THÔN, XÃ VẠN ĐAN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

131.     Hồ Dĩnh Văn, sinh ngày: 28/08/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 23, ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 16, PHƯỜNG HÒA BÌNH, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

132.     Phan Thanh Hồng, sinh ngày: 17/06/1979 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 52 CẨM SƠN, KHÓM 5, PHƯỜNG CẨM SƠN, THỊ TRẤN QUAN TÂY, HUYỆN TÂN TRÚC

133.     Lý Thị Kim Liên, sinh ngày: 21/08/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 45, NGÕ 637, ĐƯỜNG HẢI NGẠN, KHÓM 16, THÔN NHÂN AN, XÃ CÁT AN, HUYỆN HOA LIÊN

134.     Bùi Thị Nghếch, sinh ngày: 06/08/1950 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 148, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG NAM XƯƠNG, PHƯỜNG ĐỈNH ĐÔNG, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

135.     Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày: 07/07/1980 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 8, NGÁCH 22, NGÕ 829, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 16, PHƯỜNG PHÚ QUỐC, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

136.     Nguyễn Lê Thiên Trang, sinh ngày: 24/11/1971 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 9, NGÁCH 9, NGÕ 177, ĐƯỜNG TƯ NGUYÊN, KHÓM 16 PHƯỜNG TƯ NGUYÊN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG

137.     Đinh Tuyết Hương, sinh ngày: 26/10/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 8, NGÁCH 23, NGÕ 225, ĐƯỜNG TÂN THÁI, KHÓM 6, PHƯỜNG LẬP NGÔN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG

138.     Huỳnh Thị Kim Oanh, sinh ngày: 29/10/1973 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5/8 ĐƯỜNG ĐÔNG SƠN, KHÓM 8, PHƯỜNG NGỰ SỬ, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, HUYỆN NAM ĐẦU

139.     Huỳnh Thị Ngọc Yến, sinh ngày: 23/07/1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 32, ĐƯỜNG TÂN PHONG, KHÓM 18, THÔN CỰU CHÍNH, XÃ VỤ PHONG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

140.     Dương Ngọc Hương, sinh ngày: 07/02/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 15, NGÕ 88, ĐƯỜNG VŨ MIẾU, KHÓM 17, PHƯỜNG CHÍNH ĐẠI, KHU LỆNH NHÃ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

141.     Nguyễn Thị Huế, sinh ngày: 01/03/1978 tại Hà Tĩnh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 109, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG BẢN NGUYÊN, KHÓM 14, PHƯỜNG UYÊN ĐÔNG, KHU AN NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

142.     Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh ngày: 12/11/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 148 ĐƯỜNG VŨ LONG, KHÓM 19, PHƯỜNG NỘI LIÊU, KHU AN LẠC, THÀNH PHỐ CƠ LONG

143.     Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày: 28/08/1977 tại  Quảng Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 31, NGÕ 59, ĐƯỜNG KIẾN PHÚC, KHÓM 4, PHƯỜNG KIẾN PHÚC, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

144.     Nguyễn Thị Hồng Phúc, sinh ngày: 12/03/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 175, ĐƯỜNG ĐẠI TRÍ, KHÓM 16, PHƯỜNG HẬU ĐỨC, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

145.     Nguyễn Thị Lê, sinh ngày: 26/02/1972 tại Yên Bái. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 211, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG DÂN TỘC, KHÓM 4, THÔN LIỄU PHƯỢNG, XÃ ĐIỀN VĨ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

146.     Hong Thiến Hùng, sinh ngày: 14/04/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11/1 TÂN THỐ, KHÓM 2, PHƯỜNG TÂN THỐ, THỊ TRẤN TRÁC LAN, HUYỆN MIÊU LẬT

147.     Lê Thị Thùy Linh, sinh ngày: 19/02/1981 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 35, NGÕ 151, ĐOẠN 5, ĐƯỜNG TRANG TÂN, KHÓM 8, THÔN TÂN XÃ, XÃ TRANG VĨ, HUYỆN NGHI LAN

148.     Lê Thị Yên Phương, sinh ngày: 10/06/1981 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 45, NGÕ 80, ĐOẠN 2 PHƯƠNG, ĐƯỜNG PHƯƠNG HÁN, KHÓM 13, THÔN PHƯƠNG UYỂN, XÃ PHƯƠNG UYỂN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

149.     Cao Thị Ngọc Bích, sinh ngày 05/12/1976 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 123 HẠ BỐ, KHÓM 12, PHƯỜNG GIA PHÚC, THỊ TRẤN GIAI LÝ, HUYỆN ĐÀI NAM

150.     Lê Thị Thấm, sinh ngày 10/03/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 456, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG BẮC, KHÓM 12, PHƯỜNG NHẤT ĐỨC, KHU BẮC ĐẦU, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

151.     Lê Thị Đẹp, sinh ngày: 15/10/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 26, NGÕ 151, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 22, THÔN GIA TỬ, XÃ GIA ĐỊNH, HUYỆN CAO HÙNG

152.     Đỗ Thị Thu Thúy, sinh ngày: 26/06/1977 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 120/6, ĐƯỜNG TỈNH CƯỚC, KHÓM 20, THÔN TỈNH CƯỚC, XÃ ĐẠI THỤ, HUYỆN CAO HÙNG

153.     Đỗ Nguyệt Yến, sinh ngày: 05/06/1979 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 58, ĐƯỜNG KIẾN VŨ, KHÓM 20, PHƯỜNG BẢO AN, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

154.     Nguyễn Ngọc Nhung, sinh ngày: 17/07/1974 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 18, NGÕ 71, ĐƯỜNG VĂN TRANG, KHÓM 19, PHƯỜNG THÁI CÔNG, KHU TẢ DOANH, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

155.     Quách Lý Vy Linh, sinh ngày: 18/09/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 6, SỐ 51, ĐƯỜNG THẾ GIỚI, KHÓM 1, PHƯỜNG THƯƠNG HÓA, THỊ TRẤN TRÚC ĐÔNG, HUYỆN TÂN TRÚC

156.     Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày: 10/03/1980 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 32, NGÕ 164, ĐƯỜNG DỤC THÀNH, KHÓM 4, PHƯỜNG DỤC THÀNH, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

157.     Phạm Thị Thu Thúy, sinh ngày: 27/02/1978 tại Đắc Lắc. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 35 THƯỢNG TỨ HỒ, KHÓM 5, PHƯỜNG THƯỢNG HỒ, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

158.     Huỳnh Thị Kiều Nga, sinh ngày: 01/01/1967 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 17/1, NGÕ 207, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 3, PHƯỜNG THỤ ĐỨC, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

159.     Nguyễn Thu Trang, sinh ngày: 04/01/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 13, NGÁCH 9, NGÕ 39, ĐƯỜNG PHỤC HOA 7, KHÓM 33, PHƯỜNG PHỤC HOA, THÀNH PHỐ VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

160.     Đào Thị Phượng, sinh ngày: 19/02/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 330, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 9, PHƯỜNG TRIỀU DƯƠNG, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

161.     Lê Thị Sang, sinh ngày: 26/11/1970 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 181/5, ĐƯỜNG TÂN THÀNH, KHÓM 24, THÔN ĐỒNG LẠC, XÃ VIÊN SƠN, HUYỆN NGHI LAN

162.     Nguyễn Thị Phương Tâm, sinh ngày: 08/10/1967 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 281, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG HOÀNH SƠN, KHÓM 12, THÔN HOÀNH SƠN, HUYỆN TÂN TRÚC

163.     Võ Thị Trúc Phương, sinh ngày: 20/02/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 15/5, NGÕ TRUNG HIẾU, ĐƯỜNG TRUNG THANH, KHÓM 7, PHƯỜNG CÔNG MINH, THỊ TRẤN SA LỘC, HUYỆN ĐÀI TRUNG

164.     Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh ngày: 21/02/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 108/2 MÃ VŨ ĐỐC, KHÓM 11, PHƯỜNG KIM SƠN, THỊ TRẤN QUAN TÂY, HUYỆN TÂN TRÚC

165.     Phù Bảo Liên, sinh ngày: 12/08/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 46, NGÕ 106, ĐƯỜNG TAM KIỀU, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

166.     Huỳnh Thị Diễm, sinh ngày: 10/07/1974 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 2, ĐƯỜNG ĐỈNH LIÊU 5, KHÓM 9, THÔN LONG NGUYÊN, XÃ BÁT LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC

167.     Huỳnh Hồng Nhung, sinh ngày: 14/04/1979 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 16, NGÕ 22, ĐƯỜNG SONG THÀNH, KHÓM 13, PHƯỜNG THANH QUANG, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

168.     Đỗ Thị Bích ngọc, sinh ngày: 25/06/1976 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 163, NGÕ TIỀN TRẤN, KHÓM 16, PHƯỜNG TRẤN DƯƠNG, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

169.     Bùi Thị Hiền, sinh ngày: 08/03/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 66, NGÕ 166, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRƯỜNG LONG, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐẦU BIỆN, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

170.     Lê Thị Thu Thảo, sinh ngày: 30/06/1973 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 30, NGÕ 67, ĐƯỜNG THẾ LÂM, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐÔNG TÂN, THÀNH PHỐ ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

171.     Võ Thị Kim Mười, sinh ngày: 18/04/1976 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 50, ĐƯỜNG HƯNG NGHĨA, KHÓM 6, THÔN HIỆP THÀNH, XÃ TÂN XÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

172.     Hà Ngọc Mai, sinh ngày: 17/03/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10, ĐƯỜNG LỤC CHƯƠNG, KHÓM 4, THÔN TRANG HẬU, XÃ THẦN CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

173.     Nguyễn Thị Tuyết Anh, sinh ngày: 29/05/1982 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 23, NGÁCH 25, NGÕ 718, ĐƯỜNG HẬU XƯƠNG, KHÓM 23, PHƯỜNG KHÁNH XƯƠNG, KHU NAM TỬ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

174.     Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày: 20/10/1978 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1/10, THÔN TUYẾT SƠN 1, ĐƯỜNG ĐÔNG KỲ, KHÓM 17, PHƯỜNG THÁI XƯƠNG, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

175.     Trần Thị Đèo, sinh ngày: 18/02/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 45, NGÕ 590, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG CHƯƠNG NAM, KHÓM 10, PHƯỜNG HƯƠNG SƠN, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA

176.     Lê Thùy Ngân, sinh ngày: 31/07/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, ĐƯỜNG VĨNH ĐỊNH 2, KHÓM 8, PHƯỜNG BÌNH ĐỨC, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

177.     Lê Thị Thương, sinh ngày: 13/12/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 27, NGÕ 118, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG KIẾN BÌNH, KHÓM 9, THÔN NHIÊU BÌNH, XÃ ĐIỀN VĨ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

178.     Bùi Thị Mỹ Ngọc, sinh ngày: 26/02/1978 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, ĐẠI PHONG, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐẠI PHONG, THỊ TRẤN DIÊM THỦY, HUYỆN ĐÀI NAM.

179.     Võ Thị Hồng Lan, sinh ngày: 19/12/1979 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 85, HỌC GIÁP LIÊU, KHÓM 10, PHƯỜNG BÌNH ĐÔNG, THỊ TRẤN HỌC GIÁP, HUYỆN ĐÀI NAM

180.     Hồ Nàm Kiếu, sinh ngày: 05/05/1975 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 68, ĐƯỜNG BỈ TÚ, KHÓM 8, THÔN BỈ TÚ, XÃ KIỀU ĐẦU, HUYỆN CAO HÙNG.

181.     Nguyễn Thị Loan, sinh ngày: 02/01/1978 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 1, ĐƯỜNG TRI HÀNH, KHÓM 14, PHƯỜNG QUAN ĐỘ, KHU BẮC ĐẦU, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

182.     Lâm Thị Hồng Thủy, sinh ngày: 02/07/1977 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 133, NGÕ 217, ĐƯỜNG THIÊN THU, KHÓM 2, PHƯỜNG THIÊN THU, THÀNH PHỐ NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU.

183.     Lê Mộng Tuyền, sinh ngày: 26/02/1980 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 44/2, ĐƯỜNG DIÊN CHÍNH, KHÓM 15, PHƯỜNG DIÊN CHÍNH, THÀNH PHỐ TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU.

184.     Trần Thị Thanh Hằng, sinh ngày: 02/02/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 2041, ĐƯỜNG TRUNG BÌNH, KHÓM 25, PHƯỜNG TÂN BÌNH, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG.

185.     Phùng Thị Phương, sinh ngày: 19/05/1970 tại Quảng Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 8, ĐƯỜNG NGÔ HƯNG, KHÓM 7, PHƯỜNG CẢNH LIÊN, KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

186.     Trần Thị Như, sinh ngày: 26/07/1979 tại Thanh Hóa. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 654, ĐƯỜNG PHONG LÂM, KHÓM 7, THÔN PHONG KHANG, XÃ PHÂN VIÊN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

187.     Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày: 04/03/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 20, NGÕ 39, ĐƯỜNG ĐÔNG MINH, KHÓM 11, PHƯỜNG LỄ ĐÔNG, KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ CƠ LONG

188.     Nguyễn Thị Cẩm Nhung, sinh ngày: 19/10/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 108/1 BÌ MA CƯỚC, KHÓM 7, PHƯỜNG BÌ HƯNG, THÀNH PHỐ THÁI BẢO, HUYỆN GIA NGHĨA

189.     Mao Thị Thúy Oanh, sinh ngày: 21/10/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 37, NHỊ LIÊU, KHÓM 4, THÔN NHỊ LIÊU, XÃ TẢ TRẤN, HUYỆN ĐÀI NAM.

190.     Triệu Thị Ngọc Lành, sinh ngày: 14/09/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ. 

            Hiện trú tại: SỐ 26, ĐƯỜNG GIANG NAM 3, KHÓM 3, PHƯỜNG LONG CƯƠNG, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN.

191.     Đàm Thị Kim Hà, sinh ngày: 04/05/1979 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 114, ĐƯỜNG KIỆN KHANG, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐÔNG THÊ, KHU TÙNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

192.     Lục Din Dếnh, sinh ngày: 30/06/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 109, THÀNH NGOẠI, KHÓM 7, PHƯỜNG NAM LONG, THỊ TRẤN HẬU LONG, HUYỆN MIÊU LẬT.

193.     Nguyễn Thị Kim Sáng, sinh ngày: 27/06/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 426, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG ĐẠI CHƯƠNG, KHÓM 9, THÔN ĐẠI TRÚC, XÃ PHÂN VIÊN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

194.     Lương Mỹ Ánh, sinh ngày: 29/06/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 29, NGÕ 71, ĐƯỜNG LONG HƯNG, KHÓM 18, PHƯỜNG TỤ AN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

195.     Nguyễn Thị Châu Pha, sinh ngày: 18/09/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 96, ĐƯỜNG DỤC SINH, KHÓM 14, PHƯỜNG NHẬT TÂN, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC.

196.     Lê Thị Ánh Tuyết, sinh ngày: 13/02/1981 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, ĐƯỜNG CỰ XA, KHÓM 13, THÔN LONG ĐÔNG, XÃ LONG TỈNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

197.     Phạm Thị Nhã, sinh ngày: 28/04/1969 tại Long an. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 21, NGÕ 205, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG ĐẠI CHƯƠNG, KHÓM 17, THÔN ĐỒNG AN, XÃ PHÂN VIÊN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

198.     Lý Sặp Múi, sinh ngày: 15/01/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 6/1, SỐ 240, ĐƯỜNG QUẾ LÂM, KHÓM 3, PHƯỜNG LIỄU HƯƠNG, KHU VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

199.     Huỳnh Thị Kim Duyên, sinh ngày: 19/04/1981 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 197, ĐƯỜNG PHƯƠNG THẢO, KHÓM 10, PHƯỜNG TÂN TRANG, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, HUYỆN NAM ĐẦU.

200.     Ngô Thị Lệ Hiền, sinh ngày: 02/05/1979 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 41, ĐƯỜNG XƯƠNG NAM, KHÓM 5, THÔN XƯƠNG NAM, XÃ ĐÔNG THÊ, HUYỆN VÂN LÂM.

201.     Lâm Hoa, sinh ngày: 30/08/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 13, ĐƯỜNG TAM NGUYỆT, KHÓM 5, THÔN MI SƠN, XÃ HẬU LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

202.     Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày: 16/12/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 194, ĐƯỜNG TÂY HƯNG, KHÓM 6, PHƯỜNG HẢO TU, THỊ TRẤN HÒA MỸ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

203.     Khưu Bạch Hào, sinh ngày: 11/12/1978 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 14, NGÕ 64, ĐƯỜNG HƯNG ĐỨC, KHÓM 2, PHƯỜNG HƯNG XƯƠNG, KHU VĂN SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

204.     Võ Thị Cẩm Hồng, sinh ngày: 09/01/1980 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 17, NGÕ 24, ĐƯỜNG SƠN TIÊN, THÔN THƯỢNG BÌNH, XÃ SAM LÂM, HUYỆN CAO HÙNG.

205.     Châu Ngọc Chân, sinh ngày: 08/04/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 14, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH BẮC, KHÓM 1, PHƯỜNG TÍN NGHĨA, THỊ TRẤN LA ĐÔNG, HUYỆN NGHI LAN.

206.     Nguyễn Thị Nguyệt, sinh ngày: 09/07/1977 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6/1 NGOẠI PHỐ, KHÓM 2, ĐƯỜNG NGOẠI PHỐ, THỊ TRẤN HẬU LONG, HUYỆN MIÊU LẬT.

207.     Nguyễn Thị Bích, sinh ngày: 03/05/1978 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 267, ĐƯỜNG HẢI SÁN 1, KHÓM 9, ĐƯỜNG HẢI TRỪNG, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

208.     Nguyễn Thị Hồng Linh, sinh ngày: 15/07/1974 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 11, SỐ 106/1, ĐƯỜNG MINH THÀNH 2, KHÓM 54, PHƯỜNG ĐỈNH THÁI, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

209.     Nguyễn Thị Mai Loan, sinh ngày: 18/02/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 83 ẤU DIỆP LÂM, KHÓM 3, THÔN THỤY LÝ, XÃ MAI SƠN, HUYỆN GIA NGHĨA.

210.     Lê Thu Hương, sinh ngày: 16/09/1980 tại Nghệ An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 102 THƯỢNG BÌNH, KHÓM 8, PHƯỜNG THƯỢNG BÌNH, THỊ TRẤN TRÚC ĐÔNG, HUYỆN TÂN TRÚC.

211.     Tăng Phượng Tú, sinh ngày: 01/11/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 57, NGÁCH 215, NGÕ 1002, ĐẠI KHANG LANG, KHÓM 27, PHƯỜNG ĐẠI HƯƠNG, THÀNH PHỐ PHÁC TỬ, HUYỆN GIA NGHĨA.

212.     Phạm Thị Ngọc Thanh, sinh ngày: 11/01/1982 tại Hà Nam. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 41, LẦU 13, NGÕ 90, ĐƯỜNG Á CHÂU, KHÓM 33, PHƯỜNG VIÊN NHÂN, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC.

213.     Phạm Thị xiêm, sinh ngày: 11/02/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 156/2 HỒ HẠ, KHÓM 2, THÔN HỒ BỘ, XÃ KIM LINH, HUYỆN KIM MÔN.

214.     Phạm Thị Thanh Diễm, sinh ngày: 25/11/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 18  NGÕ 78, ĐƯỜNG HỌC THÀNH, KHÓM 10, PHƯỜNG HỌC THÀNH, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC.

215.     Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh ngày: 24/07/1972 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 471, ĐƯỜNG BẮC ĐỒN, KHÓM 8, PHƯỜNG CỰU XÃ, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG.

216.     Phan Thị Mỹ Vân, sinh ngày: 17/10/1976 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10/2, LẦU 5, HẺM 40, NGÕ 171, ĐƯỜNG THÀNH PHÚC, KHÓM 23, PHƯỜNG THÀNH PHÚC, KHU NAM, CẢNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

217.     Đặng Thị Ngọc Huệ, sinh ngày: 15/12/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 236, LẦU 7/1, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH NAM, KHÓM 17, PHƯỜNG QUANG CHÍNH, THÀNH PHỐ TAM TRUNG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

218.     Tống Thị Hải, sinh ngày: 02/10/1973 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 158 TRÚC TỬ CƯỚC, KHÓM 3, THÔN VĨNH HIỀN, XÃ LỤC CƯỚC, HUYỆN GIA NGHĨA.

219.     Nguyễn Thị Mai, sinh ngày: 12/12/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 21, NGÕ 789, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 7, PHƯỜNG NAM DƯƠNG, THỊ TRẤN ĐẠI GIÁP, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

220.     Nguyễn Thị Sắc, sinh ngày 0101/1978 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3, HẺM 5, NGÕ 18, PHỐ 7, ĐƯỜNG ĐỒNG NGUYÊN, KHÓM 27, PHƯỜNG TÂN HƯNG, THÀNH PHỐ NAM ĐẦU.

221.     Trần Thị Kim Hai, sinh ngày: 10/11/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10/14, ĐƯỜNG THANH THỦY NHAM, KHÓM 10, THÔN THANH THỦY, HƯƠNG XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

222.     Trần Thị Trinh, sinh ngày: 10/09/1975 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3, ĐƯỜNG VĨNH ĐẠT, KHÓM 7, THÔN VĨNH HOA, XÃ VĨNH AN, HUYỆN CAO HÙNG.

223.     Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày: 20/06/1976 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 27, PHỐ BẮC THẾ NGŨ, KHÓM 21, PHƯỜNG BẮC THẾ, THỊ TRẤN SA LỆ, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

224.     Nguyễn Thị Hoàng Thúy, sinh ngày: 29/10/1979 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 111, PHỐ KIM HOA, KHÓM 4, PHƯỜNG BÁT TRUNG, KHU NOÃN NOÃN, THÀNH PHỐ CƠ LONG.

225.     Phòng Hà Yến, sinh ngày: 29/05/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 21, NGÕ QUYẾN TRUNG, KHÓM 3, THÔN PHÙ QUYẾN, XÃ VĨNH TỊNH, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

226.     Võ Thị Thu Tư, sinh ngày: 15/04/1979 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 33 LẦU 8, PHỐ TRƯỞNG MINH, KHÓM 13, PHƯỜNG BÁC ÁI, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

227.     Nguyễn Thị Lệ Thu, sinh ngày: 15/11/1977 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 21, PHỐ TIỀN TRẤN, KHÓM 13, PHƯỜNG TRẤN TRUNG, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

228.     Lê Ngọc Huệ, sinh ngày: 12/12/1977 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 852, NGƯỠNG TỬ LÂM, XÃ THỦY THƯỢNG, HUYỆN GIA NGHĨA.

229.     Nguyễn Ngọc Thùy, sinh ngày: 09/02/1980 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 13, LẦU 4, HẺM 6, NGÕ 329, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 11, PHƯỜNG KIẾN QUỐC, THỊ TRẤN OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC.

230.     Võ Thị Hồng Thắm, sinh ngày: 29/11/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 99, NGÕ 256, ĐƯỜNG CHÍNH NGHĨA BẮC, KHÓM 13, PHƯỜNG TỰ CƯỜNG, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG.

231.     Huỳnh Thị Hiếu, sinh ngày: 01/06/1979 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, LẦU 2, NGÕ 30, PHỐ ĐỒNG NGHĨA, KHÓM 12, THÔN ĐỒNG HƯNG, XÃ THÁI SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC.

232.     Nguyễn Thị Hồng Phương, sinh ngày: 08/06/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 278, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 3, THÔN TRUNG THẮNG, XÃ BAO TRUNG, HUYỆN VÂN LÂM.

233.     Lê Thị Kim Hiếu, sinh ngày: 23/03/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11, LẦU 4, NGÕ 53, PHỐ XÍCH PHONG, KHÓM 18, PHƯỜNG QUANG LONG, KHU ĐẠI ĐỒNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

234.     Lư Thị Minh Châu, sinh ngày: 17/12/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 159, ĐƯỜNG TỰ LẬP NAM, KHÓM 23, PHƯỜNG VĨNH AN, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG.

235.     Trần Nhì Múi, sinh ngày: 27/05/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 19, NGÕ 78, PHƯỜNG TRUNG HIẾU, THÔN CỬU KHỐI, XÃ CỬU NHƯ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG.

236.     Lạc Tuyết Hoa, sinh ngày: 10/03/1974 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 39, NGÁCH 46, NGÕ 32, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRƯỜNG VINH, KHÓM 9, PHƯỜNG ĐÔNG AN, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM.

237.     Hồ Ngọc Thu Trang, sinh ngày: 14/04/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10, NGÁCH 1, NGÕ 58, ĐƯỜNG XƯƠNG LONG, KHÓM 28, PHƯỜNG HẠNH PHÚC, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

238.     Võ Thị Thùy Linh, sinh ngày: 29/06/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 36, NGÕ HỘ AN, ĐƯỜNG NAM XƯƠNG, KHÓM 6, THÔN NAM HỒ, XÃ ĐẠI HỒ, HUYỆN MIÊU LẬT.

239.     Trần Kim Nguyên, sinh ngày: 15/12/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 109 ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 31 THÔN ĐIỂU LÂM, XÃ LONG ĐÀM, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

240.     Cao Thị Thùy Linh, sinh ngày: 22/11/1973 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 30, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TAM HÒA, KHÓM 7, PHƯỜNG ĐẠI ĐỨC, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

241.     Trần Thị Mỹ Duyên, sinh ngày: 20/09/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, NGÁCH 20, NGÕ 91, ĐƯỜNG OANH ĐÀO, KHÓM 10, PHƯỜNG VĨNH XƯƠNG, THỊ TRẤN OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC.

242.     Nguyễn Thu Hồng, sinh ngày: 24/09/1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 84, NGÕ 195, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG BẢN NGUYÊN, KHÓM 6, PHƯỜNG NGUYÊN ĐIỀN, KHU AN NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM.

243.     Phún Coỏng Nhục, sinh ngày 01/09/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 94, ĐƯỜNG CÔN NAM, KHÓM 14, THÔN CÔN SƠN, XÃ TÂN XÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

244.     Trương Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 02/01/1979 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 273, ĐƯỜNG TAM DÂN, KHÓM 13, PHƯỜNG BẢO HỮU, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

245.     Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 30/06/1972 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 98, ĐƯỜNG VĨNH HUY, KHÓM 4, PHƯỜNG ĐẠI HÀ, KHU TÂY ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG.

246.     Phạm Thị Sang, sinh ngày 16/061/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5, ĐƯỜNG HẢI HƯNG, KHÓM 1, THÔN VẠN THỌ, XÃ KIM SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC.

247.     Ngô Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 16/03/1979 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4/5, NGÁCH 5, NGÕ 305, ĐƯỜNG VIÊN THÔNG, KHÓM 2, PHƯỜNG CẨM THỊNH, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC.

248.     Nguyễn Thị Kim Ngọc, sinh ngày 15/05/1981 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 10, NGÁCH 42, NGÕ 328, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 3, PHƯỜNG BÁCH HÒA, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC.

249.     Lê Thị Út, sinh ngày 16/02/1981 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 99, ẤU DIỆP LÂM,  KHÓM 3, THÔN THỤY LÝ, XÃ MAI SƠN, HUYỆN GIA NGHĨA.

250.     Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 14/08/1977 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 12, NGÕ 93, ĐƯỜNG DÂN AN, KHÓM 12, PHƯỜNG TRUNG THÀNH, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG.

251.     Phạm Thị Loan, sinh ngày 09/06/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 103, ĐOẠN NGŨ PHỐ, ĐƯỜNG TÂN QUAN, KHÓM 1, PHƯỜNG NGŨ PHỐ, THỊ TRẤN TÂN PHỐ, HUYỆN TÂN TRÚC.

252.     Tằng Ngọc Anh, sinh ngày 05/07/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 21, ĐƯỜNG ĐÔNG CHÂU, KHÓM 2, THÔN ĐÔNG CHÂU, XÃ KHÊ CHÂU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

253.     Nguyễn Thị Kim Cương, sinh ngày 24/01/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 22, NGÕ 34, ĐƯỜNG HỢP TÁC, KHÓM 30, PHƯỜNG TÀO CÔNG, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG.

254.     Trần Thúy Diễm, sinh ngày 09/10/1980 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 9, NGÁCH 11, NGÕ 11, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 23, PHƯỜNG BẮC MÔN, THỊ TRẤN KIM THÀNH, HUYỆN KIM MÔN.

255.     Lê Thị Kim Thanh, sinh ngày 08/01/1977 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 532, ĐƯỜNG TÂN TRANG, KHÓM 2, PHƯỜNG HẢI SƠN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

256.     Nguyễn Thanh Vân, sinh ngày 17/04/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 6/3, Số 101, ĐƯỜNG ĐỨC HÓA, KHÓM 5, PHƯỜNG KIM LONG, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG.

257.     La Kim Đang, sinh ngày 25/03/1975 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 66, NGÕ 380, ĐƯỜNG QUÁ DŨNG, KHÓM 7, PHƯỜNG QUÁ BI, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG.

258.     Cám Nàm Cú, sinh ngày 05/08/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 3, NGÕ 35, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 26, PHƯỜNG QUYẾN CHÂU, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC.

259.     Thái Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 24/02/1979 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 191, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 16, THÔN CỬU ĐƯỜNG, XÃ ĐẠI THỤ, HUYỆN CAO HÙNG.

260.     Trương Gia Bội, sinh ngày 24/10/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 515, ĐOẠN 7, ĐƯỜNG CHƯƠNG LỘC, KHÓM 5, THÔN KIỀU ĐẦU, XÃ PHÚC HƯNG, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA.

261.     Khưu Thị Loan, sinh ngày 19/06/1976 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 74, ĐƯỜNG SƠN TRUNG, KHÓM 14, PHƯỜNG PHÚC SƠN, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA.

262.     Trần Thị Mỹ Phượng, sinh ngày 09/06/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 12, ĐƯỜNG MINH TRÍ, KHÓM 19, PHƯỜNG ĐỈNH THỔ, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

263.     Lê Thị Diệu, sinh ngày 24/04/1980 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 26, NGÕ 181, ĐƯỜNG HOÀI ĐỨC, KHÓM 22, PHƯỜNG HOÀI THÚY, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

264.     Phan Thị Thu Hồng, sinh ngày 15/05/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 52, NGÕ 90, ĐƯỜNG XÍCH KHẢM ĐÔNG, KHÓM 5, THÔN XÍCH ĐÔNG, XÃ TỬ QUẢN, HUYỆN CAO HÙNG.

265.     Nìm Sy Múi, sinh ngày 01/08/1979 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 30, NGÕ 270, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG ĐỐC NGAO, KHÓM 3, THÔN LUÂN MỸ, XÃ VĨNH TỊNH, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

266.     Nguyễn Kim Truyền, sinh ngày 12/12/1978 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1497, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG GIỚI THỌ, KHÓM 21, PHƯỜNG THỤY ĐỨC, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

267.     Phạm Phương Diễm, sinh ngày 03/04/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 33, NGÕ 60, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG NHÂN HÒA, KHÓM 12, PHƯỜNG NAM HƯNG, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN

268.     Lê Kim Loan, sinh ngày 13/10/1981 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 96, ĐƯỜNG LỤC HỢP, KHÓM 9, PHƯỜNG LỤC LỘ, THỊ TRẤN SA LỘC, HUYỆN ĐÀI TRUNG

269.     Trương Thị Kim Tuyền, sinh ngày 22/04/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 55, MỸ HÒA, KHÓM 6, PHƯỜNG MỸ HÒA, THỊ TRẤN HỌC GIÁP, HUYỆN ĐÀI NAM.

270.     Sần Tú Phương, sinh ngày 08/05/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 35/6 HẠ BI ĐẦU, KHÓM 6, PHƯỜNG MINH HOA, THỊ TRẤN ĐÀI LÂM, HUYỆN GIA NGHĨA.

271.     Lê Thị Thùy Trang sinh ngày 03/09/1974 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 25, ĐƯỜNG VĂN HOÀNH 1, KHÓM 14, PHƯỜNG NGỌC HOÀNH, KHU TÂN HƯNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

272.     Hàng Thị La, sinh ngày 15/06/1978 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 128, ĐƯỜNG TRƯỜNG THỌ TÂY, KHÓM 5, PHƯỜNG CHÍNH AN, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

273.     Nguyễn Thị Chơn, sinh ngày 12/02/1978 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 55, NGÕ 634, ĐƯỜNG CÔNG VIÊN, KHÓM 1, PHƯỜNG DIÊN BÌNH, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM.

274.     Nguyễn Thị Tuyết Oanh, sinh ngày 15/01/1978 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 411, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 2, PHƯỜNG VĨNH AN, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN.

275.     Nguyễn Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 09/06/1980 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 23, ĐƯỜNG ANH NGHĨA, KHÓM 4, THÔN HỢP HƯNG, XÃ NHỊ THỦY, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA.

276.     Dư Tịnh Cầm, sinh ngày 07/11/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 369, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG SƠN CƯỚC, KHÓM 2, THÔN LONG TỈNH, HƯƠNG XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

277.     Trần Thị Kim Phượng, sinh ngày 04/08/1968 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8/1, NGÕ 11, PHỐ DÂN TRỊ, KHÓM 11, PHƯỜNG DÂN HỮU, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC.

278.     Nguyễn Thị Thoảng, sinh ngày 21/04/1982 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỒ 272/3 HẠ ĐÀM, KHÓM 17, THÔN QUANG ĐÀM, XÃ LỆ THẢO, HUYỆN GIA NGHĨA.

279.     Trần Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 07/03/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 30, NGÕ 63, ĐOẠN 7, ĐƯỜNG DIÊN BÌNH BẮC, KHÓM 3, PHƯỜNG PHÚC YÊN, KHU SĨ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

280.     Trương Thị Thanh, sinh ngày 10/10/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, HẺM 1, NGÕ 3, ĐƯỜNG TAM TRÚC, KHÓM 8, PHƯỜNG TRÚC TRUNG, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA.

281.     Cao Thị Kim Linh, sinh ngày 20/01/1974 tại Quảng Ngãi. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 100, PHỐ CẢNG NGUYÊN, KHÓM 1, PHƯỜNG CẢNG KIỀN, KHU TIỂN CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

282.     Nguyễn Thị Lùng, sinh ngày 24/07/1977 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 162, ĐƯỜNG CỔ SƠN TAM, KHÓM 11, PHƯỜNG TỰ CƯỜNG, KHU CỔ SƠN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

283.     Mai Thị Quyền, sinh ngày 03/09/1979 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 194, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 2, THÔN ĐÔNG THẾ, XÃ NAM TÂY, HUYỆN ĐÀI NAM.

284.     Vũ Thị Hoàn, sinh ngày 05/12/1979 tại Hưng Yên. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 66, NGÕ AN THÔN, KHÓM 12, THÔN THƯỢNG AN, XÃ THỦY LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU.

285.     Phan Thị Kiểu, sinh ngày 04/11/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ TRUNG HÒA, KHÓM 17, THÔN SƠ HƯƠNG, XÃ LỆ CÁC, HUYỆN NAM ĐẦU.

286.     Trịnh Kịt, sinh ngày 22/05/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 123, PHỐ CẨM CHÂU, KHÓM 20, PHƯỜNG TÂN SINH, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

287.     Hồ Thị Hiền, sinh ngày 01/01/1980 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 196/1, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 2, THÔN ĐÔNG THẾ, XÃ NAM TÂY, HUYỆN ĐÀI NAM.

288.     Phạm Thị Hạnh, sinh ngày 18/05/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10, LẦU 2, NGÕ 238, ĐƯỜNG VĨNH BÌNH, KHÓM 6, PHƯỜNG TRUNG KHÊ, THÀNH PHỐ VĨNH HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC.

289.     Lê Hồng Nga, sinh ngày 05/05/1975 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 33 ẤU DIỆP LÂM, KHÓM 7, THÔN THỤY LÝ, XÃ MAI SƠN, HUYỆN GIA NGHĨA.

290.     Huỳnh Thị Tú Mai, sinh ngày 31/12/1981 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 165 LONG SƠN, KHÓM 17, THÔN LONG SƠN, XÃ THẤT CỔ, HUYỆN ĐÀI NAM.

291.     Trần Thu Nguyệt, sinh ngày 23/04/1977 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3, HẺM 14, NGÕ 322, ĐƯỜNG THẮNG LỢI, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG.

292.     Bùi Thị Kim Loan, sinh ngày 12/07/1969 tại Lâm Đồng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, LẦU 1, HẺM 6, NGÕ 112, ĐƯỜNG CỬ QUANG, KHÓM 9, PHƯỜNG ĐỈNH THẠC, KHU VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

293.     Huỳnh Thanh Tâm, sinh ngày 23/1/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 18, NGÕ 209, PHỐ VIỄN ĐÔNG, KHÓM 6, THÔN ĐÔNG HẢI, XÃ LONG TỈNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

294.     Nguyễn Thị Mộng Thường, sinh ngày 17/06/1977 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 28 KHUNG TIÊU SƠN, KHÓM 17, PHƯỜNG TRUNG KHANH, THỊ TRẤN ĐẠI LÂM, HUYỆN GIA NGHĨA.

295.     Mai Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 03/10/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 128, NGÕ 290, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG CHƯƠNG NAM, KHÓM 11, PHƯỜNG GIA HƯNG, THÀNH PHỐ NAM ĐẦU.

296.     Nguyễn Thị Anh Thư, sinh ngày 20/10/1980 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 194, PHỐ TAM THƯỢNG, KHÓM 16, PHƯỜNG NHẤT GIÁP, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG.

297.     Nguyễn Ngọc Diễm, sinh ngày 04/05/1975 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 88, ĐƯỜNG GIA ĐÔNG, KHÓM 15, PHƯỜNG SÙNG ĐỨC, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC.

298.     Cao Thị Hồng Thắm, sinh ngày 09/07/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 31, LẦU 2, NGÕ 167, PHỐ CỬU KHUNG, KHÓM 19, PHƯỜNG VĨNH AN, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

299.     Nguyễn Thị Ánh Xuân, sinh ngày 01/06/1977 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 58, ĐƯỜNG ĐẠI BỘ, KHÓM 2, PHƯỜNG CÁT AN, THỊ TRẤN THỤY PHƯƠNG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

300.     Bùi Thanh Loan, sinh ngày 09/09/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, LẦU 8/2, NGÕ 249/9, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TÂY ĐỒN, KHÓM 15, PHƯỜNG THƯỢNG THẠCH, KHU TÂY ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG.

301.     Trần Bích Dân, sinh ngày 21/11/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 83, LẦU 6, PHỐ NGƯỠNG DƯƠNG ĐÔNG, KHÓM 7, PHƯỜNG BÌNH HƯNG, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG.

302.     Lương Thị Sang, sinh ngày 05/10/1976 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 29, NGÕ 421, ĐƯỜNG DÂN SINH NAM, KHÓM 19, PHƯỜNG QUANG LỘ, KHU TÂY, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA.

303.     Phạm Ngọc Nhàn, sinh ngày 18/07/1978 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 196, ĐƯỜNG TỰ DO, KHÓM 24, THÔN THẦN NÔNG, HƯƠNG ĐẠI XÃ, HUYỆN CAO HÙNG.

304.     Huỳnh Thị Mỹ Toàn, sinh ngày 17/06/1977 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 103, PHỐ NHÂN THỌ, KHÓM 2, PHƯỜNG THỤY ĐỨC, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

305.     Trần Thanh Tuyền, sinh ngày 25/12/1979 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 136, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG SƠN CƯỚC, KHÓM 9, THÔN BÌ ĐẨU, HƯƠNG XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

306.     Nguyễn Hồng Nhung, sinh ngày 21/02/1980 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5/42, KHANH ĐỒ KỲ, KHÓM 17, THÔN KHANG TỬ, XÃ LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

307.     Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 25/11/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 31, HẺM 3, NGÕ 175, ĐƯỜNG QUẾ DƯƠNG, KHÓM 5, PHƯỜNG QUẾ LÂM, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

308.     Lỷ Tắc Din, sinh ngày 16/03/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 67, NGÕ 131, ĐƯỜNG HẢI BỘ, KHÓM 13, PHƯỜNG CẢNG NAM, KHU HƯƠNG SƠN, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC.

309.     Bùi Thị Kiều Dung, sinh ngày 05/11/1973 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 13, NGÕ 20, PHỐ THIÊN NHÂN, KHÓM 18, PHƯỜNG ĐẨU ĐỂ, THỊ TRẤN SA LỆ, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

310.     Nguyễn Thị Phương Thùy, sinh ngày 05/04/1971 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 20, LẦU 3, NGÕ 301, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG ĐÔNG, KHÓM 22, PHƯỜNG ĐÔNG BÌNH, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

311.     Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1972 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 352, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG ĐÔNG, KHÓM 21, PHƯỜNG ĐÔNG BÌNH, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

312.     Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 19/01/1980 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 38/1, NGÕ BỘ HẬU, KHÓM 5, THÔN ĐÔNG CẢNG, XÃ TRÁNG VI, HUYỆN NGHI LAN.

313.     Su A Trang, sinh ngày 11/06/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 68, ĐƯỜNG 16 KẾT, KHÓM 7, THÔN TAM DÂN, XÃ TIÊU KHÊ, HUYỆN NGHI LAN.

314      Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 19/11/1976 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 248/2 HỒNG MAO, KHÓM 9, THÔN TÂN PHONG, XÃ TÂN PHONG, HUYỆN TÂN TRÚC.

315      Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 28/06/1955 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 29 QUÁ CÂU ĐÔNG THẾ ĐẦU, KHÓM 18, PHƯỜNG ĐÔNG AN, THỊ TRẤN BỐ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA

316      Nguyễn Thị Thiên Nga, sinh ngày 20/07/1968 tại Đà Nẵng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 46/1 NGÕ CÔN LUÂN, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG ĐÔNG QUAN, KHÓM 11, THÔN NAM THẾ, XÃ HÒA BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

317.     Long A Mùi, sinh ngày 14/08/1965 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 15, LẦU 2, NGÕ 132, ĐOẠN 8, ĐƯỜNG DIÊN BÌNH BẮC, KHÓM 6, PHƯỜNG PHÚ CHÂU, KHU SĨ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

318.     Trần Ngọc Loan, sinh ngày 16/06/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 269, ĐƯỜNG VĨNH THANH, KHÓM 6, THÔN THANH CÂU XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN NGHI LAN.

319.     Trần Thị Kiều Nga, sinh ngày 02/01/1968 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, HẺM 1, NGÕ 41, ĐƯỜNG TRUNG THÀNH, KHÓM 22, THÔN HẠC TÙNG, XÃ HẠC TÙNG, HUYỆN CAO HÙNG.

320.     Nguyễn Thị Mỹ Phường, sinh ngày 29/12/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 98, PHỐ DÂN SINH, KHÓM 12, THÔN MAI BẮC, XÃ MAI SƠN, HUYỆN GIA NGHĨA.

