Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 50/2004/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội Thủy lợi Việt Nam trên cơ sở tách Hội Thủy lợi ra khỏi Hội Khoa học kỹ thuật Xây dựng Việt Nam (nay là Tổng hội xây dựng Việt Nam) do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 50/2004/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành: 06/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 50/2004/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI THỦY LỢI VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ TÁCH HỘI THỦY LỢI RA KHỎI HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM (NAY LÀ TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM )

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Sắc lệnh số 102-SL/L004 ngày 20 tháng 05 năm 1957 quy định về quyền lập Hội;
Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;
Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Xét đề nghị của Ban vận động thành lập Hội Thủy lợi Việt Nam, Hội Khoa học kỹ thuật Xây dựng Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Vụ Tổ chức phi Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Thủy lợi Việt Nam trên cơ sở tách Hội Thủy lợi ra khỏi Hội Khoa học kỹ thuật Xây dựng Việt Nam (nay là Tổng hội Xây dựng Việt Nam ).

Hội thủy lợi Việt Nam tự lo liệu kinh phí và phương tiện hoạt động; chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; hoạt động theo Điều lệ của Hội được Bộ Nội vụ phê duyệt.

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
 


 
Đỗ  Quang Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 50/2004/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội Thủy lợi Việt Nam trên cơ sở tách Hội Thủy lợi ra khỏi Hội Khoa học kỹ thuật Xây dựng Việt Nam (nay là Tổng hội xây dựng Việt Nam) do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.423

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.196