321.     Phạm Thị Trúc Hoa, sinh ngày 06/06/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5, HẺM 17, NGÕ 337, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 4, PHƯỜNG CHƯƠNG THỤ, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC.

322.     La Thị pha, sinh ngày 20/03/1982 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 200, ĐƯỜNG ĐÔNG LONG, KHÓM 24, THÔN LONG ĐÀM, XÃ LONG ĐÀM, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

323.     Lê Thị Ngọc Châu, sinh ngày 13/09/1977 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 44, ĐƯỜNG LÃO THIÊN KHANH, XÃ BÁT LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC.

324.     Nguyễn Thị Kim Cương, sinh ngày 06/12/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ VĨNH PHONG, KHÓM 9, THÔN TÂN BẢO, XÃ PHƯƠNG UYÊN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

325.     Lê Thị Phượng, sinh ngày 10/09/1978 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 16/2 ĐIỀN LIÊU, KHÓM 13, PHƯỜNG TRUNG KHANH, THỊ TRẤN ĐẠI LÂM, HUYỆN GIA NGHĨA.

326.     Trần Lệ Thường, sinh ngày 19/11/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10, LẦU 10/7, HẺM 2, NGÕ 27, PHỐ NGÂN HÒA, KHÓM 32, PHƯỜNG ĐẠI HÒA, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

327.     Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh năm 1979 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 238, ĐƯỜNG QUỐC TÍNH, KHÓM 8, THÔN THẠCH MÔN, XÃ QUỐC TÍNH, HUYỆN NAM ĐẦU.

328.     Võ Thị Mỹ Linh, sinh ngày 01/01/1979 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 66/1 KHUNG TIÊU SƠN, KHÓM 9, PHƯỜNG TRUNG KHANH, THỊ TRẤN ĐẠI LÂM, HUYỆN GIA NGHĨA.

329.     Nguyễn Thị Minh Châu, sinh ngày 28/08/1972 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2/2, LẦU 5, NGÕ 185, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 25, PHƯỜNG ĐỈNH PHÚC, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC.

330.     Nguyễn Thị Thanh Vy, sinh ngày 19/09/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 45/1 ĐẠI HỮU, KHÓM 4, THÔN ĐẠI HỮU, XÃ LUÂN BỘI, HUYỆN VÂN LÂM.

331.     Lý Thị Hồng Đào, sinh ngày 14/08/1977 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 13, HẺM 3, NGÕ 372, ĐƯỜNG LOAN LÝ, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐỒNG AN, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM.

332.     Nguyễn Thị Thúy Em, sinh năm 1976 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 9, HẺM 11, NGÕ 162, ĐƯỜNG CHẤN HƯNG, KHÓM 10, PHƯỜNG CỬA ĐÔNG, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG.

333.     Nguyễn Thị Liễu, sinh ngày 16/02/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, LẦU 2, HẺM 3, NGÕ 30, PHỐ XƯƠNG MINH, KHÓM 10, PHƯỜNG XƯƠNG MINH, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

334.     Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 20/12/1977 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 19, NGÕ 49, PHỐ ĐÔNG PHONG, KHÓM 32, PHƯỜNG CHƯƠNG THỔ, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC.

335.     Trần Thị Thu Tám, sinh ngày 07/11/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10, PHỐ 22, HẺM 63, NGÕ ÁI NHẤT, ĐƯỜNG TRUNG ÁI, KHÓM 24, THÔN LUÂN BÌNH, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

336.     Nguyễn Thị Trúc Phương, sinh ngày 03/10/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 48/3, NGÕ 55, PHỐ VĨNH PHONG, KHÓM 13, PHƯỜNG NGỌC QUANG, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

337.     Đào Yến Vân, sinh ngày 24/04/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 45, NGÕ 16, ĐƯỜNG ĐÔNG HÒA, KHÓM 12, PHƯỜNG ĐÔNG HÒA, THỊ TRẤN THỤY PHƯƠNG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

338.     Nguyễn Kim Khá, sinh ngày 30/10/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 24, NGÕ TRÚC, KHÓM 7, THÔN NAM CẢNG, XÃ VĨNH TỊNH, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

339.     Lê Thị Chi, sinh năm 1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 416, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 27, THÔN HOA ĐÀN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

340.     Nguyễn Thị Kiều Tiên, sinh ngày 04/04/1982 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 99, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 2, THÔN DU XA, XÃ NHỊ LUÂN, HUYỆN VÂN LÂM.

341.     Tạ Thị Lanh, sinh ngày 30/12/1980 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 30, NGÕ BỘ HẬU, KHÓM 5, THÔN ĐÔNG CẢNG, XÃ TRÁNG VI, HUYỆN NGHI LAN.

342.     Lý Thiên Thanh, sinh ngày 15/05/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 127, NGÔ TOÀN, KHÓM 25, THÔN BÌNH HÒA, XÃ THỌ PHONG, HUYỆN HOA LIÊN.

343.     Đặng Tuyết Ly, sinh ngày 20/06/1973 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 114, ĐƯỜNG TRUNG SƠN 1, KHÓM 10, PHƯỜNG HẰNG ĐỨC, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

344.     Hồ Thạch Nguyệt Trúc, sinh ngày 16/12/1977 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1/4, HÀ THỔ, KHÓM 7, PHƯỜNG HÀ ĐẤU, THỊ TRẤN KIM SA, HUYỆN KIM MÔN.

345.     Nguyễn Thị Cẩm Linh, sinh ngày 01/08/1973 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 22/74, ĐƯỜNG LÝ NAM, KHÓM 2, PHƯỜNG HỒI DAO, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU.

346.     Nguyễn Thị Kim Hồng, sinh năm 1971 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 192, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 8, PHƯỜNG BẢO HỰU, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

347.     Lê Thị Mỹ Hương, sinh ngày 31/10/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, NGÕ 137, ĐƯỜNG LỆ SƠN, KHÓM 18, PHƯỜNG CẢNG PHÚ, KHU NỘI HỒ, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

348.     Nguyễn Thị Naria, sinh ngày 20/02/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 45, ĐẠI KỲ, KHÓM 5, THÔN ĐẠI KỲ, XÃ QUAN ĐIỀN, HUYỆN ĐÀI NAM.

349.     Đào Trúc Ly, sinh ngày 01/02/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 11, NGÁCH 10, NGÕ 27, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 30, PHƯỜNG ĐỈNH PHỐ, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC.

350.     Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh ngày 25/12/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1, ĐƯỜNG TÂN NHÃ, KHÓM 11, THÔN NAM NHÃ, XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

351.     Trần Thị Bạch Mai, sinh ngày 21/08/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 26, NGÕ 218, ĐƯỜNG KHÊ VĨ, KHÓM 4, PHƯỜNG TỪ HUỆ, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

352.     Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh ngày 05/01/1982 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 194, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG GIỚI THỌ, KHÓM 1, PHƯỜNG KHÊ BẮC, THỊ TRẤN TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC.

353.     Đỗ Quỳnh Phượng Như, sinh ngày 23/09/1963 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 69, ĐƯỜNG TRUNG VIÊN, KHÓM 20, PHƯỜNG BÁT TRƯƠNG, THỊ TRẤN TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC.

354.     Hồ Phố Kíu, sinh ngày 14/11/1970 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 7, NGÁCH 4, NGÕ 63, ĐƯỜNG TRUNG TÍN, KHÓM 11, PHƯỜNG TRUNG TÍN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

355.     Vũ Thị Hồng xuân, sinh ngày 21/05/1982 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 5, NGÕ 33, ĐƯỜNG GIA PHÚC, KHÓM 16, PHƯỜNG GIA ĐÔNG, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC.

356.     Lê Thị Xuân, sinh ngày 19/07/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 28, NGÕ 28, ĐƯỜNG QUANG MINH, KHÓM 12, PHƯỜNG THỔ THÀNH, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC.

357.     Nguyễn Thị Tố Trân, sinh ngày 15/05/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 113, NGÕ 123, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG CÔNG HỌC, KHÓM 15, PHƯỜNG TRÀNG AN, KHU AN NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM.

358.     Lâm Hồng Cẩm, sinh ngày 05/02/1979 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 120, NGÁCH 13, NGÕ 305, ĐƯỜNG ĐỨC THIỆN, KHÓM 10, THÔN THƯỢNG LUÂN, XÃ NHÂN ĐỨC, HUYỆN ĐÀI NAM.

359.     Dương Huệ Nghi, sinh ngày 29/10/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 115, ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 15, THÔN THỤY MỸ, XÃ THỤY HUỆ, HUYỆN HOA LIÊN.

360.     Chung Thị Hồng Nhung, sinh ngày 05/06/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 13, NGÁCH 8, NGÕ 151, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 18, PHƯỜNG ĐÔNG SƠN, THÀNH PHỐ THỤ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC.

361.     Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 06/06/1980 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 331, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG SƠN CƯỚC, KHÓM 9, THÔN BÌNH HÒA, XÃ XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

362.     Trần Thị Thanh, sinh ngày 09/10/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 3, NGÕ 107, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 5, PHƯỜNG ĐẮC NHÂN, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

363.     Nguyễn Thị Mười, sinh ngày 15/11/1970 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 1, NGÕ 22, ĐƯỜNG NHỊ THẬP TRƯƠNG, KHÓM 3, PHƯỜNG GIANG LĂNG, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾN, HUYỆN ĐÀI BẮC.

364.     Đặng Thị Gấm, sinh năm 1977 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 26, NGÕ 285, ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC, KHÓM 11, PHƯỜNG ÔNG MINH, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

365.     Thạch Thị Maly, sinh ngày 18/06/1976 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 9, NGÁCH 411, NGÕ 150, ĐOẠN 5, ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 10, PHƯỜNG LỤC HỢP, KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

366.     Đoàn Thị Diễm Châu, sinh ngày 20/05/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 12/193, NGÕ DOANH LÂM, KHÓM 7, ĐƯỜNG HÒA THỊNH, THÔN HÒA THỊNH, XÃ THẠCH CƯỢNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

367.     Huỳnh Kim Thanh, sinh ngày 20/03/1976 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 583, ĐƯỜNG TÂN HƯNG, KHÓM 13, PHƯỜNG NỘI TÂN, THÀNH PHỐ NAM ĐẦU.

368.     Nguyễn Thị Thúy Liễu, sinh ngày 10/04/1978 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 6, NGÁCH 8, NGÕ 21, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH ĐÔNG, KHÓM 12, PHƯỜNG CAN TRĂN, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC.

369.     Khưu Thị Phượng, sinh ngày 20/03/1979 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 8, SỐ 24, NGÕ 248, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU ĐÔNG, KHÓM 10, PHƯỜNG NGHĨA THÔN, KHU ĐẠI AN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

370.     Bùi Thị Hoàng Yến, sinh ngày 14/11/1980 tại Hòa Bình. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1/31, KHẢM ĐẦU THỔ, KHÓM 18, THÔN VĨNH AN, XÃ TÂN ÔC, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

371.     Nguyễn Thị Thanh Sang, sinh ngày 15/10/1975 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 116, ĐƯỜNG LÂM SÂM, KHÓM 11, PHƯỜNG BÌNH HÒA, KHU TÂY, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG.

372.     Lê Hoàng Bích Ngân, sinh ngày 09/01/1969 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 1, NGÁCH 19, NGÕ 142, ĐƯỜNG KIẾN THÀNH, KHÓM 28, PHƯỜNG KIỀU ĐÔNG, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC.

373.     Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 20/10/1963 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1/1, NGÕ 574, ĐƯỜNG TRUNG LUÂN 2, KHÓM 7, PHƯỜNG TRUNG DÂN, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG.

374.     Nguyễn Thị Thuận, sinh ngày 12/07/1973 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 47, TAM ĐIỆP KHÊ, KHÓM 9, THÔN ĐIỆP KHÊ, XÃ KHÊ KHẨU, HUYỆN GIA NGHĨA.

375.     Nguyễn Trần Như Tâm, sinh ngày 10/12/1980 tại Quảng Ngãi. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 58, ĐƯỜNG HOA LIÊN, KHÓM 19, PHƯỜNG TỪ VĂN, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN.

376.     Trần Thị Kim, sinh ngày 25/09/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 49, ĐƯỜNG BÌNH THUẬN, KHÓM 2, PHƯỜNG NAM BÌNH, THỊ TRẤN PHƯỢNG LÂM, HUYỆN HOA LIÊN.

377.     Bùi Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 13/02/1974 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 31, DU THỔ TRANG, KHÓM 5, THÔN DU ĐÔNG, XÃ KHÊ KHẨU, HUYỆN GIA NGHĨA.

378.     Trầm Tuyết Trinh, sinh ngày 15/03/1975 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 337/22, TÂN THỔ TỬ, KHÓM 3, PHƯỜNG TÂN THỔ, THỊ TRẤN BỐ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA.

379.     Lê Thị Nguyệt, sinh ngày 10/10/1976 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 128, ĐƯỜNG TAM DÂN, KHÓM 10, PHƯỜNG NHÂN ÁI, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

380.     Phạm Thị Nhung, sinh ngày 16/03/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 22, NGÕ 91, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG LỰC HÀNH, KHÓM 1, PHƯỜNG VĨNH PHÚC, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

381.     Lý Thị Út, sinh ngày 18/11/1973 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 55, ĐƯỜNG CHÍNH NGHĨA, KHÓM 7, THÔN ĐÔNG MÔN, XÃ PHỐ TÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

382.     Nguyễn Thị Cẩm Hường, sinh ngày 16/04/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 67, ĐƯỜNG ĐẤU UYỂN TÂY, KHÓM 1, THÔN HỢP HƯNG, XÃ BI ĐẦU, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA.

383.     Dương Mỹ Phượng, sinh ngày 10/10/1973 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1/36, NGÕ 113, ĐƯỜNG CÁT AN, KHÓM 9, PHƯỜNG TRUNG THÀNH, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN.

384.     Đặng Thùy Trang, sinh ngày 04/02/1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 14, ĐƯỜNG MINH CHÍ, KHÓM 14, PHƯỜNG QUỐC LONG, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

385.     Nguyễn Thanh Dung, sinh ngày 10/03/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 21, NGÕ 416, ĐƯỜNG HỌC PHỦ, KHÓM 14, THÔN THƯỢNG NHÃ, XÃ ĐẠI NHÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

386.     Trịnh Thị Mỹ Loan, sinh ngày 05/04/1979 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 140, QUÁ CẢNG, KHÓM 1, THÔN QUÁ CẢNG, XÃ KHẨU HỒ, HUYỆN VÂN LÂM.

387.     Nguyễn Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 1977 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 113, LONG NHAM, KHÓM 13, THÔN LONG NHAM, XÃ NGUYÊN TRƯỜNG, HUYỆN VÂN LÂM.

388.     Huỳnh Thanh Gấm, sinh ngày 12/10/1974 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 18, NGÁCH 5, NGÕ 238, ĐƯỜNG THÁI HÒA ĐÔNG, KHÓM 16, PHƯỜNG A DÌ, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA.

389.     Lê Thị Hoàng Hoa, sinh ngày 12/12/1977 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 275, ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 5, PHƯỜNG NHÂN ĐỨC, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

390.     Tô Thị Út, sinh ngày 06/06/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 53, ĐƯỜNG BÌNH AN, KHÓM 12, THÔN ĐẠI ĐỒNG, XÃ ĐIỀN LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG.

391.     Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 13/06/1981 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 33, 2 DÂN BẢN, KHÓM 13, PHƯỜNG DÂN HỮU, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

392.     Nguyễn Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 20/09/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 14, TIỂU TRUNG LIÊU, KHÓM 2, PHƯỜNG TRUNG HÒA, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC.

393.     Nguyễn Thị Bạch Phượng, sinh ngày 19/09/1978 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 97, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 5, THÔN MẪU ĐƠN, XÃ SONG KHÊ, HUYỆN ĐÀI BẮC.

394.     Dương Tiểu Phùng, sinh ngày 13/10/1973 tại Lâm Đồng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 38, ĐƯỜNG CỐNG LIÊU, KHÓM 11, THÔN CỐNG LIÊU, XÃ CỐNG LIÊU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

395.     Đặng Kim Phụng, sinh ngày 12/05/1976 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 10, NGÕ 12, ĐƯỜNG QUỐC LONG, KHÓM 18, PHƯỜNG QUỐC LONG, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

396.     Mai Thị Sương, sinh ngày 01/08/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, NGÁCH 2, NGÕ 28, ĐƯỜNG TRƯỜNG THỌ, KHÓM 13, PHƯỜNG THỤ PHÚC, THÀNH PHỐ THỤ LẬM, HUYỆN ĐÀI BẮC.

397.     Đỗ Thị Nhiều, sinh ngày 21/06/1977 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 472, ĐƯỜNG TRUNG HÒA TÂY, KHÓM 8, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA.

398.     Võ Thị Bé Ba, sinh ngày 31/12/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4/145, TÂN XÃ, KHÓM 1, PHƯỜNG TÂN PHONG, THỊ TRẤN TÂY LA, HUYỆN VÂN LÂM.

399.     Nguyễn Thị Ngọc Trang, sinh ngày 10/01/1982 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 21, ĐƯỜNG TAM NINH, KHÓM 2, PHƯỜNG QUÁ ĐIỀN, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

400.     Lê Thị Thanh Hương, sinh ngày 22/08/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 59, ĐƯỜNG VĨNH HƯNG 3 KHÓM 14, PHƯỜNG QUẬN NAM, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM.

401.     Nhạn Kim Thoa, sinh ngày 05/09/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, NGÁCH 13, NGÕ 165, ĐƯỜNG KIM LOAN, KHÓM 24, THÔN BẢO ĐỊNH, XÃ GIA ĐỊNH, HUYỆN CAO HÙNG.

402.     Võ Thị Hồng Trang, sinh ngày 08/12/1980 tại Long An. Giới tính: Nữ

             Hiện trú tại: SỐ 55, HẺM 2, NGÕ 150, ĐƯỜNG VIÊN SƠN, KHÓM 30, PHƯỜNG VĂN NGUYÊN, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC.

403.     Lê Thị Định, sinh ngày 17/02/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 45, NGÕ 180, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG NAM NHÃ TÂY, KHÓM 17, PHƯỜNG QUANG VINH, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

404.     Võ Thị Phượng, sinh ngày 25/05/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1/3, PHỐ THỦY TỈNH, KHÓM 13, THÔN VĨNH NGUYÊN, HƯƠNG TÂN XÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

405.     Lê Thị Em, sinh ngày 15/01/1982 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ.

            Hiện trú tại: SỐ 534, ĐƯỜNG ĐÔNG QUAN, KHÓM 7, PHƯỜNG DI PHÚC, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

406.     Đoàn Thị Tuyết Hằng, sinh ngày 15/06/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 12, HẺM 3, NGÕ 3, ĐƯỜNG NHẬT TÂN, KHÓM 23, THÔN QUẦN ANH, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN NGHI LAN.

407.     Nguyễn Thị Hạ Uyên, sinh ngày 19/07/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 96 NGƯU ĐẦU, NGÕ 531, ĐƯỜNG THÁI NHÃ NHẤT, KHÓM 1, THÔN VIÊN SƠN, XÃ TAM TINH, HUYỆN NGHI LAN.

408.     Lê Thị Út Nhỏ, sinh ngày 15/02/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 146, ĐOẠN 6, ĐƯỜNG TIÊU KHÊ, KHÓM 3, THÔN NGỌC THẠCH, XÃ TIÊU KHÊ, HUYỆN NGHI LAN.

409.     Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 09/01/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 93, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRƯỜNG LONG, KHÓM 5, PHƯỜNG ĐẦU BIỆN, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

410.     Hỷ Chủ Dếnh, sinh ngày 19/04/1973 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 194, ĐƯỜNG CHƯƠNG THỦY, KHÓM 14, PHƯỜNG THÍCH ĐỒNG, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA.

411.     Đặng Thị Bích Phượng, sinh ngày 24/10/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 253, LẦU 3-7, PHỐ TÔN NAM,KHÓM 20, PHƯỜNG KIM HOA, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM.

412.     Nguyễn Thị Hai, sinh ngày 01/02/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 55, HẺM 200, NGÕ 38, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG ĐẠI QUAN, KHÓM 4, PHƯỜNG QUAN VIÊN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

413.     Lâm Thị Diễm Hồng, sinh ngày 22/12/1980 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 67, ĐƯỜNG TAM TẦNG BÌNH, KHÓM 5, PHƯỜNG TRÚC LUÂN, THỊ TRẤN TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC.

414.     Hồ Thị Yến, sinh ngày 28/01/1975 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 59 VẠN LÝ GIA ĐẦU, KHÓM 9, THÔN ĐẠI BẰNG, XÃ VẠN LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC.

415.     Huỳnh Thị Minh Hiếu, sinh ngày 19/06/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3/21, ĐƯỜNG QUÁ CẢNG, KHÓM 7, THÔN QUÁ CẢNG, XÃ DI ĐÀ, HUYỆN CAO HÙNG

416.     Lại Thị Bích Dung, sinh ngày 20/04/1972 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 12, ĐƯỜNG ĐẠI THÀNH, KHÓM 16, PHƯỜNG SA ĐỊA, KHU CỔ TRĨNH, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

417.     Nguyễn Hồ Ngọc Gấm, sinh ngày 08/07/1977 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, PHỐ TÙNG SƠN, KHÓM 8, PHƯỜNG TÙNG SƠN, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

418.     Võ Thị Hồng Nga, sinh ngày 18/02/1982 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 25, NGÕ 1, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG HƯNG LẠC, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐẠI LUÂN, THỊ TRẤN ĐIỀN TRUNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

419.     Trần Thúy Kiều, sinh ngày 26/03/1976 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 343, ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 6, PHƯỜNG LỘC GIANG, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

420.     Tăng Thị Minh Hường, sinh ngày 14/10/1975 tại Hà Nội. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 16, LẦU 15, NGÕ 267, ĐƯỜNG ĐỨC HIỀN, KHÓM 12, PHƯỜNG THÚY BÌNH, KHU NAM TỬ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

421.     Võ Mỹ Hạnh, sinh ngày 20/07/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 114, ĐƯỜNG VÕ NOÃN, KHÓM 10, THÔN QUANG VÕ, XÃ TIÊU KHÊ, HUYỆN NGHI LAN.

422.     Võ Thị Thủy, sinh ngày 30/04/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 55, HẺM 3, NGÕ 29, ĐƯỜNG HIỆU XÁ, KHÓM 10, PHƯỜNG ĐÔNG THÔN, THÀNH PHỐ NGHI LAN.

423.     Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh ngày 23/09/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 92, ĐƯỜNG ĐẠI HỒ, KHÓM 2, PHƯỜNG TRUNG HỒ, THỊ TRẤN OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC.

424.     Nguyễn Thị Tuyết Oanh, sinh ngày 10/07/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 33, LẦU 3, HẺM 17, NGÕ 226, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 4, PHƯỜNG HOA GIANG, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

425.     Dương Thị Ái Việt, sinh ngày 13/06/1980 tại Quảng Ngãi. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 320, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG BẮC NGHI, KHÓM 5, PHƯỜNG VIÊN ĐÀM, THÀNH PHỐ TÂN ĐIỂM, HUYỆN ĐÀI BẮC.

426.     Lâm Thị Diễm Thúy, sinh ngày 22/12/1980 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 32, ĐƯỜNG TAM TẦNG BÌNH, KHÓM 5, PHƯỜNG TRÚC LUÂN, THỊ TRẤN TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC.

427.     Lìu Nhật Cú, sinh ngày 10/10/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 341/14 TÂN THỔ TỬ, KHÓM 3, PHƯỜNG TÂN THỔ, THỊ TRẤN BỐ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA.

428.     Chu Ngọc Thuận, sinh ngày 28/03/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 19, NGÕ 112, PHỐ CHÍNH VINH, KHÓM 9, PHƯỜNG SA LOAN LÍ, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ CƠ LONG.

429.     Nguyễn Thị Thanh Hà, sinh ngày 23/02/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 67, LẦU 7, ĐƯỜNG TRUNG NGUYÊN, KHÓM 17, PHƯỜNG TRƯỜNG AN, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

430.     Hà Thị Thu Thủy, sinh ngày 04/01/1982 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, LẦU 15-3, NGÕ 22, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG THÀNH THÁI, KHÓM 9, THÔN TẬP PHÚC, XÃ NGŨ CỔ, HUYỆN ĐÀI BẮC.

431.     Bùi  Thị Kim Thanh, sinh ngày 01/09/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 34, ĐƯỜNG ĐẠI TÂN, KHÓM 2, THÔN TÂN THỦY, XÃ BỘ CỔ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

432.     Phan Thị Hòa, sinh ngày 25/05/1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 273, ĐƯỜNG TIỂU CẢNG, KHÓM LÍ BÁT, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

433.     Đào Thị Huế, sinh ngày 18/03/1980 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 16, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG SƠN CƯỚC, KHÓM 8, THÔN ĐẠI VIÊN, XÃ NHỊ THỦY, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

434.     Nguyễn Thị Kỉnh, sinh ngày 10/09/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8/2, HẺM 13, NGÕ QUỲNH ANH, KHÓM 8, PHƯỜNG QUỲNH LÂM, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

435.     Tống Thị Tý, sinh ngày 08/05/1973 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 22, HẺM 41, NGÕ 380, PHỐ ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 21, PHƯỜNG BẮC LOAN, THÀNH PHỐ VĨNH KHANG, HUYỆN NAM ĐẦU.

436.     Huỳnh Thị Diệu, sinh ngày 02/08/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 51, NGÕ 273, ĐƯỜNG VĂN BẮC, KHÓM 21, PHƯỜNG NHẤT ĐỨC, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

437.     Lý Thị Mỹ Tuyên, sinh ngày 23/12/1972 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 184/5, PHỐ HOA BẮC, KHÓM 9, PHƯỜNG TAM ĐỨC, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

438.     Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 13/02/1979 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, LẦU 5, NGÕ 13, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TÚ LÃNG, KHÓM 20, PHƯỜNG TÚ HÒA, THÀNH PHỐ VĨNH HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC.

439.     Nguyễn Hồng Thơ, sinh ngày 31/12/1981 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 80, ĐƯỜNG ĐÔNG SƠN, KHÓM 11, THÔN XÍCH SƠN, XÃ VẠN LOAN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG.

440.     Đinh Thị Thanh Diễm, sinh ngày 31/05/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3, HẺM 32, NGÕ 263, ĐƯỜNG CHÍ QUẢNG, KHÓM 9, PHƯỜNG NGŨ QUYỀN, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

441.     Phạm Thị Tố Quyên, sinh ngày 09/12/1979 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 195/7, ĐƯỜNG ĐÔNG LAN, KHÓM 7, PHƯỜNG MẬU HƯNG, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

442.     Trương Tú Anh, sinh ngày 07/12/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 295, ĐƯỜNG DOANH BẮC, KHÓM 23, PHƯỜNG DOANH BẮC, THÀNH PHỐ NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU.

443.     Lý Cẩm Lan, sinh ngày 21/03/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 33, NGÕ 33, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, THỊ TRẤN TÂY LOA, HUYỆN VÂN LÂM.

444.     Nguyễn Thị Kim Liên, sinh ngày 04/06/1976 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 97, LẦU 3, PHỐ BẢO HÒA, KHÓM 12, PHƯỜNG BẢO HÒA, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

445.     Hồ Làn Mùi, sinh ngày 23/06/1981 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 250/1, LẦU 5, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TỊCH VẠN, KHÓM 11, PHƯỜNG CỦNG BẮC, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC.

446.     Huỳnh Thị Tuyết Ngân, sinh ngày 24/11/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11/1 NGỤY THỔ, THÔN VẠN AN, XÃ TRÌ THƯỢNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG.

447.     Lâm Thị Duyên, sinh ngày 1979 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 551/6 KHANH TỬ KHẨU, KHÓM 10 THÔN THƯỢNG KHANH, XÃ TÂN PHONG, HUYỆN TÂN TRÚC.

448.     Trần Thị Huyền Chi, sinh ngày 26/12/1979 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 207, LẦU 7-2, PHỐ TUẤN ANH, KHÓM 13, PHƯỜNG QUYẾN DÂU, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC.

449.     Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 23/08/1979 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 15 TÂY VĨ, KHÓM 8, PHƯỜNG NAM HƯNG, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

450.     Hong A Bình, sinh ngày 22/05/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4, HẺM 36, NGÕ 251, ĐƯỜNG ĐẠI TRANG, KHÓM 6, PHƯỜNG ĐẠI TRANG, KHU HƯƠNG SƠN, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC.

451.     Lê Thị Ngọc Điệp, sinh năm 1979 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 103, ĐƯỜNG BỊ NỘI, KHÓM 10, PHƯỜNG PHA NỘI, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC.

452.     Tsàn Nhì Múi, sinh ngày 06/08/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1/1, NGÕ 385, ĐƯỜNG TRUNG SƠN ĐÔNG, KHÓM 20, PHƯỜNG BI ĐỈNH, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG.

453.     Nguyễn Thị Trang Dung, sinh ngày 12/08/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, NGÁCH 15, NGÕ 44, ĐƯỜNG PHÚC SƠN, KHÓM 7, PHƯỜNG TRUNG NGHIÊN, KHU NAM CẢNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

454.     Phạm Thị Cẩm Ý, sinh ngày 07/09/1979 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 40, CÔNG ĐỊA, KHÓM 1, THÔNLÃI MAI, XÃ THẠCH MÔN, HUYỆN ĐÀI BẮC

455.     Huỳnh Mỹ Linh, sinh ngày 17/01/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 403, ĐƯỜNG NAM VINH, KHÓM 2, PHƯỜNG ANH NHÂN, KHU NHÂN ÁI, THÀNH PHỐ CƠ LONG

456.     Nguyễn Hồng Chót, sinh ngày 17/10/1977 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 18, NGÕ 15, ĐƯỜNG PHONG NIÊN, THÔN DIÊM TRUNG, XÃ DIÊM PHỐ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG.

457.     Phạm Thị Nhỏ, sinh ngày 05/11/1977 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ ĐỨC HÒA, ĐƯỜNG TÂN SINH, KHÓM 15, PHƯỜNG CƯ NHÂN, THỊ TRẤN SA LỘC, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

458.     Nguyễn Hoàng Nghi, sinh ngày 22/05/1981 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 76, NGÕ ĐÔNG MINH, ĐƯỜNG TRUNG THÊ, KHÓM 23, PHƯỜNG BẮC THẾ, THỊ TRẤN SA LỘC, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

459.     Long Cún Mùi, sinh ngày 07/02/1975 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 43, NGÕ 130, ĐƯỜNG HƯNG PHONG, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐẠI LIÊN, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG.

460.     Dương Thị Thúy Loan, sinh năm 1980 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 157, ĐƯỜNG THI THỔ, KHÓM 10, THÔN THI THỔ, XÃ MẠCH LIÊU, HUYỆN VÂN LÂM.

461.     Nguyễn Thị Thúy Vân, sinh ngày 21/03/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 82, NGÕ ĐẦU TRANG, KHÓM 4, PHƯỜNG ĐẦU NAM, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

462.     Đồng Kim Khoa, sinh ngày 15/06/1981 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11, NGÁCH 21, NGÕ ĐÔNG PHƯƠNG 1, KHÓM 8, THÔN TRƯỜNG XUÂN, XÃ HOA ĐÀN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

463.     Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh ngày 21/10/1973 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5, ĐƯỜNG PHÒNG LÝ, KHÓM 1, PHƯỜNG PHÒNG LÝ, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU.

464.     Huỳnh Ngọc Tú, sinh ngày 01/11/1979 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 1, NGÕ 73, ĐƯỜNG ĐẠI VINH, KHÓM 26, PHƯỜNG BÌNH HÒA, KHU CỔ SƠN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

465.     Nguyễn Mộng Thu, sinh ngày 01/01/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2/36, NGÕ 372, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 30, THÔN TÂY YẾN, XÃ YẾN SÀO, HUYỆN CAO HÙNG.

466.     Nguyễn Thị Nún, sinh ngày 10/08/1972 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 28, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TÔ HOA, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐÔNG ÁO, THỊ TRẤN TÔ ÁO, HUYỆN NGHI LAN.

467.     Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 20/01/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 13, NGÕ 106, ĐƯỜNG QUÝ HƯNG, KHÓM 17, PHƯỜNG HOA HƯNG, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

468.     Ngô Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 27/02/1980 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 15, ĐƯỜNG ĐỒNG HƯNG, THÔN DIỆM ÔN, XÃ GIAI ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG.

469.     Trần Thị Thúy Liễu, sinh ngày 03/02/1981 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7/6, NGÕ 2, ĐƯỜNG PHƯỢNG TÙNG, KHÓM 4, PHƯỜNG BẮC MÔN, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG.

470.     Trần Thị Thanh Vân, sinh ngày 10/09/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1/7, ĐƯỜNG ĐỒNG HƯNG, THÔN DIỆM ÔN, XÃ GIAI ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG.

471.     Hồ Thị Ten, sinh ngày 08/01/1982 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 6/2, SỐ 5, ĐƯỜNG ĐẠI THUẬN 3, KHÓM 26, THÔN HẠNH THỔ, XÃ QUY NHÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

472.     Nguyễn Thị Hồng Yến, sinh ngày 13/02/1975 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 119, 14, NỘI HỒ, KHÓM 12, PHƯỜNG NỘI HỒ, THỊ TRẤN THÔNG TIÊU, HUYỆN MIÊU LẬT.

473.     Huỳnh Mỹ Ngân, sinh ngày 01/01/1976 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 110, ĐƯỜNG BÁT ĐỨC, KHÓM 2, THÔN XÃ KHẨU, XÃ THẦN CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

474.     Sy Kim Phụng, sinh ngày 01/08/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3/43, ĐỈNH TÚ HỰU, PHƯỜNG TÚ HỰU, THỊ TRẤN BẠCH HÀ, HUYỆN ĐÀI NAM.

475.     Mã Tú Linh, sinh ngày 24/09/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 7/1, SỐ 16, NGÁCH 7, NGÕ 330, ĐƯỜNG DIÊN THỌ, KHÓM 18, PHƯỜNG TỰ CƯỜNG, KHU TÙNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

476.     Làu Mỹ Làn, sinh ngày 18/06/1976 tại Lâm Đồng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 130, ĐƯỜNG TRUNG PHÚC, KHÓM 4, PHƯỜNG TRUNG PHÚC, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

477.     Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 15/09/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 178, NGƯU CHU KHÊ, KHÓM 11, THÔN PHÚC HƯNG, XÃ DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA.

478.     Nguyễn Kim Thanh, sinh ngày 03/08/1978 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 53, NGÕ 109, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 9, THÔN AN LẠC, XÃ PHƯƠNG LIÊU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG.

479.     Dương Thị Huyền Trang, sinh ngày 04/12/1980 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 7, SỐ 2, ĐƯỜNG TÙNG CẦN, KHÓM 2, PHƯỜNG CẢNG LIÊN, KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

480.     Nguyễn Thị Ngọc Phương, sinh ngày 13/12/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, ĐƯỜNG TRIỀU DƯƠNG, KHÓM 4, THÔN TÂN CƠ, XÃ SONG KHÊ, HUYỆN ĐÀI BẮC.

481.     Nguyễn Hải Đăng Phương, sinh ngày 16/12/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 26, ĐƯỜNG VẠN THÁNH, KHÓM 8, THÔN ĐẠI KIM, XÃ VẠN LOAN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG.

482.     Trần Kim Triệu, sinh ngày 18/05/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 11, SỐ 1/7, ĐƯỜNG QUỐC HOA, KHÓM 23, PHƯỜNG KIẾN QUỐC, THỊ TRẤN OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC.

483.     Nguyễn Thị Thu Thanh, sinh ngày 10/04/1980 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 26, ĐƯỜNG MINH HOA, KHÓM 15, PHƯỜNG TÂY LÂM, THỊ TRẤN ĐẠI LÂM, HUYỆN GIA NGHĨA.

484.     Nguyễn Thị Thanh Duyên, sinh ngày 06/02/1982 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10/2, NGÕ 101, PHỐ NHÂN NGHĨA, KHÓM 1, PHƯỜNG NGŨ THƯỜNG, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

485.     Trần Ánh Tuyết, sinh ngày 14/06/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34, NGÕ 135, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 8, PHƯỜNG DÂN SINH, THỊ TRẤN ĐÀM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC.

486.     Thạch Thị Điệp, sinh ngày 10/07/1978 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 64, ĐƯỜNG BẢN KIỀU, KHÓM 14, THÔN LỤC CỔ, XÃ VỤ PHONG, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

487.     Nguyễn Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 19/02/1980 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 48, ĐƯỜNG BÁT PHONG, KHÓM 4, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, THÀNH PHỐ NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU.

488.     Bùi Nhã Huyền, sinh ngày 20/02/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 818, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 5, PHƯỜNG LONG SƠN, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA.

489.     Đào Thị Hậu, sinh ngày 25/05/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 38 HẠ QUẾ SƠN, KHÓM 9, THÔN NỘI HỒ, XÃ TỨ HỒ, HUYỆN VÂN LÂM.

490.     Trương Thị Hồng Thắm, sinh ngày 07/08/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 417 TRƯỜNG CANH Y HỘ TÂN THÔN, LẦU 1, KHÓM 19, THÔN TRƯỜNG CANH, XÃ QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

491.     Đoàn Thị Thanh, sinh ngày 25/05/1979 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1 NGƯ LIÊU, KHÓM 9, THÔN BÌNH YÊN, XÃ HẬU BÍCH, HUYỆN ĐÀI NAM.

492.     Ngô Phước Nữ, sinh ngày 10/10/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 56, HẺM 5, NGÕ 305, ĐƯỜNG VIÊN THÔNG, KHÓM 7, PHƯỜNG CẨM THỊNH, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC.

493.     Ngô Thị Tùng Lâm, sinh ngày 26/02/1978 tại Bắc Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 65, LẦU 3, ĐƯỜNG QUẢNG QUYỀN, KHÓM 16, PHƯỜNG NGŨ QUYỀN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

494.     Lê Thị Mỹ Linh, sinh ngày 19/02/1976 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 251, NGÕ CHIẾU AN, ĐƯỜNG TRÚC PHÚC, KHÓM 4, PHƯỜNG TRUNG TRÚC, THỊ TRẤN KHÊ HỒ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

495.     Bùi Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 20/09/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, ĐƯỜNG QUANG MINH NHẤT, KHÓM 3, PHƯỜNG QUANG MINH, THÀNH PHỐ NAM ĐẦU.

496.     Trần Thị Hồng, sinh ngày 08/02/1975 tại Đà Nẵng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 20, LẦU 4, PHỐ PHÚ VĨNH, KHÓM 5, PHƯỜNG PHÚ NHÂN, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG.

497.     Lý A Cổn, sinh ngày 05/05/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 202, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG QUANG PHỤC, KHÓM 7, THÔN NAM TĂNG, XÃ ĐIỀN VĨ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

498.     Nguyễn Thị Đỡ, sinh năm 1977 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 158, ĐƯỜNG ĐÔNG HƯNG, KHÓM 25, THÔN ĐÔNG THẾ, XÃ QUAN MIẾU, HUYỆN ĐÀI NAM.

499.     Nguyễn Thu Dung, sinh ngày 02/05/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11, HẺM 47, NGÕ 278, ĐƯỜNG VĨNH CÁT, KHÓM 17, PHƯỜNG NGŨ TOÀN, KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

500.     Phan Thị Bích Ty, sinh ngày 24/03/1972 tại Đà Nẵng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 28, LẦU 2-3, NGÕ SÙNG ĐỨC LỤC, KHÓM 16, PHƯỜNG TÙNG TRÚC, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG.

501.     Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 06/08/1980 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3/2, ĐƯỜNG THẠCH XUYÊN, KHÓM 1, PHƯỜNG THẠCH XUYÊN, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, HUYỆN NAM ĐẦU.

502.     Nguyễn Thùy  Trang, sinh ngày 06/01/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11, LẦU 5, NGÕ 113, PHỐ KHÊ VĨ, KHÓM 12, PHƯỜNG KHÊ MỸ, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

503.     Vương Quân, sinh ngày 18/10/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 275, ĐƯỜNG LINH NHÃ NHẤT, KHÓM 14, PHƯỜNG HÒA HÚC, KHU LINH NHÃ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

504.     Võ Thị Diễm Trang, sinh ngày 12/01/1980 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 34/2, LẦU 6-2, NGÕ 195, PHỐ TỰ CƯỜNG, KHÓM 14, PHƯỜNG LƯU THỔ, KHU TÂY, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA.

505.     Trần Thị Thanh, sinh ngày 10/02/1982 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 15/1 TUYỀN CHÂU THỔ, KHÓM 2, PHƯỜNG TRUNG LIÊU, THỊ TRẤN ĐÀM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC.

506.     Đoàn Thị Mỹ Lan, sinh ngày 13/04/1970 tại Đà Nẵng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3, HẺM 16, NGÕ 376, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG CHƯƠNG VIÊN, KHÓM 10, THÔN TRƯỜNG XUÂN, XÃ HOA ĐÀN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

507.     Làu Sát Múi, sinh ngày 04/04/1971 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 35, NGÕ 36, ĐƯỜNG BẮC NGẠN, KHÓM 14, THÔN CỰU CHÍNH, XÃ VỤ PHONG, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

508.     Lê Thị Hằng, sinh ngày 23/10/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 73/2, ĐƯỜNG VÂN LÂM, KHÓM 3, PHƯỜNG TRUNG SƠN, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU.

509.     Mai Thị Thấm, sinh ngày 01/01/1978 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 24, NGÕ 1, PHỐ HẠ HOÀNH, KHÓM 13, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU.

510.     Nguyễn Thị Chọn, sinh ngày 27/12/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 85, NGÕ 189, ĐƯỜNG TRUNG SƠN NHẤT, KHÓM 13, PHƯỜNG TRUNG SƠN, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ CƠ LONG.

511.     Trần Ngọc Kíu, sinh ngày 05/04/1976 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 262, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG VIÊN TẬP, KHÓM 11, THÔN KIỀU ĐẦU, HƯƠNG XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

512.     Hồ Tạt Kíu, sinh ngày 17/12/1976 tại Lâm Đồng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 81/2 NGŨ CÁC VƯƠNG, KHÓM 22, PHƯỜNG TÂN NAM, THỊ TRẤN TRÚC NAM, HUYỆN MIÊU LẬT.

513.     Dương Thị Thu Hà, sinh ngày 25/12/1980 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5/24, NGÕ 1, PHỐ DÂN SINH, KHÓM 7, PHƯỜNG LONG PHỐ, THỊ TRẤN TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC.

514.     Nguyễn Thụy Nhật Phương, sinh ngày 12/02/1977 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10/1, LẦU 4, NGÕ 1, ĐƯỜNG NAM VIÊN NHỊ, KHÓM 23, PHƯỜNG VĨNH PHÚC, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

515.     Võ Thị Hồng Thắm, sinh ngày 10/10/1980 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 37, NGÕ 236, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG MỸ THÔN, KHÓM 17, PHƯỜNG TRUNG HƯNG, KHU TÂY, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG.

516.     Trần Thị Phương, sinh năm 1980 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 243, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG CHÂU, KHÓM 9, PHƯỜNG NAM LỘ, THỊ TRẤN ĐIỀN TRUNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA. 

517.     Võ Thị Kim Hòa, sinh ngày 30/09/1979 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3, HẺM 7, NGÕ 106, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG MỸ THÔN, KHÓM 26, PHƯỜNG PHÚC BÌNH, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG.

518.     Trần Thị Cẩm Tiên, sinh ngày 06/03/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 23 NAM HÀ, KHÓM 2, THÔN NAM HÀ, XÃ CÔNG QUÁN, HUYỆN MIÊU LẬT.

519.     Nguyễn Thị Kim Đính, sinh ngày 10/02/1976 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 96/2, PHỐ BÁC ÁI, KHÓM 9, PHƯỜNG TAM TIÊN, THÀNH PHỐ TÂN DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM.

520.     Nguyễn Thị Hồng Thanh, sinh ngày 15/10/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4, HẺM 14, NGÕ 241, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 3, THÔN NGŨ PHÚC, XÃ VĨNH TỊNH, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

521.     Tsằn Bạt Múi, sinh ngày 02/04/1972 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 34/1 NAM HÒA, KHÓM 3, PHƯỜNG NAM HÒA, THỊ TRẤN THÔNG TIÊU, HUYỆN MIÊU LẬT

522.     Lương Ngọc Anh, sinh ngày 22/10/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 41/1, NGÕ 237, ĐƯỜNG TAM DÂN, KHÓM 14, PHƯỜNG HƯNG BẮC, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA.

523.     Trần Tiêu Quỳnh, sinh ngày 06/06/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 99 VẤN THỦY KHANH, KHÓM 13, PHƯỜNG THANH THỦY, THỊ TRẤN TÂN PHỐ, HUYỆN TÂN TRÚC.

524.     Nguyễn Thị Thu Sương, sinh ngày 01/05/1972 tại Quảng Nam. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 91, LẦU 5, PHỐ VĨNH PHONG, KHÓM 23, PHƯỜNG QUẢNG TÂN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

525.     Võ Thị Loan, sinh ngày 10/04/1973 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1/9 ĐẠI ĐÔNG, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐẠI ĐÔNG, THỊ TRẤN ĐẦU NAM, HUYỆN VÂN LÂM.

526.     Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 02/01/1982 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 111/2, ĐƯỜNG BỈNH ĐÌNH, KHÓM 4, PHƯỜNG BÌNH ĐỈNH, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU.

527.     Nguyễn Thị Thanh Thư, sinh ngày 11/05/1981 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 380 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 24, PHƯỜNG HẠ NAM, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

528.     Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh ngày 22/02/1980 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 107, PHỐ VĨNH CÁT, KHÓM 7, PHƯỜNG ĐẠT MINH, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

529.     Nìm A Kiếu, sinh ngày 12/07/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 26, LẦU 4, PHỐ TÂN THÁI, KHÓM 27, PHƯỜNG TÂN THÁI, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG.

530.     Lâm Phấn Hiền, sinh ngày 25/04/1977 taạ thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 59 THỤY TƯỜNG, KHÓM 2, THÔN THỤY TƯỜNG, XÃ THỤY HUỆ, HUYỆN HOA LIÊN.

531.     Phạm Thị Bé Ngọc, sinh ngày 09/01/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 196, ĐƯỜNG QUANG MINH, KHÓM 9, PHƯỜNG TÂY ĐỒN, KHU TÂY ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG.

532.     Nguyễn Trần Bảo Trân, sinh ngày 10/04/1981 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 41, LẦU 3, PHỐ VĨNH PHÚ, KHÓM 7 PHƯỜNG PHỔ THIÊN, KHU LINH NHÃ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

533.     Nguyễn Thị Vân Trang, sinh ngày 08/04/1972 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 22 VĂN AN, KHÓM 17, PHƯỜNG TÂN QUANG, THỊ TRẤN ĐẦU NAM, HUYỆN VÂN LÂM.`

534.     Trương Thị Sáu, sinh ngày 07/05/1974 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 46 HUỆ LAI, KHÓM 3, PHƯỜNG HUỆ LAI, THỊ TRẤN THỔ VĨ, HUYỆN VÂN LÂM.

535.     Trần Thị Cẩm Hà, sinh ngày 27/07/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10/12 THANH THỦY NHAM, KHÓM 10, THÔN THANH THỦY, HƯƠNG XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

536.     Trần Thị Ngọc Dung Em, sinh ngày 28/07/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 76 NAM HÀ, KHÓM 12, THÔN NAM HÀ, XÃ CÔNG QUÁN, HUYỆN MIÊU LẬT.

537.     Liêu Tú Khanh, sinh ngày 06/09/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 16, LẦU 6, NGÕ 71, PHỐ XƯƠNG BÌNH, KHÓM 17, PHƯỜNG XƯƠNG BÌNH, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

538.     Lâm  Thị Mai, sinh ngày 01/03/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 63 CHUYÊN DIÊU, KHÓM 2, PHƯỜNG CHUYÊN DIÊU, KHU TÂY, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA.

539.     Đặng Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 29/08/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, NGÁCH 17, NGÕ 384, ĐƯỜNG KINH VŨ, KHÓM 15, PHƯỜNG TRUNG THÀNH, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG.

540.     Giếng Sám Múi, sinh ngày 20/09/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 19, NGÕ HỮU BIÊN, ĐƯỜNG SĨ NGUYÊN, KHÓM 13, THÔN TÂN TRANG, XÃ KIỀU ĐẦU, HUYỆN CAO HÙNG.

541.     Huỳnh Thị Mai, sinh ngày 1979 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 149 ĐƯỜNG KHANG HÒA, KHÓM 17, PHƯỜNG TÍN NGHĨA, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

542.     Trần Thị Mỹ Xuân, sinh ngày 15/10/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 82, NGÁCH 393, NGÕ 729, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG VIÊN TẬP, KHÓM 4, PHƯỜNG LONG ĐÀM, THỊ TRẤN ĐIỀN TRUNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

543.     Nguyễn Thị Lựu, sinh ngày 19/06/1978 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 216, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG ĐÀM PHÚ, KHÓM 2, THÔN ĐÀM TÚ, XÃ ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

544.     Tăng Thị Ngọc Diệu, sinh ngày 18/02/1981 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 24, NGÁCH 1, NGÕ 918, ĐƯỜNG SA ĐIỀN, KHÓM 10, THÔN XÃ CƯỚC, XÃ ĐẠI ĐỖ, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

545.     Trần Thị Thúy Ngân, sinh ngày 24/11/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 40, NGÕ SƠN LIÊU, KHÓM 1, PHƯỜNG SƠN LUÂN, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

546.     Lê Thị Ly Sa, sinh ngày 16/07/1979 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 2, NGÕ 24, ĐƯỜNG LÂM KHẨU, KHÓM 28, PHƯỜNG ĐẠI NHÂN, KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

547.     Nguyễn Trần Thùy Dương, sinh ngày 24/01/1977 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 179, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 26, PHƯỜNG HỒ HƯNG, KHU NỘI HỒ, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

548.     Sú Cún Cú, sinh ngày 04/02/1971 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 28, NGÕ 356, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG LONG MỄ, KHÓM 26, THÔN LONG NGUYÊN, XÃ BÁT LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC.

549.     Hà Thị Bích Diễm, sinh ngày 25/08/1977 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 601, ĐƯỜNG TRUNG CẢNG, KHÓM 29, PHƯỜNG TRUNG TÍN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

550.     Nguyễn Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 25/12/1977 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 18, ĐẠI BẮC, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐẠI BẮC, THỊ TRẤN BẮC CẢNG, HUYỆN VÂN LÂM.

551.     Trương Diễm Tuyết, sinh ngày 23/03/1969 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 18, ĐỈNH LIÊU, KHÓM 6, THÔN LIÊU ĐỈNH, XÃ DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA.

552.     Lưu Thị Dung, sinh ngày 10/11/1978 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, TRÚC TỬ CƯỚC, KHÓM 5, THÔN TÂY XƯƠNG, XÃ DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA.

553.     Trương Hồ Minh Nguyệt, sinh ngày 10/01/1997 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 21, ĐƯỜNG NỘI GIANG, KHÓM 18, PHƯỜNG MINH ĐỨC, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

554.     Hong Xỉu Mùi, sinh ngày 18/02/1978 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 67, HẺM 28, NGÕ 492, ĐƯỜNG TẢ DOANH, KHÓM 7, PHƯỜNG BẮC MIẾU, KHU TẢ DOANH, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

555.     Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 16/11/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 27, NGÕ 275, PHỐ CỬA NAM, KHÓM 8, PHƯỜNG LỰC HÀNH, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM.

556.     Nguyễn Thị Lệ, sinh ngày 01/10/11972 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 230, ĐƯỜNG KIẾN HƯNG, KHÓM 14, PHƯỜNG BẢO TRUNG, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

557.     Trần Thị Tám, sinh ngày 29/09/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 12, NGÕ NHÂN, KHÓM 1, THÔN NHÂN HÒA, XÃ TƯỚNG QUÂN, HUYỆN ĐÀI NAM.

558.     Huỳnh Thị Thu Thủy, sinh ngày 19/10/1977 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 51, HẺM 55, NGÕ 520, ĐƯỜNG VĂN HIỀN, KHÓM 7, PHƯỜNG VĂN THÀNH, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM.

559.     Đinh Thị Ngọc Anh, sinh ngày 08/02/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 550, ĐOẠN 3, PHỐ VĂN HÓA, KHÓM 15, THÔN NAM HƯNG, XÃ QUY NHÂN, HUYỆN ĐÀI NAM.

560.     Nguyễn Thị Mộng Đào, sinh ngày 11/06/1980 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 41/10, ĐƯỜNG MỸ PHÚC, KHÓM 8, THÔN MỸ PHÚC, XÃ TRANG VI, HUYỆN NGHI LAN.

561.     Mù Phu Lìn, sinh ngày 15/05/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 106 KHÊ ĐỈNH, KHÓM 13, THÔN KHÊ ĐỈNH, XÃ ĐÀI TÂY, HUYỆN VÂN LÂM.

562.     Nguyễn Thị Bé, sinh ngày 15/05/1966 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 18, NGÕ 2, PHỐ QUANG VŨ, KHÓM 8, PHƯỜNG LIÊN THÚY, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

563.     Lâm Thị Kim Huyền, sinh ngày 18/02/1971 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 71, PHỐ KIẾN HÒA, KHÓM 22, PHƯỜNG CHÍNH HƯNG, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

564.     Nguyễn Thị Minh Châu, sinh ngày 29/08/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 65, ĐƯỜNG DIÊN BÌNH NAM, KHÓM 4, THÔN LUÂN NAM, XÃ TỨ HỒ, HUYỆN VÂN LÂM.

565.     Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 06/01/1979 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 352, ĐƯỜNG ĐỨC THIỆN, KHÓM 7, THÔN THƯỢNG LUÂN, XÃ NHÂN ĐỨC, HUYỆN ĐÀI NAM.

566.     Sơn Ngọc Lan, sinh ngày 18/01/1977 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 42, NGÕ 39, ĐƯỜNG PHƯỢNG NAM NHẤT, KHÓM 16, PHƯỜNG NHỊ GIÁP, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG.

567.     Bùi Thị Chiếc Nem, sinh ngày 01/01/1982 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 477, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG VIÊN ĐÔNG, KHÓM 15, PHƯỜNG ĐÔNG HÒA, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, HUYỆN ĐÔNG HÓA.

568.     Huỳnh Kim Hộ, sinh ngày 16/12/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 328, ĐƯỜNG BẢO KHOÁCH, KHÓM 9, PHƯỜNG BẢO KHOÁCH, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA.

569.     Tô Thị Hạnh, sinh ngày 11/07/1977 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 112, ĐƯỜNG YÊN HÒA, KHÓM 11, PHƯỜNG HIỆP HÒA, KHU TÂY ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG.

570.     Gịp Thủ Phùng, sinh ngày 07/10/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, LẦU 2, NGÕ 5, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 22, PHƯỜNG GIỚI THỌ, THỊ TRẤN TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC.

571.     Tô Thị Loan, sinh ngày 16/10/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 39/1, LẦU 2, HẺM 2, NGÕ 250, ĐOẠN 5, ĐƯỜNG NAM KINH ĐÔNG, KHÓM 12, PHƯỜNG TÂN TỤ, KHU TÙNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

572.     Vũ Thị Thanh Huyền, sinh ngày 26/03/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 14, LẦU 2, NGÕ 129, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH NAM, KHÓM 10, PHƯỜNG VĨNH XUÂN, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

573.     Hồ Thu Nguyệt, sinh ngày 29/02/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 283, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 6, THÔN ĐÀI TÂY, XÃ ĐÀI TÂY, HUYỆN VÂN LÂM.

574.     Nguyễn Thị Bích Liễu, sinh ngày 24/02/1982 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 1, ĐƯỜNG NHẠC VƯƠNG, KHÓM 5, PHƯỜNG LONG SƠN, THỊ TRẤN THỤY PHƯƠNG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

575.     Trần Kim Truyền, sinh ngày 28/02/1982 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 101/8, ĐƯỜNG NAM XÃ, KHÓM 6, PHƯỜNG NAM XÃ, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

576.     Nguyễn Thanh Trúc, sinh ngày 18/12/1976 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 108, NGÕ ĐÔNG PHƯƠNG 2, KHÓM 7, THÔN TRƯỜNG XUÂN, XÃ HOA ĐÀN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

577.     Nguyễn Thị Thúy Anh, sinh ngày 01/02/1978 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 17, NGÕ THỦY VĨ, KHÓM 14, THÔN HƯƠNG SƠ HƯƠNG, XÃ LỆ CÁC, HUYỆN NAM ĐẦU.

578.     Phương Dung, sinh ngày 17/11/1954 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 282, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG VẠN NIÊN, KHÓM 13, PHƯỜNG NHÂN MỸ, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

579.     Phan Thị Ngọc Diệu, sinh ngày 05/06/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 21, LẦU 9-2, PHỐ TRẤN HƯNG, KHÓM 17, THÔN TRUNG CHÍNH, XÃ VỤ PHONG, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

580.     Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 30/08/1980 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 98, NGÕ TRIỀU CẦM, KHÓM 9, PHƯỜNG THỦY TÚ, THỊ TRẤN CỔ THỦY, HUYỆN ĐÀI NAM.

581.     Ngô Thị Thúy, sinh ngày 06/02/1976 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 147, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG GIA ĐỊNH, KHÓM 18, THÔN QUANG ĐỊNH, XÃ GIA ĐỊNH, HUYỆN CAO HÙNG.

582.     Nguyễn Thị Lệ Quyên, sinh ngày 03/06/1981 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 183/5, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 8, PHƯỜNG TÂY MINH, THỊ TRẤN HỌC GIÁP, HUYỆN ĐÀI NAM.

583.     Liên Mủi Chu, sinh ngày 19/09/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 158/3, HẬU BÍCH LIÊU, KHÓM 6, PHƯỜNG CHẤN LIÊU, THỊ TRẤN BỐ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA.

584.     Lê Thị Kim Loan, sinh ngày 09/12/1980 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5/14, NGÕ 2, ĐƯỜNG VĂN AN, KHÓM 8, THÔN VĂN AN, XÃ DI ĐÀ, HUYỆN CAO HÙNG.

585.     Âu Thị Huyền, sinh ngày 28/02/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 85, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 10, PHƯỜNG TÂY LÂM, THỊ TRẤN ĐẠI LÂM, HUYỆN GIA NGHĨA.

586.     Nguyễn Thị Hồng Cẩm, sinh ngày 10/03/1982 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 47, ĐƯỜNG QUANG PHỤC, KHÓM 9, PHƯỜNG PHỐ CÀNG, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

587.     Nguyễn Thị Minh Thư, sinh ngày 16/12/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 5, NGÕ 34, ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 3, PHƯỜNG DÂN HÒA, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

588.     Nguyễn Thị Cẩm Nương, sinh ngày 19/07/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 131, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 7, PHƯỜNG PHÚC AN, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

589.     Đặng Minh Xuyến, sinh ngày 23/05/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 22, NGÕ 319, ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 8, PHƯỜNG LỘ GIANG, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

590.     Lê Thị Loan Chi, sinh ngày 16/11/1971 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 29, NGÕ 57, ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 13, THÔN QUÁ GIANG, XÃ LÝ CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG.

591.     Nguyễn Thị Xuân Đào, sinh ngày 19/05/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 13/3, NGÕ 43, ĐƯỜNG TÂN KIẾN, KHÓM 23, PHƯỜNG KHAI NAM, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM.

592.     Lê Thị Tuyết Hoa, sinh ngày 30/09/1973 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 2, NGÕ 20, ĐƯỜNG HƯNG ĐỨC, KHÓM 6, PHƯỜNG HƯNG QUANG, KHU VĂN SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

593.     Vũ Thị Tuyết, sinh ngày 04/08/1975 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 42, ĐƯỜNG TRIỀU DƯƠNG, KHÓM 12, PHƯỜNG ĐÔNG THĂNG, KHU TÂY, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG.

594.     Chềnh Cỏng Mùi, sinh ngày 22/06/1975 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 23, NGÕ 27, ĐƯỜNG ĐỨC CHÍNH, KHÓM 16, PHƯỜNG TRƯƠNG BẮC, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC.

595.     Võ Thị Bích Tuyền, sinh ngày 04/04/1979 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 26, ĐƯỜNG PHÚC HƯNG, KHÓM 3, THÔN ĐẠI HƯNG, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN NGHI LAN.

596.     Lữ Tố Phương, sinh ngày 08/10/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: số 13, ĐƯỜNG LỢI TRẠCH NAM, KHÓM 11, THÔN LỢI TRẠCH, XÃ NGŨ KẾT, HUYỆN NGHI LAN.

597.     Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, sinh ngày 20/02/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2/24, ĐƯỜNG KHANG LẠC, KHÓM 7, PHƯỜNG TÂN HƯNG, THÀNH PHỐ NGHI LAN.

598.     Tống Thị Giàu, sinh ngày 04/07/1981 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 33, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG VĨNH HƯNG, KHÓM 30, THÔN THUẬN AN, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN NGHI LAN.

599.     Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 09/06/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 127, ĐOẠN 5, ĐƯỜNG NAM TRÚC, KHÓM 13, THÔN THƯỢNG TRÚC, XÃ LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

600.     Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 16/02/1970 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2/16, NGÁCH 68, NGÕ NGỌC BÌNH, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG ĐỐC HÀNH, KHÓM 10 PHƯỜNG KHÊ PHÚC, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

601.     Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 24/10/1973 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5/7, NGÕ 329, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG CÔNG VIÊN, KHÓM 12, PHƯỜNG QUÁI SƠN, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA.

602.     Nguyễn Thị Diễm Thúy, sinh ngày 19/04/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 6, SỐ 34, NGÕ 150, ĐƯỜNG THÁI BÌNH, KHÓM 34, PHƯỜNG BÀNH THỔ, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC.

603.     Phùng Thị Kim Oanh, sinh ngày 26/08/1978 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 41, NGÁCH 1, NGÕ 37, ĐƯỜNG THỦY NGUYÊN, KHÓM 9, PHƯỜNG LÂM HƯNG, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

604.     Nguyễn Thị Thanh Trúc, sinh ngày 17/08/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 12/2, ĐƯỜNG TÂY DƯỢNG, KHÓM 4, THÔN DƯƠNG ĐIỀU, XÃ TỨ HỒ, HUYỆN VÂN LÂM.

605.     Nguyễn Thị Diễm Linh, sinh ngày 29/05/1981 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 40, ĐƯỜNG HÒA BÌNH, KHÓM 15, PHƯỜNG TRUNG ĐÀN, THỊ TRẤN MỸ NÔNG, HUYỆN CAO HÙNG.

606.     Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh năm 1980 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 44, ĐƯỜNG CHÍNH PHONG, KHÓM 12, PHƯỜNG TRUNG SA, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ CƠ LONG.

607.     Nguyễn Thị Mỹ Phượng, sinh ngày 28/04/1980 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 705, ĐƯỜNG ĐẠI THUẬN 2, KHÓM 16, PHƯỜNG LOAN HOA, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

608.     Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 28/12/1977 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 31, NGÕ 161, PHƯỢNG LÂM 1, KHÓM 10, THÔN NGHĨA NHÂN, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG.

609.     Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 04/10/1978 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 5, NGÁCH 34, NGÕ 129, ĐƯỜNG CHƯƠNG THỤ 1, KHÓM 6, PHƯỜNG TRUNG HIẾU, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC.

610.     Trần Thị Hoa Mai, sinh ngày 23/05/1976 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 5/2, SỐ 23, NGÕ 119, ĐƯỜNG HỔ LÂM, KHÓM 2, PHƯỜNG TRƯỜNG XUÂN, KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

611.     Trần Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 23/12/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1, ĐƯỜNG THỦ MẬT, KHÓM 11, THÔN GIA LONG, XÃ ĐỒNG THẾ, HUYỆN VÂN LÂM.

612.     Tống Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 30/08/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ CÔNG CHÍNH, KHÓM 10, PHƯỜNG DIÊN CHÍNH, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU.

613.     Huỳnh DZao, sinh ngày 25/04/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 8, ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 14, PHƯỜNG DỤC ANH, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC.

614.     Ngô Thị Tuyền, sinh ngày 29/12/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 48, ĐƯỜNG ĐẠI CHÂU, KHÓM 12, THÔN THẦN CHÂU, XÃ THẦN CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

615.     Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 10/10/1980 tại Thái Bình. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 25/03, NGỖ TÂN KIẾN, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 16, PHƯỜNG LONG PHƯỢNG, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

616.     Nguyễn Thị Hồng Ngọc, sinh ngày 24/03/1974 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 540, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG THẦN LÂM, KHÓM 5, THÔN VIÊN LÂM, XÃ ĐẠI NHÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

617.     Võ Kim Dung, sinh ngày 10/10/1972 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 14, NGÕ 315, PHỐ NHÂN ÁI, KHÓM 23, PHƯỜNG NHÂN TRUNG, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

618.     Nguyễn Thị Ngọc Quyến, sinh ngày 05/01/1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 713 KHÁN BÌNH, KHÓM 10, THÔN KHÁN BÌNH, XÃ THẤT CỔ, HUYỆN ĐÀI NAM.

619.     Võ Thị Mè, sinh ngày 12/07/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 668, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 9, THÔN LONG HƯNG, XÃ TRUNG BỘ, HUYỆN GIA NGHĨA.

620.     Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh ngày 12/07/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 45, LẦU 2, NGÕ 206, PHỐ THỦY ĐIỀN, KHÓM 17, PHƯỜNG QUANG ĐIỀN, KHU BẮC, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC.

621.     Nguyễn Thị Thanh Kiều, sinh ngày 09/08/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 882 NỘI HỒ TỬ, KHÓM 16, PHƯỜNG NỘI HỒ, KHU TÂY, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA.

622.     Bùi Thị Liên, sinh ngày 22/02/1975 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

             Hiện trú tại: SỐ 93, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG ĐẠI QUAN, KHÓM 14, PHƯỜNG ĐẠI AN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

623.     Nguyễn Thị Hồng Loan, sinh ngày 30/05/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 33, NGÕ 73, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 1, PHƯỜNG CÁT LÂM, THỊ TRẤN ĐẠI LÂM, HUYỆN GIA NGHĨA.

624.     Lê Thị Bích Thủy, sinh ngày 05/06/1978 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 73/2 ĐỈNH VIÊN LÂM, KHÓM 7, PHƯỜNG THƯỢNG LÂM, THỊ TRẤN ĐẠI LÂM, HUYỆN GIA NGHĨA.

625.     Trần Thị Nhơn Duyên, sinh ngày 26/06/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 18, NGÕ TÂY BẮC, KHÓM 2, THÔN HÒA BÌNH, XÃ PHƯƠNG UYÊN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

626.     Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 13/07/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 505, PHỐ HIẾU THUẬN, KHÓM 16, PHƯỜNG LOAN HƯNG, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

627.     Mạc Thanh Thúy, sinh ngày 28/11/1977 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 30/7, ĐƯỜNG NGỌC BÌNH, KHÓM 9, PHƯỜNG BẮC THẾ, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, HUYỆN NAM ĐẦU.

628.     Đỗ Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 01/04/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2/2 CHI BA, KHÓM 4, PHƯỜNG CHI BA, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

629.     Huỳnh Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 12/04/1977 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 9 HẠ LIÊU, KHÓM 20, THÔN ĐẦU TRÚC, XÃ NGHĨA TRÚC, HUYỆN GIA NGHĨA.

630.     Đàm Loan Anh, sinh ngày 06/12/1960 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: số 93, ĐƯỜNG HẬU ĐỘNG, KHÓM 4,  PHƯỜNG HẬU ĐỘNG, THỊ TRẤN THỤY PHƯƠNG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

631.     Nguyễn Hữu Linh Châu, sinh ngày 11/06/1974 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ.

            Hiện trú tại: SỐ 8/15-3, HẺM 6, NGÕ 214, ĐƯỜNG BẰNG NGHI, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

632.     Trương Thị Mỹ Trinh, sinh ngày 21/09/1974 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 28 NGÕ TRÚC TỬ CƯỚC, KHÓM 4, PHƯỜNG ĐỨC GIA, THÀNH PHỐ PHÁC TỬ, HUYỆN GIA NGHĨA.

633.     Huỳnh Thị Tuyết Băng, sinh ngày 11/06/1981 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1/27, NGÕ TRẦN ĐÀM, KHÓM 12, PHƯỜNG TRUNG KÌ, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU.

634.     Trần Thị Huỳnh Như, sinh ngày 05/07/1978 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 9 CÔNG HOA KHANH, KHÓM 15, THÔN PHONG THỤ, XÃ QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

635.     Đặng Thị Mến, sinh ngày 20/01/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 29, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 1, THÔN TIÊM LỆ, XÃ THẠCH MÔN, HUYỆN ĐÀI BẮC.

636.     Trương Thị Hồng Nhang, sinh ngày 15/08/1976 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 701, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH TÂY, KHÓM 5, PHƯỜNG LIÊN HƯNG, THÀNH PHỐ TRÚC BẮC, HUYỆN TÂN TRÚC.

637.     Lê Thị Trung, sinh ngày 26/09/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, LẦU 2, NGÕ 31, PHỐ QUANG PHỤC, KHÓM 10, PHƯỜNG BỘ KIỀN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

638.     Nguyễn Thị Khiết, sinh ngày 15/06/1981 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 48/3, NGÕ 1, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TAM DÂN, KHÓM 21, PHƯỜNG CẢNG TƯ, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

639.     Nguyễn Thị Ngọc yến, sinh ngày 09/08/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 306, ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 13, PHƯỜNG NHÂN ÁI, THỊ TRẤN TRÚC ĐÔNG, HUYỆN TÂN TRÚC.

640.     Đỗ Thị Thảo Ly, sinh ngày 24/01/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, ĐƯỜNG PHÚC THÀNH, KHÓM 1, THÔN QUYẾN ĐỔ, XÃ THẦN CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

641.     Lê Thị Anh Đào, sinh ngày 02/11/1978 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 172, ĐƯỜNG TỰ CƯỜNG TAM, KHÓM 7, PHƯỜNG ĐIỀN TÂY LÍ THẤT, KHU LINH NHÃ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

642.     Ngô Thị Diễm, sinh ngày 24/11/1973 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 27 TÂN TRANG, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐÔNG MINH, THỊ TRẤN ĐẨU NAM, HUYỆN VÂN LÂM.

643.     Lê Thị Hồng Hoa, sinh ngày 07/01/1972 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 226, PHỐ ĐIỀNVĨ, KHÓM 9, PHƯỜNG ĐÔNG VIÊN, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC.

644.     Lìu Nỉ Thủy, sinh ngày 24/08/1969 tại Lâm Đồng, Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 245, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG VIÊN LỆ, KHÓM 8, THÔN CỰU QUÁN, XÃ BỘ TÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

645.     Nguyễn Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 12/02/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 166, LẦU 3, ĐƯỜNG TÂN MINH, KHÓM 18, PHƯỜNG THẠCH ĐÀM, KHU NỘI HỒ, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

646.     Châu Kim Yến, sinh ngày 24/08/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, HẺM 8, NGÕ 31, ĐƯỜNG VĂN MINH, KHÓM 19, THÔN ĐÔN ĐÔNG, XÃ HẬU LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

647.     Từ Nữ, sinh ngày 18/03/1952 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 9 CẢNG VĨ, KHÓM 1, PHƯỜNG CẢNG VĨ, THÀNH PHỐ THÁI BẢO, HUYỆN GIA NGHĨA.

648.     Trần Kim Thanh, sinh ngày 15/01/1980 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 28, HẺM 22, NGÕ 231, PHỐ KHÊ HƯNG, PHƯỜNG HƯNG THÔN, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA.

649.     Nguyễn Thị Minh Châu, sinh ngày 28/07/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 14, LẦU 2, HẺM 3, NGÕ 52, ĐƯỜNG NGŨ PHÚC, KHÓM 1, THÔN LỤC PHÚC, XÃ NGŨ CỔ, HUYỆN ĐÀI BẮC.

650.     Lạc Tuyết Đào, sinh ngày 17/06/1976 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, LẦU 2, NGÕ 152, ĐƯỜNG KIẾN BÁT, KHÓM 23, PHƯỜNG BÍCH HÀ, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC.

651.     Trương Thị Minh Loan, sinh ngày 13/02/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 131/5, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 11, THÔN THƯỢNG VÕ, XÃ TAM TINH, HUYỆN NGHI LAN.

652.     Trương Tuệ Châu, sinh ngày 09/03/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ NGOẠI THÀNH, KHÓM 2, THÔN THANH THỦY, XÃ LỘC CỐC, HUYỆN NAM ĐẦU.

653.     Vòng A Mùi, sinh ngày 23/07/1976 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 14, CANH LIÊU, KHÓM 3, THÔN CANH LIÊU, XÃ LỤC CƯỚC, HUYỆN GIA NGHĨA.

654.     Cao Minh Châu, sinh ngày 09/11/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 27, NGÁCH 2, NGÕ 413, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 26, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

655.     Vòng Dếnh Chống, sinh ngày 15/06/1974 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ  

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 50, ĐƯỜNG HOA HƯNG, KHÓM 6, PHƯỜNG HOA PHÚC, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

656.     Nguyễn Ngọc Thúy, sinh ngày 20/08/1979 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 95, ĐƯỜNG HOA HẠ, KHÓM 20, PHƯỜNG ĐIỀU LIÊU, THỊ TRẤN ĐẦU PHẦN, HUYỆN MIÊU LẬT.

657.     Nguyễn Thị Lan Chi, sinh ngày 19/05/1975 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 44, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TÂN ĐIỂU, KHÓM 18, PHƯỜNG KHUẤT XÍCH, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC.

658.     Võ Kim Ngọc, sinh ngày 06/06/1970 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 118, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG HƯNG LONG, KHÓM 26, PHƯỜNG TỬ CƯỚC, KHU VĂN SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

659.     Lê Ngọc Linh, sinh ngày 02/04/1982 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 26, NGÁCH 12, NGÕ 25/253, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 21, PHƯỜNG PHỐ LÝ, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, HUYỆN NAM ĐẦU.

660.     Nguyễn Ngọc Yến, sinh ngày 29/01/1982 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5/101, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 9, PHƯỜNG SONG ĐÔNG, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, HUYỆN NAM ĐẦU.

661.     Nguyễn Thị Thảo Mai, sinh ngày 02/01/1980 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 17, NGÁCH 11, NGÕ LIÊN PHÚC, ĐƯỜNG HƯNG PHONG, KHÓM 6, PHƯỜNG THỤY PHONG, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

662.     Lê Kim Phụng, sinh ngày 12/04/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 17, NGÕ 21, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TỰ CƯỜNG, KHÓM 2, PHƯỜNG LỤC HỢP, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

663.     Trần Thị Hồng Diễm, sinh ngày 26/03/1979 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 79, NGÕ 44, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRÙNG DƯƠNG, KHÓM 5, PHƯỜNG TRÙNG MINH, THÀNH PHỐ TAM TRUNG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

664.     Trương Thanh Nhêu, sinh ngày 05/08/1961 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ 

            Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 4, ĐƯỜNG ĐẠI PHONG, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM,HUYỆN ĐÀI BẮC

665.     Nguyễn Thị Kim Nhung, sinh ngày 01/04/1978 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 131, NGÕ TIỆN HÀNH, ĐƯỜNG HỌC ĐƯỜNG, KHÓM 15, THÔN TAM HÒA, XÃ ĐIỂU NHẬT, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

666.     Dương Thị Giỏi, sinh ngày 10/10/1981 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 388, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG PHONG THẾ, KHÓM 11, PHƯỜNG ÔNG TỬ, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

667.     Huỳnh Thị Minh Châu, sinh ngày 07/10/1981 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 23, NGÕ 20, ĐƯỜNG THIÊN NHÂN, KHÓM 18, PHƯỜNG ĐẤU ĐỂ, THỊ TRẤN SA LỘC, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

668.     Nguyễn Thị Em, sinh ngày 24/12/1972 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 528, ĐƯỜNG PHƯỢNG ĐÔNG 1, KHÓM 17, THÔN TRUNG TRANG, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG.

669.     Tô Thị Hồng Thanh, sinh ngày 28/06/1976 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 8/3, SỐ 27, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG SONG THẬP, KHÓM 4, PHƯỜNG KHÊ ĐẦU, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

670.     Trần Thị Quê, sinh ngày 24/02/1968 tại Thừa Thiên - Huế. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 66/2, BÁT LÃO GIA, KHÓM 8, THÔN BÁT ÔNG, XÃ LIỄU DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM.

671.     Thông Tiểu Mai, sinh ngày 19/01/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 78, ĐƯỜNG TỒN ĐỨC, KHÓM 5, PHƯỜNG CÔN LÔN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

672.     Dương Thị Kiều Diễm, sinh ngày 06/05/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 2, KHÁNH THÀNH, ĐƯỜNG KHÁNH ĐÔNG, KHÓM 10, PHƯỜNG KHÁNH ĐÔNG, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

673.     Trần Thị Cẩm Vân, sinh ngày 01/02/1980 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 25/10, ĐẠI ÁN SƠN, KHÓM 1, PHƯỜNG ÁN SƠN, THÀNH PHỐ MÃ CÔNG, HUYỆN BÀNH HỒ.

674.     Lùi Lộc Dích, sinh ngày 03/04/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3/25, SỐ 50, ĐƯỜNG ĐẠI NHÃ, KHÓM 12, PHƯỜNG QUANG ĐẠI, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG.

675.     Bùi Thị Tuyết, sinh ngày 02/02/1979 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 89, ĐIỂU DỮ, THÔN ĐIỂU DỮ, XÃ BẠCH SA, HUYỆN BÀNH HỒ.

676.     Trương Lệ Thanh, sinh ngày 07/09/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 13, SỐ 112, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TÂN ĐÀI 5, KHÓM 1, PHƯỜNG PHÚC AN, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC.

677.     Lê Thị Thúy, sinh ngày 14/10/1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 87, ĐIỂU DỮ, KHÓM 3, THÔN ĐIỂU DỮ, XÃ BẠCH SA, HUYỆN BÀNH HỒ.

678.     Đoàn Thị Hường, sinh ngày 1979 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 460, ĐƯỜNG ĐỨC HƯNG, KHÓM 17, THÔN HÒA HƯNG, XÃ HỒ KHẨU, HUYỆN TÂN TRÚC.

679.     Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 26/05/1979 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4, NGÁCH 16, NGÕ 50, ĐƯỜNG MINH NGHĨA, KHÓM 7, PHƯỜNG ÔNG MINH, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

680.     Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 11/06/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: số 3, NGÁCH 26, NGÕ 2, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 3, PHƯỜNG HOA NAM, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC.

681.     Ngô Xuân Ên, sinh ngày 07/09/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3, NGÁCH 9, NGÕ 366, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG BÌNH, KHÓM 1, THÔN TRUNG THẾ, XÃ HỒ KHẨU, HUYỆN TÂN TRÚC.

682.     Trần Ngọc Tuyền, sinh ngày 15/02/1982 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 155, ĐƯỜNG NGŨ QUANG, KHÓM 5, THÔN NGŨ QUANG, XÃ ĐIỂU NHẬT, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

683.     Bùi Thị Diễm, sinh ngày 22/02/1980 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 260, NGÕ TRƯỜNG THỌ, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 8, THÔN VINH TUYỀN, XÃ ĐIỂU NHẬT, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

684.     Tô Ngọc Trinh, sinh ngày 20/04/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 3, ĐƯỜNG TRƯỜNG ỨC 4, KHÓM 14, PHƯỜNG TRƯỜNG ỨC, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

685.     Hình Thị Kiều Oanh, sinh ngày 17/07/1977 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 25, NGÕ HẠ LIÊU, KHÓM 3, THÔN TIẾN HƯNG, XÃ TRƯỜNG THỊ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG.

686.     Võ Thị Kim Chi, sinh ngày 09/10/1976 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 36, ĐƯỜNG SƠN TIÊN, KHÓM 3, THÔN THƯỢNG BÌNH, XÃ BÂN LÂM, HUYỆN CAO HÙNG.

687.     Trần Thị Oanh, sinh ngày 06/06/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1/41, NGÁCH 18, NGÕ 181, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 15, PHƯỜNG THỊ HUỆ, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC.

688.     Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 04/03/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 117, NGÕ 53, ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 3, PHƯỜNG TÚ GIANG, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

689.     Thái Thị Tuyết Nga, sinh ngày 25/01/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 32, NGÕ 74, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG BÁT ĐỨC, KHÓM 30, PHƯỜNG ĐÔN HÓA, KHU TÙNG SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC.

690.     Huỳnh Thị Kim Dung, sinh ngày 06/05/1981 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 8, SỐ 23, NGÕ 91, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG THÀNH THÁI, KHÓM 17, THÔN NGŨ CỔ, XÃ NGŨ CỔ, HUYỆN ĐÀI BẮC.

691.     Nguyễn Thị Hồng Diễm, sinh ngày 1979 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 307, ĐƯỜNG HÀ BIÊN BẮC, KHÓM 1, PHƯỜNG THỪA ĐỨC, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

692.     Lê Thị Ngọc Liên, sinh ngày 07/04/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 391/50, ĐƯỜNG SƠN TRUNG, KHÓM 23, PHƯỜNG PHÚC SƠN, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA.

693.     Lê Thị Kiều, sinh ngày 06/11/1978 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, ĐIỂU Ư, KHÓM 1, THÔN ĐIỂU Ư, XÃ BẠCH SA, HUYỆN BÀNH HỒ.

694.     Ngô Thị Ngọc Hà, sinh ngày 17/10/1968 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 23,ĐIỂU Ư, KHÓM 1, THÔN ĐIỂU Ư, XÃ BẠCH SA, HUYỆN BÀNH HỒ.

695.     Lê Thị Thúy Hạ, sinh ngày 09/09/1975 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 137, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG MINH CHÍ, KHÓM 16, THÔN QUÝ HIỀN, XÃ THÁI SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC.

696.     Lâm Bích Chi, sinh ngày 08/11/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 10, SỐ 270, ĐƯỜNG VINH AN 13, KHÓM 13, PHƯỜNG TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

697.     Lăng Thị Thùy Dung, sinh ngày 12/11/1980 tại Lâm Đồng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 36, NGÕ 510, ĐƯỜNG QUỐC DÂN, KHÓM 10, PHƯỜNG ĐẠI LÂM, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM.

698.     Trương Thị Mỹ Thanh, sinh ngày 27/03/1973 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 3/6, NGÕ 63, ĐƯỜNG HÓA THÀNH, KHÓM 6, PHƯỜNG HÓA THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC.

699.     Nguyễn Thị Cẩm Thuyền, sinh ngày 20/10/1978 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 31, ĐƯỜNG HƯNG NINH, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐỈNH THẠC, KHU VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

700.     Hồ Như Loan, sinh ngày 24/10/1976 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 11/1, ĐƯỜNG LÃO THIÊN KHANH, KHÓM 11, THÔN LÃO THIÊN, XÃ BÁT LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC.

701.     Đặng Thị Thu Thủy, sinh ngày 13/05/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 8/3, SỐ 2, NGÕ 66, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG RU-SƠ-VEL, KHÓM 2, PHƯỜNG NAM LÝ, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

702.     Bùi Thị Hương, sinh ngày 29/07/1980 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 234, ĐƯỜNG CƯỜNG QUỐC, KHÓM 18, ẤP TRUNG HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI ĐÔNG.

703.     Lạc Quế Anh, sinh ngày 06/09/1972 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 20, NGÕ NHÂN ÁI, ĐƯỜNG TRUNG THANH, KHÓM 9, ẤP CÔNG MINH, THỊ TRẤN SA LỘC, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

704.     Nguyễn Thị Kim Tuyến, sinh ngày 25/07/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 481, ĐƯỜNG THÀNH CHƯƠNG 2, KHÓM 9, ẤP TRUNG HIẾU, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

705.     Tô Thúy Dung, sinh năm 1978 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 8/2, SỐ 626, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 2, ẤP QUANG MINH, THÀNH PHỐ VĨNH HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC.

706.     Nguyễn Ngọc Thúy, sinh ngày 05/06/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 65/1, NGÁCH 200, NGÕ 38, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG ĐẠI QUAN, KHÓM 4, ẤP QUAN VIÊN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

707.     Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh ngày 28/08/1976 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1002, ĐƯỜNG ĐẠI ĐÔN, KHÓM 22, ẤP HÀ NAM, KHU TÂY ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG.

708.     Lê Mộng Thùy, sinh ngày 1980 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 117, ĐƯỜNG ĐÀI ĐỒNG, KHÓM 7, ẤP UYỂN ĐÔNG, THỊ TRẤN UYỂN LÝ, HUYỆN MIÊU LẬT.

709.     Võ Thị Phượng Liên, sinh ngày 15/09/1978 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 119, ĐƯỜNG THẠCH MÔN, KHÓM 7, THÔN THẠCH MÔN, XÃ MẪU ĐƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG.

710.     Phan Thị Anh Thư, sinh ngày 06/08/1980 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 121, ĐỈNH PHỐ, KHÓM 9, THÔN THĂNG BÌNH, XÃ TRÚC KỲ, HUYỆN GIA NGHĨA.

711.     Nguyễn Bình Thái, sinh ngày 13/09/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 127, THANH SƠN, KHÓM 11, THÔN THANH SƠN, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN ĐÀI NAM.

712.     Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 03/09/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1/63, NGÁCH 43/19, NGÕ 445, ĐƯỜNG LONG ĐÔNG, KHÓM 6, ẤP LONG ĐÔNG, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

713.     Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 13/03/1972 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 49, ĐƯỜNG QUAN GIA ĐÔNG, KHÓM 20, ẤP BẮC QUÝ, THÀNH PHỐ BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

714.     Lý Mãn Múi, sinh ngày 23/03/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 17, NGÕ 64, ĐƯỜNG QUANG MINH, ẤP QUANG XUÂN, THỊ TRẤN TRIỀU CHÂU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG.

715.     Nguyễn Thị Thắng, sinh ngày 06/06/1975 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 132/1, SỐ 2 QUÁ CÂU, KHÓM 14, ẤP QUÁ CÂU, THÀNH PHỐ THÁI BẢO, HUYỆN GIA NGHĨA.

716.     Ong Thị Sái Hen, sinh ngày 26/07/1971 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 171, ĐƯỜNG HẢI SƠN, KHÓM 9, ẤP HẢI NGUYÊN, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

717.     Thạch Ngọc Bê, sinh ngày 16/08/1980 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 244, ĐƯỜNG CỔ SƠN 3, KHÓM 30, ẤP TIỀN PHONG, KHU CỔ SƠN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

718.     Nguyễn Thị Đan Thanh, sinh ngày 01/01/1981 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 87, LONG SƠN, KHÓM 9, THÔN LONG SƠN, XÃ THẤT CỔ, HUYỆN ĐÀI NAM.

719.     Nguyễn Hồng Đào, sinh ngày 26/07/1974 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2/95, ĐƯỜNG QUÁ GIANG, KHÓM 10, THÔN QUÁ GIANG, XÃ LÝ CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG.

720.     Diệp Kim Tài, sinh ngày 1981 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1/29, NGÕ 465, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 21, PHƯỜNG PHỐ KIỀN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

721.     Phạm Ngọc Hoa, sinh ngày 23/12/1977 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 221, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 1, THÔN HẢI SƠN, XÃ HỒ NỘI, HUYỆN CAO HÙNG.

722.     Võ Thị Thu Thảo, sinh ngày 11/02/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4/2, NGÁCH 13, NGÕ 221, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG THÀNH THÁI, KHÓM 7, THÔN THÀNH CÔNG, XÃ NGŨ CỔ, HUYỆN ĐÀI BẮC.

723.     Nguyễn Thụy Hoàng Hân, sinh ngày 22/05/1981 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3/2, TRƯỜNG ĐẠO KHANH, KHÓM 2, THÔN TRƯỜNG KHANH, XÃ BÁT LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC.

724.     Phạm Thị Diệu, sinh ngày 17/11/1981 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 3/50, NGÕ 259, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 28, PHƯỜNG ĐỨC AN, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ CƠ LONG.

725.     Tống Mỹ Thanh, sinh ngày 28/12/1975 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 264, ĐƯỜNG TÂY ĐỊNH, KHÓM 9, PHƯỜNG TÂY ĐỊNH, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ CƠ LONG.

726.     Trần Thị Kiều Tiên, sinh ngày 10/04/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 54/5, HẠ CỔ TỬ, KHÓM 9, THÔN HẠ CỔ, XÃ BÁTL Ý, HUYỆN ĐÀI BẮC

727.     Đỗ Thị Mỹ Dung, sinh ngày 07/05/1980 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 364, ĐƯỜNG KHẢI XƯƠNG, KHÓM 22, PHƯỜNG THỊNH XƯƠNG, KHU NAM TỬ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

728.     Trần Thị Thảo, sinh ngày 20/11/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 66/1, THẠCH TÀO TỬ KHANH, KHÓM 10, THÔN VIÊN SƠN, XÃ TAM CHI, HUYỆN ĐÀI BẮC.

729.     Nguyễn Thị Út Lớn, sinh ngày 16/02/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8/4, NGÕ 16, ĐƯỜNG TÂN KIẾN, KHÓM 7, PHƯỜNG CHƯƠNG NAM, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM.

730.     Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 10/02/1981 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 114, ĐƯỜNG NAM HOÀNG, KHÓM 12, THÔN LÃO NÔNG, XÃ LỤC QUY, HUYỆN CAO HÙNG.

731.     Huỳnh Thị Thu Tâm, sinh ngày 12/04/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 14/8, ĐƯỜNG VẠN KIM, KHÓM 9, THÔN BẢO XÃ, XÃ ĐẠI XÃ, HUYỆN CAO HÙNG.

732.     Dư Bích Ngọc, sinh ngày 10/12/1965 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại:  LẦU 4, SỐ 121, ĐƯỜNG VĨNH PHÚC, KHÓM 30, PHƯỜNG VĨNH THANH, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

733.     Đặng Thị Ngọc Oanh, sinh ngày 25/08/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 14, NGÕ ĐỒNG AN BẮC, KHÓM 7, PHƯỜNG XUÂN XÃ, KHU NAM ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG.

734.     Nguyễn Thị Ngoan, sinh ngày 01/07/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11/1, HẠ CHÂU TỬ, KHÓM 2, THÔN CẢNG VĨ, XÃ AN ĐỊNH, HUYỆN ĐÀI NAM.

735.     Nguyễn Thị Kim Liên, sinh ngày 22/08/1973 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 18, NGÕ 110, ĐƯỜNG TIỀN CẢNG, KHÓM 16, PHƯỜNG BÁCH LINH, KHU SĨ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

736.     Phạm Thị Phúc, sinh ngày 13/10/1976 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 346, ĐƯỜNG PHONG THỤ TÂY, KHÓM 28, PHƯỜNG PHONG THỤ, KHU NAM ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG.

737.     Liên Ngọc Anh, sinh ngày 01/11/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, BÌNH LÂM, KHÓM 7, THÔN GIA ĐÔNG, XÃ ĐẠI PHỐ, HUYỆN GIA NGHĨA.

738.     Tô Thị Quang Liên, sinh ngày 01/11/1980 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 532, ĐƯỜNG TÂN HƯNG, KHÓM 34, THÔN VIÊN SƠN, XÃ TÂN PHONG, HUYỆN TÂN TRÚC.

739.     Vũ Thị Nguyệt, sinh ngày 02/03/1979 tại Quảng Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 142, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG HÒA, KHÓM 4, THÔN VĨNH NGUYÊN, XÃ TÂN XÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

740.     Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 10/07/1974 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, NGÁCH 21, NGÕ TRUNG ÁNH, ĐƯỜNG BẮC ĐỒN, KHÓM 12, PHƯỜNG CỰU XÃ, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG.

741.     Nguyễn Thiên Kim, sinh ngày 26/10/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 355, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG DANH TÙNG, KHÓM 3, THÔN TÙNG SƠN, XÃ DANH GIAN, HUYỆN NAM ĐẦU.

742.     Nguyễn Thị The, sinh ngày 16/08/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 12, LỤC XÚC, KHÓM 15, PHƯỜNG KIM SƠN, THỊ TRẤN QUAN TÂY, HUYỆN TÂN TRÚC.

743.     Nguyễn Thị Ngọc Kiều, sinh ngày 04/02/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 33, NGÁCH 16, NGÕ 312, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG ĐÀI ĐỒNG, KHÓM 14, PHƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC.

744.     Lục Hồng Mỹ, sinh ngày 11/09/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1, NGÁCH 18, NGÕ 81, ĐƯỜNG KIẾN CÔNG 2, KHÓM 17, PHƯỜNG KIẾN CÔNG, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC.

745.     Vũ Thị Thiệp, sinh ngày 12/06/1976 tại Hưng Yên. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 73, NGÕ 21, ĐƯỜNG HOA TƯỜNG 3, KHÓM 5, PHƯỜNG NHÂN TƯỜNG, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

746.     Hỷ Sau Zếnh, sinh ngày 27/05/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 1, SỐ 222, ĐƯỜNG ĐẠI MINH, KHÓM 10, PHƯỜNG KÊ LÂM, THỊ TRẤN TRÚC ĐÔNG, HUYỆN TÂN TRÚC.

747.     Nguyễn Minh Phương, sinh ngày 17/05/1981 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 24, NGÕ 81, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG NAM, KHÓM 3, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

748.     Nguyễn Ngọc Hạnh, sinh ngày 06/11/1979 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2/48, NGÁCH 30, NGÕ 55, ĐƯỜNG ĐÀI TRÍ, KHÓM 9, PHƯỜNG TÚ SƠN, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC.

749.     Nguyễn Thị Ngọc Thu, sinh ngày 05/12/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2/42, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 15, PHƯỜNG CHÍNH XA, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ CƠ LONG.

750.     Cao Thị Thu Tư, sinh ngày 07/08/1976 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 196, ĐƯỜNG CẨM CHÂU, KHÓM 11, PHƯỜNG TRUNG TRANG, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

751.     Sơn Thị Trúc Hà, sinh ngày 08/10/1979 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3/2, NGÁCH 1, NGÕ 42, ĐƯỜNG HOA PHÚC, KHÓM 5, PHƯỜNG MINH ĐỨC, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC.

752.     Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 13/04/1979 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, NGÁCH 9, NGÕ 7, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG THÀNH THÁI, XÃ NGŨ CỔ, HUYỆN ĐÀI BẮC.

753.     Trương Thị Hương, sinh ngày 07/04/1978 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ KHANH NỘI, KHÓM 1, PHƯỜNG DIÊN SƠN, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU.

754.     Trương Thị Kim Dung, sinh ngày 30/04/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 4, NGÁCH 13, NGÕ 72, ĐƯỜNG VĨNH PHÚC, KHÓM 23, PHƯỜNG VĨNH PHÚC, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

755.     Phạm Thị Trang, sinh ngày 20/04/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5/1, NGÁCH 22, NGÕ 994, ĐƯỜNG CÔNG VIÊN, KHÓM 10, PHƯỜNG TIỂU KHANG, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM.

756.     Nguyễn Thị Thảo Sương, sinh ngày 06/01/1982 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6/31, NGÕ 157, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG ĐẠI PHONG, KHÓM 13, THÔN ĐÔNG BẢO, XÃ ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

757.     Nguyễn Kim Ngọc, sinh ngày 27/12/1981 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 66, NGÕ 98, THÔN 3, KHÓM 13, PHƯỜNG TRUNG HƯNG, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

758.     Nguyễn Thị Tuyết Nương, sinh ngày 16/06/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 10, SỐ 8, NGÁCH 62, NGÕ 190, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG NHÃ ĐÀM, KHÓM 2, THÔN ĐÔNG BẢO, XÃ ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

759.     Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 06/07/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 211/1, NA BẠT LÂM, KHÓM 4, PHƯỜNG NA BẠT, THỊ TRẤN TÂN HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM.

760.     Trần Thị Diệu Trân, sinh ngày 02/06/1981 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 127, ĐƯỜNG ĐÔNG LAN, KHÓM 7, PHƯỜNG QUANG LONG, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG.

761.     Hoàng Yến Ngọc, sinh ngày 16/12/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 65/1, NGÁCH 200, NGÕ 38, ĐÀI NAM , ĐƯỜNG ĐẠI QUAN, KHÓM 4, PHƯỜNG QUAN VIÊN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

762.     Cao Thụy Mai Trang, sinh ngày 24/07/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 82, NGÕ 255, ĐƯỜNG TÂN THÁI, KHÓM 17, PHƯỜNG LẬP NGÔN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

763.     Trần Thị Lan, sinh ngày 28/10/1975 tại Quảng Ngãi. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 11/12/640 ĐƯỜNG ĐÔNG BÌNH, KHÓM 16, ẤP ĐÔNG BÌNH, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH.

764.     Nguyễn Thị Hồng Hoa, sinh ngày 15/10/1980 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 7 ĐƯỜNG LẠC LỢI, KHÓM 19, ẤP THÔNG AN, KHU ĐẠI AN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

765.     Võ Thị Thu Hương, sinh ngày 01/09/1979 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/122 MỸ PHONG, KHÓM 15, ẤP MỸ PHONG, HỌC GIÁP, ĐÀI NAM.

766.     Phạm Thị Yến, sinh ngày 02/01/1981 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 16/22/2/1 ĐƯỜNG ĐẠI PHÚ, KHÓM 20, ĐÔNG BẢO, ĐÀM TỬ, ĐÀI TRUNG.

767.     Thạch Thị Mỹ Hiền, sinh ngày 09/09/1977 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 233 ĐƯỜNG HỮU ÁI, KHÓM 5, ẤP BẢO AN, KHU TÂY, ĐÀI NAM

768.     Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 24/06/1976 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 45/2 ĐƯỜNG THANH HẢI, KHÓM 8, ẤP CHÍ THIỆN, KHU TÂY ĐỒN, ĐÀI TRUNG.

769.     Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 01/07/1974 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 16 THỤ TỬ CƯỚC, KHÓM 3, LAM PHỔ, QUAN ÂM, ĐÀO VIÊN.

770.     Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 02/09/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 69 ĐƯỜNG CẨM HOA, KHÓM 20, CẨM HƯNG LÝ, LƯ TRÚC, ĐÀO VIÊN.

771.     Ôn Thị Mai Thanh, sinh ngày 07/11/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2/33 ĐƯỜNG LIÊN THẮNG, KHÓM 3, ẤP LỰC HÀNH, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, ĐÀI BẮC.

772.     Võ Thị Bé Ba, sinh ngày 25/05/1977 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 62/77, ĐƯỜNG HÚC QUANG TÂY, KHÓM 18, ẤP THÀNH CÔNG, CHƯƠNG HÓA.

773.     Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 09/06/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 16/565 ĐƯỜNG TÂN TRANG, KHÓM 7, ẤP TOÀN AN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC.

774.     Lục Thùy Bích, sinh ngày 17/02/1976 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 171/1 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 1, LỤC KẾT, TIÊU KHÊ, NGHI LAN.

775.     Phan Thị Thanh, sinh ngày 25/02/1969 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ.

            Hiện trú tại: 2/9/134/90 NGÕ HỨA THỔ, KHÓM 26, NAM CẢNG, ĐẠI VIÊN, ĐÀO VIÊN.

776.     Trần Thị Được, sinh ngày 25/07/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 54 NGHĨA HỢP, KHÓM 8, NGHĨA HỢP, THẤT CỔ, ĐÀI NAM.

777.     Ngô Thị Thúy Loan, sinh ngày 27/02/1970 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/8/37 TRUNG PHA BẮC, KHÓM 14, ẤP VĨNH CÁT, KHU TÍN NGHĨA, ĐÀI BẮC.

778.     Huỳnh Thị Trinh, sinh ngày 01/12/1981 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5 ĐƯỜNG TRUNG TẬP, KHÓM 12, KHẢM ĐỈNH, TRUNG LIÊU, NAM ĐẦU.

779.     Lê Thị Diệu, sinh ngày 19/10/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 13 KHẢM CƯỚC, KHÓM 4, ĐIỀN TÂM, ĐẠI VIÊN, ĐÀO VIÊN, ĐÀI BẮC.

780.     Huỳnh Mỹ Hoa, sinh ngày 02/07/1976 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 16 THỤ TỬ CƯỚC, KHÓM 3, LAM PHỔ, QUAN ÂM, ĐÀO VIÊN, ĐÀI BẮC.

781.     Huỳnh Thị Cẩm Trang, sinh ngày 01/07/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/1/58/4 ĐƯỜNG HƯNG LONG, KHÓM 43, ẤP CHƯƠNG LÂM LÝ, KHU VĂN SƠN, ĐÀI BẮC.

782.     Vòng Siu Vần, sinh ngày 20/11/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1/51 NGÕ TÍN DUY, KHÓM 7, MINH ĐỨC, TÍN NGHĨA, NAM ĐẦU.

783.     Nguyễn Thị Ngọc Châu, sinh ngày 19/12/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 42 NỘI THỔ, KHÓM 4, ẤP NỘI THỔ, THÀNH PHỐ PHÁC TỬ, GIA NGHĨA.

784.     Trần Ngọc Làn, sinh ngày 04/01/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 47 TÂY HỒ, KHÓM 19, TÂY HÒA, TƯỚNG QUÂN, ĐÀI NAM

785.     Đặng Thị Ngọc Hương, sinh ngày 10/11/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 50/50/460/1 ĐƯỜNG ĐÔNG MẪN, KHÓM 6, HƯƠNG SƠN, T.T ĐIỀN TRUNG, CHƯƠNG HÓA, ĐÀI NAM.

786.     Lê Thị Ngọc Hà, sinh ngày 19/02/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 7/35/3 ĐƯỜNG GIÁP HẬU, KHÓM 5, NGHĨA LÝ, HẬU LÝ, ĐÀI TRUNG.

787.     Võ Thị Kim Phượng, sinh ngày 29/09/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 87 PHÙ TRIỀU, KHÓM 10, ẤP PHÙ TRIỀU, TRẤN BẮC CẢNG, VÂN LÂM.

788.     Tsằn Sắt Múi, sinh ngày 20/04/1964 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 22/100 ĐƯỜNG TÂY THẾ, KHÓM 3, ẤP TÂY THẾ, CHƯƠNG HÓA

789.     Nguyễn Thúy Phương, sinh ngày 21/06/1975 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 15/41 HẬU HỒ, KHÓM 1, HẬU HỒ, TÂN ỐC, ĐÀO VIÊN

790.     Lầu Tắc Kín, sinh ngày 14/02/1982 tại Lâm Đồng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 140 ĐƯỜNG THẤT CHỈ, KHÓM 8, THẤT HIỀN, VIÊN SƠN, NGHI LAN.

791.     Nguyễn Thị Xuân Kiều, sinh ngày 10/09/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 112 ĐƯỜNG VŨ NOÃN, KHÓM 10, QUANG VŨ, TIÊU KHÊ, NGHI LAN

792.     Nguyễn Thị Ngoc Trinh, sinh ngày 15/04/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 39/66 ĐƯỜNG CÔNG VIÊN, KHÓM 1, BẠT NHÃ, ĐẦU THÀNH, NGHI LAN.

793      Lê Thị Minh Thư, sinh ngày 20/09/1978 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 23/1 PHƯƠNG THẢO, KHÓM 2, ẤP PHƯƠNG THẢO, HỒ VĨ, VÂN LÂM.

794.     Đặng Tắc Cú, sinh ngày 25/01/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 188 TỔ 20, KHÓM 6, THẮNG HƯNG, TAM NGHĨA, MIÊU LẬT.

795.     Lâm Thị Vân, sinh ngày 30/07/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 173 ĐƯỜNG THÁNH HIỀN, LOAN NỘI, VẠN ĐAN, BÌNH ĐÔNG.

796.     Trần Đình Đông My, sinh ngày 23/01/1973 tại Quảng Ngãi. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/282 ĐƯỜNG LOAN LÝ, KHÓM 8, TÙNG AN, KHU NAM, ĐÀI NAM.

797.     Trần Thị Minh Thảo, sinh ngày 05/11/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/172 ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 7, CHẤN HƯNG, KHU ĐÔNG, ĐÀI TRUNG.

798.     Lý Lệ Hưng, sinh ngày 21/06/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 36/63 ĐƯỜNG LƯU MINH TRUYỀN, KHÓM 8, HỒNG KIỀU, NHÂN ÁI, CƠ LONG.

799.     Đỗ Thị Nga, sinh ngày 25/03/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 8/3 ĐƯỜNG QUANG SƠN, KHÓM 1, ĐẠI SƠN, HẬU LONG, MIÊU LẬT.

800.     Trương Thị Thúy Lan, sinh ngày 19/04/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 75/355 TAM CẢNG, KHU 13, LONG TRẠCH, LONG TỈNH, ĐÀI TRUNG.

801.     Phạm Thị Kim Loan, sinh ngày 25/12/1977 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1/39/70 ĐƯỜNG HÁN DÂN, KHÓM 10, HOẰNG LƯỢNG, TIỂU CẢNG, CAO HÙNG.

802.     Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 10/10/1979 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 18/1 ĐƯỜNG SƠN LÂM, KHÓM 18, SƠN CƯỚC, LƯ TRÚC, ĐÀO VIÊN.

803.     Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 24/01/1975 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 37/271 ĐƯỜNG ĐẠI LÂM, KHÓM 15, VIÊN LÂM, ĐẠI NHÃ, ĐÀI TRUNG.

804.     Huỳnh Thanh Tiền, sinh ngày 18/07/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 300 BẠC TỬ LIÊU, TỨ HỒ, VÂN LÂM.

805.     Lê Thị Mộng Thùy, sinh ngày 25/12/1980 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 37 TRUNG BẢO, KHÓM 20, AN MỸ, KIM NINH, KIM MÔN.

806.     Trần Thị Hồng, sinh năm 1972 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 156 NGÕ VĂN VIÊN, CHI PHONG, KHÓM 39, ĐỒNG LA, MIÊU LẬT.

807.     Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 01/11/1975 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 75/1 ĐƯỜNG SÙNG ĐỨC LỤC, KHÓM 22, TÙNG AN, BẮC ĐỒN, ĐÀI TRUNG.

808.     Nguyễn Thị Thúy Liễu, sinh ngày 30/05/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 15/490 ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, THỦY ĐẦU, THỦY THƯỢNG, GIA NGHĨA.

809.     Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh ngày 06/02/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/36/297/2 ĐƯỜNG HÀM HƯNG, KHÓM 7, ĐÀM DƯƠNG, ĐÀM TỬ, ĐÀI TRUNG.

810.     Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 18/10/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 28/206/2 ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 13, GIA NHÂN, ĐÀM TỬ, ĐÀI TRUNG.

811.     Trương Hạnh Phương, sinh ngày 09/07/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 197 ĐƯỜNG TÂN HƯNG, KHÓM 8, TÂN HƯNG, ĐIỀN LIÊU, CAO HÙNG.

812.     Chề A Múi, sinh ngày 25/12/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2/60 ĐƯỜNG DÂN TỘC, KHÓM 8, ĐÔNG NHÂN, HỔ VĨ, VÂN LÂM

813.     Nguyễn Thị Thế Diễm, sinh ngày 23/05/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 128/439/1 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH, KHU 15, TRƯỜNG LĨNH, HỒ KHẨU, TÂN TRÚC.

814.     Trần Kim Nhiên, sinh ngày 14/12/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 7/1 ĐƯỜNG BẮC XƯƠNG, KHU 14, LÒ GỐM, NGUYÊN TRƯỜNG, VÂN LÂM.

815.     Lê Thị Thùy Dung, sinh ngày 30/10/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 30 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHU 1, ĐÔNG HÒA, THỊ TRẤN THỤY PHƯƠNG, ĐÀI BẮC.

816.     Nguyễn Thị Chọn, sinh ngày 01/01/1975 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 12/23 ĐƯỜNG ĐÔNG ANH, KHU 3, ĐÔNG TÍN, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG.

817.     Võ Thị Bé Ngân, sinh ngày 10/03/1976 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 10/54/32/1 ĐƯỜNG THÀNH THÁI, KHU 4, ĐỨC THÁI, NGŨ CỔ, ĐÀI BẮC.

818.     Lê Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 16/08/1978 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 6 PHÚC AN, KHÓM 7, PHƯỜNG TRUNG CHÍN, THỊ TRẤN KỲ SƠN, CAO HÙNG.

819.     Nguyễn Thị Ngọc Hường, sinh ngày 20/07/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 262 ĐƯỜNG DÂN TỘC, KHÓM 4, NGŨ PHÚC, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, ĐÀO VIÊN.

820.     Lê Thị Phượng Hoàng, sinh ngày 15/01/1975 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/6/189 ĐƯỜNG HỒ TRUNG, KHÓM 21, THÔN HỒ KHẨU, XÃ HỒ KHẨU, TÂN TRÚC.

821.     Lê Thị Mai Vàng, sinh ngày 10/02/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 8 HOA THÀNH, KHÓM 9, PHƯỜNG LẬP ĐỨC, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, ĐÀI TRUNG.

822.     Lê Thị Phương, sinh ngày 01/01/1975 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 6 NGÕ LỆ THỦY, KHÓM 10, TRẤN BÌNH, NAM ĐỒN, ĐÀI TRUNG.

823.     Nguyễn Thị Khoa, sinh ngày 15/11/1977 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2/123 ĐƯỜNG SÙNG ĐỨC, KHÓM 9, SÙNG VĂN, KHU ĐÔNG, ĐÀI NAM.

824.     Huỳnh Thị Thanh Nga, sinh ngày 10/07/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 15/617 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 27, PHÚC AN, TÚ THỦY, CHƯƠNG HÓA.

825.     Nguyễn Thị Lợi, sinh ngày 02/01/1982 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/54/32 LỢI LẠC TAM, KHÓM 29, PHƯỜNG NGŨ PHÚC, KHU AN LẠC, CƠ LONG.

826.     Trần Thị Thu, sinh ngày 20/10/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 68/2 PHỐ PHÚC NHẤT, KHÓM 21, PHƯỜNG THỰC TIỄN, KHU THẤT ĐỔ, CƠ LONG.

827.     Kim Mỹ Hạnh, sinh ngày 22/12/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 24/104 ĐƯỜNG CHÍNH KHÍ BẮC, KHÓM 25, TỰ CƯỜNG, ĐÀI ĐÔNG.

828.     Trần Thị Vương, sinh ngày 10/09/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 21/13 HẠ KHANH, PHIÊN LỘ, GIA NGHĨA.

829.     Đặng Ánh Ngọc, sinh ngày 07/03/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/12 HOA MỸ TÂN, KHÓM 1, ẤP NHÂN HÒA, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, ĐÀO VIÊN.

830.     Nguyễn Thị Hải Vân, sinh ngày 23/08/1980 tại Quảng Bình. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 16 KIẾN AN, KHÓM 3, AN KHANH, TAM HIỆP, ĐÀI BẮC.

831.     Nguyễn Thị Huyền Dung, sinh ngày 06/09/1979 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2/2/16/71 ĐƯỜNG DÂN TRỊ, KHÓM 6, HOÀI THÚY, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC.

832.     Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 03/09/1978 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 47/1/23 ĐƯỜNG AN TÂY, KHÓM 48, AN TÂY, GIAI LÝ, ĐÀI NAM.

833.     Trần Ngọc Mỹ, sinh ngày 28/12/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 15 ĐƯỜNG NGỌC SƠN, KHÓM 6, NGỌC SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN.

834.     Trịnh Ngọc Diễm, sinh ngày 11/03/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 187 ĐƯỜNG ĐẠI PHÚC, KHÓM 13, T. QUAN MIẾU, XÃ QUAN MIẾU, ĐÀI NAM.

835.     Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 30/03/1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 12/390 HẬU ĐÀM, KHÓM 13 HẬU ĐÀM, THÀNH PHỐ THÁI BẢO, GIA NGHĨA.

836.     Đào Thị Hoàng Trang, sinh ngày 10/08/1978 tại Bà Ria – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2/13 ĐƯỜNG NGŨ KHÔI, THỊ TRẤN CHIỀU TRÂU, BÌNH ĐÔNG

837.     Nguyễn Thị Minh Khai, sinh ngày 10/01/1981 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 8/39 ĐƯỜNG PHƯỢNG NHÂN, KHÓM 36, BẮC MÔN, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, CAO HÙNG.

838.     Triệu Thị Quế Chi, sinh ngày 07/11/1978 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 10/2/3 ĐƯỜNG CHƯƠNG NAM, KHÓM 22, BÌNH SƠN, NAM ĐẦU

839.     Phương Thị Thu Thảo, sinh ngày 13/09/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 6/137 ĐƯỜNG DIÊN ĐÔNG, TAM HÒA, CHIỀU TRÂU, BÌNH ĐÔNG.

840.     Trần Thị Thu Thủy, sinh ngày 10/05/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1/35 ĐƯỜNG PHÚC THỌ, KHÓM 2, ẤP NHÂN ÁI, TÂN TRANG, ĐÀI BẮC.

841.     Nguyễn Thị Huân, sinh ngày 27/05/1979 tại Quảng Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 8/53 ĐƯỜNG HƯNG NGHĨA, KHÓM 7, HIỆP THÀNH, TÂN XÃ, ĐÀI TRUNG.

842.     Bùi Thị Kim Loan, sinh ngày 10/12/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1/4 NGÕ QUẢNG THÀNH, ĐƯỜNG PHÒNG THẾ, KHÓM 5, CỬU PHÒNG, THẠCH CƯƠNG, ĐÀI TRUNG.

843.     Huỳnh Kim Phượng, sinh ngày 18/12/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 85/216 ĐƯỜNG LONG TÂN, KHÓM 8, LONG TUYỀN, LONG TỈNH, ĐÀI TRUNG.

844.     Phạm Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 26/09/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/6 ĐƯỜNG ĐỨC CHÍNH, KHÓM 5, PHỤC HƯNG, ĐÔNG THẾ, VÂN LÂM.

845.     Sín Nàm Cú, sinh ngày 19/05/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 128 ĐƯỜNG BÌNH NHÂN, KHÓM 8, THÔN TẠO KIỀU, XÃ TẠO KIỀU, MIÊU LẬT.

846.     Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 01/01/1980 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 97/68 HƯNG LONG, KHÓM 18, UYÊN ĐÔNG, THỊ TRẤN UYÊN LÝ, MIÊU LẬT.

847.     Hồ Thị Mùi, sinh ngày 15/10/1968 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/229/2 ĐƯỜNG MỘC TÂN, KHÓM 1, CHƯƠNG CƯỚC, VĂN SƠN, ĐÀI BẮC.

848.     Trần Thị Lệ Thanh, sinh ngày 15/07/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 20 THÁI TÂY, KHÓM 14, HIÊM LÂM, TÂY CẢNG, ĐÀI NAM.

849.     Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 12/06/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1090 ĐƯỜNG XUÂN NHẬT, KHÓM 9, XUÂN NHẬT, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN.

850.     Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 09/01/1982 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 115 NGÕ LUÂN VĨ, KHÓM 17, SƠN LUÂN, LỘC CẢNG, CHƯƠNG HÓA.

851.     Phạm Hồng Phượng, sinh ngày 08/10/1971 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3151 KHÓM 8, LOAN BẢO, HẬU LONG, MIÊU LẬT.

852.     Lý Kỷ Sau, sinh ngày 04/07/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 51 ĐÔNG THANH TÂN, KHÓM ĐẨU TRUNG, KHÓM 12, ĐÔNG QUANG, BẮC ĐẨU.

853.     Lý Kỷ Chấn, sinh ngày 10/09/1976 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 110/1 ĐƯỜNG HƯNG YÊN, KHÓM 11, BẮC ĐỒN, KHU BẮC ĐỒN, ĐÀI TRUNG.

854.     Vũ Thị Hợp, sinh ngày 04/07/1977 tại Quảng Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 71 TRUNG CHÍNH, KHÓM 4, HÒA NAM, THỊ TRẤN HÒA MỸ, CHƯƠNG HÓA.

855.     Phạm Thị Thu Trang, sinh ngày 18/01/1981 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/97 ĐƯỜNG PHƯỢNG LÂM, KHÓM 8, PHƯỜNG PHƯỢNG LÂM, KHU TIỂU CẢNG, CAO HÙNG.

856.     Nguyễn Thị Hồng Diễm, sinh ngày 13/11/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 01/05 NGÕ PHONG SINH, KHÓM 30, CÁT PHONG, VỤ PHONG, ĐÀI TRUNG.

857.     Huỳnh Kim Hoa, sinh ngày 07/09/1981 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 33/272 ĐƯỜNG TRÚC LÂM, KHÓM 4, THANH HỒ, LÂM KHẨU, ĐÀI BẮC.

858.     Lê Thị Kim Loan, sinh ngày 09/01/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 33/255/1 PHỐ THỦY LÝ XÃ, KHÓM 11, LONG TUYỀN, LONG TỈNH, ĐÀI TRUNG.

859.     Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 10/08/1980 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 70/1 ĐƯỜNG ĐÔNG LAN, KHÓM 8, VIỆT LINH, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, ĐÀI TRUNG.

860.     Trần Thị Diễm Thúy, sinh ngày 15/03/1976 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 31 THƯỢNG ĐÌNH, KHÓM 5, HƯNG LONG, THỊ TRẤN ĐẦU PHẦN, MIÊU LẬT.

861.     Dương Bích Loan, sinh ngày 27/03/1976 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 01/17/33/2 VĨNH HƯNG, KHÓM 5, MINH KHAI, BẮC ĐẦU, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

862.     Huỳnh Thị Thu Em, sinh ngày 05/08/1980 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 161 SƠN LIÊU, KHÓM 1, LONG PHƯỢNG, THỊ TRẤN TRÚC NAM, MIÊU LẬT.

863.     Phạm Thị Em, sinh ngày 02/01/1981 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 324/2 ĐƯỜNG MỸ HÒA, KHÓM 7, VĨNH MỸ, ĐÔNG SƠN, NGHI LAN.

864.     Trương Thị Vạn Lý, sinh ngày 22/04/1975 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 96/28 ĐƯỜNG SÙNG ĐỨC, KHÓM 15, GIA NHÂN, AN LẠC, CƠ LONG.

865.     Huỳnh Thị Hoa, sinh ngày 08/03/1979 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 29/235 ĐƯỜNG HẢI TRUYỀN, KHÓM 20, THỤY BÍNH, NAM TỬ, CAO HÙNG.

866.     Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 17/01/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/389 ĐƯỜNG PHƯỢNG LÂM NHẤT, KHÓM 15, NGHĨA NHÂN, ĐẠI LIÊU, CAO HÙNG.

867.     Trần Bảo Châu, sinh ngày 07/09/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 11/227 ĐƯỜNG VÕ LỤC, KHÓM 11, KIM NHÃ, KHU BẮC, TÂN TRÚC.

868.     Bùi Thị Lượm, sinh ngày 03/02/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 217/3 ĐƯỜNG ĐẠI PHONG, KHÓM 02, ĐÀM TỬ, ĐÀI TRUNG.

869.     Nguyễn Thị Hoa Màu, sinh ngày 20/10/1980 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 51 ĐƯỜNG VÂN LÂM, KHÓM 2, TRUNG SƠN, TRÚC SƠN, NAM ĐẦU.

870.     Nguyễn Thị Ngọc Bền, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 12/1 PHỐ NGƯ NAM, KHÓM 43, PHÚC HƯNG, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, CAO HÙNG.

871.     Lê Thanh Hà, sinh ngày 23/09/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 130/5 TRƯỜNG SA, KHÓM 15, TRƯỜNG SA, TƯỚNG QUÂN, ĐÀI NAM.

872.     Nguyễn Thị Nhã, sinh ngày 23/11/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 27/143 TRUNG HƯNG, KHÓM 14, TRÚC ĐÔNG, LÔ TRÚC, CAO HÙNG.

873.     Nguyễn Thị Minh Trình, sinh ngày 25/04/1974 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 9/2 TRUNG HƯNG, KHÓM 12, THÔN QUY SƠN, XÃ QUY SƠN, ĐÀO VIÊN.

874.     Chềnh Cấm Lìn, sinh ngày 01/10/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 11/325/2 ĐƯỜNG GIỚI THỌ, KHÓM 41, ĐẠI HOA, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

875.     Nguyễn Thị Luyến, sinh ngày 09/10/1975 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/2 NGÕ HÒA BÌNH, KHÓM 10, NGŨ HÒA, NHÂN VŨ, CAO HÙNG

876.     Trần Thị Anh Chi, sinh ngày 20/10/1974 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 12 NGƯU BỘ LIÊU, KHÓM 8, DU ĐÔNG, KHÊ KHẨU, GIA NGHĨA

877.     Huỳnh Thị Kim Non, sinh ngày 25/09/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 41/30 HẠ LIÊU, KHÓM 5, HẠ LIÊU, THỦY THƯỢNG, GIA NGHĨA.

878.     Chí Nhì Múi, sinh ngày 15/08/1974 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 69 NGƯU TRÙ BỘ, KHÓM 10, NAM XÃ, THỦY THƯỢNG, GIA NGHĨA.

879.     Lê Thị Thắm, sinh ngày 21/07/1977 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 02/35 ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 4, NAM TÂN, THÀNH PHỐ THÁI BẢO, NGHI LAN.

880.     Phạm Thị Tuyết Vân, sinh ngày 13/05/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 174/1 ĐỈNH ĐÀM, KHÓM 19, BÍCH ĐÀM, TÍ THẢO, GIA NGHĨA.

881.     Quách Xuân Hoa, sinh ngày 27/05/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 17/10/145/7 ĐƯỜNG DIÊN BÌNH BẮC, KHÓM 8, ẤP PHÚC AN, KHU SĨ LÂM, ĐÀI BẮC.

882.     Huỳnh Thị Thảo Trang, sinh ngày 12/08/1978 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 02/37 PHỐ DANH VIÊN, KHÓM 8, BÀNH HƯNG, THÀNH PHỐ THỤ LÂM.

883.     Võ Thị Mai Thủy, sinh ngày 26/06/1979 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 51/669/2 ĐƯỜNG LÊ MINH, KHÓM 7, LONG ĐÀM, TÂY ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG.

884.     Huỳnh Thị Hồng Thắm, sinh ngày 01/07/1981 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 34/51/1 ĐƯỜNG CHƯƠNG HÓA, KHÓM 7, NGŨ QUYỀN, CHƯƠNG HÓA.

885.     Nguyễn Thị Mai Thy, sinh ngày 28/04/1974 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 151/1 ĐƯỜNG HƯNG LONG, KHÓM 1, HƯNG PHONG, VĂN SƠN, ĐÀI BẮC.

886.     Trần Thị Kim Phượng, sinh ngày 20/12/1976 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 04/14/257/5 ĐƯỜNG DIÊN BÌNH BẮC, KHÓM 12, ẤP HỒ LÔ, KHU SĨ LÂM, ĐÀI BẮC.

887.     Đặng Thị Việt Hương, sinh ngày 18/04/1975 tại Tuyên Quang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 76/3/72 ĐƯỜNG NAM HÒA, KHÓM 18, VĨNH HÒA, KHU NAM, ĐÀI TRUNG.

888.     Vũ Thị Minh Loan, sinh ngày 31/03/1976 tại Tuyên Quang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1/3/169 ĐƯỜNG CÔNG HỌC NHẤT, KHÓM 4, ẤP VĨNH HƯNG, KHU NAM, ĐÀI TRUNG.

889.     Trần Thị Bình Chi, sinh ngày 20/05/1977 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 20 NGÕ TRANG NỘI, KHÓM 2, TAM XUYÊN, KHÊ CHÂU, CHƯƠNG HÓA.

890.     Lê Thị Hồng Gấm, sinh ngày 07/11/1978 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2/14 ĐƯỜNG QUÝNH HƯNG, KHÓM 5, DIỆM ÔN, GIAI ĐÔNG, BÌNH ĐÔNG.

891.     Võ Thị Thúy Hằng, sinh ngày 20/01/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/3/23/99/3 ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 25, ĐIỀN TÂM, TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC.

892.     Đặng Như Mộng, sinh ngày 09/06/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/177 ĐƯỜNG BẢO HƯNG, KHÓM 10, BẢO ĐỨC, VẠN HOA, ĐÀI BẮC.

893.     Võ Thị Dân, sinh ngày 15/03/1956 tại Ninh Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 109 ĐƯỜNG TỨ BÌNH, KHÓM 5, MỸ NHÂN, SA LỘC, ĐÀI TRUNG

894.     Trần Thị Ánh Loan, sinh ngày 01/01/1972 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 8 ĐƯỜNG TÂN XÃ, KHÓM 2, TÂN XÃ, TRÁNG VI, NGHI LAN.

895.     Hà Thị Lan, sinh ngày 15/12/1968 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 306 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 9, DOANH BẮC, NAM ĐẦU

896.     Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 06/04/1972 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/9/12/156 ĐƯỜNG PHÚC LẠC, KHÓM 18, NHÂN ÁI, TÂN TRANG, ĐÀI BẮC.

897.     Nguyễn Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 06/05/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 38 ĐẠI BI, KHÓM 8, ĐOẢN TRÚC, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA.

898.     Cao Thị Hồng Nga, sinh ngày 05/10/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1/6/3 ĐƯỜNG LẬP ĐỨC 8,KHÓM 11, ĐẠI ĐỨC, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM.

899.     Nguyễn Thị Hiệp, sinh ngày 15/04/1978 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 21/151 ĐƯỜNG QUẢNG XƯƠNG, KHÓM 15, QUẢNG XƯƠNG, KHU NAM TỬ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

900.     Lý Thị Hương Lan, sinh ngày 09/06/1974 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 19 ĐƯỜNG TRƯỜNG MINH, KHÓM 27, HÒA HƯNG, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN.

901.     Thái Thị Thu Huyền, sinh ngày 14/02/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 216 ĐƯỜNG ĐÔNG LAN, KHÓM 13, MAO HƯNG, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, ĐÀI TRUNG.

902.     Võ Thị Đào, sinh ngày 30/09/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 8 ĐƯỜNG CÁT TƯỜNG, KHÓM 12, PHÚC LONG, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, ĐÀI TRUNG.

903.     Trần Ngọc Hà, sinh ngày 14/03/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/117 ĐƯỜNG CÔNG VIÊN 1, LẬP NGÔN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC.

904.     Nguyễn Thị Bích Thuận, sinh ngày 27/04/1981 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 6/1/297 ĐƯỜNG KIM MÔN, KHÓM 42, KHÊ PHÚC, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC.

905.     Thạch Thị Tú Lai, sinh ngày 15/06/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 24/37 LẬT TỬ LUÂN, KHÓM 11, ĐÔNG LUÂN, ĐÔNG THẠCH, GIA NGHĨA.

906.     Trần Thị Minh Sương, sinh ngày 18/03/1982 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/20/124 ĐƯỜNG PHÚC THỌ, KHÓM 10, TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC.

907.     Nguyễn Thị Hồng Sương, sinh ngày 27/08/1980 tại Bình Định. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 20/08/509 ĐƯỜNG CÔNG VIÊN, KHÓM 4, ẤP 6A, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM.

908.     Nguyễn Thị Thanh Phụng, sinh ngày 23/04/1981 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 237 ĐƯỜNG BÁT ĐỨC, KHÓM 7, ẤP ĐÔNG THẾ, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC.

909.     Nguyễn Thị Gái, sinh ngày 22/11/1980 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1/341 ĐƯỜNG HẢI TÂN, KHÓM 5, ẤP HẢI TÂN, THỊ TRẤN THANH THỦY, ĐÀI TRUNG.

910.     Mai Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 15/12/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/16/82 ĐƯỜNG VẠN BẢO, KHÓM 1, ẤP BI CÀN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC.

911.     Trần Mỹ Di, sinh ngày 11/06/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/127 THANH PHỐ, THÔN THANH PHỐ, XÃ TÂN PHONG, TÂN TRÚC.

912.     Nguyễn Kiều Diễm, sinh ngày 15/06/1972 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 68 ĐƯỜNG TÔ CHÂU, KHÓM 1, ẤP ĐOAN CHÍNH, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG.

913.     Lê Thị Bích Thủy, sinh ngày 09/02/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 23/115 ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 4, NGHĨA ĐỨC, HẬU LÝ, ĐÀI TRUNG.

914.     Xỉn Cổng Dếnh, sinh ngày 14/09/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/40/292/2 ĐƯỜNG THIẾT ĐẠO, KHÓM 5, ẤP KIM NHÃ, KHU BẮC, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC.

915.     Nguyễn Thị Bé Tư, sinh ngày 19/02/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 46 ĐƯỜNG XÃ TỬ, KHÓM 9, ẤP XÃ TÂN, KHU SỸ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

916.     Liêu Ngọc Truyền, sinh ngày 22/01/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 16 ĐƯỜNG KHÊ NAM, KHÓM 21, ẤP TÂN PHONG, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, NAM ĐẦU.

917.     Trần Thị Mỹ Nhung, sinh ngày 30/06/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1/11/2/61 ĐƯỜNG HỌC PHỤC, KHÓM 14, KIẾN HOA, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC.

918.     Khúc Thị Bích Sơn, sinh ngày 18/05/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 70 ĐƯỜNG HẬU THỔ, KHÓM 1, THÔN TÙNG TÂY, XÃ THỦY LÂM, VÂN LÂM.

919.     Trần Thị Hồng Nguyệt, sinh ngày 16/08/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 18/1 CẢNG TỬ VĨ, KHÓM 3, CẢNG VĨ, AN ĐỊNH, ĐÀI NAM.

920.     Phan Thị Tuyết Mai, sinh ngày 01/06/1973 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 331 AN ĐỊNH, KHÓM 1, BẢO TÂY, AN ĐỊNH, ĐÀI NAM.

921.     Gịp Sán Vằn, sinh ngày 02/08/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1/4/90 ĐƯỜNG VĨNH XƯƠNG, KHÓM 16, ẤP TRƯỜNG AN, THỊ TRẤN TÔ AO, NGHI LAN.

922.     Bùi Thị Diễm, sinh ngày 10/02/1981 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2/84 HẢO THU, KHÓM 8, PHONG THU, DÂN HÙNG, GIA NGHĨA.

923.     Phạm Thị Mỹ Ngọc, sinh ngày 19/06/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 12/138 TAM CỔ, KHÓM 8, THÔN TAM CỔ, XÃ THẤT CỔ, ĐÀI NAM.

924.     Phan Thị Lắc Lin, sinh ngày 11/09/1975 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1/1 NGÕ NHẤT TÂN 1, KHÓM 6, ẤP NHẤT TÂN, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, NAM ĐẦU.

925.     Nguyễn Út Lớn, sinh ngày 20/07/1979 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/3/111 ĐƯỜNG ANH NGHĨA, KHÓM 4, ẤP ANH MINH, KHU LINH NHÃ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

926.     Trần Thị Anh, sinh ngày 05/12/1975 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 392 ĐƯỜNG KHANG NINH, KHÓM 1, ẤP BẮC PHONG, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, ĐÀI BẮC.

927.     Trần Thị Bé Sáu, sinh ngày 05/01/1980 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 9/15/1/174 ĐƯỜNG HOÀI ĐỨC, KHÓM 14, ẤP VĂN THÁNH, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU.

928.     Lê Thị Thu Cúc, sinh ngày 1981 tại Quảng Ngãi. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 69 ĐẦU TRÚC VI, KHÓM 5, ĐẦU TRÚC, NGHĨA TRÚC, GIA NGHĨA.

929.     Vũ Thị Thùy Dương, sinh ngày 01/02/1980 tại Quảng Ngãi. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 48 ĐƯỜNG NHÂN HÒA 2, KHÓM 4, QUỐC QUANG, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG.

930.     Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 04/11/1971 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/13/2/387/1 ĐƯỜNG NỘI HỒ, KHÓM 15, ẤP LỆ SƠN, KHU NỘI HỒ, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

931.     Nguyễn Thị Thanh Ngoan, sinh ngày 30/06/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 6/100 ĐƯỜNG HƯNG SẢN, KHÓM 20, QUẢNG HƯNG, LỘC CỐC, NAM ĐẦU.

932.     Lê Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 25/01/1970 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/4/13/120 ĐƯỜNG LỮ QUANG, KHÓM 32, ẤP ĐỨC HUỆ, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, ĐÀI BẮC.

933.     Lý Thị Bích, sinh ngày 23/09/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 477, ĐƯỜNG HỒNG BÌNH, KHÓM 2, ẤP THUẬN LINH, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

934.     Ừng Thị Năm, sinh ngày 23/05/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 17 NGÕ TÂN HƯNG, KHÓM 8, TÂN HƯNG, THỦY LÝ, NAM ĐẦU

935.     Lê Thu Hồng, sinh ngày 10/04/1976 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/11/63 ĐƯỜNG QUỐC QUANG, KHÓM 4, LONG PHỐ, THỊ TRẤN TAM HIỆP, ĐÀI BẮC.

936.     Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 10/03/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 106 ĐƯỜNG GIA ĐÔNG, KHÓM 15, SÙNG ĐỨC, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, ĐÀI BẮC.

937.     Thái Thị Lái, sinh ngày 10/01/1976 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 10/2/252 ĐƯỜNG TRƯỜNG GIANG, KHÓM 12, ẤP HƯƠNG TRƯỜNG, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, ĐÀI BẮC.

938.     Nguyễn Thị Mỹ Phương, sinh ngày 03/06/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/6/178 ĐƯỜNG HOA LINH, KHÓM 13, ẤP TIỀN CẢNG, KHU SĨ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

939.     Cao Thị Ngọc Uyên, sinh ngày 16/10/1973 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/129 ĐƯỜNG THỰC TIỄN, KHÓM 7, ẤP PHÚC ĐỨC, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC.

940.     Nguyễn Thị Thu Ba, sinh ngày 08/07/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 92/37 ĐƯỜNG VĨNH XÃ, KHÓM 3, TÂN TRANG, VĨNH TỊNH, CHƯƠNG HÓA.

941.     Lý Thị Thu Sương, sinh ngày 05/09/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1/246 GIAI LÝ HƯNG, KHÓM 2, ẤP LỄ HÓA, THỊ TRẤN GIAI LÝ, ĐÀI NAM.

942.     Huỳnh Thị Mai, sinh ngày 26/05/1965 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/117/2 ĐƯỜNG PHÚC ĐÁN, KHÓM 11, ẤP NGHĨA DÂN, THÀNH PHỐ BÌNH TRẤN, ĐÀO VIÊN.

943.     Lỷ Dùng Lềnh, sinh ngày 06/06/1975 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 8/70/783/2 ĐƯỜNG CHƯƠNG VIÊN, KHÓM 1, TRƯỜNG SA, HOA ĐÀN, CHƯƠNG HÓA.

944.     Phan Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 19/02/1981 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 77 ĐƯỜNG TRỊ ĐÔNG, KHÓM 29, ẤP KIỀU ĐẦU, THỊ TRẤN THANH THỦY, ĐÀI TRUNG.

945.     Mai Thị Mỹ Lâm, sinh ngày 12/04/1981 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 34 THÔN 1, THIẾT LỘ, KHÓM 7, ẤP BẮC MIÊU, MIÊU LẬT.

946.     Đặng Thị Nhung, sinh ngày 09/05/1974 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 33 NGÕ PHÚC GIA, ĐƯỜNG TRẤN NAM, KHÓM 5, ẤP PHÚC HƯNG, THỊ TRẤN SA LỘC, ĐÀI TRUNG.

947.     Nguyễn Thị Út, sinh ngày 22/03/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 21/12 NGÕ QUỐC TRUNG, NGỌC QUANG, GIAI ĐÔNG, BÌNH ĐÔNG.

948.     Nguyễn Thanh Tuyền, sinh ngày 25/11/1971 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/46 ĐƯỜNG LẬP ĐỨC, KHÓM 7, ẤP ĐẠI ĐỨC, KHU ĐÔNG, ĐÀI NAM.

949.     Nguyễn Thị Sang, sinh ngày 10/05/1976 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 101 KHẨU BI, KHÓM 12, ẤP TRI NGHĨA, THỊ TRẤN TÂN HÓA, ĐÀI NAM.

950.     Nguyễn Thị Thúy Liễu, sinh ngày 20/08/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2/1/27 ĐƯỜNG DIÊN PHONG, KHÓM 2, ẤP PHONG DIÊN, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, ĐÀI BẮC.

951.     Phạm Thị Thu Khoa, sinh ngày 08/06/1977 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 321 TRỌNG HÀ, KHÓM 34, QUẢNG THỊNH, TAM NGHĨA, MIÊU LẬT.

952.     Nguyễn Thị Kim Anh, sinh ngày 17/06/1981 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 34 HỒNG GIA, KHÓM 4, ẤP HỒNG GIA, THỊ TRẤN HỌC GIÁP, ĐÀI NAM.

953.     Nguyễn Thị Bé Lớn, sinh ngày 10/04/1974 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3 KIỀU TỬ ĐẦU, KHÓM 3, ẤP 3, THỊ TRẤN ĐẠI LÂM, GIA NGHĨA

954.     Phạm Ngọc Hạnh, sinh năm 1981 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 30/3/88 ĐƯỜNG LOAN LÝ, KHÓM 5, ẤP TỈNH CUNG, KHU NAM, ĐÀI NAM.

955.     Trần Thị Kim Oanh, sinh ngày 15/12/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2/24/145 ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 5, PHÚC ĐỨC, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC.

956.     Lâm Quần, sinh ngày 08/07/1960 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 325 ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 11, THÁI BÌNH, QUANG PHỤC, HOA LIÊN.

957.     Nguyễn Thu Thủy Hương, sinh ngày 21/02/1976 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 39/6 ĐƯỜNG THÚY HOA, KHÓM 2, ẤP CHẤN HƯNG, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC.

958.     Lưu Thị Hải Yến, sinh ngày 27/09/1965 tại Quảng Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2/25/1/168 ĐƯỜNG TRUNG HÒA, KHÓM 8, ẤP HÒA KHÁNH, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ CƠ LONG.

959.     Trần Ngọc Mai, sinh ngày 09/04/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2/5/95 ĐƯỜNG BÁT ĐỨC, KHÓM 12, ẤP BÁT ĐỨC, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC.

960.     Nguyễn Thị Phương Liên, sinh ngày 15/04/1980 tại Hà Nội. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 13 ĐÀN THÁI KHANH, KHÓM 5, BÌNH HƯNG, TẠO KIỀU, MIÊU LẬT.

961.     Võ Thị Mỹ Châu, sinh ngày 13/07/1973 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 18 HẢI NGẠN, KHÓM 2, THỊ TRẤN UYÊN LÝ, MIÊU LẬT.

962.     Nguyễn Thị Lệ Xuân, sinh ngày 09/01/1981 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 7 HẢI NGẠN, KHÓM 1, PHƯỜNG HẢI NGẠN, THỊ TRẤN UYÊN LÝ, MIÊU LẬT.

963.     Đinh Thị Linh Chi, sinh ngày 19/09/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 145/3 XÃ LINH, PHƯỜNG XÃ LINH, THỊ TRẤN UYÊN LÝ, ĐÀI BẮC.

964.     Lưu Vĩnh Phương, sinh ngày 01/01/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 37/708/2 ĐƯỜNG CHƯƠNG VIÊN, KHÓM 14, TRƯỜNG SA, HOA TRƯỜNG, CHƯƠNG HÓA.

965.     Quách Thị Cà Ở, sinh ngày 05/08/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 13/2/68 ĐƯỜNG THỤY ĐẠI, KHÓM 40, HẢI QUANG, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, CAO HÙNG.

966.     Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 13/04/1982 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 17/8/23 ĐƯỜNG NHẤT TÂM ĐÔNG, KHÓM 6, THÁI THƯỢNG, CHƯƠNG HÓA.

967.     Trương Bát Sám, sinh ngày 08/03/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 12 SƠN ĐỈNH, KHÓM 8, KỲ ĐỈNH, THỊ TRẤN TRÚC NAM, MIÊU LẬT.

968.     Nguyễn Thùy Dung, sinh ngày 03/07/1979 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 10/13 ĐƯỜNG ĐÀO NAM, KHÓM 11, TRẤN NAM, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, NAM ĐẦU.

969.     Hồ Thị Quý, sinh ngày 22/10/1972 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 52 ĐƯỜNG DÂN TỘC 4, KHÓM 6, THÁI AN, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, NAM ĐẦU.

970.     Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 15/01/1982 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 7/222 ĐƯỜNG ĐÔNG THÀNH, KHÓM 24, HỔ VĨ, KHU ĐÔNG, ĐÀI NAM.

971.     Đỗ Thị Hải Đăng, sinh ngày 15/02/1981 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 43/112 ĐƯỜNG TỰ DO, KHÓM 20, DO XA, THỊ TRẤN MA ĐẬU, ĐÀI NAM.

972.     Cao Thị Liên, sinh ngày 18/03/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 100/8 ĐƯỜNG LỘ GIANG, KHÓM 15, NHÂN ĐỨC, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, ĐÀI BẮC.

973.     Nguyễn Thị Bé Hai, sinh ngày 04/12/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1/71 NGÕ THÚY LÝ CẢNG 3, KHÓM 11, LỌC THỦY, LONG TỈNH, ĐÀI TRUNG.

974.     Hà Thị Trúc Trinh, sinh ngày 20/11/1980 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 185/3 ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 14, NHÂN ĐỨC, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, BÌNH ĐÔNG.

975.     Nguyễn Thị Bé Sữa, sinh ngày 11/11/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 111/5 ĐÔNG THẾ HỒ, KHÓM 19, ĐÔNG HỒ, DÂN HÙNG, GIA NGHĨA.

976.     Phạm Thị Ánh Phúc, sinh ngày 27/08/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 189/11/1 ĐƯỜNG ĐÔNG SƠN, KHÓM 5, THỦY CẢNH, KHU BẮC ĐỒN, ĐÀI TRUNG.

977.     Trần Hồng Phượng, sinh ngày 19/06/1977 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 34 ĐƯỜNG LỢI BÌ, KHÓM 10, HỒ ĐÔNG, VIÊN SƠN, NGHI LAN.

978.     Thín Mỹ Trầm, sinh ngày 18/05/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 104 TÂN TRANG, KHÓM 7, PHƯỜNG MỸ NGUYÊN, KHU TÂY, GIA NGHĨA.

979.     Trần Thị Diễm Thịnh, sinh ngày 06/11/1978 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1 ĐƯỜNG QUANG MINH, KHÓM 12, QUANG MINH, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC.

980.     Chống Lỷ Lầm, sinh ngày 07/02/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 15/1/4 ĐƯỜNG QUÝ ĐỨC, KHÓM 10, NGỌC TRUYỀN, ĐÀI ĐỒNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

981.     Ngô Ngọc Mai, sinh ngày 14/01/1979 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 19 THẢO NAM BA, KHÓM 12, NHÂN MỸ, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, ĐÀO VIÊN.

982.     Nguyễn Thuý Liễu, sinh ngày 30/09/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 95 VĨNH LẠC TÂN THÔN, KHÓM 17, HỎA MỸ, TRUNG PHỐ, GIA NGHĨA.

983.     Trần Thĩ Vĩnh, sinh ngày 08/04/1981 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 13 ĐƯỜNG HẠ LIÊU, KHÓM 1, ĐƯỜNG HƯNG, TRÚC KỲ, GIA NGHĨA.

984.     Trịnh Thị Kim Hường, sinh ngày 10/09/1976 tại Quảng Ngãi. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/21/990 ĐƯỜNG AN BÌNH, KHÓM 19, TÂY MÔN, AN BÌNH, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM.

985.     Tạ Ngọc Bạch, sinh ngày 10/02/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 9/115 ĐƯỜNG CÔN THÂN, KHÓM 5, CÔN THÂN, KHU NAM, ĐÀI NAM.

986.     Mai Thị Thuận, sinh ngày 01/11/1979 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 29/2 TRÚC TỬ CƯỚC, KHÓM 2, TRÚC THÔN, KHU TÂY, GIA NGHĨA.

987.     Trần Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 21/01/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 61 HẠ NHAI TỬU, KHÓM 10, KHAI NGUYÊN, THỊ TRẤN TRÚC NAM, MIÊU LẬT.

988.     Võ Thị Nhan, sinh ngày 22/09/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5 ĐIỂU PHỐ, KHÓM 8, HÒA BÌNH, ĐẠI PHỐ, GIA NGHĨA.

989.     Phạm Thị Lớp, sinh năm 1975 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 6 NGÕ LỆ THỦY, KHÓM 10, TRẤN BÌNH, NAM ĐỒN, ĐÀI TRUNG.

990.     Đỗ Ngọc Thụy Phương, sinh ngày 10/03/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 169/2 ĐƯỜNG TÚ LANG, KHÓM 21, PHƯỜNG TÚ LANG, THÀNH PHỐ VĨNH HÒA, ĐÀI BẮC.

991.     Võ Thị Thúy, sinh ngày 19/02/1980 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3 HẠ BÌNH, KHÓM 2, BÌNH ĐỈNH, HÁN KHẨU, GIA NGHĨA.

992.     Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 05/02/1978 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 191/1 ĐƯỜNG QUANG PHỤC, KHÓM 23, KIM SƠN, KHU ĐÔNG, TÂN TRÚC.

993.     Huỳnh Thủy Mai, sinh ngày 21/05/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 42/1 ĐƯỜNG THÀNH CÔNG ĐÔNG, KHÓM 5, TAM HÒA, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, CHƯƠNG HÓA.

994.     Nguyễn Thị Ngọc Hằng, sinh ngày 02/12/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 8/7/444/7 ĐƯỜNG CHƯƠNG LỘC, KHÓM 6, KIỀU ĐẦU, PHÚC HƯNG, CHƯƠNG HÓA.

995.     Nguyễn Thị Bé Bảy, sinh ngày 06/10/1976 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 59/56/2 ĐƯỜNG PHÚ CƯỜNG, KHÓM 8, TÂN THỤ, THÀNH PHỐ VĨNH KHANG, ĐÀI NAM.

996.     Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 16/06/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 142 ĐƯỜNG CẢNG PHỐ, KHÓM 6, HÒA HIỆP, GIA ĐỊNH, CAO HÙNG.

997.     Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 12/12/1978 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 17/82 ĐƯỜNG CƯƠNG SƠN TRUNG, KHÓM 14, THỤY HÒA, TIỀN TRẤN, CAO HÙNG.

998.     Đặng Thị Kiều, sinh ngày 23/03/1978 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 30/1 LOAN KHƯU, KHÓM 3, LOAN KHƯU, NAM TÂY, ĐÀI NAM.

999.     Lâm Ngọc Hằng, sinh ngày 1979 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 299 ĐƯỜNG NGŨ THANH, KHÓM 16, NGŨ QUYỀN, ĐẠI VIÊN, ĐÀO VIÊN.

1000.   Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 02/08/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại:  9/3/60 ĐƯỜNG ĐỨC HÒA, KHÓM 8, ĐÔNG HƯNG, HỒ KHẨU, TÂN TRÚC.

1001.   Nguyễn Thị Bông, sinh ngày 21/08/1980 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 731 ĐƯỜNG HỮU TRUNG, KHÓM 16, PHƯỜNG TRÚC VĂN, KHU TÂY, GIA NGHĨA.

1002.   Hồ Thị Thúy, sinh ngày 1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 7/5/57/120 ĐƯỜNG VĨNH CÁT, KHÓM 8, PHƯỜNG LỤC NGHỆ, KHU TÍN NGHĨA, ĐÀI BẮC.

1003.   Trần Thị Hoàng Yến, sinh ngày 04/12/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 11 NGÕ ĐÔNG MINH, KHÓM 7, PHƯỜNG ĐÔNG MINH, THỊ TRẤN LA ĐÔNG, NGHI LAN.

1004.   Lê Thị Thùy Linh, sinh ngày 02/08/1973 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4 NGÕ NHẠC DƯƠNG, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG, KHÓM 9, TRƯỜNG AN, TRÚC ĐƯỜNG, CHƯƠNG HÓA.

1005.   Châu Bối Thanh, sinh ngày 22/06/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 10 NGHĨA HÒA, ĐIỀN ĐẦU, KHÓM 17, THỊ TRẤN ĐẦU NAM, VÂN LÂM. 

1006.   Quách Mỹ Lệ, sinh ngày 20/01/1981 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 36 ĐƯỜNG TÂN SINH, KHÓM 10, PHƯỜNG ĐÔNG BÌNH, THỊ TRẤN THỔ KHỐ, VÂN LÂM.

1007.   Hồ Thu Hà, sinh ngày 15/06/1970 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 68 ĐƯỜNG THỰC NGHIỆP, KHÓM 15, MINH HIẾU, TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

1008.   Nguyễn Thị Phương Dung, sinh ngày 18/12/1979 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/2/4/132 ĐƯỜNG DÂN TỘC, KHÓM 8, PHƯỜNG TRÚC VÂY, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, ĐÀI BẮC.

1009.   Ngô Tuyết Quới, sinh ngày 18/10/1966 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 152/5 NGÕ AN ĐỊNH, KHÓM 15, PHƯỜNG DIÊN HÒA, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, NAM ĐẦU.

1010.   Huỳnh Như Bích Tuyền, sinh ngày 25/07/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 133, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 12, THÔN NHÂN VŨ, XÃ NHÂN VŨ, HUYỆN CAO HÙNG.

1011.   Lê Thị Thu Hà, sinh ngày 10/10/1980 tại Hải Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 7/218 ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 2, TRẤN HƯNG, KHU ĐÔNG, ĐÀI TRUNG.

1012.   Phạm Thị Khánh, sinh ngày 02/09/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 126/1 ĐƯỜNG ĐỈNH TRANG, KHÓM 14, ĐỈNH TRANG, TUYẾN TÂY, CHƯƠNG HÓA.

1013.   Phan Thị Xuân Mai, sinh ngày 24/08/1979 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2/187 ĐƯỜNG HƯNG AN, KHÓM 2, HƯNG AN, KHU ĐÔNG, GIA NGHĨA.

1014.   Huỳnh Lương Bích Thủy, sinh ngày 28/10/1976 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 30/130 ĐƯỜNG ĐỈNH THỐ, KHÓM 26, THÔN ĐỈNH THỐ, LÂM VIÊN, CAO HÙNG.

1015.   Phạm Thị Huyền Anh, sinh ngày 19/01/1970 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 16/5/251 ĐƯỜNG TÂN HƯNG, KHÓM 3, THỌ TINH, DIÊM TRÌNH, CAO HÙNG.

1016.   Trần Thị Diễm Đào, sinh ngày 18/02/1977 tại Phú Thọ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 40/7 ĐƯỜNG CỔ ĐÌNH, KHÓM 6, THÔN CỔ ĐÌNH, TRANG VĨ, NGHI LAN.

1017.   Trần Thị Nhàn, sinh ngày 15/02/1970 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 51/3/6 TIỂU XÍCH, BẠCH XA, BÀNH HỒ.

1018.   Lâm Tuyết Lan, sinh ngày 21/08/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 45/38 ĐƯỜNG TẾ MINH, KHÓM 9, QUANG MINH, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, ĐÀO VIÊN.

1019.   Lưu Anh Nữ, sinh ngày 26/08/1958 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 15 NGÕ ĐẠI HÀNH 1, KHÓM 18, ĐẠI THÀNH, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, NAM ĐẦU.

1020.   Phan Thị Thùy Hương, sinh ngày 13/04/1977 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 55 ĐƯỜNG THỤY PHƯƠNG, KHÓM 3, LONG AN, THỊ TRẤN THỤY PHƯƠNG, ĐÀI BẮC.

1021.   Thái Muối, sinh ngày 22/08/1961 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 30/3/155 ĐƯỜNG TAM DÂN, KHÓM 1, ĐIỀN TRUNG, THỊ TRẤN TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC.

1022.   Lưu Thị Phương, sinh ngày 31/12/1980 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 15, LẦU 2, NGÁCH 2, NGÕ 390, ĐƯỜNG ĐẠI XƯƠNG 1, KHÓM 17, PHƯỜNG LOAN ÁI, KHU TAM DÂN, CAO HÙNG.

1023.   Võ Thị Thúy Hiền, sinh ngày 12/08/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 144 ĐƯỜNG HÀ BẮC 1, KHÓM 9, CẢNG TÂN, TAM DÂN, CAO HÙNG.

1024.   Vũ Thị Hoan, sinh ngày 05/06/1979 tại Nam Định. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 71/12 KIẾN AN, KHÓM 4, AN KHANG, TAM HIỆP, ĐÀI BẮC.

1025.   Huỳnh Nhật Đoan Thuần, sinh ngày 25/10/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 115 THẢO LÃNH, KHÓM 1, THÔN THẢO LÃNH, XÃ CỔ KHANG, VÂN LÂM.

1026.   Huỳnh Thị Ngọc Quyên, sinh ngày 10/12/1977 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 351 ĐƯỜNG NAM HƯƠNG, KHÓM 8 CHẤN HƯNG, THÀNH PHỐ NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU.

1027.   Hà Thị Hoàng, sinh ngày 25/06/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 93/2 ĐƯỜNG LIÊN PHỐ, KHÓM 4, NAM PHỐ, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

1028.   Võ Thị Bạch Thủy, sinh ngày 12/08/1976 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 16 NGÕ THỦY MÔN, KHÓM 10, HƯNG HÓA, THỊ TRẤN NHỊ LÂM, CHƯƠNG HÓA.

1029.   Trần Thị Ngọc Dung, sinh ngày 24/07/1980 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/4/62 ĐƯỜNG HƯNG TRUNG, KHÓM 16, NAM CẢNG, KHU NAM CẢNG, ĐÀI BẮC. 

1030.   Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 05/04/1970 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/3 THỦY VĨ TỬ, KHÓM 18, LONG SƠN, TRÚC KỲ, GIA NGHĨA.

1031.   Lê Hồng Thuận, sinh ngày 21/04/1981 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 37/62 ĐƯỜNG THỤY TỈNH, KHÓM 3, THÔN THỤY TỈNH, XÃ ĐẠI ĐỘ, ĐÀI TRUNG.

1032.   Lục Thị Thúy, sinh ngày 31/12/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 19 NGÕ ĐÔNG 3, KHÓM 2, TRƯƠNG PHONG, QUỐC TÍNH, NAM ĐẦU.

1033.   Nguyễn Thị Bé Thảo, sinh ngày 20/08/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 69/2 ĐƯỜNG DIÊM CẢNG 1, KHÓM 19, DIÊM TRÌNH, DI ĐÀ, CAO HÙNG.

1034.   Chắng Thị Mỹ Liên, sinh ngày 12/01/1979 tại Lâm Đồng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 399 ĐƯỜNG HẢI TÂN, KHÓM 1, PHƯỜNG HẢI TÂN, THỊ TRẤN THANH THỦY, ĐÀI TRUNG.

1035.   Thòng Pẩu Hầu, sinh ngày 06/06/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 107 ĐƯỜNG QUYẾN NAM, KHÓM 14, ĐÔNG XÃ, THÀNH PHỐ BÌNH TRẤN, ĐÀO VIÊN.

1036.   Nguyễn Thị Đông, sinh ngày 19/02/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 72/2 BÌNH ĐỈNH, KHÓM 7, PHƯỜNG BÌNH ĐỈNH, THỊ TRẤN THÔNG TIÊN, MIÊU LẬT.

1037.   Ừng A Dếnh, sinh ngày 09/05/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 104 ĐẠI TÂN, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐẠI TÂN, THỊ TRẤN TÂY LOA, VÂN LÂM.

1038.   Bùi Thị Kim Phụng, sinh ngày 06/06/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 12/3/150 ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 16, PHƯỜNG TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC.

1039.   Lê Ngọc Thi, sinh ngày 17/07/1979 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 229/4 ĐƯỜNG KINH QUỐC, KHÓM 1, PHƯỜNG TÂN PHỐ, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

1040.   Nguyễn Thị Chúc, sinh ngày 20/02/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 215 ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 3, THẠCH BÀN, PHỦ LÝ, HOA LIÊN.

1041.   Đinh Thị Huyền, sinh ngày 20/05/1981 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 22 ĐƯỜNG GIANG NAM 3, KHÓM 3, LONG CƯƠNG, ĐÀO VIÊN.

1042.   Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 14/09/1979 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 87/2 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH 9, KHÓM 22, TRUNG BÌNH, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, ĐÀI TRUNG.

1043.   Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 27/05/1978 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 87/2 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH 9, KHÓM 23, TRUNG BÌNH, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, ĐÀI TRUNG.

1044.   Đặng Thị Thanh Thảo, sinh ngày 02/06/1977 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 243/4/5 ĐƯỜNG PHÚC CHÂU 1, HẠNH PHÚC, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, ĐÀO VIÊN.

1045.   Lương Hạnh Hoa, sinh ngày 10/05/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 121/7 NGƯ LIÊU, KHÓM 12, THÔN NGƯ LIÊU, XÃ LỤC CƯỚC, GIA NGHĨA.

1046.   Nguyễn Thị Hồng Ngà, sinh ngày 09/09/1979 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 68 ĐƯỜNG THÂN CƯƠNG ĐÔNG, KHÓM 8, TRANG TIỀN, TRẦN CƯƠNG, ĐÀI TRUNG.

1047.   Nguyễn Thúy Hồng, sinh ngày 20/03/1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 27 HẬU BÍCH THỐ, KHANG KHẨU, LÔ TRÚC, ĐÀO VIÊN.

1048.   Nguyễn Thụy Khánh Vân, sinh ngày 21/02/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 137 HỔ VĨ LIÊU, KHÓM 10, HẢO MỸ, THỊ TRẤN BỐ Y, GIA NGHĨA.

1049.   Đoàn Thị Phương, sinh ngày 19/03/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 91 ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 16, NGÔ BẮC, HỒ KHẨU, VÂN LÂM.

1050.   Trần Thị Bích Thơm, sinh ngày 26/11/1980 tại Khánh Hòa. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4176/172 ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 16, NGŨ VƯƠNG, THÀNH PHỐ VĨNH KHANG, ĐÀI NAM.

1051.   Phạm Thị Mỹ Linh, sinh ngày 30/06/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 82 TÂN TRANG, KHÓM 7, TÂN TRANG, THÀNH PHỐ PHÁC TỬ, GIA NGHĨA.

1052.   Nguyễn Thị Mộng Thùy, sinh ngày 09/01/1980 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 11/31/127 ĐƯỜNG KHAI MINH, KHÓM 3, NGOẠI GIẢO, THỊ TRẤN, BẠCH HÀ, ĐÀI NAM.

1053.   Phùng Slắn Lìn, sinh ngày 19/05/1972 tại Lâm Đồng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 114 ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 12, THỦY THƯỢNG, THỦY XÃ, NGƯ TRÌ, NAM ĐẦU.

1054.   Vòng Sau Dếnh, sinh ngày 01/08/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 12 NGÕ HƯNG THIỆN, KHÓM 12, ĐÔNG QUANG, NGƯ TRÌ, NAM ĐẦU.

1055.   Lâm Thị Xuân, sinh ngày 01/01/1980 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 83/3 ĐƯỜNG AN THUẬN ĐÔNG 10, KHÓM 3, BÌNH THUẬN, KHU BẮC ĐỒN, ĐÀI TRUNG.

1056.   Trần Thị Bé Ba, sinh ngày 26/05/1973 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 15/16 SƠN HẠ, KHÓM 1, SƠN ĐÔNG, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, ĐÀO VIÊN.

1057.   Huỳnh Thị Mai, sinh ngày 13/07/1980 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 6/277/2 ĐƯỜNG DÂN SINH NAM, KHÓM 14, QUY NAM, QUY NHÂN, ĐÀI NAM.

1058.   Nguyễn Thị Bông, sinh ngày 01/01/1981 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 53/5 ĐƯỜNG DÂN TỘC, KHÓM 1, BÁT CHƯƠNG, THỊ TRẤN TAM HIỆP, ĐÀI BẮC.

1059.   Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 11/04/1977 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 219/3 ĐƯỜNG PHÚC ĐỨC 1, KHÓM 16, PHƯỜNG PHÚC ĐỨC, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, ĐÀI BẮC.

1060.   Phan Thị Lệ Thúy, sinh ngày 01/01/1979 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 62 PHÚ TRIỀU, KHÓM 3, PHƯỜNG PHÚ TRIỀU, THỊ TRẤN BẮC CẢNG, VÂN LÂM.

1061.   Trương Thị Thanh Hằng, sinh ngày 10/02/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 41/379 ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 17, CỬU LONG, LONG ĐÀM, ĐÀO VIÊN.

1062.   Cao Lệ Kiên, sinh ngày 27/11/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/2/24/313 ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 9, THÔN ĐẠI ĐỒNG, QUY SƠN, ĐÀO VIÊN.

1063.   Trần Thị Bích Thủy, sinh ngày 10/05/1976 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 122 ĐƯỜNG HỒ KHẨU LÃO, KHÓM 9, HỒ KÍNH, HỒ KHẨU, TÂN TRÚC, ĐÀI LOAN.

1064.   Trương Kim Loan, sinh ngày 03/03/1980 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 10 TIỀN QUÁ SƠN, KHÓM 2, THÔN QUÁ SƠN, XÃ MAI SƠN, GIA NGHĨA.

1065.   Đỗ Xiếu Lên, sinh ngày 01/01/1979 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 24/2 ĐƯỜNG BẢO NHẤT, KHÓM 23, BẢO TRƯỜNG, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, ĐÀI BẮC.

1066.   Trịnh Ái Liêm, sinh ngày 02/01/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 39 NGÕ THẢO TRUNG, KHÓM 17, PHƯỜNG THẢO TRUNG, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, CHƯƠNG HÓA.

1067.   Nguyễn Hồng Yến, sinh ngày 06/03/1981 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 285/4 ĐƯỜNG HỮU HIẾU, KHÓM 13, PHƯỜNG BẢO AN, KHU TÂY, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA.

1068.   Dương Thị Lan, sinh ngày 07/07/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 19/6/138/1 ĐƯỜNG THỤ LÂM, KHÓM 9, ĐẠI ĐỒNG, KHU ĐÔNG, ĐÀI NAM.

1069.   Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 20/08/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 360/2 NHÂN ÁI, KHÓM 18, NHÂN ÁI, NHÂN ĐỨC, ĐÀI NAM.

1070.   Lê Thanh Thúy, sinh ngày 13/09/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại:71 BÌNH SA, KHÓM 8, BÌNH SA, TƯỚNG QUÂN, ĐÀI NAM.

1071.   Nguyễn Bích Hằng, sinh ngày 02/07/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2 HẠ LÝ VỊ, KHÓM 2, ĐẠI HÒA, MAI SƠN, GIA NGHĨA.

1072.   Huỳnh Thị Thùy Trang, sinh ngày 23/07/1980 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 400/1/2 ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 27, PHƯỜNG NỘI TÂN, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, ĐÀI TRUNG.

1073.   Nguyễn Thị Thu Dung, sinh ngày 15/03/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 144 ĐƯỜNG ĐÔNG LAN, KHÓM 9, HƯNG LONG, THỊ TRẤN ĐÔNG KHÊ, ĐÀI TRUNG.

1074.   Tằng Cúm Làn, sinh ngày 04/06/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 18/1 ĐƯỜNG NGƯ LÝ, KHÓM 11, HỒI DAO, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, NAM ĐẦU.

1075.   Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 04/08/1980 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 10 NGÕ THỦY VĨ, KHÓM 11, XÃ LIÊU, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, NAM ĐẦU.

1076.   Đặng Kim Ngân, sinh ngày 24/04/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 123 ĐƯỜNG TRUNG DŨNG, KHÓM 3, PHƯỜNG BẢO SƠN, KHU NAM ĐỒN, ĐÀI TRUNG.

1077.   Ninh Thị Kim Oanh, sinh ngày 01/01/1972 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 119 KỲ ĐỈNH, KHÓM 12, PHƯỜNG TRUNG HÒA, THỊ TRẤN HẬU LONG, MIÊU LẬT.

1078.   Lê Thị Bích Thu, sinh ngày 05/06/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 371 ĐƯỜNG QUANG THÁI, KHÓM 12, PHƯỜNG PHỦ LỘ, KHU ĐÔNG, GIA NGHĨA.

1079.   Trần Thị Thúy Kiều, sinh ngày 26/06/1980 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 6/3 MỸ LÂM, KHÓM 3, PHÚC HƯNG, TÂN XÃ, ĐÀI TRUNG.

1080.   Trần Thị Tuyết Trang, sinh ngày 22/11/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 8/2/2 ĐƯỜNG CHÍNH NGŨ, KHÓM 4, TRUNG NINH, THỊ TRẤN ĐÔNG KHÊ, ĐÀI TRUNG.

1081.   Đặng Thị Tâm, sinh ngày 24/06/1969 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 52/177 ĐƯỜNG TÂN THÁI, KHÓM 24, LẬP NGÔN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC.

1082.   Lâm Hương Lan, sinh ngày 20/03/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 25 SƠN ĐỈNH, KHÓM 8, TRUNG HÒA, THẤT MỸ, BÀNH HỒ.

1083.   Lê Thị Bé Thơ, sinh ngày 17/06/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 81 ĐƯỜNG ĐẠI HANH, KHÓM 12, BẢN HÒA, KHU TAM DÂN, CAO HÙNG.

1084.   Giáp Thị Phượng, sinh ngày 01/02/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 124/200 ĐƯỜNG HẢI PHỐ, KHÓM 5, HẢI NAM, HƯƠNG SƠN, TÂN TRÚC.

1085.   Yang Ngọc Lang, sinh ngày 05/07/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 307 ĐƯỜNG THÁI HÒA TRUNG, KHÓM 15, A DI, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA.

1086.   Huỳnh Thị Thảo, sinh ngày 01/01/1979 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 101/4 ĐƯỜNG GIAI BẮC 2, KHÓM 21, PHƯỜNG SƠN GIAI, THỊ TRẤN TRÚC NAM, MIÊU LẬT.

1087.   Ừng Lộc Mùi, sinh ngày 23/06/1976 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 450/1 ĐƯỜNG VĂN PHÁT, KHÓM 9, VĂN SƠN, MIÊU LẬT.

1088.   Võ Thị Kim Phụng, sinh ngày 02/09/1976 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 41 LƯU THỐ, KHÓM 6, LƯU THỐ, THỊ TRẤN BẮC CẢNG, VÂN LÂM.

1089.   Thoong A Nhịt, sinh ngày 12/11/1961 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 21 NGƯ ĐƯỜNG, KHÓM 5, PHONG SƠN, THỌ PHONG, HOA LIÊN.

1090.   Lý Mộc Kíu, sinh ngày 02/02/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 88/12 ĐƯỜNG THỦY LỢI, KHÓM 11, PHƯỜNG THIÊN GIÁP, KHU ĐÔNG, TÂN TRÚC.

1091.   Phan Thị Thu Ba, sinh ngày 06/03/1973 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 756 KỲ TỬ ĐẦU, KHÓM 25, KHUÂN SỸ, THỦY PHƯỢNG, GIA NGHĨA.

1092.   Nguyễn Thị Thiển, sinh ngày 16/12/1981 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 28/1/5 ĐƯỜNG VIÊN LÂM, KHÓM 31, VIÊN LÂM, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, ĐÀI BẮC.

1093.   Hoàng Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 09/03/1978 tại Thừa Thiên - Huế. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 14/1/28 ĐƯỜNG DÂN SINH 8, KHÓM 20, QUY NAM, QUY NHÂN, ĐÀI NAM.

1094.   Nguyễn Thị Thu Loan, sinh ngày 18/03/1980 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/601/2 ĐƯỜNG GIA ĐÔNG, KHÓM 10, GIA ĐÔNG, CHƯƠNG HÓA.

1095.   Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 23/11/1979 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 18/29 MIẾU TIỀN, KHÓM 16, NHÂN HÒA, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, ĐÀO VIÊN.

1096.   Hồ Thị Cẩm Linh, sinh ngày 09/10/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 38/3/30/55 ĐƯỜNG ĐẠI TRÍ, KHÓM 9, TÚ SƠN, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, GIA NGHĨA.

1097.   Nguyễn Thị Hồng Phúc, sinh ngày 14/11/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 23/1/2/811/5 ĐƯỜNG TRUNG SƠN BẮC, KHÓM 6, ĐỨC HÀNH, SĨ LÂM, ĐÀI BẮC.

1098.   Kim Thị Quy, sinh ngày 01/01/1975 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 21 ĐƯỜNG ĐÔNG NHẤT, KHÓM 37, ĐIỀN TÂM, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, ĐÀO VIÊN.

1099.   Trần Ánh Tuyết, sinh ngày 27/01/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 32 ĐƯỜNG TÂN CÔN, KHÓM 5, TÂN CÔN, ĐÔNG THẾ, VÂN LÂM.

1100.   Chướng Cỏng Lìn, sinh ngày 12/04/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 51/5 ĐƯỜNG QUỐC LIÊN 5, KHÓM 20, QUỐC LIÊN, THÀNH PHỐ HOA LIÊN.

1101.   Hồ Thị An, sinh ngày 10/10/1978 tại Long An. Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 27/4/4/298 ĐƯỜNG XÃ TRUNG, KHÓM 21, XÃ VIÊN, KHU SĨ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

1102.   Lê Ngọc Hân, sinh ngày 30/10/1980 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 215 HẠ TRANG TỬ, KHÓM 13, VĨNH AN, TÂN ỐC, ĐÀO VIÊN.

1103.   Gịp Cún Kíu, sinh ngày 21/10/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 26/81 ĐƯỜNG ĐẠI NGHĨA, KHÓM 30, PHƯỜNG ĐẠI NGHĨA, THÀNH PHỐ BÁT ĐƯC, ĐÀO VIÊN.

1104.   Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 05/09/1979 tại Quảng Bình. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 12 NAM KHÊ, KHÓM 6, ĐẠI PHA, TRÌ THƯỢNG, ĐÀI ĐỒNG, ĐÀI BẮC.

1105.   Lê Thị Trúc Linh, sinh ngày 02/04/1976 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 59/15 ĐƯỜNG THỔ VÂY, KHÓM 20, MỸ THÀNH, TRANG VÂY, NGHI LAN.

1106.   Nguyễn Thị Hòa Bình, sinh ngày 29/05/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 7/2/3/308/3 ĐƯỜNG HÒA BÌNH ĐÔNG, KHÓM 16, LÊ HIẾU, KHU ĐẠI AN, ĐÀI BẮC.

1107.   Trương Trần Thụy Trúc Linh, sinh ngày 31/05/1978 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 18/34/121 ĐƯỜNG NAM BÌNH, KHÓM 14, BÌNH AN, THỊ TRẤN BÌNH TRẤN, ĐÀO VIÊN.

1108.   Lưu Thị Bích Tuyền, sinh ngày 04/09/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 60 ĐƯỜNG ĐÔNG QUẢNG, KHÓM 26, ĐẠI LIÊU, XÃ ĐẠI LIÊU, CAO HÙNG.

1109.   Phan Thị Xích, sinh ngày 12/12/1979 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 33/97 ĐƯỜNG LÂM SÂM 1, KHÓM 12, HÁN DÂN, KHU TÂN HƯNG, CAO HÙNG.

1110.   Hồ Thị Trang, sinh ngày 15/06/1971 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 101 ĐƯỜNG ĐĂNG TIN, KHÓM 20, THÔN LOAN NỘI, NHÂN VŨ, CAO HÙNG.

1111.   Võ Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 19/03/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 470 ĐƯỜNG TỰ LẬP 1, KHÓM 1, AN NGHI, KHU TAM DÂN, CAO HÙNG.

1112.   Lê Thị Cẩm Như, sinh ngày 30/05/1978 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 51/449/1 ĐƯỜNG VIÊN THỦY, KHÓM 9, LUÂN NHÃ, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, CHƯƠNG HÓA.

1113.   Nguyễn Thị Bích Vân, sinh ngày 10/04/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 70 PHÚC ĐIỀN TRANG, KHÓM 9, PHÚC ĐIỀN, CHƯƠNG HÓA.

1114.   Kha Thanh Xuân, sinh ngày 21/06/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 10/3 NGÕ TÂN HỒ, KHÓM 14, PHƯỜNG HẬU THỐ, THỊ TRẤN NHỊ LÂM, CHƯƠNG HÓA.

1115.   Bùi Thị Cẩm Linh, sinh ngày 02/11/1979 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 106/702/1 ĐƯỜNG ĐẠI XÃ, KHÓM 11, PHƯỜNG LONG ĐÀM, THỊ TRẤN ĐIỀN TRUNG, CHƯƠNG HÓA.

1116.   Võ Thị Thanh Mỹ, sinh ngày 16/02/1975 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 81 ĐƯỜNG NGÔ PHỤNG NAM, KHÓM 4, HƯNG NAM, KHU ĐÔNG, GIA NGHĨA.

1117.   Vòng A Cú, sinh ngày 28/10/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 186/2 ĐƯỜNG HƯNG NHÂN, KHÓM 13, TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, ĐÀO VIÊN.

1118.   Đỗ Thị Ny, sinh ngày 23/05/1975 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, NGÁCH 216, HIỆU XÃ, ĐÔNG CẢNG, KHÓM 4, THÂN ĐÔNG, NGHI LAN.

1119.   Phạm Thị Thúy Phượng, sinh ngày 19/08/1978 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 21 HẠ PHƯƠNG LIÊU, KHÓM 6, HẠ LIÊU, THỊ TRẤN TÂN PHỐ, TÂN TRÚC.

1120.   Ngô Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 30/07/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 38/77 ĐƯỜNG PHÚC QUỐC, KHÓM 23, PHƯỜNG ĐẠI THÀNH, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, ĐÀO VIÊN.

1121.   Hồ Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 02/04/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 13/43 ĐƯỜNG QUANG PHỤC, KHÓM 15, TÔ NAM, THÀNH PHỐ TÔ AO, NGHI LAN.

1122.   Huỳnh Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 30/04/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 51/81 ĐƯỜNG ĐÔNG LÁI, KHÓM 5, ĐƯƠNG HỮU, THỊ TRẤN HÒA MỸ, CHƯƠNG HÓA.

1123.   Trần Thị Hiến, sinh ngày 15/06/1979 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1 ĐƯỜNG TRUNG NGUYÊN ĐÔNG, KHÓM 14, PHƯỜNG ĐẦU TIỀN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC.

1124.   Tạ Thị Thùy Linh, sinh ngày 20/08/1973 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 19/1/222 ĐƯỜNG HẠ LÂM, KHÓM 13, TÂN HƯNG, KHU NAM, ĐÀI NAM.

1125.   Nguyễn Tuyết Diễm, sinh ngày 15/03/1978 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/29/1146 ĐƯỜNG BÁT QUÁI, KHÓM 2, PHỤNG SƠN, NAM ĐẦU.

1126.   Từ Ngọc Lệ, sinh ngày 26/11/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 7/111/2 ĐƯỜNG CHÍ VIỄN, KHÓM 20, PHÚC HƯNG, BẮC ĐẦU, ĐÀI BẮC.

1127.   Nguyễn Hồng Minh, sinh ngày 23/02/1978 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/483 ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 15, KIM LĂNG, TÚ THỦY, CHƯƠNG HÓA.

1128.   Nguyễn Thị Điễm, sinh năm 1980 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/2/141 ĐƯỜNG BẮC TÂN, KHÓM 16, THỦY TRÚ, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, ĐÀI BẮC.

1129.   Huỳnh Thị Hoa Lan, sinh ngày 12/06/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/5/22/61/4 ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 30, THANH BẠCH, KHU NỘI HỒ, ĐÀI BẮC.

1130.   Võ Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 26/6/1971 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 6/15/304/3 ĐƯỜNG TÂY AN, KHÓM 12, HỢP THÀNH, NAM ĐẦU.

1131.   Ngô Thị Hồng Tươi, sinh ngày 23/02/1980 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/161 TÙNG SƠN, KHÓM 8, VĨNH CÁT, TÍN NGHĨA, ĐÀI BẮC.

1132.   Ngô Thị Thanh Mỹ, sinh ngày 08/07/1976 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/161/8 VĨNH CÁT, TÍN NGHĨA, ĐÀI BẮC.

1133.   Du Tiểu Diến, sinh ngày 21/04/1977 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 14/3/193 TRƯỜNG AN, KHÓM 13, TRƯỜNG AN, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU.

1134.   Phạm Thị Thanh Thư, sinh ngày 01/01/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 270/16/4/2 HOÀN NAM, KHÓM 6, TÂN ANH, THỊ TRẤN BÌNH TRẤN, ĐÀO VIÊN.

1135.   Trương Thị Ngọc Dung, sinh ngày 23/02/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 7/4/2/106/4 BÁT ĐỨC, KHÓM 18, PHÚC THẠNH, KHU TÙNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

1136.   Hà Thị Đạt, sinh ngày 10/05/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 34/5 ĐƯỜNG NGŨ PHÚC, KHÓM 12, THÔN NGŨ PHÚC, XÃ NGŨ CỔ, ĐÀO VIÊN, ĐÀI BẮC.

1137.   Cao Thị Mách, sinh ngày 07/12/1976 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 7 TRUNG BẢO, KHÓM 21, AN MỸ, KIM NINH, KIM MÔN.

1138.   Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 14/04/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 23 ĐƯỜNG QUỐC PHÚC, KHÓM 38, THẮNG LỢI, THÀNH PHỐ MIÊU LẬT.

1139.   Phan Thị Túy Liên, sinh ngày 24/04/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 77 ĐƯỜNG DỤC HỢP, KHÓM 19, SONG THÀNH, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, ĐÀI BẮC.

1140.   Lê Thị Trung Hiếu, sinh ngày 01/01/1979 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 23/8/1 ĐƯỜNG KHÁNH THÀNH, KHÓM 31, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHU TÙNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

1141.   Võ Thị Kim Dung, sinh ngày 31/05/1978 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 98/3 ĐƯỜNG PHÚC NHẤT, KHÓM 5, ĐỔ BẮC, KHU THẤT ĐỔ, THÀNH PHỐ CƠ LONG.

1142.   Dương Thu Trang, sinh ngày 02/11/1977 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 11/50 ĐƯỜNG KIẾN QUỐC ĐÔNG, KHÓM 7, TÂN VINH, THỊ TRẤN HỌC GIÁP, ĐÀI NAM.

1143.   Lâm Thị Loan, sinh ngày 05/09/1978 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại:  80/1 ĐƯỜNG QUÁ GIANG, KHÓM 9, THÔN QUÁ GIANG, XÃ LÝ CẢNG, BÌNH ĐÔNG.

1144.   Trần Thị Thu Hằng, sinh ngày 06/06/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2/1 NGOẠI PHỐ, KHÓM 4, TÂN DÂN, DANH GIAN, NAM ĐẦU.

1145.   Bùi Thị Liên, sinh ngày 27/07/1975 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 12/3/22 ĐƯỜNG CAO THÀNH 5, KHÓM 30, PHƯỜNG CAO MINH, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, ĐÀO VIÊN.

1146.   Dương Trương Thanh Mai, sinh ngày 18/09/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 82/1/7/2 ĐƯỜNG ĐẠI QUAN, KHÓM 5, PHƯỜNG TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC.

1147.   Lê Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 24/09/1978 tại Quảng Trị. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 8/5/22 ĐƯỜNG CAO THÀNH 5, KHÓM 30, PHƯỜNG CAO MINH, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, ĐÀO VIÊN.

1148.   Lâm Tài Sủi, sinh ngày 02/01/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/41/737/1 ĐƯỜNG NỘI HỒ, KHÓM 27, CẢNG PHÚ, KHU NỘI HỒ, ĐÀI BẮC.

1149.   Huỳnh Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 29/08/1976 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại:  22/403 ĐƯỜNG TAM DÂN, KHÓM 5, VẠN AN, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

1150.   Phạm Thị Lượm,, sinh ngày 02/04/1978 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 252 ĐƯỜNG SƠN AN, KHÓM 3, ĐỒNG AN, PHÂN VIÊN, CHƯƠNG HÓA.

1151.   Trsằn Thị Diễm, sinh ngày 21/11/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 460/2 ĐƯỜNG NGŨ QUYỀN TÂY, KHÓM 12, PHƯỜNG ĐIỀN TÂM, KHU NAM ĐỒN, ĐÀI TRUNG.

1152.   Huỳnh Thục Phân, sinh ngày 07/08/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 125/9 HỒNG MAO BÌ, KHÓM 3, PHƯỜNG LỘC LIÊU, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA.

1153.   Lê Thị Bích Hà, sinh ngày 12/12/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 12/13/218 ĐƯỜNG TÂN GIANG, KHÓM 28, TÚ TÀI, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, ĐÀO VIÊN.

1154.   Võ Thị Thúy, sinh ngày 30/12/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1/607 ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 46, AN TÂY, THỊ TRẤN GIAI LÝ, ĐÀI NAM.

1155.   Lê Thị Mỹ Tâm, sinh ngày 20/01/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 126 ĐƯỜNG TRUNG CẢNG, KHÓM 9, TÂY KHÊ, LÂM VIÊN, CAO HÙNG.

1156.   Trần Thị Lan, sinh ngày 17/02/1978 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/4 ĐƯỜNG BÌNH VIỄN, KHÓM 4, ĐẶNG CÔNG, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, ĐÀI BẮC.

1157.   Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 18/02/1979 tại Thuận Hải. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 6/68/106/22 PHƯỜNG AN LIÊU, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA.

1158.   Đường A Yến, sinh ngày 21/12/1960 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/23/87 ĐƯỜNG LÂM SÂM, KHÓM 12, PHƯỜNG TRIỀU DƯƠNG, THÀNH PHỐ MÃ CÔNG, BÀNH HỒ.

1159.   Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 25/04/1977 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 134 ĐƯỜNG TRUNG VIÊN, KHÓM 2, ĐẠI PHỐ, THỊ TRẤN TAM HIỆP, ĐÀI BẮC.

1160.   Đỗ Thị Kim Thi, sinh ngày 26/06/1973 tại Nam Định. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 13/11/45 ĐƯỜNG KHÊ ĐÔNG, THỊ TRẤN TAM HIỆP, ĐÀI BẮC.

1161.   Lìu Mỹ Linh, sinh ngày 10/10/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1/15 ĐƯỜNG ĐỨC THỌ 4, KHÓM 2, NGỌC SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

1162.   Nguyễn Thị Thu Oanh, sinh ngày 19/10/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1/5 ĐƯỜNG NAM BẮC, KHÓM 3, PHƯỜNG GIANG NAM, THỊ TRẤN ĐẠI GIÁP, ĐÀI TRUNG.

1163.   Hứa Thị Ngọc Thùy, sinh ngày 25/12/1975 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ 

            Hiện trú tại: 23/33/378 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 20, LỘC LIÊU, THỊ TRẤN SA LỘC, ĐÀI TRUNG.

1164.   Nguyễn Thị Đoan Trang, sinh ngày 09/05/1978 tại Ninh Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 338 TRỌNG HÀ, KHÓM 35, QUẢNG THỊNH, TAM NGHĨA, MIÊU LẬT.

1165.   Trương Thị Huỳnh Nga, sinh ngày 31/03/1981 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 121/3 ĐƯỜNG ĐÔNG KỲ, KHÓM 11, TRUNG KHOA, THỊ TRẤN ĐÔNG THÊ, ĐÀI TRUNG.

1166.   Sú Nhộc Dung, sinh ngày 17/04/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 66 ĐƯỜNG ĐÔNG NHUẬN, KHÓM 9, THỦY ĐẦU, THỊ TRẤN, PHỔ LÝ, NAM ĐẦU.

1167.   Nguyễn Thanh Lệ Tuyết Vy, sinh ngày 08/04/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 127/15 ĐƯỜNG DÂN QUYỀN, KHÓM 1, THÀNH TRUNG, THỦY LÝ, NAM ĐẦU.

1168.   Trần Thị Bé Hương, sinh ngày 26/07/1980 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4 NGÕ SƠN HẠ, PHONG THÊ, KHÓM 10, CỬU PHÒNG, THẠCH CƯƠNG, ĐÀI TRUNG.

1169.   Phạm Huyền Lan, sinh ngày 24/09/1976 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 25/4 ĐƯỜNG KHÁNH ĐÔNG, KHÓM 6, PHƯỜNG KHÁNH ĐÔNG, THỊ TRẤN ĐÔNG THÊ, ĐÀI TRUNG.

1170.   Đỗ Thị Nguyên, sinh ngày 26/09/1977 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 32/19 ĐƯỜNG GIA ĐÔNG NAM, KHÓM 2, PHƯỜNG GIA ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐẨU LỤC, VÂN LÂM.

1171.   Lê Thị Liên, sinh ngày 22/08/1976 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 05/1/29/230 ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 35, ĐÔN HÒA, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, NAM ĐẦU.

1172.   Phương Mỹ Hằng, sinh ngày 18/01/1978 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 46 KHUYẾT TỬ, KHÓM 11, THỤY HƯNG, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, ĐÀO VIÊN.

1173.   Huỳnh Thị Bảo Châu, sinh ngày 02/04/1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 8/1/1 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 2, MỸ CẢNG, ĐẠI THÔN, CHƯƠNG HÓA.

1174.   Nguyễn Hồng vân, sinh ngày 23/12/1977 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 39/2 KHẢM ĐỈNH, KHÓM 6, PHƯỜNG KHẢM ĐỈNH, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, ĐÀI BẮC.

1175.   Châu Tuyết Như, sinh ngày 05/06/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 120 ĐƯỜNG QUẢNG CHÂU, KHÓM 12, PHÚC ÂM, KHU VẠN HOA, ĐÀI BẮC.

1176.   Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh ngày 15/12/1973 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 516 ĐƯỜNG DIÊN BÌNH, KHÓM 9, PHƯỜNG TRUNG HƯNG, THỊ TRẤN TÂY LOA, VÂN LÂM.

1177.   Ngũ Anh, sinh ngày 28/01/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1/121 ĐƯỜNG CÁT LÂM 2, KHÓM 3, PHƯỜNG VĂN HÓA, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, NGHI LAN, ĐÀO VIÊN.

1178.   Phạm Thị Ánh Đăng, sinh ngày 12/06/1980 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2/13/267 ĐƯỜNG VIÊN THÔNG, KHÓM 11, CẨM XƯƠNG, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, ĐÀI BẮC.

1179.   Phạm Kim Ngưng,sinh ngày 12/09/1979 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 15 NGÕ PHÂN LIÊU, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 20, PHƯỜNG NGỰ SỬ, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, NAM ĐẦU.

1180.   Nguyễn Kim Huệ, sinh ngày 24/02/1980 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 75/172 ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG NAM, KHÓM 14, PHƯỜNG NHÂN NGHĨA, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC.

1181.   Đặng Thị Kim Nhung, sinh ngày 12/03/1981 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 333 ĐƯỜNG HƯỚNG DƯƠNG, KHÓM 10, BẮC DƯƠNG, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, ĐÀI TRUNG.

1182.   Huỳnh Ngọc Trang, sinh ngày 30/01/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 30 ĐƯỜNG VĨNH XUÂN ĐÔNG 2, PHONG THỤ, NAM ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG.

1183.   Tiêu Ánh Tuyết, sinh ngày 1966 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 240/3/4 ĐƯỜNG TÂN HỢI, KHÓM 6, PHƯỜNG HƯNG THÁI, KHU VĂN SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

1184.   Lâm Thị Bích Hương, sinh ngày 30/06/1978 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 88 ĐƯỜNG THỔ KHỐ, THÔN THỔ KHỐ, XÃ LÝ CẢNG, BÌNH ĐÔNG.

1185.   Lê Thị Dung, sinh ngày 14/10/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 6/20/69 ĐƯỜNG CÔNG VIÊN 3, KHÓM 15, LẠC TÂN, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, CHƯƠNG HÓA.

1186.   Hồng Chuối Nghín, sinh ngày 01/07/1978 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 9/5 LUÂN VĨ, KHÓM 16, MỸ BẮC, HÁN KHẨU, GIA NGHĨA.

1187.   Lý Vĩnh Chắn, sinh ngày 23/06/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 31 TƯỚNG QUÂN, KHÓM 4, PHƯỜNG TƯỚNG QUÂN, THỊ TRẤN ĐẨU NAM, VÂN LÂM.

1188.   Lìu Thanh Kiều, sinh ngày 19/09/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 270/3 ĐƯỜNG VIÊN TẬP, KHÓM 11, KIỀU ĐẦU, XÃ ĐẦU, CHƯƠNG HÓA.

1189.   Dương Thị Thanh Thúy, sinh ngày 19/07/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 20/2 ĐƯỜNG TRUNG NGHĨA, KHÓM 13, PHƯỜNG DIÊN BÌNH, THÀNH PHỐ TÂN DOANH, ĐÀI NAM.

1190.   Trần Thị bích, sinh ngày 16/02/1981 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 30/4/36/320/2 ĐƯỜNG TÂY VIÊN, KHÓM 16, HÒA ĐỨC, KHU VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

1191.   Chướng Nhì Múi, sinh ngày 12/03/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 23 ĐƯỜNG NGŨ QUYỀN, KHÓM 32, PHƯỜNG BẮC MIÊU, THÀNH PHỐ MIÊU LẬT.

1192.   Lê Thị Phượng, sinh ngày 08/08/1972 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 162/2 THẢO LŨY, KHÓM 2, THÔN THẢO LŨY, XÃ QUAN ÂM, ĐÀO VIÊN.

1193.   Hồng Thị Phụng, sinh ngày 01/01/1978 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 84 NGÕ QUANG MINH 9, DUY TÂN, KHÓM 6, THÔN DUY TÂN, XÃ VĨNH AN, CAO HÙNG.

1194.   Lê Thị Thu Thủy, sinh ngày 27/03/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 53/4 ĐƯỜNG DÂN TRỊ, KHÓM 10, THANH THÚY, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC.

1195.   Nguyễn Hoàng Vân, sinh ngày 24/07/1978 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 13/3/6/593 ĐƯỜNG TƯ NGUYỆN, KHÓM 6, XƯƠNG BÌNH, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC.

1196.   Cam Thị Biết, sinh ngày 02/02/1997 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 70/65 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH MỘT, KHÓM 6, PHƯỜNG NAM OANH, THỊ TRẤN OANH CA, ĐÀI BẮC.

1197.   Thái Thị Mỹ Hoa, sinh ngày 10/06/1978 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2/2/18 ĐƯỜNG PHONG GIANG, KHÓM 26, PHÚC THÁI, THÁI SƠN, ĐÀI BẮC.

1198.   Nguyễn Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 15/04/1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 6 NGÕ PHÚC ĐẦU LUÂN, ĐƯỜNG GIA ĐẦU, KHÓM 5, PHÚC ĐIỀN, LONG TỈNH, ĐÀI TRUNG.

1199.   Châu Ngọc Mai Thi, sinh ngày 22/02/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 7/6/227 ĐƯỜNG QUÂN HÒA, KHÓM 25, PHƯỜNG QUÂN CÔNG, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG.

1200.   Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 04/08/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/2/19/270 ĐƯỜNG VĨNH PHONG, KHÓM 6, PHƯỜNG DIÊN LIÊU, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, ĐÀI BẮC.

1201.   Đặng Thị Diệu Hà, sinh ngày 28/02/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 14/3/31/144 ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 7, HÀ ĐÊ, THÀNH PHỐ VĨNH HÒA, ĐÀI BẮC.

1202.   Lê Thị Diễm, sinh ngày 18/08/1980 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 7/582 ĐƯỜNG TRI XƯƠNG, KHÓM 27, PHƯỜNG THỊNH XƯƠNG, KHU NAM TỬ, CAO HÙNG.

1203.   Nguyễn Ngọc Diệp, sinh ngày 01/01/1980 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 69/1 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH ĐÔNG, KHÓM 8, PHỐ TÂM, ĐẠI VIÊN, ĐÀO VIÊN.

1204.   Nguyễn Thị Ánh Huệ, sinh ngày 31/07/1961 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ.

            Hiện trú tại: 206/2/2 ĐƯỜNG ĐÔNG HOA, KHÓM 7, PHƯỜNG ĐÔNG HOA, KHU BẮC ĐỒN, ĐÀI BẮC.

1205.   Trần Thị Ngọc Loan, sinh ngày 25/03/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 20/571 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 23, PHƯỜNG TÂY MÔN, THÀNH PHỐ PHỐ LÝ, NAM ĐẦU.

1206.   Lê Thị Thùy Trang, sinh ngày 02/06/1975 tại Sông Bé. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 17 ĐƯỜNG NAM BẮC, KHÓM 4, ĐIẾM TRẤN, KHU TIỂU CẢNG, CAO HÙNG.

1207.   Trương Phước Yến, sinh ngày 12/09/1976 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 55 TRUNG LỘ, ĐỈNH CỔ, BÁT LÝ, ĐÀI BẮC.

1208.   Phạm Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 10/12/1975 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1/134 ĐƯỜNG BẮC THÌN, KHÓM 12, NGUYỆT MI, THỊ TRẤN HÒA MỸ, CHƯƠNG HÓA.

1209.   Phạm Thị Vân Thy, sinh ngày 17/05/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 53/5 THỤ NGHĨA, KHÓM 35, THỤ NGHĨA, KHU NAM, ĐÀI TRUNG.

1210.   Phạm Thị Chẩn, sinh ngày 29/07/1980 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 15/72 ĐƯỜNG KỲ LẬP ĐAN, KHÓM 18, ĐỨC DƯƠNG, TIÊU KHÊ, NGHI LAN.

1211.   Trần Thu Sang, sinh ngày 24/06/1972 tại Vĩnh Phúc. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 32 ĐƯỜNG ĐỈNH PHÚC, KHÓM 5, PHƯỜNG ĐỈNH LIÊU, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA.

1212.   Lý Mộng Tuyền, sinh ngày 05/07/1976 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 68 THẠCH CỔ BÀN, KHÓM 3, PHONG SƠN ALISƠN, GIA NGHĨA

1213.   Nguyễn Thị Khang, sinh ngày 24/06/1964 tại Hà Nội. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 54/399/2 HƯNG NAM, KHÓM 26, NỘI NAM, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA.

1214.   Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 16/10/1978 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 604 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 13, TÂY LẠC, LUÂN BỐI, VÂN LÂM.

1215.   Trần Đào Thị Thùy Trang, sinh ngày 25/12/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 40/236 ĐƯỜNG LẠC LỢI TAM, KHÓM 19, LỤC HỢP, AN LẠC, CƠ LONG.

1216.   Phạm Thị Ngọc, sinh ngày 21/05/1969 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 36, TÂN SINH, KHÓM 4, TÔ TÂY, THỊ TRẤN TÔ AO, NGHI LAN.

1217.   Trần Tuyền Linh, sinh ngày 03/08/1976 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 73 THÂM AO, KHÓM 3, THÂM AO, THỊ TRẤN THỤY PHƯƠNG, ĐÀI BẮC.

1218.   Đặng Kim Lan, sinh ngày 18/03/1977 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 95 BẢO TRƯỜNG HỒ, KHÓM 2, HỒ TÂY, TỨ HỒ, VÂN LÂM.

1219.   Võ Thị Hiền, sinh ngày 24/09/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 21/2/490 ĐƯỜNG TRUNG SƠN NAM, KHÓM 35, NHỊ VƯƠNG, THÀNH PHỐ VĨNH KHANG, ĐÀI NAM.

1220.   Nguyễn Thị Ảnh, sinh ngày 19/03/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/1 THÀNH XƯƠNG TÂN THÔN, KHÓM 8, TẤN ĐƯỜNG, BÁT LÝ, ĐÀI BẮC.

1221.   Nguyễn Thị Hồng Linh, sinh ngày 20/08/1968 tại Quảng Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 128 ĐƯỜNG VĨNH BÌNH, KHÓM 1, NHÂN MỸ, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, ĐÀO VIÊN.

1222.   Đặng Kim Trang, sinh ngày 07/02/1978 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 36/2 HẠ ĐỒ CÂU, KHÓM 6, ĐỒ CÂU, THỦY THƯỢNG, GIA NGHĨA.

1223.   Nguyễn Vũ Ngọc Lý, sinh ngày 16/05/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 379 ĐƯỜNG KHANG TRANG, KHÓM 11, NHẤT ĐỨC, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, ĐÀO VIÊN.

1224.   Phạm Hằng Thanh Chi, sinh ngày 25/10/1977 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 156 BẮC SƠN, KHÓM 10, CỔ NINH, KIM NINH, KIM MÔN, PHƯỚC KIẾN.

1225.   Nguyễn Thanh Hương, sinh ngày 15/07/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 150 QUÁ LỘ TỬ, KHÓM 19, ĐÔNG QUÁ, NGHĨA TRÚC, GIA NGHĨA.

1226.   Hồ A Lình, sinh ngày 12/02/1975 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 29/1 ĐÔNG KHÊ VĨ, KHÓM 9, KHÊ VĨ, TỨ HỒ, VÂN LÂM.

1227.   Vòng Nhộc Múi, sinh ngày 02/05/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 15 NGÕ TRUNG HÒA, KHÓM 1, QUAN SƠN, GIÁP TIÊN, CAO HÙNG.

1228.   Trương Thị Diễm Chi, sinh ngày 14/04/1975 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 211 ĐƯỜNG THẦN CƯƠNG, KHÓM 1, SƠN BÌ, THẦN CƯƠNG, ĐÀI TRUNG.

1229.   Nguyễn Ngọc Trúc, sinh ngày 12/07/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 42/4 ĐƯỜNG ĐIỀN ĐÔNG, KHÓM 4, ĐIỀN TỬ, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, NAM ĐẦU.

1230.   Trịnh Thị Trúc Phương, sinh ngày 24/03/1979 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 227 ĐƯỜNG LÂM VIÊN NAM, KHÓM 25, VĂN HIỀN, LÂM VIÊN, CAO HÙNG.

1231.   Nguyễn Thị Lệ, sinh ngày 09/09/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 236 LÔ TRÚC, KHÓM 7, THÔN LÔ TRÚC, XÃ LÔ TRÚC, ĐÀO VIÊN.

1232.   Từ Ý Mỹ, sinh ngày 30/09/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 47/2/152, TỨ DUY, KHÓM 7, NAM CẢNG, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC.

1233.   Huỳnh Thị Kim Nhàng, sinh ngày 01/01/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2/33/240 QUỐC THỊNH, KHÓM 19, TÂN XÃ, THÀNH PHỐ TRÚC BẮC, TÂN TRÚC.

1234.   Nguyễn Thụy Hường Trâm, sinh ngày 19/10/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5 ĐƯỜNG VINH HOA 2, KHÓM 7, PHỒN HOA, TRƯỜNG TRỊ, BÌNH ĐÔNG.

1235.   Phan Ngọc Thúy, sinh ngày 10/02/1974 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4 BÁT PHONG LÂM KHANG, TRƯỜNG KHANG, BÁT LÝ, ĐÀO VIÊN.

1236.   Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 24/01/1975 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/200/3 ĐƯỜNG PHÚC LỘC 1, KHÓM 7, NGŨ PHÚC, LÔ TRÚC, ĐÀO VIÊN.

1237.   Trần Sìn Mùi, sinh ngày 15/05/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/19 HẠ TRÚC VIÊN, KHÓM 12, VĨNH PHÚC, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC.

1238.   Giang Thiếu Văn, sinh ngày 28/02/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 21 CHƯƠNG NÃO LIÊU, KHÓM 7, ĐOẠN NHU, TRÚC KỲ, GIA NGHĨA.

1239.   Nguyễn Thị Hồng Phượng, sinh ngày 12/12/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/11/57 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 9, LÂM KHẨU, XÃ LÂM KHẨU, ĐÀI BẮC.

1240.   Nguyễn Thị Huyền Mỹ, sinh ngày 17/01/1978 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 7 PHÚC HƯNG, KHÓM 6, TRỌC THỦY, DANH GIAN, NAM ĐẦU.

1241.   Trần Thị Tuyết Minh, sinh ngày 13/12/1971 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 154 HẬU BÌNH, KHÓM 25, THẢO NHA, TIỀN TRẤN, CAO HÙNG

1242.   Phạm Thị Hệ, sinh ngày 20/01/1980 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 41 QUAN HOA, KHÓM 1, KIM LIÊU, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, ĐÀI BẮC.

1243.   Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 05/05/1975 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2/110/108 LONG TUYỀN, KHÓM 7, ĐỨC THÚY, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC.

1244.   Võ Thị Bé Thanh, sinh ngày 15/02/1976 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 131 BẮC BÌNH, KHÓM 27, ĐỨC HƯNG, THỊ TRẤN HỔ VĨ, VÂN LÂM.

1245.   Nguyễn Thị Diễm Chi, sinh ngày 15/02/1980 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/69/2 ĐƯỜNG THỤY HÒA, KHÓM 14, THỦY CƯƠNG, TIỀN TRẤN, CAO HÙNG.

1246.   Võ Thị Bích Tuyền, sinh ngày 02/02/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 18/63 TÂN VINH, KHÓM 27, TÂN THẾ, THÀNH PHỐ BÌNH TRẤN, ĐÀO VIÊN.

1247.   Huỳnh Thị Hoa Hương, sinh ngày 13/12/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 12/4/257/1 KHANG NINH, KHÓM 13, TỬ VÂN, NỘI HỒ, ĐÀI BẮC.

1248.   Phan Minh Hà, sinh ngày 28/10/1979 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 64 TAM KHẢM, KHÓM 8, TAM KHẢM, NGOẠI PHỐ, ĐÀI TRUNG.

1249.   Trần Thị Hồng Nga, sinh ngày 13/03/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 47 HẠ LUÂN, KHÓM 8, DIỆU HẠ LUÂN, HÁN KHẨU, GIA NGHĨA.

1250.   Phạm Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 24/02/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/1/3/178 TRUNG AN, KHÓM 14, AN BÌNH, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, ĐÀI BẮC.

1251.   Phạm Thị Hồng Diễm, sinh ngày 03/06/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ 

            Hiện trú tại: 3/13/8/31 NHÂN HÓA, KHÓM 3, CÁT LỢI, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC.

1252.   Hứa Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 04/07/1974 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 209 THUẬN PHÀM, KHÓM 10, PHÚC ĐỨC, THỊ TRẤN ĐẠI GIÁP, ĐÀI TRUNG.

1253.   Đinh Xuân Phương, sinh ngày 29/01/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 14/258/1 TRANG KÍNH, KHÓM 1, LOAN TRUNG, TAM DÂN THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

1254.   Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 20/04/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 18/6 ĐƯỜNG DÂN QUÝ 1, KHÓM 10, PHONG VINH, BÌNH ĐÔNG

1255.   Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 27/08/1978 tại Vĩnh Phúc. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 137 ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 16, THẠCH MÔN, QUỐC TÍNH, NAM ĐẦU.

1256.   Vòng Sy Múi, sinh ngày 20/02/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 7/233 ĐƯỜNG LAM XƯƠNG, KHÓM 13, DỤC XƯƠNG, KHU NAM TỬ, CAO HÙNG.

1257.   Võ Thị Huỳnh nga, sinh ngày 30/05/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 16 ĐƯỜNG OÁT TỬ, KHÓM 16, HOA LUÂN, THỊ TRẤN NHỊ LÂM, CHƯƠNG HÓA.

1258.   Lâm Ngọc Mộng, sinh ngày 06/06/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 11 NGÕ DỤC DÂN, KHÓM 1, DỤC DÂN, NHỊ THỦY, CHƯƠNG HÓA.

1259.   Nguyễn Thị Ngọc Vân, sinh ngày 11/11/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 21 TRUNG CHÍNH, KHÓM 19, THÔN SONG KHÊ, XÃ SONG KHÊ, ĐÀI BẮC.

1260.   Lê Thị Xuyên, sinh ngày 04/02/1979 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/2/19 ÔN TUYỀN, KHÓM 2, PHƯỜNG ÔN TUYỀN, KHU BẮC ĐẦU, ĐÀI BẮC.

1261.   Võ Thị Thanh Hoa, sinh ngày 20/05/1979 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 10/180 ĐƯỜNG CHIẾU AN, KHÓM 7, VĨNH XƯƠNG, TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

1262.   Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 03/04/1973 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/48/3/177/2 ĐẠI THÀNH, KHÓM 19, PHỦ NAM, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM.

1263.   Phan Thị Thu Em, sinh ngày 20/01/1980 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 19/178 DOANH QUANG, KHÓM 16, ĐỈNH THẠC, VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

1264.   Lê Tuyết Loan, sinh ngày 06/08/1978 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2/168 ĐƯỜNG QUANG MINH, KHÓM 4, VĂN MINH, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, ĐÀI BẮC.

1265.   Ngô Thị Hồng Loan, sinh ngày 11/08/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 46 TRƯƠNG KHANG KHẨU, KHÓM 7, TRƯỜNG KHANG, BÁT LÝ, ĐÀI BẮC.

1266.   Thái Thanh Phượng, sinh ngày 24/09/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 221 ĐƯỜNG TIỂU CẢNG, KHÓM 6, TIỂU CẢNG, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

1267.   Thái Thanh Loan, sinh ngày 24/09/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 36 ĐƯỜNG VĂN AN, KHÓM 20, VĂN AN, DI ĐÀ, CAO HÙNG

1268.   Nguyễn Ánh Hồng, sinh ngày 20/06/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 51/1 KHUYẾT TỬ, KHÓM 12, THỤY HƯNG, ĐẠI KHÊ, ĐÀO VIÊN

1269.   Nguyễn Thị Gái, sinh ngày 19/01/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 22/47/2 TRÚC SƯ, KHÓM 8, LONG CƯƠNG, LONG TỈNH, ĐÀI TRUNG.

1270.   Lý Chướng Mùi, sinh ngày 21/01/1976 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 32/39 THỦY LỢI, KHÓM 10, THIÊN GIÁP, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC.

1271.   Phạm Hồng Ánh, sinh ngày 25/12/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5 VĨNH PHÚC, KHÓM 2, MI CHÂU, THỊ TRẤN KỲ SƠN, CAO HÙNG.

1272.   Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 05/02/1980 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/5 VĂN HÓA 1, KHÓM 9, ĐẠI THÀNH, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, ĐÀO VIÊN.

1273.   Võ Thị xuân, sinh ngày 16/06/1974 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 17/2/560 GIỚI THỌ, KHÓM 20, THIỆN NHÂN, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, ĐÀO VIÊN.

1274.   Lê Trần Ngọc Quế, sinh ngày 04/09/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 18/30/160 DÂN QUYỀN TÂY, ĐẠI ĐỒNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1275.   Trần Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 11/08/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/5/1/475 TÂN MINH, KHÓM 1, HÀNH THIỆN, KHU NỘI HỒ, ĐÀI BẮC.

1276.   Lý Thị Ngọc Hân, sinh ngày 11/10/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 43/25 PHONG VINH, KHÓM 19, ĐẠI DOANH, TÂN THỊ, NAM ĐẦU.

1277.   Trần Kim Phượng, sinh ngày 01/01/1975 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/8/13 CUNG AN, KHÓM 11, PHƯỢNG CUNG, TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

1278.   Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 10/08/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 7 TÂN TIẾN, KHÓM 7, PHƯỢNG HOÀNG, LỘC CỐC, NAM ĐẦU

1279.   Phan Thị Tuyết, sinh ngày 01/08/1970 tại Hà Tĩnh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/33/75 ĐƯỜNG QUAN MINH, KHÓM 22, GIỚI THỌ, THỊ TRẤN TAM HIỆP, CƠ LONG.

1280.   Trần Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 28/05/1977 tại Quảng Nam. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 19 CÔN MINH, KHÓM 3, CÔN MINH, TƯỚNG QUÂN, ĐÀI NAM

1281.   Trần Thị Lài, sinh ngày 14/06/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 348 ĐÔN HÓA, KHÓM 10, TRẦN BÌNH, KHU BẮC ĐỒN, ĐÀI TRUNG.

1282.   Quan Yến Thanh, sinh ngày 31/08/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 57/6 TẢ DOANH ĐẠI, KHÓM 14, BÌ TÂY, TẢ DOANH, THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

1283.   Lê Thị Dung, sinh ngày 10/01/1975 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 14 PHƯƠNG SƠN, KHÓM 3, THÔN PHƯƠNG SƠN, XÃ PHƯƠNG SƠN, BÌNH ĐÔNG.

1284.   Nguyễn Thị Hồng Nga, sinh ngày 24/04/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 28 ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 1, LONG HỒ, LỤC GIÁP, ĐÀI NAM.

1285.   Lê Ngọc Sương, sinh ngày 24/01/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/12/41 ĐƯỜNG CHÍNH ĐỨC, KHÓM 10, TRÙNG TÂN, TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC.

1286.   Nguyễn Thị Chuyên, sinh ngày 08/06/1980 tại Hà Nam. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 21/145 ĐƯỜNG ĐẠI AN, KHÓM 27, ĐÀM ĐẾ, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, ĐÀI BẮC.

1287.   Hà Mai Thảo, sinh ngày 07/10/1968 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2/30/69/1 ĐƯỜNG AN LẠC, KHÓM 12, GIA NHÂN, KHU AN LẠC, THÀNH PHỐ CƠ LONG.

1288.   Nguyễn Thúy Phượng, sinh ngày 21/08/1976 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 38 VĨNH PHONG, KHÓM 20, HẠC MINH, TÚ THỦY, CHƯƠNG HÓA.

1289.   Lê Thị Hồng Nga, sinh ngày 21/02/1981 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 35 PHONG TỬ LÂM, KHÓM 8, HƯNG HOA, TAM CHI, ĐÀI BẮC

1290.   Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 15/10/1979 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 390/2 ĐƯỜNG DAO PHƯỢNG, KHÓM 10, DU XA, PHỐ TÂM, CHƯƠNG HÓA.

1291.   Nguyễn Thị Kim Châu, sinh ngày 27/07/1971 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 6/7/29/2 ĐƯỜNG OANH ĐÀO, KHÓM 27, PHỤNG PHÚC, THỊ TRẤN OANH CA, ĐÀI BẮC.

1292.   Lìu Sì Nhịt, sinh ngày 19/04/1976 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 45 NGƯU TRÙ PHỐ, KHÓM 7, NAM HƯƠNG, THỦY THƯỢNG, GIA NGHĨA.

1293.   Hồ Thị Hạnh, sinh ngày 15/05/1977 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 16 ĐỈNH ĐIỀN, KHÓM 8, ĐIỀN DƯƠNG, BẢO TRUNG, VÂN LÂM

1294.   Đỗ Thị Kim Diệu, sinh ngày 10/06/1977 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 24 ĐẠI ĐỨC 1, KHÓM 26, ĐÔNG BẢO, ĐÀM TỬ, ĐÀI TRUNG.

1295.   Trần Lệ Nhan, sinh ngày 07/12/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 8/1 AN MI, KHÓM 3, THÁI AN, HẬU LÝ, ĐÀI TRUNG.

1296.   Nguyễn Thị An, sinh ngày 19/02/1978 tại An Giang. Giới tính: Nữ 

            Hiện trú tại: 27/95 OANH ĐÀO, KHÓM 8, VĨNH XƯƠNG, THỊ TRẤN OANH CA, ĐÀI BẮC.

1297.   Lê Thị Lệ Mỹ, sinh ngày 25/03/1960 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 12 HẢI HỒ, KHÓM 4, BẮC CẢNG, ĐẠI VIÊN, ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN.

1298.   Võ Kim Thúy, sinh ngày 10/12/1978 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 11/30/287/1 BẮC THÂM, KHÓM 3, LẠI TRỌNG, THÂM KHANG, ĐÀI BẮC.

1299.   Phạm Thị Thiêu, sinh ngày 16/06/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 11/30/287/1 BẮC THÂM, KHÓM 3, LẠI TRỌNG, THÂM KHANG, ĐÀI BẮC.

1300.   Giêng Thiên Phụng, sinh ngày 24/04/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ 

            Hiện trú tại: 2/441 ĐƯỜNG TRÚC LÂM, KHÓM 6, TRUNG HỒ, LÂM KHẨU, ĐÀI BẮC.

1301.   Lê Hồng Nhung, sinh ngày 12/05/1976 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 52 HƯNG LONG, KHÓM 8, PHỤC HƯNG, NHỊ LUÂN, VÂN LÂM

1302.   Đỗ Thị Nguyệt, sinh ngày 22/09/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 9/110/3 TỰ CƯỜNG, KHÓM 8, VĨNH CÁT, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC.

1303.   Nguyễn Thị Ngọc Ngân, sinh ngày 02/01/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/7/250/2 HOÀN HÀ NAM, KHÓM 11, HOA GIANG, VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

1304.   Nghiêm Ngọc Phụng, sinh ngày 20/06/1976 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 719 TRUNG TRANG, KHÓM 9, TRUNG HÒA, THỦY THƯỢNG, GIA NGHĨA.

1305.   Lữ Phụng Huệ, sinh ngày 20/06/1976 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 162, CHÍNH NGHĨA TÂN THÂN, KHÓM 20, PHƯỜNG VĨNH XƯƠNG, THỊ TRẤN OANH CA, ĐÀI BẮC.

1306.   Võ Thị Thu Thủy, sinh ngày 07/04/1976 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/11/74 HỔ LÂM, KHÓM 14, TỨ DUY, TÍN NGHĨA, ĐÀI BẮC.

1307.   Phạm Thị Mỹ Linh, sinh ngày 15/12/1977 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 19 KIẾN AN, KHÓM 19, ĐẠI AN, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, ĐÀO VIÊN.

1308.   Nguyễn Ngọc Thanh, sinh ngày 06/08/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 47 THỤ LÂM, KHÓM 24, PHÚC ĐỨC, SỸ LÂM, ĐÀI BẮC.

1309.   Phan Thị Nhung, sinh ngày 15/03/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 238/2 QUANG MINH, KHÓM 3, HẢO TU, PHỐ DIÊM, CHƯƠNG HÓA.

1310.   Trần Thị Cẩm Linh, sinh ngày 25/12/1975 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 35/278 VĨNH AN, KHÓM 11, QUÂN NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

1311.   Mai Đoàn Quế Anh, sinh ngày 24/12/1976 tại An Giang. Giới tính: Nữ 

            Hiện trú tại: 5/6/63 ÁI NHẤT, TRUNG ÁI, KHÓM 24, LUÂN BÌNH, QUAN ÂM, ĐÀO VIÊN.

1312.   Đặng Thị Duy Thảo, sinh ngày 02/11/1976 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/172/2 ĐƯỜNG TÂN NÔNG, KHÓM 2, MAI KHÊ, DƯƠNG MAI, ĐÀO VIÊN.

1313.   Trần Thị Nga, sinh ngày 16/02/1978 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/1/12 KHANG LẠC KHÓM 18, NGHĨA HÒA, THỊ TRẤN LA ĐÔNG, NGHI LAN.

1314.   Quách Ngọc Liên, sinh ngày 23/06/1964 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 168 ĐƯỜNG CHẤN HƯNG, KHÓM 11, TÂY HỒ, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, ĐÀI TRUNG.

1315.   Trương Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 19/05/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 8 NỘI PHỐ, KHÓM 1, NGƯU MIÊN, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, NAM ĐẦU.

1316.   Trần Thị Loan, sinh ngày 21/09/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 6/1/1000 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 22, TRUNG TÍN, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

1317.   Võ Thị Ái Vy, sinh ngày 29/01/1980 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/137 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 41, ĐIỀN AN, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC.

1318.   Nguyễn Ngọc Trinh, sinh ngày 29/09/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 7/17/163/5 DIÊN BÌNH BẮC, KHÓM 15, PHÚ QUANG, SỸ LÂM, ĐÀI BẮC.

1319.   Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 08/04/1977 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 36 CÂU VĨ, KHÓM 8, QUẢNG HƯNG, QUAN ÂM, ĐÀO VIÊN.

1320.   Trần Thị Kim Loan, sinh ngày 02/01/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 25/2 HẠ HOÀNH, KHÓM 9, TRUNG CHÍNH, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, NAM ĐẦU.

1321.   Nguyễn Thị Nở, sinh ngày 12/02/1979 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 26/366/2 TRUNG CHÍNH, KHÓM 6, SƠ HƯƠNG, LỘC CỐC, NAM ĐẦU.

1322.   Lê Ngọc Loan, sinh ngày 10/04/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 10/19/53 HỒNG ĐẠO, KHÓM 25, HOÀNH KHOA, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, ĐÀI BẮC.

1323.   Đỗ Thị Thuận, sinh ngày 28/08/1977 tại Nam Định. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/22 ĐƯỜNG KHƯƠNG QUANG, KHÓM 9, KHƯƠNG VIÊN, GIAI ĐÔNG, BÌNH ĐÔNG.

1324.   Trương Thị Khả Lợi, sinh ngày 15/12/1977 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 172/1 TRUNG CHÍNH, KHÓM 10, PHÚ QUY, QUỐC TÍNH, NAM ĐẦU.

1325.   Lê Ngọc Tân, sinh ngày 16/04/1977 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 31 CẢNG CHỦY NHỊ, KHÓM 4, CẢNG CHUY, LÂM VIÊN, CAO HÙNG.

1326.   Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 13/11/1978 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 9/51 DÂN TRỊ, KHÓM 10, THANH THÚY, BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC.

1327.   Lê Thị Kiều Trang, sinh ngày 12/01/1980 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1/30/157/3 PHỤC HƯNG, THỊ TRẤN LA ĐÔNG, NGHI LAN.

1328.   Trương Tú Lan, sinh ngày 23/01/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 205 ĐẠI THÀNH, KHÓM 7, ĐẨU HUÁN, THỊ TRẤN ĐẦU PHÂN, MIÊU LẬT.

1329.   Nguyễn Huỳnh Thị Cẩm Linh, sinh ngày 03/11/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 24 THÍNH THỌ, KHÓM 9, MẬU TRƯỜNG, TAM CHI, ĐÀI BẮC.

1330.   Phạm Thị Ngọc, sinh ngày 30/12/1978 tại Quảng Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 132/25 ĐÔNG SƠN, KHÓM 5, ĐÔNG SƠN, KHU SỸ LÂM, ĐÀI BẮC

1331.   Lê Bích Tuyền, sinh ngày 11/10/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 6/165 ĐẠI TRÍ, KHÓM 15, HẬU ĐỨC, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC.

1332.   Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh ngày 14/07/1977 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 65/1 TRUNG BÌNH, KHÓM 8, TRUNG THẾ, HỒ KHẨU, TÂN TRÚC.

1333.   Nguyễn Kim Phụng, sinh ngày 04/08/1977 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 31/264 KIẾN HƯNG, KHÓM 3, BẢO LONG, TAM DÂN, CAO HÙNG.

1334.   Lưu Thị Muối, sinh ngày 17/11/1960 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3 THỦY TỈNH, KHÓM 2, LONG TỈNH, XÃ ĐẦU, CHƯƠNG HÓA.

1335.   Đặng Mỹ Lan, sinh ngày 03/06/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 40/134 NAM ĐẾ, KHÓM 15, VĨNH HƯNG, VĨNH ĐỊNH, CHƯƠNG HÓA.

1336.   Nguyễn Thùy Trang, sinh ngày 02/04/1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 19/970 KỲ LUẬT BA, KHÓM 13, TRUNG HOA, KỲ KUẬT, CAO HÙNG.

1337.   Phạm Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 07/11/1970 tại Thái Nguyên. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2/1/38 DIÊN BÌNH, KHÓM 15, CHÂN LÝ, CỐNG LIÊU, ĐÀI BẮC.

1338.   Nguyễn Thị Thúy Anh, sinh ngày 09/06/1980 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 38 NAM THẾ HỒ, KHÓM 10, THẤT TINH, ĐIỀN LIÊU, CAO HÙNG.

1339.   Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 10/06/1973 tại Bình Định. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 205 NGHĨA HÒA, KHÓM 14, NGHĨA HÒA, ĐÀI LIÊU, CAO HÙNG

1340.   Vương Ngọc Lan, sinh ngày 20/12/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 9/51/206 TRUNG HOA HAI, KHÓM 3, NGŨ VƯƠNG, THÀNH PHỐ VĨNH KHANG, ĐÀI NAM.

1341.   Nguyễn Thị Bạch, sinh ngày 22/03/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 48 ĐẠI PHONG, KHÓM 3, ĐẠI PHONG, VIÊN LÂM, CHƯƠNG HÓA.

1342.   Tất Huệ Bình, sinh ngày 21/08/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ 

            Hiện trú tại: 4/11/13/443 VĨNH CÁT, KHÓM 6, VĨNH CÁT, TÍN NGHĨA, ĐÀI BẮC. 

1343.   Võ Thị Kim Hà, sinh ngày 31/08/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 11/14/1720 TRUNG SƠN, KHÓM 15, QUYẾN TIỀN, THẦN CƯƠNG, ĐÀI TRUNG.

1344.   Chiêm Thị Ngọc Mai, sinh ngày 10/07/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ 

            Hiện trú tại: 2/10/2/5/398 TRUNG HÒA, BẮC ĐẦU, ĐÀI BẮC.

1345.   Bùi Thị Lan Nghiêm, sinh ngày 24/08/1977 tại Thừa Thiên - Huế. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 24/109 TỰ LẬP, KHÓM 13, ĐÀI ĐỒNG, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, ĐÀO VIÊN.

1346.   Đinh Thị Thùy Linh, sinh ngày 24/03/1975 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 13/2/19 ĐƯỜNG TIỆP VẬN, KHÓM 10, TRỌNG MINH, TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC.

1347.   Giệp Lỷ Cú, sinh ngày 07/02/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/1/32 ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 51, TRUNG HƯNG, ĐẠI LIÊU, CAO HÙNG.

1348.   Tsần Sửu Lầy, sinh ngày 15/02/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 53 ĐƯỜNG KỲ BÌNH 1, KHÓM 7, ĐÔNG BÌNH, THỊ TRẤN KỲ SƠN, CAO HÙNG.

1349.   Trương Thị Mỹ Dung, sinh ngày 18/05/1976 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 85/1 ĐƯỜNG HƯNG HÓA, KHÓM 15, NAM CẢNG, KHU NAM CẢNG, ĐÀI BẮC.

1350.   Phạm Thị Hà Em, sinh ngày 17/01/1975 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 52 ĐƯỜNG XUẤT THỦY, KHÓM 1, MẠCH THỐ, PHÚ HƯNG, CHƯƠNG HÓA.

1351.   Nguyễn Thị Bích Thảo, sinh ngày 01/09/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 33/212 ĐƯỜNG THÔNG AN, KHÓM 10, TRI HÀ, TỬ QUAN, CAO HÙNG.

1352.   Trần Thanh Thủy, sinh ngày 11/01/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 175 HẬU PHỐ, KHÓM 21, HẬU PHỐ, THỊ TRẤN THỔ KHỐ, VÂN LÂM.

1353.   Lâm Thị Huyền, sinh ngày 29/09/1978 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 334/3 TÔ THỐ, KHÓM 7, TÔ THỐ, AN ĐỊNH, ĐÀI NAM.

1354.   Nguyễn Thị Ngọc Lụa, sinh ngày 28/04/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 20 ĐƯỜNG HỮU HẰNG, KHÓM 22, HẠ CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN.

1355.   Nguyễn Thị Anh Thư, sinh ngày 02/05/1978 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 64/2/2 ĐÔNG SƠN, KHÓM 7, ĐẠI KHANG, BẮC ĐỒN, ĐÀI TRUNG.

1356.   Ngô Mỹ Ngọc, sinh ngày 10/08/1976 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1/55 ĐƯỜNG DIÊN THỌ, KHÓM 8, PHƯỜNG DIÊN THỌ, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, ĐÀI BẮC.

1357.   Lê Thị Bạch Huệ, sinh ngày 07/10/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 11/11/200 ĐƯỜNG CẢNG KHẨU, KHÓM 15, KHANG LANG, THỊ TRẤN THANH THỦY, ĐÀI TRUNG.

1358.   Nguyễn Thị Tố Trinh, sinh ngày 15/12/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/379/4 ĐẨU UYỂN, KHÓM 10, HẬU THỐ, THỊ TRẤN NHỊ LÂM, CHƯƠNG HÓA.

1359.   Nguyễn Thị Minh Hào, sinh ngày 02/01/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ 

            Hiện trú tại: 3/20/290 ĐƯỜNG DÂN ĐỨC, KHÓM 6, MINH ĐỨC, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, ĐÀI BẮC.

1360.   Trương Thị Cẩm Loan, sinh ngày 05/09/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 27 PHƯƠNG THẢO, KHÓM 12, TÂN TRANG, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, NAM ĐẦU.

1361.   La Thúy Liêm, sinh ngày 26/01/1976 tại Quảng Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 487 HÓA THÀNH, KHÓM 12, PHÚC CƠ, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC.

1362.   Phan Thị Ngọc Mai, sinh ngày 08/12/1978 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 125 ĐƯỜNG NGỌC ĐIỀN, KHÓM 17, ĐÔNG NINH, KHU NAM TỬ, CAO HÙNG.

1363.   Nguyễn Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 24/06/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 438/1 ĐƯỜNG MỸ HÒA, VĨNH MỸ, ĐÔNG SƠN, NGHI LAN.

1364.   Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 21/02/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 90/5 CHƯƠNG NAM, KHÓM 5, KHOÁI QUAN, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

1365.   Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 29/11/1979 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 51/1 TRUNG LỘ, KHÓM 8, ĐỈNH CỔ, BÁT LÝ, ĐÀI BẮC.

1366.   Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 19/06/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 13 NGUYÊN THÀNH, KHÓM 8, PHỤC PHONG, THỊ TRẤN NHỊ LÂM, CHƯƠNG HÓA.

1367.   Phạm Thị Ngọc Phượng, sinh ngày 04/06/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 169 ĐƯỜNG PHONG TRUNG, KHÓM 23, ĐẠI NAM, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, ĐÀI TRUNG.

1368.   Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 08/10/1973 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/33 ĐƯỜNG DÂN TRỊ, KHÓM 15, DÂN TỘC, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, ĐÀI BẮC.

1369.   Nguyễn Thị Tuyết Linh, sinh ngày 16/05/1976 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 488 ĐÔNG QUAN, KHÓM 3, DI PHUC, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, ĐÀI TRUNG.

1370.   Võ Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 03/12/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 23/55/8 DIÊN BÌNH BẮC, KHÓM 1, PHÚ CHÂU, KHU SỸ LÂM, ĐÀI BẮC.

1371.   Trần Thị Ánh Tươi, sinh ngày 02/04/1974 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 94 ĐƯỜNG TÔ TẦN, KHÓM 16, THÔN TÔ TẦN, THỦY LÂM, VÂN LÂM.

1372.   Lương Ngọc Hoa, sinh ngày 07/07/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2 THẠCH BÀI LĂNG, KHÓM 6, THẠCH BÀI, TÂN ẤP, ĐÀO VIÊN

1373.   Tô Quế Thanh, sinh ngày 14/04/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 148 ĐƯỜNG BẢO HỘ, KHÓM 6, BẢO BỘ, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA, CHƯƠNG HÓA.

1374.   Trương Mỹ Trang, sinh ngày 28/06/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 6/61/125 ĐƯỜNG DIÊN HÒA, KHÓM 12, DIÊN THỌ, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, ĐÀI BẮC.

1375.   Ngô Thị Thu, sinh ngày 09/09/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 148 ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 7, ÁI THẾ, HỔ KHẨU, TÂN TRÚC.

1376.   Vưu Thị Bích Hằng, sinh ngày 06/01/1975 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 15/1/126 ĐƯỜNG KIỆN HÀNH, KHÓM 14, HẠ CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN.

1377.   Nguyễn Thị Mỹ Kiều, sinh ngày 16/06/1978 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/15/2 ĐƯỜNG PHÚC SINH SÁU, KHÓM 10, HẠNH PHÚC, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, ĐÀO VIÊN.

1378.   Vòng Tú Vân, sinh ngày 02/05/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 82 ĐỘ TỬ ĐẦU, KHÓM 11, ĐỘ ĐẦU, QUAN ĐIỀN, ĐÀI NAM.

1379.   Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 14/08/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 294/37/4 ĐƯỜNG SƠN CƯỚC, KHÓM 14, NAM ĐÔNG, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, CHƯƠNG HÓA.

1380.   Hà Dục Hương, sinh ngày 06/07/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 154 ĐƯỜNG PHỤNG TRÌ, KHÓM 16, LONG PHỤNG, TIỂU CẢNG, CAO HÙNG.

1381.   Cao Thị Thúy Anh, sinh ngày 11/10/1979 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 6/681/1 ĐƯỜNG NỘI HỒ, KHÓM 6, CẢNG ĐÔ, KHU NỘI HỒ, ĐÀI BẮC.

1382.   Đào Thị Tư, sinh ngày 09/07/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 134 ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG 1, KHÓM 25, BÁT QUÁI, NHÂN VŨ, CAO HÙNG.

1383.   Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 15/06/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2/113 KHÔN THÀNH, KHÓM 15, ĐẠI HƯNG, ĐÀO VIÊN, ĐÀO VIÊN.

1384.   Đỗ Thị Thu Thảo, sinh ngày 27/07/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ 

            Hiện trú tại: 4/70/93/2 ĐƯỜNG HẢI SƠN, KHÓM 4, HẢI HỒ, LÔ TRÚC, ĐÀO VIÊN.

1385.   Mai Thị Thủy, sinh ngày 15/10/1977 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 88 ĐƯỜNG KIẾN QUỐC, KHÓM 28, KIẾN QUỐC, LONG ĐÀM, ĐÀO VIÊN.

1386.   Huỳnh Mỹ Xuân, sinh ngày 28/09/1969 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 21/4 MẬT KỸ, KHÓM 2, MẬT KỸ, NAM TÂY, ĐÀI NAM.

1387.   Lê Thị Hiền, sinh ngày 09/02/1980 tại Bình Trị Thiên. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 130 THANH KỲ, KHÓM 18, THANH KỲ, A LIÊN, CAO HÙNG.

1388.   Đặng Thanh Tuyền, sinh ngày 07/08/1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/1CẢNG VĨ, KHÓM 1, CẢNG VĨ, THÀNH PHỐ THÁI BẢO, GIA NGHĨA.

1389.   Lữ Thị Thủy, sinh ngày 16/11/1978 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 31 ĐƯỜNG TÂN THỐ, KHÓM 8, TÂN THỐ, DANH GIAN, NAM ĐẦU.

1390.   Vũ Thị Hương, sinh ngày 20/12/1974 tại Hải Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 7/2/7/3 ĐƯỜNG TỰ CƯỜNG, KHÓM 6, BỒI ĐỨC, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC.

1391.   Phạm Huệ Thu, sinh ngày 25/02/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5 ĐƯỜNG PHÚC THANH, KHÓM 28, VĨNH AN, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, ĐÀO VIÊN.

1392.   Đỗ Thị Kim Xuân, sinh ngày 21/08/1978 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 61 THẢO SƠN, KHÓM 5, THẢO LƠN, TẢ TRẤN, ĐÀI NAM.

1393.   Thiều Cẩm Nguyên, sinh ngày 15/05/1980 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 657 ĐƯỜNG TÂN NAM, KHÓM 15, TÂN VIÊN, BÌNH ĐÔNG.

1394.   Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 02/02/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 22 ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 27, THÔN ĐẠI VIÊN, XÃ ĐẠI VIÊN, ĐÀO VIÊN.

1395.   Lê Thị Ánh, sinh ngày 06/08/1957 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 105/1 ĐƯỜNG NGỰ SỬ, KHÓM 14, THÀNH THÁI, NGŨ CỔ, ĐÀI BẮC.

1396.   Bùi Thu Thủy, sinh ngày 06/05/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 47 ĐƯỜNG ĐỨC TUỆ, KHÓM 1, VIÊN SƠN, TRUNG SƠN, ĐÀI BẮC.

1397.   Lê Thị Ngọc Nương, sinh ngày 12/12/1979 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/26/191 ĐƯỜNG HOÀI ĐỨC, KHÓM 15, HOÀI THÚY, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC.

1398.   Trần Thị Tư, sinh ngày 05/08/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/17 ĐƯỜNG BÁT ĐỨC, KHÓM 11, BÁT ĐỨC, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC.

1399.   Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 10/02/1978 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/440 ĐƯỜNG CÁT LÂM, KHÓM 1, TÂN TRANG, TRUNG SƠN, ĐÀI BẮC.

1400.   Nguyễn Thanh Đào, sinh ngày 23/09/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 6/80/62 ĐƯỜNG LẠC LỢI NHỊ, KHÓM 42, TAM DÂN, AN LẠC, THÀNH PHỐ CƠ LONG.

1401.   Nguyễn Ngọc Ánh, sinh ngày 06/12/1974 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 8 TIỂU PHÂN LÂM, KHÓM 6, ĐẠI LÂM, BẮC PHỐ, TÂN TRÚC.

1402.   Lê Thị Ngọc Loan, sinh ngày 23/09/1980 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 7/3 TRUNG LIÊU, KHÓM 10, ĐIỀN TỬ, DANH GIAN, NAM ĐẦU

1403.   Hồ Thị Mỹ Linh, sinh ngày 07/09/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 7/28 ĐƯỜNG NGŨ QUYỀN TÂY NGŨ, KHÓM 19, THỔ KHỐ, ĐÀI TRUNG.

1404.   Thạch Thị Bé Hồng, sinh ngày 20/05/1977 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 88 THẠC ĐỊNH TỬ PHỐ, KHÓM 14, TRUNG DÂN, THẠCH ĐỊNH, ĐÀI BẮC.

1405.   Lê Thị Hà, sinh ngày 21/12/1977 tại Vĩnh Phúc. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/39/332 ĐƯỜNG HỔ SƠN, KHÓM 4, SƠN CƯỚC, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, NAM ĐẦU.

1406.   Phan Thị Ba, sinh ngày 20/04/1978 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/1842 ĐƯỜNG CAO NAM CÔNG, KHÓM 5, HUỆ DÂN, KHU NAM TỬ, CAO HÙNG.

1407.   Trần Thị Thu Hà, sinh ngày 03/09/1979 tại Bình Phước. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 12/205 ĐƯỜNG TRÙNG KHÁNH, KHÓM 37, CHỦ HÒA, THÀNH PHỐ HOA LIÊN.

1408.   Huỳnh Thị Hồng Anh, sinh ngày 22/07/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 15/1 NGÕ TRUNG LIÊU, KHÓM 4, THÀNH CÔNG, KHÊ CHÂU, CHƯƠNG HÓA

1409.   Phạm Thu Cúc, sinh ngày 16/01/1974 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1 ĐƯỜNG QUANG MINH, KHÓM 3, THÔN QUANG MINH, THẠCH ĐỊNH, ĐÀI BẮC

1410.   Trần Thị Mướt, sinh ngày 12/11/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1/2 ĐƯỜNG DU VỊNH, KHÓM 2, LONG ÂN, THÀNH PHỐ BÌNH TRẤN, ĐÀO VIÊN

1411.   Phan Thị Kim Pha, sinh ngày 12/04/1974 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 238 ĐƯỜNG VỆ ĐẠO, KHÓM 2, ĐỈNH THỐ, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1412.   Nguyễn Thụy Thùy Linh, sinh ngày 28/11/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 85 ĐƯỜNG TRIỀU THỐ, KHÓM 8, TRIỀU THỐ, LÝ CẢNG, BÌNH ĐÔNG

1413.   Huỳnh Tố Uyên, sinh ngày 01/06/1976 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: NGÕ 205 HƯNG NGHĨA, KHÓM 12, HIỆP THÀNH, TÂN XÃ, ĐÀI TRUNG

1414.   Nguyễn Thị Thoa, sinh ngày 28/08/1975 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 63 NGƯ CỔ, KHÓM 1, NGƯ CỔ, ĐÔNG THẠCH, GIA NGHĨA

1415.   Phan Thị Huệ, sinh ngày 22/06/1975 tại Bình Định. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 186/1 ĐƯỜNG PHÚ ĐỈNH, KHÓM 7, PHÚ LIÊU, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, NAM ĐẦU

1416.   Liêu Quốc Phụng, sinh ngày 07/09/1979 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 34 TÂN THÀNH, KHÓM 11, NAM TÂN, THỊ TRẤN QUAN TÂY, TÂN TRÚC

1417.   Nguyễn Thị Ngọc Hương, sinh ngày 12/09/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 32 ĐƯỜNG PHÚC ĐỨC, KHÓM 15, HƯNG PHÚC, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, ĐÀI BẮC

1418.   Bùi Thị Xinh, sinh ngày 02/06/1978 tại Ninh Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 174 ĐƯỜNG NHỊ QUY, KHÓM 20, PHƯỜNG NHỊ QUY, THỊ TRẤN TAM HIỆP, ĐÀI BẮC

1419.   Nguyễn Ánh Hồng, sinh ngày 10/11/1978 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 240 ĐƯỜNG VINH DÂN, KHÓM 16, TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, ĐÀO VIÊN

1420.   Lê Thị Ngọc Điệp, sinh ngày 10/07/1977 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 427 ĐƯỜNG BẮC ĐẦU, KHÓM 6, PHƯỜNG BẮC ĐẦU, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, NAM ĐẦU

1421.   Đặng Ánh Tuyết, sinh ngày 02/11/1975 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại:  2/204/2 ĐƯỜNG TRUNG SƠN BẮC, KHÓM 1, BÌ ĐIỂU, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

1422.   Nguyễn Thị Yến Oanh, sinh ngày 17/06/1978 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 88/1 ĐƯỜNG LONG MỤC, KHÓM 9, LONG MỤC, ĐẠI THỤ, CAO HÙNG

1423.   Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 13/07/1980 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/14/1/361 ĐƯỜNG NGÔ HƯNG, KHÓM 7, TUỆ AN, TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1424.   Phùng Thanh Hà, sinh ngày 08/05/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2/115 ĐƯỜNG CẨM CHÂU, KHÓM 20, TÂN SINH, TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1425.   Đặng Thùy My, sinh ngày 12/07/1969 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 13/302 ĐƯỜNG CHƯƠNG THỤ 2, KHÓM 7, SƠN QUANG, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, ĐÀI BẮC

1426.   Huỳnh Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 18/11/1974 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5 ĐỊNH AN, KHÓM 1, AN ĐỊNH, NHỊ LUÂN, VÂN LÂM

1427.   Đoàn Nguyễn Thị Linh Phương, sinh ngày 26/10/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 50/1 TÁO THỤ BÀI, KHÓM 6, THỤY PHONG, THỊ TRẤN TRÚC ĐÔNG, TÂN TRÚC

1428.   Nguyễn Thị Huỳnh Hoa, sinh ngày 01/03/1974 tại Cần Thơ. 1

            Hiện trú tại: 66/7 NGÕ HƯNG NÔNG, ĐƯỜNG KHÊ NAM, KHÓM 7, ĐÔNG VIÊN, Ô NHẬT, ĐÀI TRUNG

1429.   Nguyễn Ngọc Tuyết, sinh ngày 20/07/1971 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 39 NGÕ QUÁ CÂU 3, KHÓM 15, THÔN QUÁ CÂU, XÃ ĐẠI THÔN, CHƯƠNG HÓA

1430.   Chiềng Sám Múi, sinh ngày 17/03/1972 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 10 NGÕ TẬP VẬN, KHÓM 8, THỤY ĐIỀN, LỤC CỐC, NAM ĐẦU

1431.   Đỗ Thị Mến, sinh ngày 02/02/1980 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 122/3 ĐẠI LUÂN, KHÓM 14, THÔN ĐẠI LUÂN, THỦY THƯỢNG, GIA NGHĨA

1432.   Nguyễn Thị Bích Thảo, sinh ngày 01/01/1979 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 63/1 ĐƯỜNG NAM BẮC BA, KHÓM 7, ĐỨC HÓA, THỊ TRẤN ĐẠI GIÁP, ĐÀI TRUNG

1433.   Nguyễn Thị Kim Ái, sinh ngày 24/10/1974 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/5/207 ĐƯỜNG THẦN LÂM NAM, KHÓM 29, THÔN 29, XÃ ĐẠI NHÃ, ĐÀI TRUNG

1434.   Nguyễn Thị Kim Yến, sinh ngày 01/04/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/5/33/843 ĐƯỜNG ĐẠI LIÊU, THÔN ĐẠI LIÊU, CAO HÙNG

1435.   Nguyễn Thị Ngọc Linh, sinh ngày 26/04/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 22/170/38/1 ĐƯỜNG ĐẠI QUAN, KHÓM 3, HOA VIÊN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU

1436.   Huỳnh Lệ Hằng, sinh ngày 13/02/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2 ĐƯỜNG TÂN CƠ NAM, KHÓM 2, TÂN CƠ, SONG KHÊ, ĐÀI BẮC

1437.   Phan Thị Nhung, sinh ngày 23/11/1971 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 29/4/70/215 ĐƯỜNG NAM DƯƠNG, KHÓM 17, PHƯỜNG NAM DƯƠNG, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, ĐÀI TRUNG

1438.   Nguyễn Thị Chúc mai, sinh ngày 25/04/1976 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 104 MIẾU KHẨU, KHÓM 8, NGÕA DAO, LÔ TRÚC, ĐÀO VIÊN

1439.   Tạ Thị Xanh, sinh ngày 20/05/1978 tại Quảng Ngãi. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 19/22/190 ĐƯỜNG QUẢNG PHÚC, KHÓM 19, PHƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, ĐÀO VIÊN

1440.   Trương Thị Ngọc Mai, sinh ngày 17/02/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 93 LẬP TOÀN TÂN, KHÓM 13, TÙNG SƠN, DÂN HÙNG, GIA NGHĨA

1441.   Trần Thị Thu Thảo, sinh ngày 12/11/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2/11/1/676/5 ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 14, TRIỀU SƠN, KHU HƯƠNG SƠN, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

1442.   Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 16/03/1980 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5 TÂY TRANG, KHÓM 14, TÂY TRANG, TÂN CẢNG, GIA NGHĨA

1443.   Bùi Thị Diễm Tâm, sinh ngày 15/08/1979 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/7/6/74 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 17, VIÊNTÍN, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, ĐÀI BẮC

1444.   Lê Thị Bạch Loan, sinh ngày 25/04/1969 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 198 DÂN SINH, KHÓM 8, HẠ LUÂN, TÚ THỦY, CHƯƠNG HÓA

1445.   Nguyễn Thị Điệp, sinh ngày 19/09/1977 tại Trà Vinh. Giới tính

            Hiện trú tại: 59 ĐƯỜNG TRUNG LIÊU, KHÓM 19, QUẢNG HƯNG, LỘC CỐC, NAM ĐẦU

1446.   Nguyễn Thị Tuyên, sinh ngày 10/07/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 157 ĐƯỜNG THỪA THIÊN, KHÓM 12, ĐẠI AN, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, ĐÀI BẮC

1447.   Huỳnh Thị Mỹ, sinh ngày 14/04/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 79/5 TÂN CẢNG ĐÔNG, KHÓM 7, TÂN CẢNG, HẬU BÍCH, NAM ĐẦU

1448.   Đặng Thị Thu Em, sinh ngày 20/07/1973 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/10/111 ĐƯỜNG BẢO BÌNH, KHÓM 10, THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, ĐÀI BẮC

1449.   Lương Thị Thu Trang, sinh ngày 20/03/1979 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 81 ĐƯỜNG ĐẠI HỒ, KHÓM 8, HỒ BẮC, VIÊN SƠN, NGHI LAN

1450.   Ngô Hoàng Xuân Diệu, sinh ngày 15/03/1973 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 187 ĐƯỜNG BẮC SÁN, KHÓM 7, BẮC SÁN, LÂM VIÊN, CAO HÙNG

1451.   Võ Hồng Thúy, sinh ngày 07/12/1978 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 13 HỒNG ĐẠO, KHÓM 3, HỒNG ĐẠO, THỊ TRẤN TAM HIỆP, ĐÀI BẮC

1452.   Voòng Kim Lan, sinh ngày 10/02/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/11/3/5 TRÙNG DƯƠNG, KHÓM 5, THƯỢNG ĐỨC, TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

1453.   Đào Thị Thanh, sinh ngày 15/10/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 23/12 BẠT TỬ LÂM, KHÓM 12, LÂM QUẢ, ĐẠI VIÊN, ĐÀO VIÊN

1454.   Đoàn Trúc Phương, sinh ngày 19/10/1972 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2/30/23 HẠ CỔ TỬ LÂM, KHÓM 5, HẠ CỔ, BÁT LÝ, ĐÀI BẮC

1455.   Phùng Kim Huệ, sinh ngày 24/02/1974 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2/18/387 ĐƯỜNG LONG GIANG, KHÓM 8, HẠ BÌ, TRUNG SƠN, ĐÀI BẮC

1456.   Trương Thị Kim Ba, sinh ngày 10/09/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 378 ĐƯỜNG LẠC NGHIỆP, KHÓM 2, ĐÔNG TÍN, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1457.   Trần Thị Ngọc Hân, sinh ngày 28/09/1980 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1/1/18/3 ĐƯỜNG SONG THẬP, KHÓM 16, BÁCH THÚY, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

1458.   Võ Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 25/04/1973 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 30 ĐƯỜNG TRƯỜNG XUÂN, KHÓM 15, TÂN TRANG, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

1459.   Phan Thị Bích Huệ, sinh ngày 01/01/1977 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 15/464 ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 8, PHƯỜNG LỤC HỢP, KHU BẮC, ĐÀI TRUNG

1460.   Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh ngày 01/01/1978 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 146/3/2 ĐƯỜNG HƯNG NAM, KHÓM 11, PHƯỜNG NAM NỘI, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, ĐÀI BẮC

1461.   Vy Thị Hoa, sinh ngày 31/12/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/48 ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 56, PHỐ TÂN, THÂM KHANG, ĐÀI BẮC

1462.   Trần Thị Hiệp, sinh ngày 12/12/1976 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 14/47/3 NGƯỠNG ĐỨC ĐẠI ĐẠO, KHÓM 5, TÂN AN, KHU SỸ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1463.   Nguyễn Thị Xuân Nga, sinh ngày 06/12/1971 tại Bình Phước. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 38 ĐƯỜNG NGHĨA THẤT, KHÓM 23, NGHĨA HẠNH, KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ CƠ LONG

1464.   Lê Thị Kim Thủy, sinh ngày 25/04/1976 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 736/6 THÁI BÌNH LỘ LÂM, KHÓM 13, THÁI BÌNH, PHỐ TÂM, CHƯƠNG HÓA

1465.   Huỳnh Thị Riệm, sinh ngày 01/10/1973 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 27/7 HẬU LIÊU, KHÓM 12, NAM HÒA, THỦY THƯỢNG, GIA NGHĨA

1466.   Trần Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 28/03/1972 tại Hà Nội. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 7/1/55 ĐƯỜNG NAM PHÚC, KHÓM 3, NAM HƯNG, LÔ TRÚC, ĐÀO VIÊN

1467.   Phan Thị Phượng, sinh ngày 15/04/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 40/10 ĐƯỜNG NAM BÌNH, KHÓM 8, BÌNH ĐỈNH, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, NAM ĐẦU

1468.   Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh ngày 01/04/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 72 ĐỈNH NAM, KHÓM 3, PHƯỜNG ĐỈNH NAM, THỊ TRẤN TÂY LOA, VÂN LÂM

1469.   Trần Tuyết Chi, sinh ngày 02/03/1980 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 31/20 ĐƯỜNG NGŨ QUYỀN TÂY SÁU, KHÓM 18, THỔ KHỐ, KHU TÂY, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1470.   Phạm Thanh Thúy, sinh ngày 15/08/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 150/2 ĐƯỜNG VĨNH KHANG, KHÓM 18, ĐÔNG THẠCH, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, CHƯƠNG HÓA

1471.   Lê Thị Tuyết Hương, sinh ngày 12/07/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 120/2 ĐẠI ĐỒN, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐÔNG ĐỒN, THỊ TRẤN HỔ VĨ, VÂN LÂM

1472.   Lê Hồng Diễm, sinh ngày 24/08/1972 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/7/10/322 ĐƯỜNG GIA XƯƠNG, KHÓM 10, THỤY BÌNH, KHU NAM TỬ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1473.   Nguyễn Thị Anh Thư, sinh ngày 17/03/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1078 ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 5, BA LA, HỒ KHẨU, TÂN TRÚC

1474.   Nguyễn Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 05/05/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 46 ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 9, ĐẠI VINH, THỊ TRẤN PHƯỢNG LÂM, HOA LIÊN

1475.   Võ Ngọc Thủy, sinh ngày 27/12/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1/6 ĐƯỜNG NHƯ Ý, KHÓM 21, MAI QUẾ, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, ĐÀI BẮC

1476.   Ngô Bích Thủy, sinh ngày 19/07/1972 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/8 ĐƯỜNG NHƯ Ý, KHÓM 21, MAI QUẾ, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, ĐÀI BẮC

1477.   Nguyễn Thị Kim Chi, sinh năm 1976 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 10/2/1 TRUNG HOA 1, KHÓM 24, PHƯỜNG QUẢ MẬU, KHU TẢ DOANH, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1478.   Phan Thị Mỹ Dung, sinh ngày 27/03/1961 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 62 ĐƯỜNG LỤC GIÁP NHỊ, KHÓM 27, LỤC GIÁP, QUY NHƠN, NAM ĐẦU, ĐÀI NAM

1479.   Huỳnh Thị Ngọc Luyến, sinh ngày 10/11/1976 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/27/312/2 ĐƯỜNG BÁT ĐỨC, KHÓM 16, BÌ ĐẦU, TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1480.   Nguyễn Huỳnh Anh, sinh ngày 24/06/1976 tại Lâm Đồng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/8/6/185/6 ĐƯỜNG TRUNG HIẾU ĐÔNG, KHÓM 20, HỢP THÀNH, NAM CẢNG

1481.   Trần Ngọc Kim Phụng, sinh ngày 12/01/1979 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 34 THÂM KHANG THÔN, KHÓM 18, TAM HÒA, NHỊ LUÂN, VÂN LÂM

1482.   Lê Thị Ngọc Huyền, sinh ngày 27/10/1974 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 128 ĐƯỜNG NHÂN NGHĨA, KHÓM 14, TRÚC NHÂN, THÀNH PHỐ TRÚC BẮC, TÂN TRÚC

1483.   Lê Thị Kim Huệ, sinh ngày 26/02/1974 tại Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3 ĐƯỜNG VẠN HÒA, KHÓM 17, VẠN KIM, VẠN LOAN, BÌNH ĐÔNG

1484.   Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh ngày 22/08/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

             Hiện trú tại: 80/291 ĐƯỜNG NGŨ CẢNG, KHÓM 8, NGŨ CẢNG, ĐÀI TÂY, VÂN LÂM

1485.   Võ Xuân Hằng, sinh ngày 02/01/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại:  16/869 ĐƯỜNG VĂN SƠN, KHÓM 6, THƯỢNG SƠN, KHUNG LÂM, TÂN TRÚC

1486.   Trương Thị Ngọc Kim, sinh ngày 08/02/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại:  2/3 BÌ TỬ ĐẦU, KHÓM 5, BÌ TỬ, TÂN CẢNG, GIA NGHĨA

1487.   Lê Kim Hằng, sinh ngày 21/09/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 138 ĐƯỜNG TÂN TRUNG, KHÓM 21, CHẤN PHONG, NỘI PHỐ, BÌNH ĐÔNG

1488.   Trương Diệu Mai, sinh ngày 27/03/1968 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 150 ĐƯỜNG TRUNG MỸ, KHÓM 13, PHƯỢNG LỄ, THỊ TRẤN PHƯỢNG LÂM, HOA LIÊN

1489.   Huỳnh Thị Ánh Loan, sinh ngày 09/06/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 26/63 ĐƯỜNG TÂN HƯNG, KHÓM 4, HÁN QUANG, THỊ TRẤN TÂY LOA, VÂN LÂM

1490.   Trương Thị Mỹ Hoa, sinh ngày 18/07/1980 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 198 ĐƯỜNG HẬU TRANG, CỬU NHƯ, BÌNH ĐÔNG

1491.   Lê Thị Thanh Thảo, sinh ngày 22/11/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 17/37 ĐƯỜNG ĐÔNG THẾ, KHÓM 12 PHƯỜNG ĐÔNG THẾ, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, ĐÀI TRUNG

1492.   Trần Hoàng Em, sinh ngày 19/10/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/24/1 ĐƯỜNG VĨNH HƯNG, KHÓM 10, TRUNG DUNG, KHU BẮC ĐẦU, ĐÀI BẮC

1493.   Thông Kim Chung, sinh ngày 30/10/1968 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 17 SƠN CƯỚC TỬ, KHÓM 4, TÂY HỒ, THẤT MỸ, BÀNH HỒ

1494.   Lê Thị Bích Hạnh, sinh ngày 05/06/1980 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 88/2 NGÕ ĐỒNG HÒA, KHÓM 4, ĐỒNG PHÚ, TÍN NGHĨA, NAM ĐẦU

1495.   Nguyễn Kiều Oanh, sinh ngày 16/01/1981 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 60 TÂN HƯNG, KHÓM 25, HOÀI PHONG, ĐÀI TÂY, VÂN LÂM.

1496.   Đào Thị Hương Bình, sinh ngày 15/07/1975 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/141 ĐƯỜNG TAM TRƯƠNG, KHÓM 5, LẬP ĐỨC, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

1497.   Nguyễn Thị Ngọc Thủy, sinh ngày 13/01/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 38/46 NGÕ TIỂU KỲ, KHÓM 14, TRUNG CHÍNH, DANH GIAN, NAM ĐẦU

1498.   Nguyễn Lý Hậu, sinh ngày 20/11/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 154 CAM TÂY, KHÓM 9, THÔN CAM TÂY, THÍCH ĐỒNG, VÂN LÂM

1499.   Cao Thị Thanh Đoan, sinh ngày 15/10/1977 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 188 ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 3, ĐIỀN TÂM, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, ĐÀO VIÊN

1500.   Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh ngày 01/01/1974 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 19 ĐƯỜNG QUANG HƯNG, KHÓM 7, KHE ĐẾ, TƯ HỒ, VÂN LÂM

1501.   Lê Thị Thùy Trang, sinh ngày 28/02/1976 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/190 ĐƯỜNG CHÍNH NGHĨA, KHÓM 11, BẮC ĐẨU, THỊ TRẤN QUAN TÂY, TÂN TRÚC

1502.   Nguyễn Kim Chi, sinh ngày -6/12/1980 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 50 NGÕ ĐÔNG NHỊ, KHÓM 6, TRƯỜNG PHONG, QUỐC TÍNH, NAM ĐẦU

1503.   Lâm Ngọc Bích, sinh ngày 08/10/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 12 NGÕ PHÚC HƯNG, KHÓM 8, THÔN THỤC THỦY, DANH GIAN, NAM ĐẦU

1504.   Ma Ri, sinh ngày 22/04/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 109 ĐƯỜNG ĐIỀN NAM, KHÓM 11, ĐIỀN DƯƠNG, TÂN VIÊN, BÌNH ĐÔNG

1505.   Nguyễn Thị Bích Liên, sinh ngày 07/09/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 14/134 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 4, THỦY LIÊU, ĐẠI THỤ, CAO HÙNG

1506.   Lê Thị Thúy Nga, sinh ngày 12/04/1969 tại Quảng Trị. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 90 NHA MẪU LIÊU, KHÓM 8, TRÚC THÔN, THÀNH PHỐ PHÁC TỬ, GIA NGHĨA

1507.   Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh ngày 24/04/1977 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: s57/1 ĐƯỜNG QUANG MINH, KHÓM 6, TAM NÃI, ĐẠI XÃ, CAO HÙNG

1508.   Nguyễn Thị Út Em, sinh ngày 16/08/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 16/11 ĐÔNG BẮC, KHÓM 5, PHƯỜNG PHONG NGUYÊN, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, ĐÀI TRUNG

1509.   Huỳnh Thị Kiều Châu, sinh ngày 16/03/1976 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 30 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 7, QUẢNG HƯNG, CAO THỤ, BÌNH ĐÔNG

1510.   Phan Thị Kim Anh, sinh ngày 26/06/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/8/1/202 ĐƯỜNG VĨNH PHONG, KHÓM 19, VĨNH PHÚ, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, ĐÀI BẮC

1511.   Huỳnh Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 20/05/1975 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 11/5 ĐÔNG THẾ HỒ, KHÓM 19, ĐÔNG HỒ, DÂN HÙNG, GIA NGHĨA

1512.   Huỳnh Thị Oanh, sinh ngày 18/10/1977 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 18 LÃNG VÂN 2, KHÓM 8, LIỄU TẬN, THỦY THƯỢNG, GIA NGHĨA

1513.   Lê Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 01/01/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 6/3/50 ĐƯỜNG QUANG MINH, KHÓM 16, THANH CÂU, ĐÔNG SƠN, NGHI LAN

1514.   Đỗ Thị Son, sinh ngày 25/03/1955 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 101 ĐƯỜNG ĐẠI NGHĨA, KHÓM 8, THÔN ĐẠI NGHĨA, TAM TINH, NGHI LAN

1515.   Lê Thị Linh, sinh ngày 10/10/1979 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 46/45 ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 12, QUYẾN ĐỔ, THẦN CƯƠNG, ĐÀI TRUNG

1516.   Lưu Thị Ánh, sinh ngày 05/03/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 13/2 TAM HÒA, KHÓM 14, PHÚC KỲ, ĐÀI TÂY, VÂN LÂM

1517.   Quách Tuyết Linh, sinh ngày 29/11/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 6/172 ĐƯỜNG TRƯỜNG XUÂN, KHÓM 11, CỬU ĐỨC, Ô NHẬT, ĐÀI TRUNG

1518.   Ngô Thị Lộc, sinh ngày 19/02/1973 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 23/1 ĐƯỜNG SƠN TÂY, KHÓM 13, LAI PHÚC, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1519.   Phạm Thị Thanh Thu, sinh ngày 31/01/1980 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 18 ĐƯỜNG BÌNH ĐẲNG, KHÓM 43, Ô NHẬT, XÃ Ô NHẬT, ĐÀI TRUNG

1520.   Lê Thị Bé Sáu, sinh ngày 12/01/1968 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 15/75 ĐƯỜNG PHÓ ĐẦU, KHÓM 6, QUY XÁC, ĐẠI AN, ĐÀI TRUNG

1521.   Phan Thị Diễm Trang, sinh ngày 27/08/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 37/70 ĐƯỜNG ĐÔNG TÂY 1, KHÓM 7, ĐỈNH AN, ĐẠI AN, ĐÀI TRUNG

1522.   La Thị Ky, sinh ngày 16/06/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 7 ĐƯỜNG ÔN TỬ, KHÓM 1, THÔN ÔN TỬ, TUYỂN TÂY, CHƯƠNG HÓA

1523.   Phạm Ngọc Hoa, sinh ngày 07/09/1972 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 23/06 ĐƯỜNG ĐÔNG MÔN, KHÓM 3, PHƯỜNG ĐÔNG MÔN, KHU ĐÔNG, ĐÀI TRUNG

1524.   Mai Thị Ngọc Vân, sinh ngày 20/01/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1/22/1 ĐƯỜNG NĂM SINH, KHÓM 6, PHƯỜNG LONG PHỐ, THỊ TRẤN TAM HIỆP, ĐÀI BẮC

1525.   Ngô Kim Phượng, sinh ngày 28/12/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 371/2 ĐƯỜNG CẢNH BÌNH, KHÓM 32, PHƯỜNG CẢNH PHÚC, THỊ TRẤN TRUNG HÒA, ĐÀI BẮC

1526.   Lê Thị Sinh, sinh ngày 16/12/1969 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 392 ĐƯỜNG LÂM SÂM, KHÓM 12, TÂN ĐIẾM, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

1527.   Võ Thị Tâm, sinh ngày 20/04/1973 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 26 HỒNG NAM KHANG, KHÓM 3, ĐOẠN NHU, TRÚC KỲ, GIA NGHĨA

1528.   Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 20/12/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 44 ĐƯỜNG KHÁCH TRANG, KHÓM 12, PHƯỜNG ĐỈNH NAM, THỊ TRẤN THANH THỦY, ĐÀI TRUNG

1529.   Nguyễn Thị Ngọc Linh, sinh ngày 28/04/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 38 ĐƯỜNG ĐẠI SƠN, KHÓM 1, THƯƠNG SƠN, ĐẠI THÀNH, CHƯƠNG HÓA, ĐÀI BẮC

1530.   Lưu Cẩm Vân, sinh ngày 27/05/1978 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 11 NGÕ TUYỀN TÂY, KHÓM 8, TÂY TRANG, THỊ TRẤN NHỊ LUÂN, CHƯƠNG HÓA

1531.   Giêng Ngọc Yến, sinh ngày 18/07/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 16 TẬP LIÊN, KHÓM 8, THỤY ĐIỀN, LỘ CỐC, NAM ĐẦU

1532.   Nguyễn Thu An, sinh ngày 18/11/1978 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 18/1 ĐƯỜNG LẬP NÔNG, KHÓM 21, PHƯỜNG LẬP NÔNG, KHU BẮC ĐẦU, ĐÀI BẮC

1533.   Huỳnh Thị Thảo, sinh ngày 23/02/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 54 KHẢM HẠ, KHÓM 8, QUẢ LÂM, ĐẠI VIÊN, ĐÀO VIÊN

1534.   Võ Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 03/02/1974 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 40/472/2 ĐƯỜNG KIẾN QUỐC, KHÓM 11, PHƯỜNG QUỐC HƯNG, HOA LIÊN

1535.   Nhỉn Lỷ Mùi, sinh ngày 05/01/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 22 ĐƯỜNG KHANG NINH, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐÔNG HOA, THỊ TRẤN TRÚC ĐÔNG, TÂN TRÚC

1536.   Trương Ngọc Thảo, sinh ngày 20/05/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 22 ĐƯỜNG THIÊN HƯNG, KHÓM 5, PHƯỜNG THIÊN HƯNG, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, CAO HÙNG

1537.   Võ Thị Mỹ Trang, sinh ngày 28/12/1978 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 22/69 ĐƯỜNG NAM CHÍNH 2, KHÓM 27, TRẤN NAM, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, CAO HÙNG

1538.   Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 25/06/1979 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 9/2 CHƯỞNG ĐÀM CỬU, KHÓM 1, THÔN CHƯỞNG ĐÀM, XÃ ĐÔNG THẠCH, GIA NGHĨA

1539.   Nguyễn Ngọc Hương, sinh ngày 04/05/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 45 ĐỈNH NAM, KHÓM 1, LAI CHÂU, THỊ TRẤN HỔ VĨ, VÂN LÂM

1540.   Nguyễn Thị Hồng Nguyệt, sinh ngày 19/03/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 15 ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 1, BÁT GIA, THỊ TRẤN TRIỀU CHÂU, BÌNH ĐÔNG

1541.   Lê Thị Cúc, sinh ngày 09/04/1973 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 29 ĐIỀN LIÊU, KHÓM 3, PHƯỜNG ĐIỀN LIÊU, THỊ TRẤN DIÊM THỦY, ĐÀI NAM

1542.   Heng Đức Linh, sinh ngày 13/10/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 16/155/1 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 13, TRUNG ƯƠNG, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, CHƯƠNG HÓA

1543.   Trương Thị Bảo Toàn, sinh ngày 16/03/1979 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 90 ĐƯỜNG KÍNH NHỊ, KHÓM 12, BẮC PHỐ, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN

1544.   Đinh Thị Thắm, sinh ngày 05/06/1976 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 27/1 ĐƯỜNG ĐẠO HƯƠNG, KHÓM 6, TÂN PHONG, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, NAM ĐẦU

1545.   Trần Thị Thanh Hoa, sinh ngày 06/08/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 18/25 ĐƯỜNG TAM ĐA 3, KHÓM 8, PHÚC LONG, KHU LÃNH NHÃ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1546.   Nguyễn Tuyết Hạnh, sinh ngày 15/05/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 103 ĐƯỜNG ĐẦU LUÂN, KHÓM 9, PHƯỜNG ĐẦU LUÂN, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, CHƯƠNG HÓA

1547.   Đào Thị Tuyết, sinh ngày 09/04/1977 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 14/8 ĐƯỜNG LÃNH THỦY, KHÓM 10, NGỌC VĨNH, CỬU NHƯ, BÌNH ĐÔNG

1548.   Cao Thị Minh, sinh ngày 17/04/1975 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 34/12 NGÕ ĐẲNG HỒ, KHÓM 23, DIÊN BÌNH, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, NAM ĐẦU

1549.   Huỳnh Thị Hồng Thu, sinh ngày 05/10/1979 tại Bình Định. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 19/130 ĐƯỜNG MỸ CẢNG, KHÓM 8, THÔN MỸ CẢNG, ĐẠI THÔN, CHƯƠNG HÓA

1550.   Vòng Lý Cứu, sinh ngày 20/02/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 8/1 ĐƯỜNG VẠN NGUYÊN, KHÓM 4, VẠN HỢP, THỊ TRẤN NHỊ LÂM, CHƯƠNG HÓA

1551.   Dương Thị Bạch Tường tiên, sinh ngày 21/03/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 8/64 ĐƯỜNG LONG TUYỀN 3, KHÓM 11, LONG TƯỜNG, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1552.   Huỳnh Thị Hiền, sinh ngày 12/11/1975 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 7/5/251 ĐƯỜNG CHƯƠNG THỤ 2, KHÓM 29, HẬU ĐỨC, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, ĐÀI BẮC

1553.   Lê Thị Kim Hương, sinh ngày 23/12/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 264 ĐƯỜNG NAM DAO, KHÓM 9, PHƯỜNG PHÚC AN, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA

1554.   Trần Thị Thanh Mai, sinh ngày 12/04/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/69/2 ĐƯỜNG HƯNG NHÂN, KHÓM 16, MÃ HÀNH, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, ĐÀO VIÊN

1555.   Tất Muội, sinh ngày 21/03/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 35 NGÕ ĐẠI NHAN, KHÓM 6, BỘ HẠ, DANH GIAN, NAM ĐẦU

1556.   Nguyễn Thị Phượng Mai, sinh ngày 28/02/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 10/215 ĐƯỜNG TRUNG SƠN BẮC, KHÓM 7, THÔN PHƯỚC TRÚ, XÃ ĐẠI AN, ĐÀI TRUNG

1557.   Đồng Thị Loan, sinh ngày 28/06/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 9/23 ĐƯỜNG XÍCH KHAM NAM, KHÓM 7, XÍCH ĐÔNG, TỬ QUAN, CAO HÙNG

1558.   Nguyễn Thị Hồng Giàu, sinh ngày 16/11/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 111/1 ĐƯỜNG TÌ BÀ, KHÓM 27, PHƯỜNG TÌ BÀ, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, NAM ĐẦU

1559.   Lương Thị Thu, sinh ngày 09/01/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 74 LỘC THẢO, KHÓM 11, TÂY TỈNH, LỘC THẢO, GIA NGHĨA

1560.   Trần Thị Diệu Quang, sinh ngày 17/10/1974 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 18/1 ĐƯỜNG BẮC THẾ KHANG, KHÓM 12, HÒA MỸ, CỐNG LIÊU, ĐÀI BẮC

1561.   Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 19/01/1978 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 976 ĐƯỜNG CẢNH SINH BẮC, KHÓM 20, PHƯỜNG NAM VƯƠNG, THÀNH PHỐ ĐÀI ĐÔNG

1562.   Hồng Ngọc Vân, sinh ngày 16/12/1959 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 65 ĐƯỜNG TRƯỜNG AN ĐÔNG, KHÓM 5, PHƯỜNG QUANG HÓA, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, ĐÀI TRUNG

1563.   Cao Thúy Ái, sinh ngày 18/10/1980 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 127 ĐƯỜNG QUỲNH CHIÊU, KHÓM 4, QUỲNH LÂM, YẾN SÀO, CAO HÙNG

1564.   Sơn Thị Điều, sinh ngày 23/01/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2 NGÕ HẠNH PHÚC, TRUNG SƠN, KHÓM 7, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, NAM ĐẦU

1565.   Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 05/07/1972 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/4/3 ĐƯỜNG PHỐ ĐẢ, ĐẢ LIÊM, PHỐ DIÊM, CHƯƠNG HÓA

1566.   Nguyễn Hoàng Diễm, sinh ngày 08/03/190 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 15/10 ĐƯỜNG ĐỈNH NGƯ, KHÓM 1, GIA THÁI, GIA ĐỊNH, CAO HÙNG

1567.   Nguyễn Thị Kim Lan, sinh ngày 01/11/1975 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1 ĐƯỜNG NGUYÊN DANH, KHÓM 1, HỖ TRỢ, NHÂN ÁI, NAM ĐẦU

1568.   Phạm Bích Tuyền, sinh ngày 29/04/1979 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2/12/26 ĐƯỜNG TAM PHÚC, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, ĐÀI BẮC

1569.   Hỷ Phương Lan, sinh ngày 17/12/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ 

            Hiện trú tại: 5/66 ĐƯỜNG TÂN HƯNG, KHÓM 27, HƯNG HÁN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

1570.   Trần Thị Kim Phụng, sinh ngày 10/10/1977 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2/1/29/19 ĐƯỜNG HOA AN, KHÓM 4, PHƯỜNG THANH TUỆ, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, ĐÀI BẮC

1571.   Lê Thị Kim Phượng, sinh ngày 01/01/1978 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 39/191 ĐƯỜNG HOÀI ĐỨC, KHÓM 14, PHƯƠNG HOÀI THÚY, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

1572.   Nguyễn Thị Thúy Mai, sinh ngày 21/02/1976 tại Lâm Đồng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 106/68/3 ĐƯỜNG DÂN PHÚ, KHÓM 6, PHƯỜNG THỤY NGUYÊN, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, ĐÀO VIÊN

1573.   Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 17/11/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại:  6/91 ĐƯỜNG KIM ĐỈNH HẬU, KHÓM 15, KIM ĐỈNH, TAM DÂN, CAO HÙNG

1574.   Lê Thị Liễu, sinh ngày 13/01/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 24/1/65 ĐƯỜNG TIÊN LONG, KHÓM 19, THÔN TIÊN CÁT, XÃ TÂN VIÊN, BÌNH ĐÔNG

1575.   Đỗ Thị Ánh Hồng, sinh ngày 15/05/1972 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 8/25 ĐƯỜNG DŨNG PHONG, KHÓM 17, DŨNG QUANG, THÀNH PHỐ BÌNH TRẤN, ĐÀO VIÊN

1576.   Đàm Sau Kín, sinh ngày 28/09/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 978 ĐƯỜNG HẬU TRANG, KHÓM 2, NHÂN HÒA, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1577.   Võ Ngọc Hương, sinh ngày 10/07/1972 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ.

            Hiện trú tại: 16 NGÕ TÂN TRANG, KHÓM 17, TRÚC LÂM, LỘC CỐC, NAM ĐẦU

1578.   Ngô Thị Diễm Lệ, sinh ngày 06/05/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 197/2 ĐƯỜNG TÂN SINH, KHÓM 12, BÌNH HÀ, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, ĐÀI BẮC

1579.   Phan Thị Thúy Liễu, sinh ngày 12/06/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 46 HÒA HƯNG, KHÓM 14, THÔN HÒA HƯNG, XÃ SƯ ĐÀM, MIÊU LẬT

1580.   Trịnh Thị Kiều Oanh, sinh ngày 03/07/1978 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 109/2 TÂY VIÊN, KHÓM 6, PHƯỜNG TÂY VIÊN, THỊ TRẤN KIM SA, KIM MÔN

1581.   Tăng Thị Bích Hạnh, sinh ngày 13/11/1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 10 NGÕ NHĨ KHÔNG QUY, ĐƯỜNG QUANG MINH, KHÓM 4, THÔN QUANG MINH, XÃ THẠCH ĐỊNH, ĐÀI BẮC

1582.   Phan Thị Thanh Thủy, sinh ngày 10/11/1979 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH 1, KHÓM 10, THÔN QUẢNG HƯNG, XÃ LỘC CỐC, NAM ĐẦU

1583.   Lý Thị Mỹ Linh, sinh ngày 15/12/1976 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 41/8/2 CỰU NHAI, KHÓM 4, BẮC ĐỒN, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1584.   Lương Thị Kim Thủy, sinh ngày 17/10/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 11 THẤT HẠNG, NGÁCH 2/248 ĐƯỜNG NHÂN HÒA, KHÓM 23, PHƯỜNG ĐẠI NHÂN, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, ĐÀO VIÊN

1585.   Cầm Khánh Bảo Trang, sinh ngày 18/08/1979 tại Lâm Đồng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 17 NGÕ TRƯƠNGTHỐ, KHÓM 1, ĐẢ LIÊM, ĐIỀN VĨ, CHƯƠNG HÓA

1586.   Hoàng Thị Nhật Bích, sinh ngày 04/01/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 226 ĐƯỜNG THẬP CỐC, KHÓM 14, THÔN THẬP CỐC, THÂN CẢNG, CHƯƠNG HÓA

1587.   Trần Thị Yến Hương, sinh ngày 02/03/1979 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 300/2 PHONG VINH, KHÓM 20, THÔN PHONG VINH, LUÂN BỐI, VÂN LÂM

1588.   Huỳnh Kim Thủy, sinh ngày 26/05/1978 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 290 ĐƯỜNG ĐÔNG QUANG VIÊN, KHÓM 19, PHƯỜNG ĐÔNG MÔN, KHU ĐÔNG, ĐÀI TRUNG

1589.   Tăng Mỹ Lan, sinh ngày 13/08/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/243 ĐƯỜNG PHÚC ĐỨC, KHÓM 12, PHƯỜNG TRUNG HÀNH, KHU TÍN NGHĨA, ĐÀI BẮC

1590.   Nguyễn Thị Thúy Hồng, sinh ngày 01/01/1969 tại Đà Nẵng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/14/247 ĐƯỜNG NGƯU PHỐ ĐÔNG, KHÓM 15, PHƯỜNG NGƯU PHỐ, KHU HƯƠNG SƠN, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC, ĐÀI NAM

1591.   Cún Mạn Múi, sinh ngày 01/01/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 231 ĐƯỜNG NAM ĐIỀN, KHÓM 3, ĐẠI KHANG, DANH GIAN, NAM ĐẦU

1592.   Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 12/12/1975 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/3/133 ĐƯỜNG DÂN QUYỀN TÂY, KHÓM 3, BỒNG LAI, KHU ĐẠI ĐỒNG, ĐÀI BẮC

1593    Lê Thị Thanh Lan, sinh ngày 15/06/1979 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 72/1 ĐƯỜNG TÂN THỐ, KHÓM 3, THÔN TÂN THỐ, DANH GIAN, NAM ĐẦU

1594.   Nguyễn Thị Liễu, sinh ngày 18/01/1980 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/77 ĐƯỜNG KIẾN TRUNG, KHÓM 4, TOÀN THÁI, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

1595.   Cóng Mỹ Phượng, sinh ngày 28/08/1976 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 27 ĐƯỜNG HƯNG LONG, KHÓM 6, PHƯỜNG HƯNG LONG, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, ĐÀI TRUNG

1596.   Lý Hương, sinh ngày 27/09/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 88 ĐƯỜNG CÔNG THƯƠNG, KHÓM 23, THÔN NGŨ CỔ, XÃ NGŨ CỔ, ĐÀI BẮC

1597.   Hoàng Thị Nhật Linh, sinh ngày 10/10/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/452 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 7, CẢNG PHÚC, KHU BẮC, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

1598.   Trần Hồ Ngọc Minh, sinh ngày 08/10/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 586/3 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 9, CÁT HÒA, THỊ TRẤN MỸ NÔNG, CAO HÙNG

1599.   Lê Thị Kiều Phượng, sinh ngày 16/09/1977 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 12/2 ĐƯỜNG ĐẠI KHANG, KHÓM 1, CUNG CHIẾU, XÃ TAM TINH, NGHI LAN

1600.   Bùi Thị Sương, sinh ngày 09/05/1979 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 45/3 ĐƯỜNG CÁT HƯNG, KHÓM 5, VĨNH HƯNG, CÁT AN, HOA LIÊN

1601.   Ngô Thị Thanh Mỹ, sinh ngày 14/01/1977 tại Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 15/497/1/4 PHƯỜNG TÂN SINH, THỊ TRẤN BẮC ĐẤU, CHƯƠNG HÓA

1602.   Lưu Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 22/01/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 7/11/62 ĐƯỜNG TRUNG THANH, KHÓM 3, ĐẠI ĐỨC, KHU BẮC ĐỒN, ĐÀI TRUNG

1603.   Lý Ngọc Lan, sinh ngày 19/10/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 15 TRƯỜNG KHANG KHẨU, KHÓM 1, TRƯỜNG KHANG, BÁT LÝ, ĐÀI BẮC

1604.   Trần Thị Như Thảo, sinh ngày 19/10/1977 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 18/38 ĐƯỜNG PHÚC ĐỨC, KHÓM 2, NHÂN PHÚC, KHU NAM CẢNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1605.   Phan Thị Ngọc Trân, sinh ngày 02/07/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 15/242 ĐƯỜNG KIẾN HƯNG, KHÓM 15, PHƯỜNG KIẾN QUỐC, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, ĐÀI TRUNG

1606.   Mai Thị Phương Trang, sinh ngày 24/02/1980 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4 TÂY BẢO, KHÓM 18, THÔN AN MỸ, XÃ KIM NINH KIM MÔN

1607.   Huỳnh Phan Cẩm Nhung, sinh ngày 17/07/1978 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 69/2 ĐƯỜNG THẬP LỤC KẾT, KHÓM 7, TAM DÂN, TIÊU KHÊ, NGHI LAN.

1608.   Hoàng Thị Ánh Như, sinh ngày 03/09/1976 tại Lâm Đồng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 14 ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 12, VĨNH XUÂN, LÝ CẢNG, BÌNH ĐÔNG.

1609.   Võ Thủy Ngọc Diễm, sinh ngày 23/10/1976 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 23 THỊNH PHONG, KHÓM 1, NGUYỆT MI, THỊ TRẤN QUAN SƠN, ĐÀI ĐÔNG.

1610.   Nguyễn Thị Bích Tiên, sinh ngày 15/09/1979 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/8/166 ĐƯỜNG CƯƠNG BÌNH, KHÓM 15, CẢNG KHẨU, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1611.   Huỳnh Thị Anh, sinh ngày 08/06/1966 tại Lâm Đồng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/40 ĐƯỜNG PHÚC CHÍ, KHÓM 16, PHƯỜNG PHÚC CHÍ, KHU SỸ LÂM, ĐÀI BẮC

1612.   Phạm Thị Sen, sinh ngày 19/02/1969 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 20 NGÕ BẢO LAI 2, KHÓM 5, THÔN BẢO LAI, XÃ LỤC QUY, CAO HÙNG

1613.   Thòng Koọc Chắn, sinh ngày 02/04/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 10/30 ĐƯỜNG DIÊN BÌNH, KHÓM 4, PHƯỜNG DIÊN BÌNH, THÀNH PHỐ NGHI LAN

1614.   Đặng Thị Nhung, sinh ngày 15/05/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 10/180 ĐƯỜNG CHIÊU AN, KHÓM 7, PHƯỜNG VĨNH XƯƠNG, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1615.   Phù Sủi Dành, sinh ngày 28/10/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 45 HÀ XÁC CẢNG, KHÓM 5, HÀ GIAN, TÂN ẤP, ĐÀO VIÊN

1616.   Nguyễn Thị Hồng Châu, sinh ngày 15/10/1979 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 10/2 ĐƯỜNG BÁC ÁI, KHÓM 4, TƯ HIỀN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, ĐÀI BẮC

1617.   Nguyễn Thị Kim Thi, sinh ngày 10/11/1980 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 107 ĐƯỜNG HÒA BÌNH, KHÓM 15, NGẠN NỘI, THỊ TRẤN DIÊM THỦY, ĐÀI NAM.

1618.   Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 10/01/1973 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 54/147 ĐƯỜNG VĂN TỰ, KHÓM TỰ, KHÓM 2, PHƯỜNG THÁI CÔNG, KHU TẢ DOANH, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1619.   Lâm Nhực Liên, sinh ngày 10/02/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 38 NGÕ LỘC HƯNG, KHÓM ĐƯỜNG HẢI CỐC, KHÓM 21, ĐÔNG THẠCH, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, CHƯƠNG HÓA

1620.   Lương Thảo Nhung, sinh ngày 01/01/1977 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 698 TRUNG DOANH, KHÓM 12, MÂU CẢNG, HẠ DOANH, NAM ĐẦU.

1621.   Nguyễn Thị Cúc, sinh ngày 01/01/1969 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 793/1 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH NAM, KHÓM 4, LỤC GIÁP, QUY NHƠN, ĐÀI NAM

1622.   Huỳnh Tuyết Loan, sinh ngày 27/11/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh . Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 60/21/273/3 ĐƯỜNG TRƯỜNG KHÊ, TRƯỜNG AN, KHU AN NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

1623.   Trần Thị Thu Thủy, sinh ngày 20/04/1976 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 52/650/1 ĐƯỜNG VĨNH HƯNG, KHÓM 7, VĨNH LINH, THỊ TRẤN NGÔ LẦU, ĐÀI TRUNG

1624.   Nguyễn Thụy Thùy Trang, sinh ngày 18/11/1975 tại Lâm Đồng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 6 NGÕ HẢI PHỐ TỬ, ĐƯỜNG GIA ĐẦU, KHÓM 1, PHÚC ĐIỀN, LONG TỈNH, ĐÀI TRUNG

1625.   Nguyễn Thị Mỹ Châu, sinh ngày 15/01/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 92/2 ĐƯỜNG THÁI LÂM, KHÓM 1, PHÚC THÁI, THÁI SƠN, ĐÀI BẮC

1626.   Võ Thị Thu Huyền, sinh ngày 08/11/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 75 ĐƯỜNG VĨNH HƯNG BÁT, KHÓM 6, VĨNH HƯNG, CÁT AN, HOA LIÊN.

1627.   Huỳnh Thị Anh Đào, sinh ngày 15/02/1978 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 39/220 ĐƯỜNG BẢO THÁI, KHÓM 5, PHƯỜNG THIÊN MỸ, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, CAO HÙNG

1628.   Nguyễn Thị Mỹ Trinh, sinh ngày 27/06/1976 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 657 BẮC THẾ TỬ, KHÓM 28, BẮC ĐẨU, DÂN HÙNG, GIA NGHĨA

1629.   Nguyễn Thị Kim Yến, sinh ngày 20/10/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 31 HẬU AN, KHÓM 2, HẬU AN, MẠCH LIÊU, VÂN LÂM.

1630.   Nguyễn Thị Nguyệt Hồng, sinh ngày 08/08/1977 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 39/1 ĐƯỜNG QUANG MINH, KHÓM 9, BỘ TỬ, PHỐ DIÊM, CHƯƠNG HÓA.

1631.   Hồ Thị Mỹ Linh, sinh ngày 09/07/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 7/28 ĐƯỜNG NGŨ QUYỀN TÂY NGŨ, KHÓM 19, PHƯỜNG THỔ KHỐ, KHU TÂY, ĐÀI TRUNG.

1632.   Cao Kim Ngân, sinh ngày 04/06/1976 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 138 ĐƯỜNG PHÚC ĐỨC, KHÓM 6, LONG ĐỨC, THÀNH PHỐ TÔ AO, NGHI LAN.

1633.   La Thị Kim Ngân, sinh ngày 09/09/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 19 ĐƯỜNG THÁNH HIỀN, KHÓM 20, THÁNH HỒ, THỊ TRẤN TÔ AO, NGHI LAN

1634.   Phạm Thị Thanh Thúy, sinh ngày 09/12/1967 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 37/226/6 ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 9, NỘI HỘ, KHU HƯƠNG SƠN, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

1635.   Đào Thị Dẹn, sinh ngày 01/01/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 387 ĐƯỜNG ĐẠI CÔNG, KHÓM 3, TÂN ĐẠT, LÔ TRÚC, CAO HÙNG

1636.   Phạm Hiếu Thảo, sinh ngày 17/08/1975 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 20/41 ĐƯỜNG TAM DÂN, KHÓM 9, HỒ NHẬT, Ô NHẬT, ĐÀI TRUNG.

1637.   Huỳnh Thị Mỹ Linh, sinh ngày 05/07/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 147/2 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH, KHÓM 76, TRUNG HÒA, TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ CƠ LONG.

1638.   Tô Thị Mỹ Linh, sinh ngày 25/06/1978 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/1/116/608 ĐƯỜNG DÂN SINH NAM, KHÓM 21, HỒ NỘI, KHU TÂY, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA.

1639.   Trung Thị Kim Lý, sinh ngày 15/02/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1/26/20 ĐƯỜNG CHÍ XƯƠNG, KHÓM 4, CHÍ HỌC, XÃ THỌ PHONG, HOA LIÊN.

1640.   Trần Thị Anh Thư, sinh ngày 16/06/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 43/244 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 20, PHƯỜNG TÂY LÂM, THỊ TRẤN ĐẠI LÂM, GIA NGHĨA.

1641.   Nguyễn Quế Hạnh, sinh ngày 19/02/1977 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1/21/15 ĐƯỜNG DÂN TRỊ, KHÓM 3, THÔN LỤC QUY, XÃ LỤC QUY, CAO HÙNG.

1642.   Nguyễn Thị Nuôi, sinh ngày 04/09/1978 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 1/1 PHÁ TỬ ĐẦU, KHÓM 16, SA LUÂN, ĐẠI VIÊN, ĐÀO VIÊN

1643.   Huỳnh Thị Phương Thảo, sinh ngày 13/12/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 116/2 NGÕ LUÂN VĨ, KHÓM 14, SƠN LÂM, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, CHƯƠNG HÓA.

1644.   Trần Thị Thúy Vân, sinh ngày 14/07/1977 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 420/1 ĐƯỜNG GIỚI THỌ, KHÓM 14, PHƯỜNG ĐẠI CHÍNH, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, ĐÀO VIÊN

1645.   Phạm Thị Hoàng Dung, sinh ngày 16/06/1973 tại Nam Định. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/80/18 PHÚ NGUYÊN, KHÓM 2, QUAN ÂM, ĐÀO VIÊN.

1646.   Trương Lệ Phương, sinh ngày 06/10/1977 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 212/2 ĐƯỜNG BẮC THÂM, KHÓM 34, THÔN THÂM KHANG, XÃ THÂM KHANG, ĐÀI BẮC.

1647.   Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 18/04/1971 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 6/22 ĐƯỜNG NGŨ LONG, KHÓM 8, VĨNH HƯNG, LONG ĐÀM, ĐÀO VIÊN.

1648.   Võ Hồng Hạnh, sinh ngày 09/01/1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/26/72 ĐƯỜNG XA LỘ ĐẦU, KHÓM 12, VĨNH HUY, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC.

1649.   Nguyễn Kim Thanh, sinh ngày 22/02/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 10/830 ĐƯỜNG ĐẠI TẢ DOANH, KHÓM 12, PHƯỜNG BÌNH SƠN, KHU TẢ DOANH, CAO HÙNG.

1650.   Phạm Thị Thanh Trúc, sinh ngày 02/11/1978 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 15 MẬT KỸ, KHÓM 2, THÔN MẬT KỸ, XÃ NAM TÂY, ĐÀI NAM

1651.   Trần Thị Ngọc Bé, sinh ngày 25/03/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 36/1 ĐƯỜNG THÀNH CÔNG NAM, KHÓM 21, PHƯỜNG TÚ CẢNG, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, ĐÀI BẮC.

1652.   Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 20/06/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/12/79 ĐƯỜNG HOA HUÂN, KHÓM 7, PHƯỜNG HOA ÁI, THÀNH PHỐ TRUNG L ỊCH, ĐÀO VIÊN.

1653.   Lê Thị Ngọc Mỹ, sinh ngày 11/11/1977 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 461/7 NGHĨA TRÚC, KHÓM 2, TRUYỀN PHƯƠNG, NGHĨA TRÚC, GIA NGHĨA.

1654.   Ngô Phương Thảo, sinh ngày 30/09/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 20 PHIÊN TỬ LIÊU, KHÓM 5, THỤY NGUYÊN, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, ĐÀO VIÊN.

1655.   Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 01/11/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 81/141 ĐƯỜNG HƯNG HOA NHẤT, KHÓM 1, THÔN MÍA, ĐÀM TỬ, ĐÀI TRUNG.

1656.   Hồ Thị Kim Hương, sinh ngày 02/12/1979 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/2/3 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 3, TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, ĐÀI TRUNG

1657.   Lê Thị Thu Hồng, sinh ngày 24/10/1976 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 17 THỦY TÚ, KHÓM 3, TÚ THỦY, THỊ TRẤN HẬU LONG, MIÊU LẬT

1658.   Tằng Lũy Cứu, sinh ngày 04/01/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 72/2 ĐƯỜNG TRÚC LÂM, KHÓM 3 DÂN ĐỊNH, CHƯƠNG HÓA

1659.   Huỳnh Cẩm Hồng, sinh ngày 22/04/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 126 TIỂU KINH, KHÓM 19, QUỲNH LÂM, THỊ TRẤN KIM HỒ, HUYỆN KIM MÔN

1660.   Đặng Thị Bích Phượng, sinh ngày 15/08/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 113/15 ĐƯỜNG THẾ ĐẦU, QUÁ CÂU, KHÓM 5, ĐÔNG AN, THỊ TRẤN BỐ ĐẠI, GIA NGHĨA

1661.   Nguyễn Thị Hồng Cẩm, sinh ngày 01/01/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/11/53/1 ĐƯỜNG NAM NHÃ TÂY, KHÓM 13, PHƯỜNG NAM HƯNG, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU

1662.   Vưu Mỹ Ngọc, sinh ngày 21/02/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 23 LONG SƠN CƯỚC, KHÓM 2, LONG MÔN, TRUNG PHỐ, GIA NGHĨA.

1663.   Trương Thị Lê Ánh Lệ, sinh ngày 27/03/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/32 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 10, MAI ĐÔNG, MAI SƠN, GIA NGHĨA

1664.   Đào Lệ Quyên, sinh ngày 20/01/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 17 DO XA LIÊU, KHÓM 7, THÔN HÒA, XÃ MAI SƠN, GIA NGHĨA

1665.   Nguyễn Thị Tuyết Nga, sinh ngày 15/01/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 30 HẠ NHAI, KHÓM 6, THỦY VĨ, LUÂN BỐI, VÂN LÂM

1666.   Trịnh Ngọc Hương, sinh ngày 13/11/1975 tạ thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 4/4/106 ĐƯỜNG NGÔ HƯNG, KHÓM 18, PHƯỜNG CẢNH LIÊN, KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC.

1667.   Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 03/07/1961 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 14 NGÕA DIÊU, KHÓM 1, THÔN NGÕA DIÊU, MẠCH LIÊU, VÂN LÂM.

1668.   Lâm Ngọc Bảy, sinh ngày 26/11/1979 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 31, ĐƯỜNG DIÊN KHANG, KHÓM 4, PHƯỜNG DIÊN KHANG, THỔ THÀNH, ĐÀI BẮC.

1669.   Nguyễn Thị Thu Phương, sinh ngày 01/05/1975 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 6/4 NGÕ ĐIỀN LIÊU, KHÓM 2, THÔN ĐIỀN LIÊU, THỊ TRẤN TẬP, NAM ĐẦU.

1670.   Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 12/09/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 7/347/2 ĐƯỜNG DIÊN BÌNH, KHÓM 28, PHƯỜNG HỔ SƠN, KHU HƯƠNG SƠN, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC.

1671.   Nguyễn Thị Thanh Dương, sinh ngày 14/02/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/4/289/1 ĐƯỜNG THÀNH THÁI, KHÓM 19, THÔN ĐỨC ÂM, NGŨ CỔ, ĐÀI BẮC.

1672.   Mai Ngọc Sáng, sinh ngày 16/08/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 23/1 ĐƯỜNG LĂNG VÂN, KHÓM 11, THÀNH CHÂU, NGŨ CỔ, ĐÀI BẮC

1673.   Phạm Thị Như Thanh, sinh ngày 12/11/1976 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 22 NGÕ KHẢM ĐỈNH, KHÓM 11, THÁI LIÊU, DANH GIAN, NAM ĐẦU

1674.   Nguyễn Thị Hồng Loan, sinh ngày 31/07/1973 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 92 PHONG ĐIỀN, KHÓM 7, PHƯỜNG PHONG ĐIỀN, THỊ TRẤN TRÁC LAN, VÂN LÂM

1675.   Nguyễn Thị Thu Hạnh, sinh ngày 16/06/1973 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 185/2 ĐƯỜNG ĐẠI QUAN, KHÓM 17, KÔN LÔN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, ĐÀI BẮC

1676.   Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 25/06/1979 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/13/115 ĐƯỜNG QUỐC KHÁNH, KHÓM 12, PHƯỜNG NAM OANH, THỊ TRẤN OANH CA, ĐÀI BẮC

1677.   Nguyễn Thị Kiều Loan, sinh ngày 25/11/1975 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 9/55 ĐƯỜNG ĐỈNH KIM HẬU, KHÓM 17, ĐỈNH KIM, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1678.   Võ Thị Cẩm Linh, sinh ngày 07/06/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 16 THANH KỲ, THÔN THANH KỲ , XÃ A LIÊN, CAO HÙNG

1679.   Lâm Thị Hồng Vân, sinh ngày 30/04/1977 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 104 NGÕ CỰU XÃ, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1680.   Phạm Thị Kiều, sinh ngày 20/02/1980 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 105/3 ĐƯỜNG XƯƠNG NAM, KHÓM 11, THÔN XƯƠNG NAM, ĐÔNG THẾ, VÂN LÂM.

1681.   Trần Kim Thanh, sinh ngày 24/07/1978 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 40/3 ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 7, SƠN ĐỨC, QUY SƠN, ĐÀO VIÊN

1682.   Nguyễn Thị Tím, sinh ngày 05/05/1976 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 10/10/698/5 ĐƯỜNG TRUNG SƠN BẮC, KHÓM 18, PHÚ CHÍ, KHU SỸ LÂM, ĐÀI BẮC.

1683.   Lý Ánh Dung, sinh ngày 03/05/1976 tại Lâm Đồng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 282/2 ĐƯỜNG THÁI HÒA, KHÓM 2, PHƯỜNG A YI, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA

1684.   Lương Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 24/04/1976 tại Long an. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 12 NGÕ TÂN ĐAN, KHÓM 1, THÔN VẠN ĐAN, XÃ DANH GIAN, NAM ĐẦU

1685.   Trần Thị Phương Thùy, sinh ngày 05/01/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 26/97/64 ĐƯỜNG NAM CHÍNH NHỊ, KHÓM 16, PHƯỜNG PHÚ GIÁP, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, CAO HÙNG

1686.   Đỗ Thị Nga, sinh ngày 04/05/1976 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/4/317 ĐƯỜNG VĂN HÓA 3, KHÓM 15, THÔN VĂN HÓA, XÃ QUY SƠN, ĐÀO VIÊN

1687.   Lê Thị Thanh Tâm, sinh ngày 09/10/1978 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 104 ĐƯỜNG AN NAM, KHÓM 11, THÔN AN NAM, XÃ ĐÔNG THẾ, VÂN LÂM

1688.   Văn Thị Thu Thảo, sinh ngày 05/12/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 51/106 ĐƯỜNG VŨ DOANH, KHÓM 8, TÂN VŨ, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, CAO HÙNG

1689.   Phạm Thị Lý, sinh ngày 28/12/1970 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 88 NGÕ HẢI HỐ, KHÓM 1, PHƯỜNG HẢI PHỐ, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, CHƯƠNG HÓA

1690.   Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 29/06/1980 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 186/1 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 20, NGÔ CÔNG, THỊ TRẤN PHỐ LÝ

1691.   Lý Diễm Thúy, sinh ngày 18/07/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 29/245 ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 2, NGŨ THƯỜNG, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

1692.   Nguyễn Thị Kim Tần, sinh ngày 18/03/1974 tại Hà Tĩnh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/6/12 ĐƯỜNG VĂN XƯƠNG, KHÓM 2, ĐÔNG GIÁC, THỊ TRẤN MA ĐẬU, ĐÀI NAM

1693.   Huỳnh Thị Lắng, sinh ngày 06/07/1976 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 2000/27 TỎA CẢNG, THÀNH PHỐ MÃ CÔNG, BÀNH HỒ

1694.   Ngô Mỹ Dung, sinh ngày 18/10/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/2/7/250/1 ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 18, NHẬT HÒA, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, ĐÀI BẮC

1695.   Lương A Há, sinh ngày 06/12/1975 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/20/49 ĐƯỜNG SONG VIÊN, KHÓM 11, PHƯỜNG HÒA BÌNH, KHU VẠN HOA, ĐÀI BẮC

1696.   Phạm Thị Uyên, sinh ngày 10/12/1978 tại Hải Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 133/6 HẢI PHỐ, KHÓM 10, THÔN HẢI PHỐ, XÃ THỦY LÂM, VÂN LÂM.

1697.   Phạm Thị Cẩm Hiền, sinh ngày 01/01/1974 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 46 ĐƯỜNG NAM BÌNH, KHÓM 9, PHƯỜNG BÌNH ĐỈNH, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, NAM ĐẦU

1698.   Hồ Thanh Thảo, sinh ngày 14/11/1972 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 5/17/144/4 ĐƯỜNG TRÙNG TÂN, KHÓM 9, PHÚC CHỈ, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC

1699.   Lâm Phụng Yến, sinh ngày 27/05/1959 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 11/255 NGÕ PHÚC THƯỢNG, KHÓM 9, PHÙNG PHÚC, KHU TÂY HỒ, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1700.   Nguyễn Thị Kim Thương, sinh ngày 16/08/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 3/36 ĐƯỜNG PHÙNG LAI, KHÓM 4, ĐỨC ÂM, NGŨ CỔ, ĐÀI BẮC

1701.   Huỳnh Thị Thu Hà, sinh ngày 24/05/1972 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 320 ĐƯỜNG DIÊN BÌNH 1, KHÓM 13, THỤY CÁT, THỊ TRẤN KỲ SƠN, CAO HÙNG

1702.   Trần Thị Y, sinh ngày 09/06/1968 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 25 TÂN CHIẾM, KHÓM 10, HÁN KHẨU, THỌ PHONG, HOA LIÊN

1703.   Nguyễn Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 13/04/1973 tại Đà Nẵng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 16 ĐƯỜNG HIỀN MINH, KHÓM 9, PHƯỜNG TRÚC NỘI, KHU TIỀN TRẤN, CAO HÙNG

1704.   Trần Ngọc Dung, sinh ngày 03/02/1971 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 9/203 ĐƯỜNG NAM ĐỒN, KHÓM 4, HƯỚNG TÂM, KHU NAM ĐỒN, ĐÀI TRUNG

1705.   Từ Thị Sen, sinh ngày 18/01/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 15/145 ĐƯỜNG CHÍ THIỆN, KHÓM 6, PHƯỜNG THƯỢNG QUÁN, THỊ TRẤN ĐÔNG TRÚC, TÂN TRÚC./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 599/2004/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.220

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230